Trang chủ Chưa được phân loại 07 Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học Miễn Phí Mới Nhất 2023

07 Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học Miễn Phí Mới Nhất 2023

Người viết: Admin |

Thời gian này các bạn học viên đang bắt tay vào quá trình làm luận văn thạc sĩ để tốt nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết các bạn đều không biết phải lựa chọn đề tài như thế nào và thực hiện ra sao. Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi đã tổng hợp một số đề tài luận văn thạc sĩ luật học tiêu biểu để các bạn tham khảo.

Tổng quan về ngành luật học

Ngành luật học là một lĩnh vực nghiên cứu về hệ thống các quy tắc, nguyên tắc và quyền lợi được áp dụng để điều chỉnh hành vi của con người trong xã hội. Nó liên quan đến việc nghiên cứu và áp dụng các quy định pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi và định hình quyền và nghĩa vụ của cá nhân và tổ chức. Ngành luật học bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như:

  1. Luật dân sự: Tập trung vào quyền và nghĩa vụ của cá nhân và tổ chức trong các vấn đề như hợp đồng, bất động sản, gia đình, di sản, và tranh chấp dân sự.
  2. Luật hình sự: Tập trung vào các quy định về hành vi phạm tội và hình phạt tương ứng. Nó bao gồm các lĩnh vực như tội phạm, hình sự học, tội ác chống người, và hình sự quốc tế.
  3. Luật hành chính: Nghiên cứu các quy định và quyền lợi của cá nhân và tổ chức trong quan hệ với các cơ quan chính phủ và quản lý công.
  4. Luật kinh tế: Tập trung vào quy định liên quan đến doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh, bao gồm hợp đồng thương mại, doanh nghiệp, thương mại quốc tế, và bảo vệ người tiêu dùng.
  5. Luật quốc tế: Liên quan đến quy định pháp luật áp dụng trên quy mô quốc tế, bao gồm luật di cư, thương mại quốc tế, luật biển, và luật pháp quốc tế.

Có thể bạn quan tâm:

» 05 Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Dân Sự Mới Nhất 2023 Tải Free

» Đề Cương Chi Tiết & Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế

Các ngành luật học khác nhau có phạm vi và phương pháp nghiên cứu riêng, nhưng đều nhằm mục đích giúp xây dựng và duy trì một hệ thống pháp luật công bằng, bảo vệ quyền lợi và sự công bằng cho tất cả các thành viên trong xã hội. Chính vì thế, rất nhiều sinh viên đã lựa chọn theo học chương trình thạc sĩ luật học vì muốn góp phần xây dựng một xã hội công bằng hơn. Việc học ngành luật giúp bạn có khả năng thực hiện những thay đổi tích cực trong cộng đồng, bảo vệ quyền lợi và tìm kiếm sự công bằng cho những người khác. Ngoài ra, cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong tương lai cũng là một trong những lý do khiến ngành học này thu hút được nhiều sự quan tâm của sinh viên, học viên cao học.

Trong khuôn khổ bài viết này, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ một số mẫu đề tài luận văn thạc sĩ luật học đạt điểm cao để giúp các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành học này có thể hoàn thành tốt hơn bài luận của mình. Tham khảo ngay trong phần tiếp theo của bài viết. Ngoài ra, nếu như bạn đang có vấn đề với bài luận văn thạc sĩ luật học của mình cần sự hỗ trợ hoặc bạn muốn thuê viết luận văn thạc sĩ luật học, liên hệ ngay tại: https://luanvanbeta.com/viet-luan-van-thue/

luan van thac si luat hoc luanvanbeta
Kho đề tài luận văn thạc sĩ luật học mới nhất 2023

Kho đề tài luận văn thạc sĩ luật học mới nhất 2023, tải miễn phí

Luận văn thạc sĩ luật học: “Sự tham gia của nhân dân trong quản trị nhà nước ở Việt Nam hiện nay”

mau de tai luan van thac si luat hoc 01 luanvanbeta

Sự cấp thiết của vấn đề: 

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển xã hội. Cho nên, sự tham gia của nhân dân vào công tác quản trị nhà nước luôn được đề cao và quy định trong hiến pháp. Điều này nhằm khẳng định nhân dân được toàn quyền tham gia vào việc quản trị nhà nước và bản chất của nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ngày nay, dân chủ XHCN càng được mở rộng về nội dung, dân chủ cả trong chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và ở các cấp từ trung ương đến cơ sở, đến từng người dân bằng hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Trong Hiến pháp quy định quyền con người vô cùng quan trọng và không thể thay thế trong xã hội và khẳng định sâu sắc vai trò của nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Trong thực tiễn hoạt động nói chung, hoạt động quản trị nhà nước nói riêng của người dân trong thời gian qua đã phát huy được thế mạnh nhưng vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, việc thực hiện mang tính hình thức, cách thức tổ chức chưa khoa học,…Vì vậy, việc nghiên cứu lý luận về hoạt động quản trị nhà nước của người dân là nhiệm vụ cấp thiết. Chính vì thế, học viên đã chọn đề tài: “Sự tham gia của nhân dân trong quản trị nhà nước ở Việt Nam hiện nay” làm luận văn thạc sĩ luật học.

Kết cấu luận văn

Chương 1: Cơ sở lý luận về sự tham gia của nhân dân trong quản trị nhà nước

Chương 2: Thực trạng thực hiện nguyên tắc sự tham gia của nhân dân vào quá trình quản trị nhà nước hiện đại

Chương 3: Quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của nhân dân vào hoạt động quản trị nhà nước

Link tải đề tài luận văn thạc sĩ luật học Sự tham gia của nhân dân trong quản trị nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Luận văn thạc sĩ luật học: “Xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam”

mau de tai luan van thac si luat hoc 02 luanvanbeta

Tính cấp thiết của đề tài:

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được đánh giá là những chính sách lớn, là trụ cột chính của hệ thống đảm bảo an sinh xã hội của mỗi quốc gia và nước ta không đứng ngoài xu thế chung đó.

Chính sách BHXH, BHYT, BHTN được Đảng và Nhà nước coi trọng và từng bước điều chỉnh để phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội và sự phát triển của đất nước trong từng thời kỳ. Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, trong đó chính sách BHXH là một trong những trụ cột chính, thì việc lợi dụng các kẽ hở hoặc cố tình vi phạm các quy định gây thiệt hại cho hệ thống an sinh xã hội, cho Nhà nước và những người tham gia BHXH ngày càng lan rộng và phức tạp. Việc tìm hiểu thực trạng các quy định về xử lý vi phạm pháp luật về BHXH ở Việt Nam và bản chất, nguyên nhân của tình trạng trên có ý nghĩa quan trọng để đưa ra các biện pháp đấu tranh đem lại sự ổn định xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

Để công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH cần có công trình nghiên cứu bài bản, cụ thể về lý luận lẫn thực tiễn. Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam”

Kết cấu luận văn

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội và việc xử lý

Chương 2: Thực trạng pháp luật về xử lý vi phạm bảo hiểm xã hội và thực tiễn thực hiện

Chương 3: Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Tải ngay Mẫu luận văn thạc sĩ luật học Xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ luật học: “Phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục ở Việt Nam hiện nay”

de tai luan van thac si luat hoc 03 luanvanbeta

Tính cấp thiết của đề tài:

Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ và quá trình toàn cầu hóa, chất lượng ngành giáo dục ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Trong những năm gần đây, bộ giáo dục và đào tạo đã liên tục đổi mới phương thức giảng dạy, tài liệu học tập và chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ, công chức,…Tuy nhiên, bên cạnh những thành công của ngành giáo dục vẫn ẩn giấu những mối lo nội tại của sự phát triển chung, tham nhũng không còn là vấn đề quốc gia mà được coi là vấn nạn toàn cầu, mối nguy của mọi nền kinh tế.

Tham nhũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng ngành giáo dục, có mối nguy hại đến tương lai của một đất nước. Tham nhũng trong ngành giáo dục là một loại hình tội phạm ẩn, khó phát hiện. Tham nhũng trong ngành giáo dục Việt Nam vẫn chưa được nhận định đúng về tính chất và mức độ. Nên việc phòng, chống tham nhũng không chỉ là việc của những nhà cầm quyền, nhà quản lý mà còn là quyền và nghĩa vụ của công dân quốc gia đó.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài, cần sự phối hợp giữa các cơ quan và cả xã hội. Với phương châm phòng ngừa hơn chống đã có nhiều biện pháp được đưa ra và bước đầu đạt hiệu quả.

Các công trình nghiên cứu hiện nay tập trung về nghiên cứu hành vi tham nhũng nhưng chưa đưa ra những lý luận cơ bản về phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục nên sẽ có những hiểu lầm.  Các quan điểm đang tập trung vào biện pháp trừng trị nhiều hơn là công tác phòng ngừa.

Vì vậy, học viên chọn đề tài: “Phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục ở Việt Nam hiện nay” làm luận văn tốt nghiệp.

Kết cấu luận văn:

Chương 1: Lý luận về phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục ở Việt Nam.

Chương 2: Thực trạng phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục ở Việt Nam

Chương 3: Quan điểm, phương pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

Download Free Luận văn thạc sĩ luật học Phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục ở Việt Nam hiện nay PDF

Luận văn thạc sĩ luật học: “Pháp luật về bảo tồn các loài thực vật quý hiếm ở Việt Nam và thực tiễn thi hành tại vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn”

mau de tai luan van thac si luat hoc 04 luanvanbeta

Lý do chọn đề tài:

Phát triển bền vững là một sự phát triển về mọi mặt trong hiện tại mà vẫn đảm bảo sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa. Phát triển bền vững hình thành trong sự hòa nhập, tương tác qua lại và phụ thuộc lẫn nhau của ba hệ thống tương tác là hệ kinh tế, hệ xã hội và hệ môi trường. Như vậy, phát triển bền vững không phải là vì sự ưu tiên phát triển của hệ này mà gây ra sự suy thoái, tàn phá đối với hệ khác mà cần tăng trưởng kinh tế dựa trên tính bền vững về môi trường, sinh thái.

Nằm ở vùng Đông Nam Á Châu Á, nước ta có tính đa dạng sinh học cao và lịch sử phát triển địa chất đã tạo nên những kiểu địa hình, đai độ cao và vùng khí hậu khác nhau. Những yếu tố này khiến cho Việt Nam trở thành quốc gia có đa dạng sinh học cao, nhiều kiểu hệ sinh thái và nguồn tài nguyên sinh vật phong phú. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế- xã hội cùng với sự yếu kém trong quản lý nguồn tài nguyên sinh thái đã khiến đa dạng sinh học ở Việt Nam bị suy thoái nặng nề. Vì vậy, cần đề cao việc quản lý và bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật.

Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn có hệ động, thực vật phong phú, đa dạng với nhiều loài quý hiếm và nhiều sinh cảnh đặc hữu được các nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá là khu rừng đặc dụng quan trọng nhất. Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn có tiềm năng phong phú và giá trị kinh tế to lớn nên đã trở thành mục tiêu khai thác, tàn phá của các đối tượng lâm tặc và người dân sống trong vùng. Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn đứng trước những khó khăn, thách thức trong việc bảo tồn nguồn đa dạng sinh học hiện có. Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Pháp luật về bảo tồn các loài thực vật quý hiếm ở Việt Nam và thực tiễn thi hành tại vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn”.

Kết cấu luận văn

Chương 1: Cơ sở lý luận của pháp luật về bảo tồn các loài thực vật quý hiếm

Chương 2: Thực trạng pháp luật về bảo tồn các loài thực vật quý hiếm và thực tiễn thi hành tại vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn.

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo tồn các loài thực vật quý hiếm từ thực tiễn thi hành tại vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn.

Tải ngay: Luận văn thạc sĩ luật học Pháp luật về bảo tồn các loài thực vật quý hiếm ở Việt Nam và thực tiễn thi hành tại vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn

Luận văn thạc sĩ luật học: “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp ở Việt Nam”

mau de tai luan van thac si luat hoc luanvanbeta 05

Tính cấp thiết của đề tài:

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp ở nước ta tuy được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Khu công nghiệp là nơi tập trung các cơ sở công nghiệp và cũng là nơi thải ra môi trường các loại chất thải rắn, lỏng, khí và chất thải nguy hại tác động xấu đến môi trường.

Theo báo cáo, nước ta có 283 khu công nghiệp, nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm là do hoạt động công nghiệp bắt nguồn từ việc xả các loại chất thải vào môi trường. Hiện nay có nhiều khu công nghiệp chưa hoàn thiện công trình thu gom, xử lý chất thải tập trung làm cho môi trường sinh thái ở một số địa phương ô nhiễm nghiêm trọng.

Báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho thấy tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung khá thấp, có nơi chỉ từ 15-20%. Các chất khí thải này có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con người. Theo thống kê, mỗi năm cả nước có khoảng 9.000 người tử vong và trên 200.000 người được phát hiện ung thư do sử dụng nguồn nước ô nhiễm. Ngoài ra còn có nhiều chất thải là hóa chất, chất độc không được xử lý hoặc sau khi xử lý vẫn giữ nguyên yếu tố độc hại.

Thực tiễn này đặt ra vấn đề hoàn thiện cơ chế nhằm kiểm soát môi trường ở các khu công nghiệp hiệu quả để bảo vệ môi trường, trong đó việc hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này. Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp ở Việt Nam”

Kết cấu luận văn:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về kiểm soát ô nhiễm môi trường, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường khu công nghiệp

Chương 2: Thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường khu công nghiệp ở Việt Nam.

Link tải Luận văn thạc sĩ luật học Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp ở Việt Nam miễn phí

Trên đây là một số đề tài luận văn thạc sĩ luật học tham khảo mà các bạn có thể sử dụng như tài liệu để đọc, nghiên cứu trước khi bắt tay vào việc thực hiện đề tài của chính mình. Quá trình hoàn thành một luận văn thạc sĩ tốn nhiều thời gian và công sức nên chúng ta cần phải dành nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, dịch vụ viết luận văn thuê ra đời đã giúp các bạn giảm gánh nặng này hiệu quả. Hãy liên hệ với Luận Văn Beta để tìm hiểu về dịch vụ này nhé.

5/5 - (3 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận