Trang chủ Thảo Phạm

Phạm Thảo

Xin chào! Tôi là Phạm Thảo. Năm 2010, tôi đã tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Quốc dân và làm việc tại Luận Văn Beta - Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê Uy Tín. Tại Luận Văn Beta, tôi phụ trách công việc biên tập nội dung trên Website: https://luanvanbeta.com và các kênh Social của Luận Văn Beta. Với niềm yêu thích về học thuật và viết lách tôi luôn muốn chia sẻ đến cho người đọc những kiến thức, kinh nghiệm để giúp các bạn sinh viên, học viên cao học hoàn thành tốt bài luận văn, khóa luận, tiểu luận của mình!

Bài viết của tác giả