Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục Miễn Phí Mới Nhất

Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục Miễn Phí Mới Nhất

Người viết: Admin |

Hiện nay, ngành quản lý giáo dục được đánh giá là ngành học có nhiều cơ hội việc làm và hướng mở về công việc. Vì vậy, các bạn học viên lựa chọn quản lý giáo dục để học chương trình thạc sĩ khá nhiều. Cũng giống như những học viên cao học khác, nhiều học viên theo đuổi chương trình học thạc sĩ quản lý giáo dục gặp khó khăn ở năm cuối cùng, khi đứng trước việc phải viết luận văn tốt nghiệp để hoàn thành chương trình học. Vấn đề mà các bạn gặp phải là không biết nên lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục như thế nào, cách viết và trình bày luận văn ra làm sao… Thời gian vừa qua, Luận Văn Beta đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc lựa chọn và cách thực hiện đề tài luận văn cho chuyên ngành này. Do đó, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục nhé.

Tổng quan về chương trình thạc sĩ quản lý giáo dục

Thạc sĩ quản lý giáo dục là chương trình đào tạo cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng liên quan đến công tác quản lý, giám sát, tổ chức các hoạt động trong cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo hệ thống giáo dục được vận hành và phát triển một cách hiệu quả. Cùng với đó là đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề về thực tiễn hoạt động quản lý giáo dục tại các tổ chức giáo dục, cơ sở giáo dục và tổ chức giáo dục. Thêm vào đó, người học còn có năng lực nghiên cứu ứng dụng, đổi mới quản lý nhà trường, cơ sở hay các tổ chức đơn vị giáo dục. Troing bối cảnh nền giáo dục Việt Nam đang ngày càng phát triển, hội nhập quốc tế và nhu cầu tham gia các hạot động giáo dục của người dân tăng cao, quản lý giáo dục trở thành ngành học có nhu cầu xã hội cao, đặc biệt là nhân lực có trình độ cao.

Bên cạnh các môn học đại cương thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn, học viên theo học chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản lý giáo dục sẽ được trang bị những kiến thức chuyên và liên ngành mang tính toàn diện về Khoa học quản lý giáo dục thông qua các môn học chuyên ngành. Học viên sẽ được trau dồi kiến thức, hình thành phẩm chất, phát triển các kỹ năng cá nhân và xã hội, cũng như năng lực lãnh đạo và quản lý đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Nội dung chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý giáo dục:

Nhóm kiến thức cơ sở:

 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục
 • Tâm lý học quản lý, lãnh đạo
 • Lý luận chung về quản lý giáo dục
 • Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục
 • Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục
 • Giao tiếp trong quản lý giáo dục
 • Phát triển môi trường giáo dục
 • Quản lý hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông, trường chuyên nghiệp
 • Quản lý dạy học theo chủ đề liên môn ở trường phổ thông

Nhóm kiến thức chuyên ngành:

 • Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường học
 • Quản lí, phát triển chương trình giáo dục
 • Quản lý hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục trong trường học
 • Chính sách, chiến lược phát triển giáo dục
 • Quản lý trường Mầm non
 • Quản lý trường Tiểu học
 • Quản lý trường Trung học
 • Quản lý các nguồn lực trong giáo dục
 • Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Dựa trên các nội dung kiến thức được trang bị trong quá trình học tập, điểm mạnh hoặc công việc thực tiễn của bản thân, học viên có thể lựa chọn một chủ đề mà bản thân cảm thấy tự tin nhất làm đề tài cho bài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục tốt nghiệp. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên viên học thuật viết luận văn thạc sĩ thuê của Luận Văn Beta nếu như bạn cần sự trợ giúp trong việc lựa chọn đề tài, thực hiện luận văn. Chi tiết bảng giá viết luận văn thạc sĩ thuê, truy cập: https://luanvanbeta.com/viet-luan-van-thue/

 

luan van thac si quan ly giao duc luanvanbeta
Tổng quan về chuyên ngành thạc sĩ quản lý giáo dục

Bài viết liên quan:

» Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Giáo Dục Học Tiêu Biểu 2023

» Kho Luận Văn Thạc Sĩ Giáo Dục Mầm Non Miễn Phí Mới Nhất 2023

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục miễn phí

Mẫu 01: Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục môn Tiếng Anh

Tên đề tài: “Quản lý dạy học môn tiếng Anh cho sinh viên trường đại học Thăng Long theo chuẩn đầu ra”

 

mau luan van thac si quan ly giao duc 01 luanvanbeta
Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục: Quản lý dạy học môn tiếng Anh cho sinh viên trường đại học Thăng Long theo chuẩn đầu ra PDF

mau loi cam on luan van thac si quan ly giao duc luanvanbeta

Lý do chọn đề tài:

Hiện tại, xu thế “đa quốc gia hóa” đã tạo điều kiện cho Việt Nam tăng cường giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác trong mọi phương diện với các nước trên thế giới đã đặt ra cơ hội cũng như thách thức đối với nhiều lĩnh vực trong đó có ngành giáo dục. Rào cản ngôn ngữ là khó khăn hàng đầu mà mỗi người dân, đặc biệt là sinh viên Việt Nam cần đó là thông thạo ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh. Sử dụng ngoại ngữ thành thạo là cơ hội để sinh viên tiếp cận và nghiên cứu về văn hóa, tri thức, kinh tế của các nước trên thế giới từ đó nắm bắt cơ hội việc làm.

Nhưng hiện nay, thực trạng về khả năng ngoại ngữ của sinh viên chưa cao so với yêu cầu của xã hội. Để đáp ứng yêu cầu này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam để thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ giảng dạy cho hệ thống quốc dân.

Trước xu thế hội nhập quốc tế và yêu cầu tuyển dụng, các trường đại học đã chú trọng đến việc dạy học môn tiếng Anh nhưng việc quản lý dạy học môn học này vẫn còn nhiều bất cập. Nếu sinh viên không đạt chuẩn đầu ra sẽ chưa đủ điều kiện để được cấp bằng cấp nghiệp. Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài: “Quản lý dạy học môn tiếng Anh cho sinh viên trường đại học Thăng Long theo chuẩn đầu ra”.

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý dạy học tiếng Anh theo chuẩn đầu ra cho sinh viên ở trường đại học

Chương 2: Thực trạng dạy học và quản lý dạy học môn tiếng Anh theo chuẩn đầu ra cho sinh viên trường đại học Thăng Long

Chương 3: Biện pháp quản lý dạy học môn Tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên trường đại học Thăng Long.

Tải miễn phí đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục môn Tiếng Anh mẫu 01

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Tin học miễn phí 02

Tên đề tài: “Quản lý hoạt động dạy học môn tin học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội”

de tai luan van thac si quan ly giao duc mau 02 luanvanbeta
Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học môn tin học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội PDF

Tính cấp thiết của đề tài:

Ngày nay, cách mạng 4.0 đã và đang tác động to lớn đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Nó mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng có những thách thức khá lớn. Đánh giá được những tác động to lớn của cách mạng 4.0 sẽ tác động lên nhiều mặt của đời sống xã hội. Đảng và nhà nước ta đã quan tâm chỉ đạo để ứng phó với cuộc cách mạng này.

San hơn 30 năm đổi mới, mở cửa, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, khoa học kỹ thuật. Trong đó, lĩnh vực kinh tế và văn hóa trở thành nhân tố phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ.. Ở nước ta để đảm bảo sự phát triển bền vững, cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực cao nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội. Trong đó, đổi mới giáo dục là việc cần làm.

Hiện nay, để bắt kịp với sự phát triển của thời đại, việc đổi mới tất cả các môn học nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực từ đó hình thành nên lớp thanh thiếu niên có tri thức, có năng lực phục vụ cho nhu cầu phát triển của đất nước.

Trong các môn được đổi mới, môn tin học đóng vai trò chủ đạo,quan trọng trong việc trang bị cho học sinh kiến thức kỹ năng của thời đại mới như khả năng tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức,…Môn tin học với sứ mạng giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực tin học với mục đích biết sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông và hợp tác trong môi trường số. Vậy, để công tác dạy và học môn Tin học tiếp cận và đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông là gì? Với lý do trên, tác giả chọn đề tài: “Quản lý hoạt động dạy học môn tin học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội” làm luận văn thạc sĩ.

Kết cấu luận văn:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động dạy môn Tin học tại trường trung học phổ thông

Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy môn tin học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tin học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Download đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Tin học miễn phí 02

Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục 03

Tên đề tài: “Quản lý hoạt động tự học của học viên trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội trong bối cảnh hiện nay”

mau luan van thac si chuyen nganh quan ly giao duc mau 03 luanvanbeta
Đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động tự học của học viên trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội trong bối cảnh hiện nay PDF

Tính cấp thiết của đề tài:

Trong những năm gần đây, xu hướng chủ đạo trong đổi mới quá trình dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo là chuyển sang quan điểm dạy học tích cực với ý tưởng cốt lõi là người học phải tích cực, chủ động, tự chủ trong quá trình học tập. Hoạt động dạy và học trong các trường đại học nói chung và đại học quân đội nói riêng cũng từng bước áp dụng các phương pháp tiên trí và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học. Trong quá trình dạy học, người học vừa là đối tượng vừa và chủ thể của quá trình đó. Mục tiêu của dạy học là mục tiêu của quá trình tự học. tự học cũng là con đường thử thách, rèn luyện và hình thành ý chí cao đẹp của mỗi học sinh, sinh viên trên con đường lập nghiệp. Do đó, quản lý hoạt động dạy học nói chung, quản lý hoạt động tự học của học viên đại học quân sự có vai trò quan trọng, góp phần khắc phục những tồn đọng trong công tác giáo dục hiện nay.

Trường học viện nghệ thuật quân đội đã và đang đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục- đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ. Trong đó, cần nâng cao chất lượng hoạt động tự học của học viên vì đây là hoạt động tổ chức nhận thức nhằm đạt tới mục đích nhất định. Vì vậy, phẩm chất của cán bộ quân đội tương lai phụ thuộc nhiều vào việc tự học. Tuy nhiên, hoạt động tự học của học viên tại trường đại học còn nhiều hạn chế dẫn đến chất lượng thấp. Vì vậy, cần có sự xem xét, đánh giá tình hình thực trạng tự học của học viên và những yếu tố cản trở việc nâng cao chất lượng tự học. Do đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý hoạt động tự học của học viên trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội trong bối cảnh hiện nay” để làm nội dung luận văn.

Kết cấu luận văn:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học của học viên trường đại học quân đội trong bối cảnh hiện nay

Chương 2: Thực trạng về quản lý hoạt động tự học của học viên trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội trong bối cảnh hiện nay.

Chương 3: Biện pháp về quản lý hoạt động tự học của học viên trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội trong bối cảnh hiện nay.

Tải ngay đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục mẫu 03

Mẫu 04: luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục về giáo dục hướng nghiệp

Tên đề tài: “Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”

 

Tính cấp thiết của đề tài:

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, kỷ nguyên công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của đất nước nhưng cũng có không ít thách thức. Để thực hiện được mục tiêu giáo dục toàn diện, cần quan trọng đến giáo dục hướng nghiệp.

Giáo dục hướng nghiệp giúp học sinh nhận thức nghiêm túc về nghề nghiệp và có khả năng chọn nghề trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường cá nhân với nhu cầu lao động của xã hội và tạo cho các em tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp khi tốt nghiệp. Từ khi đưa vào chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục hướng nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác phân luồng, cung ứng nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. tuy nhiên, việc nhận thức đến tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre còn nhiều hạn chế và bất cập.

Tuy nhiên, hiện nay huyện Ba Tri nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung chưa có nghiên cứu nào về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông nên chưa có biện pháp phù hợp, hiệu quả để cung ứng nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương. Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre” làm nội dung nghiên cứu của mình.

Kết cấu luận văn:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện Ba Tri, Bến Tre.

Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Tải ngay: Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục về giáo dục hướng nghiệp

Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục miễn phí mẫu 05

Tính cấp thiết của đề tài:

Trong bối cảnh giao lưu và hội nhập ở nước ta hiện nay, để khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, các nhà nghiên cứu và người làm công tác khoa học, đặc biệt là giảng viên tại các trường đại học phải là lực lượng nòng cốt trong việc nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu đó.

Giảng viên là lực lượng nòng cốt vì họ phải thực hiện hai nhiệm vụ là giảng dạy và NCKH, hai nhiệm vụ này có mối quan hệ chặt chẽ và tương hỗ lẫn nhau, nếu chỉ thực hiện một trong hai nhiệm vụ đó thì người giảng viên chưa hoàn thành đủ nhiệm vụ của mình.

Hiện nay, việc thực hiện hoạt động NCKH là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá chất lượng của một trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của đất nước, đội ngũ cán bộ khoa học nói riêng và lực lượng giảng viên của đại học Cửu Long vẫn chưa đáp ứng được hết yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học. Để hoạt động NCKH chuyển biến sâu về chất lượng cần bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa.

Thực trạng bức tranh NCKH hiện nay là tình trạng chung của hầu hết các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Vì vậy, cần đề xuất nhiều giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng hoạt động Xuất phát từ lý do này, tác giả chọn đề tài: “Quản lý hoạt động nghiên cứu giáo dục khoa học của giảng viên trường đại học Cửu Long” làm nội dung nghiên cứu luận văn của mình.

Nội dung luận văn gồm:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động NCKH của giảng viên ở trường đại học.

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động NCKH của giảng viên trường đại học Cửu Long.

Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động NCKH của giảng viên trường đại học Cửu Long.

Gợi ý tên đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mới nhất 2022

Dưới đây là một số tên đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục hay, mới mẻ trong một vài năm trở lại đây mà chúng tôi đã tổng hợp được:

 1. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường tiểu học ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 2. Phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của các trường THCS ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 3. Phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh phân hiệu Gia Lai
 4. Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non: Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non các trường công lập quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
 5. Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên thực hành tại trung tâm GDNN Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Bắc Ninh
 6. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Tiểu học Thực hành quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
 7. Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội các trường tiểu học ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 8. Phát triển đội ngũ giáo viên mỹ thuật các trường Tiểu học ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 9. Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ các trường tiểu học ở phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một
 10. Phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục địa phương của đội ngũ giáo viên tiểu học ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 11. Quản lý công tác xã hội hoá giáo dục ở các trường tiểu học tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
 12. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên các trường THPT thành phố Vĩnh Long
 13. Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục tiểu học: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 – 6 tuổi ở các trường mẫu giáo trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
 14. Quản lý hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh các trường THPT ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
 15. Phát triển đội ngũ cố vấn học tập của trường Đại học Buôn Ma Thuột đáp ứng yêu cầu tăng cường sử dụng hình thức đào tạo trực tuyến
 16. Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường mầm non trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh kiên Giang
 17. Quản lý hoạt động dạy học lớp 1 ở các trường tiểu học huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
 18. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo hướng đổi mới giáo dục phổ thông tại các trường THPT huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
 19. Phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
 20. Quản lý công tác văn thư ở Trường Đại học Cần Thơ

Quản lý giáo dục là một trong những ngành học rất được quan tâm hiện nay. Vì thế, việc lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ chất lượng, có tính ứng dụng cao sẽ được hội đồng chấm luận văn đánh giá cao. Nếu các bạn đang phân vân không biết nên lựa chọn đề tài và cách làm luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục như thế nào thì hãy liên hệ với luanvanbeta.com để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

Đánh giá bài viết
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận