Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai Miễn Phí 2023

Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai Miễn Phí 2023

Người viết: Admin |

Đất đai là một trong những tài sản quý giá của nhà nước và nhân dân. Do đó, vấn đề quản lý đất đai là một trong những nội dung trọng tâm của quản lý nhà nước. Các nội dung nghiên cứu về quản lý đất đai trong các đề tài luận văn thạc sĩ cần nắm bắt kịp thời các thông tư, nghị định mới cũng như sát với tình hình thực tiễn. Những bài luận văn thạc sĩ quản lý đất đaiLuận Văn Beta cung cấp dưới đây là những đề tài tiêu biểu đã được đánh giá cao mà các bạn có thể tham khảo.

Tổng quan về chương trình học thạc sĩ quản lý đất đai 

Thạc sĩ quản lý đất đai là một chương trình học cao cấp trong lĩnh vực quản lý đất đai. Chương trình này đào tạo người học về các khía cạnh quản lý đất đai, bao gồm quản lý sử dụng đất, lập kế hoạch đô thị, địa chính, quản lý tài sản đất đai và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này. Người học trong chương trình thạc sĩ quản lý đất đai sẽ học các kỹ năng và kiến thức để thực hiện việc thu thập, phân tích và sử dụng thông tin địa lý và đất đai trong quyết định quản lý đất đai. Họ cũng sẽ được đào tạo về việc áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến đất đai và quản lý đô thị. Các môn học trong chương trình thạc sĩ quản lý đất đai bao gồm:

 • Quản lý sử dụng đất
 • Quản lý tài sản đất đai
 • Lập kế hoạch đô thị
 • Địa chính và hệ thống thông tin đất đai
 • Phân tích đất đai và đánh giá tác động môi trường
 • Quản lý rủi ro đất đai và quản lý tài nguyên đất đai

Từ những nội dung kiến thức được trang bị trong chương trình học cùng kinh nghiệm, công việc thực tiễn của bản thân, người học sẽ lựa chọn một chủ đề viết luận văn thạc sĩ tốt nghiệp. Bài luận này sẽ phản ảnh khả năng vận dụng các kiến thức đã học và khả năng nghiên cứu độc lập của người học. Trong phần tiếp theo của bài viết, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn một số mẫu đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai đạt điểm cao mà chúng tôi đã tổng hợp được, hy vọng sẽ hữu ích dành cho bạn.

Bài viết liên quan:

» Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Phát Triển Miễn Phí 2023

» Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công Miễn Phí Mới Nhất

luan van thac si quan ly dat dai luanvanbeta
Kho đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai, tải miễn phí

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý đất đai miễn phí 2022

Mẫu 01: Luận văn thạc sĩ quản lý đất đai về quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Tên đề tài: “Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020”

mau de tai luan van thac si quan ly dat dai 01 luanvanbeta

Tính cấp thiết của đề tài: 

Mục tiêu công nghiệp hóa- hiện đại hóa gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Việc quan tâm hơn là ở khu vực nông thôn có quy mô nhỏ, lợi ích người dân thực sự cần thiết. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, độ thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra mạnh đã mang lại những lợi ích cho sự phát triển đất nước nhưng cũng phát sinh không ít khó khăn cần giải quyết như vấn đề việc làm, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng,…

Trước tình hình đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa và hội nhập, cần có những chính sách cụ thể mang tính đột phá để giải quyết toàn bộ các vấn đề của nền kinh tế. Để đáp ứng yêu cầu này, cần tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới đáp ứng yêu cầu phát huy nội lực của nông dân, công nghiệp và nông thôn, đủ điều kiện hội nhập nền kinh tế thế giới.

Huyện Ba Vì đang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Từ một huyện có bước khởi đầu thấp, hiện huyện đã có những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng kém phát triển và đầu tư xây dựng thiếu đồng bộ. Sự đóng góp của cộng đồng còn hạn chế nên quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn từ 2011 đến 2020.”

Kết cấu luận văn:

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu đề tài

Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu trong đề tài

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

loi cam on luan van thac si quan ly dat dai

Download Luận văn thạc sĩ quản lý đất đai về quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Mẫu 02: Luận văn thạc sĩ quản lý đất đai về thực hiện quyền sử dụng đất

Tên đề tài: “Đánh giá việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh”

mau de tai luan van thac si quan ly dat dai 02 luanvanbeta

Tính cấp thiết của đề tài: 

Thị xã Quảng Yên nằm ở phía Tây Nam tỉnh Quảng Ninh có nhiều di tích có giá trị lịch sử lớn lao. Thị xã Quảng Yên đang vươn mình phát triển cùng các huyện, thị xã khác trong tỉnh với tiềm năng lớn về mở cửa giao lưu thương mại trong nước cũng như quốc tế bằng đường biển và liên kết không gian kinh tế với các thành phố và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Trong những năm gần đây, khi thực hiện công nghiệp hóa- hiện đại hóa kéo theo nhu cầu về sử dụng đất ngày càng tăng, các hoạt động thực hiện quyền của người sử dụng đất có xu hướng tăng lên trong đó việc thực hiện đăng ký các quyền của người sử dụng đất có nhiều bất cập. Do đó, nhu cầu thực hiện các quyền của người sử dụng đất có xu hướng tăng. Tuy nhiên, việc đăng ký tại các cơ quan nhà nước khi thực hiện quyền của người sử dụng vẫn chưa đúng quy định làm xảy ra nhiều bất cập. Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Đánh giá việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh” để thực hiện nghiên cứu luận văn thạc sĩ của mình.

Bố cục luận văn

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu đề tài

Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu luận văn

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Tải ngay: Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý đất đai về thực hiện quyền sử dụng đất

Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai về thu hồi đất mẫu 03

Tên đề tài: “Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu”

mau de tai luan van thac si quan ly dat dai 03 luanvanbeta

Tính cấp thiết của đề tài:

Đất đai là tài nguyên quốc gia quý giá, là tài liệu sản xuất đặc biệt và là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Đất nước ngày càng phát triển thì nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng lên, các dự án cũng mang lại nhiều lợi ích làm thay đổi diện mạo đất nước. Song điều này cũng gây ra không ít tác động tiêu cực đối với đời sống xã hội và với những người bị thu hồi đất.

Nước ta có đến 70% dân số là nông dân nên vấn đề đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và nhạy cảm. Nếu có chủ trương chính sách pháp luật đất đai đúng đắn và phù hợp với thực tiễn sẽ góp phần duy trì và củng cố ổn định về chính trị. Việc thu hồi đất nói chung và thu hồi đất ở nói riêng đều ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người thu hồi.

Thực tiễn cho thấy, đất đai ngày càng có giá trị thì vấn đề thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng càng gặp khó khăn. Vì vậy, việc thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư là điều kiện để doanh nghiệp sớm có mặt bằng từ đó triển khai dự án đầu tư góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao tính hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Lai Châu là tỉnh thành có quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa và đô thị hóa diễn ra hết sức mạnh mẽ. Hiện nay, thành phố Lai Châu có nhiều dự án đầu tư được triển khai thực hiện. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu” làm luận văn thạc sĩ.

Kết cấu luận văn:

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu luận văn

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Tải đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai về thu hồi đất PDF miễn phí

Mẫu 04: Luận văn thạc sĩ quản lý đất đai về đấu giá quyền sử dụng đất

Tên đề tài: “Đánh giá kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La”

mau de tai luan van thac si quan ly dat dai 04 luanvanbeta

Tính cấp thiết của đề tài:

Đất đai là tài nguyên đặc biệt quốc gia, là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước được quản lý theo pháp luật. Do đó, đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên và là tài sản hàng hóa đặc biệt, là nguồn vốn quý giá của quốc gia và người sử dụng.

Cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội, cơ chế kinh tế thị trường được hình thành và các thành phần kinh tế phát triển mạnh nên mọi yếu tố nguồn lực đầu vào cho sản xuất và sản phẩm đều trở thành hàng hóa, trong đó có đất đai. Tuy nhiên hiện nay,việc mua bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn ra với nhiều hình thức khác nhau, chưa có sự quản lý chặt chẽ tại nên “Thị trường ngầm đất đai” mà giá cả dựa trên sự thỏa thuận giữa người mua và người bán. Vì thế giá đất cao hơn so với khung giá của Nhà nước và lợi nhuận từ buôn bán bất động sản và đất đai nói riêng là rất cao.

Tại Việt Nam, đấu giá quyền sử dụng đất là hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, là phương pháp giúp Nhà nước huy động nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế. Trong những năm qua, do hạn chế trong công tác quản lý đất còn gặp một số bất cập làm thất thoát nguồn thu rất lớn cho ngân sách. Để khắc phục điều này, Nhà nước có chủ trương giao đất, cho thuê qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thành phố Sơn La là đô thị trung tâm của tỉnh Sơn La và là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La. Trong những năm qua, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ đã làm tăng nhu cầu sử dụng đất tại địa phương, gây sức ép lớn đến quỹ đất cho các ngành kinh tế của địa phương. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất đã tạo nguồn thu lớn cho ngân sách thành phố. Để có cái nhìn tổng quan về công tác đấu giá quyền sử dụng đất hiệu quả, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.”

Kết cấu luận văn:

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.

Tải miễn phí mẫu luận văn thạc sĩ quản lý đất đai về đấu giá quyền sử dụng đất

Luận văn thạc sĩ quản lý đất đai về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ thực tiễn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh”

Tính cấp thiết của đề tài:

Đất đai là tài sản đặc biệt do thiên nhiên ban tặng và có thể đáp ứng nhu cầu của con người. Đất đai cố định về vị trí,giới hạn về không gian như vô hạn về thời gian sử dụng. Vì vậy, việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đất đai tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị. Đồng thời nhà nước cũng cần đẩy mạnh công tác quản lý chặt chẽ về đất đai.

Trong những năm qua, cầu về đất ngày càng tăng trong khi cung có hạn đã làm nảy sinh nhiều vấn đề trong quản lý nhà nước về đất đai. Đăng ký đất đai là một trong những nội dung quản lý nhà nước về đất đai đóng vai trò thiết lập mối quan hệ pháp lý giữa thửa đất và người sử dụng đất. Để làm tốt công tác quản lý đất đai, nhà nước cần thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như các tài sản khác gắn liền với đất.

Địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn có quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế- xã hội, dịch vụ thương mại rất cao.Nên các vấn đề chuyển dịch đất đai trên địa bàn rất phức tạp và đa dạng. Do người sử dụng đất thực hiện các quyền của mình không đúng theo pháp luật dẫn đến việc quản lý hồ sơ địa chính có nhiều khó khăn, vì vậy công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân là yêu cầu quan trọng. Xuất phát từ lý luận thực tiễn này, tác giả chọn đề tài: “Quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ thực tiễn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh”.

Kết cấu luận văn:

Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chương 2: Thực trạng về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình và cá nhân tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình và cá nhân tại huyện Hóc Môn.

Một số tên đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai nổi bật 2022

 1. Đánh giá công tác đăng ký biến động đất đai trên địa bàn huyện A, tỉnh X giai đoạn 2020-2023
 2. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố A, tỉnh X giai đoạn 2020-2023
 3. Đánh giá thực trạng công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện A, tỉnh X
 4. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai tại huyện A, thành phố X
 5. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai huyện A, tỉnh X giai đoạn 2020-2023
 6. Đánh giá tình hình đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện A, tỉnh X
 7. Đánh giá công tác xử lý vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn huyện A, tỉnh X giai đoạn 2020-2023
 8. Đánh giá kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và tranh chấp đất đai tại thành phố A, tỉnh X giai đoạn 2020-2023
 9. Đánh giá công tác quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất ở thành phố X giai đoạn 2020-2023
 10. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã A, huyện X

Việc tìm đọc những đề tài luận văn thạc sĩ đã được công bố từ trước sẽ giúp chúng ta biết định hình nghiên cứu và thực hiện. Luận Văn Beta mong rằng những đề tài trên đây sẽ giúp các bạn có một nguồn tham khảo phù hợp và có định hướng rõ ràng khi bắt tay vào nghiên cứu đề tài của mình. Ngoài ra, nếu cần sự hỗ trợ hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ quản lý đất đai, tham khảo ngay dịch vụ của Luận Văn Beta tại: https://luanvanbeta.com/viet-luan-van-thue/

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận