Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Hướng Dẫn Viết Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Chi Tiết

Hướng Dẫn Viết Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Chi Tiết

Người viết: Admin |

Lập đề cương luận văn thạc sĩ kế toán là một trong những bước quan trọng mà các bạn học viên cần phải thực hiện để đảm bảo cho bài nghiên cứu của mình được trình bày một cách logic và khoa học. Vì vậy, khi lập đề cương chúng ta cần lưu ý những điều gì và cách trình bày đề cương như thế nào để được giảng viên hướng dẫn phê duyệt? Bài viết dưới đây của Luận Văn Beta sẽ giải đáp những thắc mắc này của các bạn nhé.

Đề cương và tầm quan trọng của đề cương luận văn thạc sĩ

Đề cương luận văn thạc sĩ là một kế hoạch nghiên cứu chi tiết, được trình bày vào giai đoạn đầu khi học viên đã chọn được đề tài nghiên cứu. Đề cương sẽ giúp học viên trình bày các vấn đề một cách rõ ràng về việc lựa chọn đề tài, tính cấp bách của vấn đề hay các bước để tiến hành nghiên cứu. Bất cứ nghiên cứu sinh nào cũng phải triển khai và xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài mà mình đã chọn. Khi đã xây dựng được đề cương chi tiết và phù hợp, học viên chỉ cần triển khai nội dung theo như kế hoạch đã đưa ra và từng bước hoàn tất nghiên cứu của mình.

Khi thực hiện luận văn, học viên sẽ thực hiện dưới sự chỉ dẫn của giảng viên hướng dẫn. Vì vậy, bản đề cương nghiên cứu là tài liệu chuẩn bị trước để học viên bước vào nghiên cứu một cách chi tiết từ đó đưa ra phương pháp nghiên cứu nên học viên sẽ tham khảo ý kiến của giảng viên hướng dẫn hoặc các chuyên gia để đảm bảo tính khả thi của đề tài và đáp ứng yêu cầu của một bài nghiên cứu khoa học.

Đề cương là văn bản mô tả tư duy nghiên cứu của học viên trong quá trình chuẩn bị nghiên cứu. Vì vậy, thông qua việc theo dõi đề cương, giảng viên hướng dẫn sẽ biết rõ khả năng của học viên cũng như có những đề xuất, chỉnh sửa phù hợp để bảo bảo tính khoa học chon nghiên cứu. Một đề cương được xây dựng logic, khoa học sẽ dễ dàng thuyết phục được giảng viên và nhận được sự giúp đỡ của giảng viên để tiến hành những bước tiếp theo khi thực hiện luận văn.

Đề cương sẽ giúp luận văn được triển khai một cách có kế hoạch và đảm bảo tính khả thi của nghiên cứu. Một trong các nội dung của đề cương đó là kế hoạch triển khai thực hiện theo lộ trình. Do đó, xây dựng đề cương giúp người nghiên cứu thực hiện có kế hoạch và đảm bảo tính khả thi của nghiên cứu.

de cuong luan van thac si ke toan luanvanbeta
Hướng dẫn viết đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Cấu trúc đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Số chương của luận văn sẽ phụ thuộc vào từng đề tài cụ thể, gồm các nội dung quan trọng sau:

Đặt vấn đề: Trong phần này, người viết cần trình bày được lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu,…Khi nêu lý do vì sao tiến hành nghiên cứu, cần gồm các thông tin như giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu, thực trạng nguyên nhân và hậu quả vấn đề, hướng giải quyết vấn đề trong nghiên cứu,…

Mục tiêu: Bao gồm mục tiêu nghiên cứu tiêu chung và mục tiêu cụ thể một cách ngắn gọn, rõ ràng, chỉ rõ nghiên cứu định làm gì, ở đâu và thời gian nào?

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu: Tác giả cần phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu mà các tác giả trong và ngoài nước đã thực hiện có liên quan đến đề tài luận văn, những vấn đề còn tồn tại và những vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu sẽ gồm các mục về đối tượng nghiên cứu, thời gian và địa điểm nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu, phương pháp thu thập số liệu,…

Chương 3: Dự kiến kết quả nghiên cứu: Trình bày dự kiến các kết quả nghiên cứu theo từng mục nghiên cứu, người viết có thể chia thành các phần riêng trong chương kết quả, cần bám sát chủ đề nghiên cứu được đề cập trong mục tiêu và phương pháp.

Chương 4: Dự kiến bàn luận: người viết cần phân tích ưu, nhược điểm của nghiên cứu, quan điểm của tác giả

Có thể bạn quan tâm:

» Kho đề tài luận văn thạc sĩ kế toán đạt điểm cao 2023

Mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ kế toán 2023

Mẫu 01: Đề cương luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm

Tên đề tài: “Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần phát triển xây dựng Tân Thành Đô”

Mở đầu:

1.Tính cấp thiết của đề tài

 1. Mục đích nghiên cứu
 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Bố cục của đề tài
 5. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm đối với doanh nghiệp

1.1 Khái quát về kế toán trách nhiệm

1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm

1.1.2 Bản chất, đặc điểm của kế toán trách nhiệm

1.1.3 Vai trò của kế toán trách nhiệm đối với doanh nghiệp

1.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH- CƠ SỞ HÌNH THÀNH KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM

1.2.1 Sự phân cấp quản lý

1.2.2 Mối quan hệ giữa phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp

1.3 NỘI DUNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM

1.3.1 Tổ chức các trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp

1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá thành quả các trung tâm trách nhiệm

1.3.3 Hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm

Kết luận Chương 1

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÊN CƠ SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ĐÔ

2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ĐÔ

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Tân Thành Đô

2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty cổ phần phát triển xây dựng Tân Thành Đô

2.1.3 Tổ chức bộ máy kế toán công ty cổ phần phát triển xây dựng Tân Thành Đô

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ĐÔ

2.2.1 Tình hình phân cấp quản lý hiện nay tại Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Tân Thành Đô

2.2.2 Tổ chức báo cáo đánh giá thành quả theo yêu cầu phân cấp quản lý của Công ty

2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRÊN CƠ SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ĐÔ

2.3.1 Những mặt đạt được

2.3.2 Những mặt hạn chế

Kết luận Chương 2

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ĐÔ

3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ĐÔ.

3.1.1 Mô hình các trung tâm trách nhiệm tại Công ty Tân Thành Đô

3.1.2 Xác định mục tiêu, trách nhiệm của các trung tâm trách nhiệm

3.2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾ QUẢ CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM

3.2.1 Trung tâm chi phí

3.2.2 Trung tâm doanh thu

3.2.3 Trung tâm lợi nhuận

3.2.4 Trung tâm đầu tư

3.3 TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ĐÔ

3.3.1 Tổ chức công tác lập dự toán theo các trung tâm trách nhiệm

3.3.2 Phân loại chi phí theo sự phân cấp quản lý

Kết luận Chương 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Mẫu 02: Đề cương luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán

Tên đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông”

de cuong luan van thac si to chuc cong tac ke toan luanvanbeta

Link tải Đề cương luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán mẫu 02

Tổng hợp một số đề tài luận văn thạc sĩ kế toán 2023

 1. Kế toán hoạt động thu- chi tại các đơn vị sự nghiệp thể thao trên địa bàn thành phố Phú Thọ
 2. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thủy điện Đak Dro
 3. Kế toán quản trị môi trường tại công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân và một số lưu ý
 4. Luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Thái Hà
 5. Kế toán trách nhiệm tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cảng Hải Phòng
 6. Kế toán hoạt động nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần viễn thông Viettel
 7. Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần quốc tế Long Hà
 8. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Hiệp Phát
 9. Kế toán tài sản cố định tại các viện nghiên cứu trực thuộc Bộ khoa học- công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
 10. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn thương mại và dịch vụ One IBC
 11. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity
 12. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Bến Thành.
 13. Kế toán tài sản cố định tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Trí Việt Nam
 14. Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cấp nước thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 15. Kế toán doanh thu tại công ty cổ phần vật tư và thiết bị vệ sinh Long Thành.
 16. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà ở Trường Linh
 17. Kế toán quản trị chi phí tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk.
 18. Kế toán hoạt động thu, chi tại các đơn vị trực thuộc tổng cục dạy nghề, Bộ lao động- thương binh và xã hội thành phố Hà Nội
 19. Kế toán nguyên vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Linh Thành Phát
 20. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các công ty cổ phần xây dựng Mộc Trà.
 21. Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông và đô thị Châu Thành.
 22. Kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng Phúc Hưng
 23. Kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản Greenland
 24. Luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón hóa ính
 25. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần vật liệu Vạn Xuân
 26. Kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Bình Giang- tỉnh Hải Dương
 27. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị chi phí ở công ty sữa đậu này Vinasoy
 28. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư và phát triển Việt An
 29. Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại nhà máy bánh kẹo Biscafun thuộc công ty cổ phần đường Đak Lak.
 30. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách trình bày đề cương luận văn thạc sĩ kế toán cùng những đề tài tham khảo hữu ích. Một đề cương được trình bày logic, khoa học bám sát với đề tài sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian trình bày và tránh lan man xa rời mục đích nghiên cứu ban đầu. Trên đây là một số gợi ý và mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kế toán tham khảo. Chúng tôi hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn những kiến thức hữu ích. Ngoài ra, Luận Văn Beta hiện đang cung cấp dịch vụ viết thuê luận văn trọn gói và từng phần, nếu như bạn đang gặp khó khăn với việc viết đề cương luận văn hay bất kỳ phần nào khác, hãy liên hệ với đội ngũ viết thuê của chúng tôi. Tham khảo ngay: Bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói & từng phần 

5/5 - (3 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận