Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Kiểm Toán Mới Nhất 2022

Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Kiểm Toán Mới Nhất 2022

Người viết: Admin |

Kế toán – Kiểm toán là chuyên ngành học đòi hỏi người học cần nắm rõ rất nhiều kiến thức mới có thể thăng tiến cao trong công việc. Chính vì thế, rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã lựa chọn học lên cao học, phổ biến nhất là thạc sĩ kế toán – kiểm toán. Chính vì vậy, trong chuỗi seri chia sẻ mẫu đề tài luận văn thạc sĩ, ngày hôm nay Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu đề tài luận văn thạc sĩ kế toán tiêu biểu, mong rằng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang chuẩn bị thực hiện luận văn tốt nghiệp chuyên ngành học này. Cùng bắt đầu ngay bây giờ!

Tổng quan về thạc sĩ chuyên ngành kế toán

Chương trình đào tạo thạc sĩ kế toán (hướng ứng dụng) được thiết kế nhằm trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về kế toán như kế toán quản trị, kế toán tài chính, kế toán công, kiểm toán, các dịch vụ đảm bảo, phân tích tài chính, phân tích tình hình kinh doanh của cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế… Đồng thời, ngoài nâng cao kiến thức, người học cũng sẽ được trang bị những kỹ năng tổ chức và thực hành các nghiệp vụ kế toán – kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình tài chính, biết cách vận dung linh hoạt các kỹ năng và kiến thức đã được học vào giải quyết các công việc thực tiễn. Không những thế, sau khi hoàn thành chương trình học thạc sĩ kế toán, người học còn có sự am hiểu về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cũng như có khả năng hành nghề trên nền tảng kỹ thuật công nghệ số trong môi trường kinh tế toàn cầu hóa, quốc tế hóa. Cụ thể, các nội dung chính trong chương trình thạc sĩ kế toán bao gồm:

 • Kiến thức cơ sở ngành: Kinh tế học; thống kê và phân tích dữ liệu
 • Kiến thức chuyên ngành: Kế toán tài chính; kế toán quản trị; kinh tế lượng tài chính; phân tích tài chính; lý thuyết kế toán; chuyên đề nghiên cứu kế toán
 • Kiến thức chuyên ngành tự chọn: Kiểm toán; thẩm định giá tài sản; tài chính phát sinh và quản trị rủi ro tài chính; kế toán công; kế toán tài chính quốc tế; đạo đức kế toán kiểm toán; kiểm soát nội bộ

Từ các nội dung kiến thức, điểm mạnh của bản thân và công việc hiện tại học viên sẽ lựa chọn một đề tài mà mình cảm thấy hứng thú nhất đê thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ kế toán. Đây là bài luận văn tốt nghiệp đảm báo các yêu cầu: có đóng góp về mặt lý luận, học thuật hoặc có kết quả mới trong nghiên cứu một vấn đề khoa học mang tính thời sự thuộc chuyên ngành kế toán – kiểm toán.

Bài viết liên quan:

» Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Mới Nhất, Tải Free

» Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng 2023 Miễn Phí

de tai luan van thac si ke toan kiem toan
Tổng quan về chương trình học và luận văn thạc sĩ kế toán – kiểm toán

Bạn chưa tìm được đề tài viết luận văn thạc sĩ kế toán? Bạn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài hay bạn bận rộn không có nhiều thời gian hoàn thành tốt bài luận? Dịch vụ viết luận văn thạc sĩ kế toán trọn gói & từng phần của Luận Văn Beta chắc chắn sẽ là giải pháp hoàn hảo dành cho bạn trong các trường hợp này. Liên hệ hotline để được tư vấn hoặc truy cập: https://luanvanbeta.com/viet-luan-van-thue/

07 Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán – kiểm toán tiêu biểu, tải miễn phí

Luận văn thạc sĩ kế toán về hệ thống thông tin kế toán 01

Tên đề tài: “Đo lường mức độ phù hợp của hệ thống thông tin kế toán trong mối quan hệ với hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh”

mau luan van thac si ke toan luanvanbeta
Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ hệ thống thông tin kế toán PDF

Tính cấp thiết của đề tài

Công nghệ thông tin phát triển đã góp phần cung cấp thông tin kịp thời, đáng tin cậy và nhanh chóng giúp con người có thể quản lý công việc hiệu quả. Kế toán là bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính đóng vai trò trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống thông tin kế toán đóng vai trò cung cấp thông tin kế toán cho nhà quản lý, hội đồng quản trị và những người sử dụng bên ngoài doanh nghiệp để ra quyết định. Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp cần phải chú trọng đầu tư vào hệ thống thông tin kế toán hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Qua tổng quan về các nghiên cứu trước đây ở Việt Nam và thế giới, tác giả tìm thấy một số nghiên cứu về xây dựng chiến lược công nghệ thông tin phù hợp với cơ cấu tổ chức, chiến lược công nghệ thông tin phù hợp với chiến lược kinh doanh,…Tuy nhiên, các nghiên cứu này vẫn chưa phân tích chuyên sâu đến sự phù hợp với nhu cầu thông tin kế toán của người dùng và khả năng đáp ứng của nhu cầu thông tin đến hệ thống thông tin kế toán và tác động của sự phù hợp này đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Thấy được khoảng trống trong nghiên cứu, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Đo lường mức độ phù hợp của hệ thống thông tin kế toán trong mối quan hệ với hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn thạc sĩ.

Kết cấu luận văn bao gồm:

Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu của đề tài

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về hệ thống thông tin kế toán

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và mô hình nghiên cứu trong luận văn

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương 5: Kết luận, đề xuất giải pháp và kiến nghị.

Link tải miễn phí Luận văn thạc sĩ kế toán về hệ thống thông tin kế toán 01

Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán về báo cáo tài chính của doanh nghiệp 02

Đề tài 2: “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh”

mau luan van thac si ke toan 2 luanvanbeta
Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán về báo cáo tài chính của doanh nghiệp PDF

Lý do chọn đề tài

Thị trường chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến bộ và phát triển kinh tế, đặc biệt đối với đất nước đang phát triển như Việt Nam. Đây là kênh quan trọng nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước và luân chuyển vốn giúp nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là một trong những nguồn thông tin quan trọng hàng đầu cung cấp cho người sử dụng thông tin về tình trạng tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, luôn tồn tại sự mâu thuẫn lợi ích giữa quản lý doanh nghiệp và các bên liên quan. Vì vậy, cần có một bên thứ ba độc lập để đánh giá sự trung thực và minh bạch của các thông tin được trình bày trên báo cáo tài chính thể hiện tình hình tài chính công ty.

Mức độ tin cậy của báo cáo tài chính được kiểm toán là vấn đề trọng yếu do mức độ lan tỏa của thông tin, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng và cộng đồng nhà đầu tư. Vì vậy, vai trò của kiểm toán đối với bên liên quan sử dụng báo cáo tài chính ngày càng được khẳng định. Thông tin báo cáo tài chính được kiểm toán đảm bảo cho các thông tin trên báo cáo tài chính khi công khai có mức độ tin cậy cao làm căn cứ để đưa ra các quyết định đầu tư kinh tế hoặc điều hành, quản lý và giám sát.

Ý kiến của kiểm toán viên trên báo cáo kiểm toán là cả một quá trình được hình thành từ nhiều yếu tố như các đặc trưng tài chính của doanh nghiệp được kiểm toán, các yếu tố thuộc về đặc điểm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán và các yếu tố tác động từ thị trường và môi trường hoạt động. Vì vậy, cần xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành loại ý kiến kiểm toán mà một doanh nghiệp nhận được để xây dựng mô hình dựa trên các yếu tố được xác định để dự toán loại ý kiến kiểm toán.

Ở Việt Nam, đã có một số nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm toán kế toán nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống nghiên cứu. Vì vậy, tác giả lựa chọn vấn đề: “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu luận văn.

Luận văn gồm các chương sau:

Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu liên quan trước đó

Chương 2: Cơ sở lý thuyết của đề tài

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và một số kiến nghị

Link tải miễn phí mẫu luận văn thạc sĩ kế toán về báo cáo tài chính của doanh nghiệp 02

Luận văn thạc sĩ ngành kế toán về công tác thanh tra thuế 03

Đề tài 3: “Vận dụng kỹ thuật kiểm toán nhằm phát hiện các sai lệch, gian lận trong công tác thanh tra thuế tại cục thuế thành phố Hồ Chí Minh”

Tính cấp thiết của đề tài

Thuế luôn là nguồn thu quan trọng và chủ yếu của ngân sách Nhà nước, là khoản đóng góp bắt buộc do Luật pháp quy định đối với các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ quốc gia đó nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Hệ thống đường sá, cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống giáo dục,…được hoàn thiện và phát triển từ ngân sách Nhà nước.

Ở Việt Nam hiện nay, hằng năm có đến 40-50% doanh nghiệp báo cáo lỗ trong đó có nhiều doanh nghiệp lỗ liên tục, kéo dài và không phải đóng thuế cho Nhà nước. Tình trạng này đã diễn ra hàng chục năm nay dẫn đến thất thu thuế cho Ngân sách Nhà nước.

Công tác thanh tra thuế là một trong những hoạt động quan trọng  nhằm đảm bảo xã hội công bằng, nâng cao tính tự giác tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, chống thất thu thuế. Tuy nhiên, công tác thanh tra thuế vẫn còn nhiều hạn chế cần cải tiến, đổi mới và hoàn thiện. Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Vận dụng kỹ thuật kiểm toán nhằm phát hiện các sai lệch, gian lận trong công tác thanh tra thuế tại cục thuế thành phố Hồ Chí Minh” để làm nghiên cứu luận văn thạc sĩ.

Luận văn gồm các vấn đề sau:

Chương 1: Tổng quan về thanh tra thuế và các kỹ thuật kiểm toán.

Chương 2: Thực trạng công tác thanh tra thuế tại Cục thuế thành phố HCM.

Chương 3: Một số biện pháp vận dụng kỹ thuật kiểm toán nhằm phát hiện các sai lệch, gian lận trong công tác thanh tra thuế tại cục thuế thành phố HCM.

mau luan van thac si ke toan 3 luanvanbeta

mau luan van thac si ke toan 04 luanvanbeta

Link tải miễn phí Luận văn thạc sĩ kế toán về công tác thanh tra thuế PDF 03

Luận văn thạc sĩ kế toán về lập và trình bày báo cáo tài chính kế toán 04

Đề tài 4: “Hoàn thiện việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Việt Thắng”

Lý do chọn đề tài

Khi nắm quyền kiểm soát hoạt động tại công ty con, dựa theo quyền chi phối của mình mà công ty mẹ có thể gây ảnh hưởng hoặc thậm chí quyết định các giao dịch phát sinh tại các công ty con gồm cả giao dịch giữa các công ty này từ đó ảnh hưởng đến tình hình tài chính của từng công ty. Lúc này, việc lập báo cáo tài chính riêng lẻ cho từng công ty sẽ không còn nhiều ý nghĩa

Để biết được hiện trạng tài chính và tình hình kinh doanh của một tập đoàn cần có bức tranh phản ánh toàn cảnh về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của tập đoàn. Vì vậy, báo cáo tài chính hợp nhất có vai trò vô cùng quan trọng. Xuất phát từ những lý do này, tác giả lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Việt Thắng” làm luận văn thạc sĩ cho mình.

Luận văn gồm:

Chương 1: Cơ sở lý luận về báo cáo tài chính hợp nhất

Chương 2: Thực trạng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Việt Thắng

Chương 3: Hoàn thiện việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Việt Thắng.

Xem toàn bộ luận văn thạc sĩ kế toán về lập và trình bày báo cáo tài chính kế toán 04

Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán 05

Đề tài 5: “Tổ chức công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”

Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp cần phải dựa vào nhiều nguồn thông tin khác nhau để ra quyết định quản trị nhằm thu được kết quả tốt nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Kế toán quản trị là bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán và cung cấp những thông tin nền tảng, giúp nhà quản trị doanh nghiệp có căn cứ khoa học vững chắc để xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh tế và tài chính một cách chính xác và toàn diện.

Tổ chức công tác kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp thể hiện tổng quát các yếu tố cấu thành nên kế toán quản trị  và quyết định đến thực thi, định hướng xây dựng và phát triển kế toán quản trị. Việc tổ chức công tác kế toán quản trị phải phù hợp với các đặc điểm hoạt động, quy mô đầu tư và mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh.

Nhận thấy vai trò quan trọng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp và để tăng cường tính hữu hiệu của thông tin kế toán, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Tổ chức công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

 Kết cấu luận văn gồm:

Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị ở các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Chương 3: Thực hiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tải toàn bộ Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán PDF 05

Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán hành chính sự nghiệp 06

Tên đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tại sở công thương tỉnh Đăk Nông

mau de tai luan van thac si ke toan luanvanbeta
Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán hành chính sự nghiệp PDF

Đề cương luận văn:

Mở đầu

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tại các cơ quan hành chính Nhà nước

1.1 Đặc điểm của cơ quan hành chính Nhà nước

1.2 Vai trò, nguyên tắc và yêu cầu của kế toán tại các cơ quan hành chính Nhà nước

1.3 Nội dung công tác kế toán tại các đơn vị hành chính Nhà nước

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại sở công thương tỉnh Đăk Nông

2.1 Tổng quan về sở công thương tỉnh Đăk Nông

2.2 Thực trạng công tác kế toán tại sở công thương tỉnh Đăk Nông

2.3 Đánh giá thực trạng công tác kế toán tại sở công thương tỉnh Đăk Nông

Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tại sở công thương tỉnh Đăk Nông

3.1 Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán tại sở công thương tỉnh Đăk Nông

3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại sở công thương tỉnh Đăk Nông

3.3 Kiến nghị

Kết luận

Tài luận văn thạc sĩ kế toán hành chính sự nghiệp 06

Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí 07

Tên đề tài: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng

Kết cấu luận văn:

Chương 1: : Cơ sở lý luận chung về kế toán quản trị chi phí

Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí và kiểm soát chi phí tại Công ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí và kiểm soát chi phí tại Công ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng

Tải ngay mẫu luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí 07

Gợi ý một số đề tài luận văn thạc sĩ kế toán kiểm toán

 1. Vận dụng thước đo giá trị kinh tế tăng thêm để đánh giá thành quả hoạt động tại công ty dầu thực vật Tường An.
 2. Vận dụng phương pháp ABC để thực hiện quản lý dựa trên hoạt động (ABM) tại công ty điện tử Samsung Vina.
 3. Vận dụng hệ thống chi phí dựa trên mức độ hoạt động (ABC) tại công ty CPTM Hồng Nam.
 4. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về hợp nhất kinh doanh để hoàn thiện chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay.
 5. Luận văn thạc sĩ kế toán kiểm toán: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính nhằm hoàn thiện chế độ kế toán ở Việt Nam.
 6. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện chuẩn mực kế toán VAS 11 “Hợp nhất kinh doanh” ở Việt Nam.
 7. Vận dụng chi phí mục tiêu để quản lý chi phí trong ngành xây dựng ở Việt Nam hiện nay.
 8. Tổ chức hệ thống kế toán doanh nghiệp trong điều kiện tin học hóa hiện nay.
 9. Tổ chức công tác kế toán quản trị và thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty TNHH Công Thanh.
 10. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần Đông Anh.
 11. Quá trình hòa hợp- hội tụ kế toán quốc tế và một số phương hướng, giải pháp của Việt Nam.
 12. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại tổng công ty xây dựng Thăng Long.
 13. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại trường đại học quốc gia thành phố HCM hiện nay.
 14. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay.
 15. Luận văn thạc sĩ kế toán kiểm toán: Hoàn thiện lý luận kế toán hoạt động đầu tư tài chính theo hướng tổng thể và dài hạn.
 16. Hoàn thiện thủ tục kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính nhằm phát hiện gian lận và sai sót tại các công ty đại chúng ở Việt Nam.
 17. Hoàn thiện kế toán chi phí tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải miền Bắc.
 18. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường cao đẳng sư phạm trung ương thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2022.
 19. Luận văn thạc sĩ kế toán kiểm toán: Hoàn thiện kế thống kiểm soát nội bộ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Đồng Nai hiện nay.
 20. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán của các viễn thông tỉnh, thành phố trực thuộc tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam giai đoạn 2020-2025
 21. Một số giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Trên đây là một số mẫu luận văn thạc sĩ kế toán – kiểm toán mà các bạn có thể tham khảo trong quá trình thực hiện đề tài của mình. Nếu có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào cần hỗ trợ trong quá trình làm luận văn chuyên ngành này, các bạn có thể để lại lời nhắn cho Luận Văn Beta nhé.

5/5 - (3 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận