Trang chủ Tài liệu chuyên ngành 05 Mẫu Tiểu Luận Chính Sách Tiền Tệ Miễn Phí Mới Nhất

05 Mẫu Tiểu Luận Chính Sách Tiền Tệ Miễn Phí Mới Nhất

Người viết: Admin |

Chính sách tiền tệ là một nội dung quan trọng trong môn học kinh tế vĩ mô – Môn học cơ sở bắt buộc dành cho sinh viên/ học viên cao học theo học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý kinh tế… Có thể nói, chính sách tiền tệ là một trong những chính sách quan trọng đối trong quản lý kinh tế – xã hội của một đất nước nên những vấn đề liên quan đến đề tài này luôn được xem trọng. Chính vì vậy, chính sách tiền tệ được rất nhiều sinh viên lựa chọn làm chủ đề viết tiểu luận môn kinh tế vĩ mô. Khi làm tiểu luận chính sách tiền tệ, cần có lý luận và thực tiễn tương quan với nhau để đưa ra những giải pháp thích hợp. Dưới đây, Luận Văn Beta – Dịch vụ viết tiểu luận thuê chuyên nghiệp sẽ cung cấp đến bạn đọc một số thông tin cơ bản về chính sách tiền tệ cũng như một số đề tài tiểu luận chính sách tiền tệ tiêu biểu mà các bạn nên tham khảo.

Tổng quan về chính sách tiền tệ

Khái niệm chính sách tiền tệ là gì?

Chính sách tiền tệ (Tiếng Anh: Monetary policy) là thuật ngữ dùng để chỉ các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi qua các công cụ và biện pháp của mình nhằm đạt các mục tiêu về ổn định giá trị đồng tiền, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế.

Có thể hiểu chính sách tiền tệ là tổng hòa các phương thức được ngân hàng nhà nước Việt Nam sử dụng để tác động đến khối lượng tiền tệ trong lưu thông, nhằm phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu kinh tế – xã hội của đất nước trong thời kỳ nhất định. Mặt khác, nó là bộ phận quan trọng đối với hệ thống chính sách kinh tế- tài chính vĩ mô của chính phủ.

Vai trò của chính sách tiền tệ

Trong hệ thống các công cụ để điều tiết vĩ mô của Nhà nước thì chính sách tiền tệ là chính sách quan trọng vì nó tác động trực tiếp vào lĩnh vực lưu thông tiền tệ và có quan hệ chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác.

Đối với ngân hàng trung ương, hoạt động hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ là các hoạt động cơ bản nhằm mục đích làm cho chính sách tiền tệ quốc gia thực hiện có hiệu quả hơn.

Các mục tiêu quan trọng của chính sách tiền tệ

Ổn định giá trị đồng tiền: Thông qua chính sách tiền tệ, ngân hàng trung ương sẽ tác động đến sự tăng hay giảm giá trị đồng tiền của nước mình. Giá trị đồng tiền ổn định được xem xét ở hai mặt là mức mua nội tại và sức mua đối ngoại. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ hướng tới ổn định giá trị đồng tiền không có nghĩa là tỷ lệ lạm phát sẽ bằng 0.

Tạo việc làm: Chính sách tiền tệ mở rộng hay thu hẹp đều ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực xã hội, quy mô sản xuất kinh doanh từ đó ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế. Để có tỷ lệ thất nghiệp giảm thì cần chấp nhận tỷ lệ lạm phát tăng. Khi tăng trưởng kinh tế đạt được do cải tiến kỹ thuật thì việc làm có thể không tăng mà còn giảm. Vai trò của ngân hàng trung ương khi thực hiện mục tiêu này là tăng cường đầu tư mở rộng sản xuất- kinh doanh, chống tỷ lệ thất nghiệp không vượt quá tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên,

Tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu của mọi chính phủ trong hoạch định các chính sách kinh tế vĩ mô của mình. Để đạt được mục tiêu này thì ngân hàng trung ương khi thực hiện chính sách tiền tệ cần có sự phối hợp hài hòa với các chính sách kinh tế vĩ mô khác.

Các công cụ quan trọng của chính sách tiền tệ

Nghiệp vụ thị trường mở: Là các hoạt động mua bán chứng khoán mà ngân hàng trung ương tực hiện trên thị trường nhằm tác động đến cơ chế tiền tệ từ đó điều tiết lượng tiền cung ứng.

Cơ chế tác động: Ngân hàng trung ương mua/ bán chứng khoán sẽ làm cho cơ số tiền tăng lên hoặc giảm đi dẫn đến cung tiền tăng hoặc giảm. Nếu thị trường mở chỉ có ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại thì hoạt động này sẽ làm thay đổi lượng tiền mà các ngân hàng thương mại dự trữ.

Đặc điểm: Nghiệp vụ thị trường mở là công cụ năng động, hiệu quả và chính xác. Tuy nhiên, vì được thực hiện qua quan hệ trao đổi nên nó phụ thuộc vào các chủ thể khác nhau tham gia trên thị trường và để công cụ này hiệu quả thì cần có sự phát triển đồng bộ của thị trường tiền tệ, thị trường vốn.

Dự trữ bắt buộc: Số tiền dự trữ bắt buộc là số tiền các ngân hàng phải giữ lại, do ngân hàng trung ương quy định không sử dụng cho mục đích sinh lợi để đảm bảo khả năng thanh toán và sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

Đây là công cụ mang nặng tính quản lý của nhà nước nên giúp ngân hàng trung ương chủ động trong điều chỉnh lượng tiền cung ứng và tác động của nó rất mạnh mẽ. Song tính linh hoạt không cao vì việc tổ chức thực hiện rất chậm, phức tạp và tốn kém.

Quản lý hạn mức tín dụng của ngân hàng thương mại: Là việc ngân hàng thương mại quy định tổng mức dư nợ của ngân hàng không vượt quá một lượng nào đó trong thời gian nhất định nhằm thực hiện vai trò kiểm soát mức cung tiền.

Đặc điểm: Công cụ này giúp ngân hàng trung ương điều chỉnh và kiểm soát lượng tiền cung ứng khi các công cụ gián tiếp kém hiệu quả và tác dụng nhất thời của nó rất cao trong những giai đoạn phát triển quá nóng.

Quản lý lãi suất của ngân hàng thương mại: Ngân hàng trung ương sẽ đưa ra một mức lãi suất cố định để hướng ngân hàng thương mại điều chỉnh lãi suất theo giới hạn đó từ đó tác động đến quy mô tín dụng của nền kinh tế.

Đặc điểm: Công cụ này giúp ngân hàng trung ương thực hiện quản lý lượng tiền cung ứng theo mục tiêu của từng thời kỳ, phù hợp với các quốc gia khi chưa có điều kiện phát huy tác dụng của các công cụ gián tiếp.

Trên đây, Luận Văn Beta đã cùng bạn điểm qua những nội dung cơ bản, quan trọng nhất xoay quanh khái niệm chính sách tiền tệ là gì. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn 05 mẫu đề tài tiểu luận về chính sách tiền tệ hay nhất, mới nhất hoàn toàn miễn phí, hy vọng sẽ là nguồn tham khảo hữu ích để bạn hoàn thành tốt bài tiểu luận của mình.

tieu luan chinh sach tien te luanvanbeta
Tiểu luận chính sách tiền tệ

Có thể bạn quan tâm:

»»» Mẫu đề tài tiểu luận chính sách tài khóa miễn phí mới nhất 2022

Các đề tài tiểu luận chính sách tiền tệ

Mẫu 01: Tiểu luận chính sách tiền tệ về công cụ thực thi chính sách tiền tệ

Tên đề tài: “Chính sách tiền tệ và công cụ thực thi chính sách tiền tệ”

Chính sách tiền tệ là chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kỳ quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó tác động mạnh mẽ đến các biến số vĩ mô như việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát,…để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò quyết định.

Ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay, chính sách tiền tệ là các công cụ của nó từng bước hình thành, hoàn thiện và phát huy tác dụng với nền kinh tế. Với đặc điểm của nền kinh tế nước nhà thì việc lựa chọn công cụ nào, sử dụng ra sao ở các giai đoạn cụ thể của nền kinh tế là vấn đề thường xuyên phải quan tâm theo dõi và giải quyết. Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, việc nghiên cứu chính sách tiền tệ cụ thể là các công cụ của chính sách tiền là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Với mục đích trau dồi kiến thức và góp phần nghiên cứu về chính sách tiền tệ, em quyết định chọn đề tài: “Chính sách tiền tệ và công cụ thực thi chính sách tiền tệ”.

Tải miễn phí mẫu tiểu luận chính sách tiền tệ mẫu 01

Đề tài tiểu luận kinh tế vĩ mô về chính sách tiền tệ mẫu 02

Tên đề tài: “Nhìn lại chính sách tiền tệ, gợi ý chính sách tiền tệ những năm tiếp theo”

Việt Nam bước vào giai đoạn 2011-2012 trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đối mặt với nhiều thách thức lớn. Lạm phát của thế giới có xu hướng tăng lên, trong đó giá cả dầu thô, giá nguyên vật liệu cơ,…đều tăng cao. Trong khi đó vào năm 2011, giá cả trong nước tăng cao và áp lực lạm phát càng tăng do nhiều nguyên nhân nội tại của nền kinh tế tích lũy từ trước đến nay và chính sách nới lỏng tiền tệ nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng, làm tăng nguy cơ mất ổn định kinh tế vĩ mô của nước ta.

Nghị quyết Hội nghị T. Ư đã xác định giai đoạn 2011-2015, ưu tiên hàng đầu của kinh tế nước ta là thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô cũng như đảm bảo an sinh xã hội đi đôi với mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Cùng với sự điều chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô, chính phủ đã điều chỉnh mục tiêu chính sách tiền tệ, thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô,…Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách tiền tệ, điều hành nhất quán và kiên định theo các định hướng mục tiêu của Đảng, Quốc hội, chính phủ về kiểm soát lạm phát,…Về chính sách tiền tệ giai đoạn trước năm 2010 đã được đề cập trong nhiều công trình, dự án nghiên cứu. Vì vậy, chúng tôi chọn thực hiện đề tài: “Nhìn lại chính sách tiền tệ, gợi ý chính sách tiền tệ những năm tiếp theo”.

Download Full tiểu luận kinh tế vĩ mô về chính sách tiền tệ mẫu 02

Mẫu 03: Tiểu luận chính sách tiền tệ của Việt Nam

Tên đề tài: “Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế ở Việt Nam”

Chính sách tiền tệ luôn là nhu cầu căn bản để ổn định kinh tế vĩ mô với hạt nhân là ổn định tiền tệ, tạo lập nền tảng cho sự phát triển chung cho xã hội. Mặt khác, nền kinh tế thị trường bản chất là nền kinh tế tiền tệ nên việc ổn định giá trị đồng tiền với thiết lập nền tài chính quốc gia mạnh là cơ sở cho việc kiềm chế lạm phát và ổn định nền kinh tế.

Ngày nay, việc làm và phân phối thu nhập là vấn đề bức thiết trước mắt và là vấn đề lâu dài để ổn định và tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, việc đẩy lùi và kiểm soát lạm phát, tạo việc làm là vấn đề thường trực. Giải pháp cho điều này là tập trung vào chính sách tiền tệ nhưng việc lựa chọn giải pháp nào để xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia một cách hiệu quả nhất vẫn là một ẩn số phức tạp và nhiều bất cập. Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế ở Việt Nam”

Lời mở đầu tiểu luận chính sách tiền tệ của Việt Nam:

loi mo dau tieu luan chinh sach tien te luanvanbeta

Tải ngay: Bài tiểu luận chính sách tiền tệ của Việt Nam

Mẫu 04: Tiểu luận chính sách tiền tệ về cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng trung ương

Tên đề tài: “Cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng trung ương ở một số nước và ở Việt Nam”

Thế giới đã và đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu phức tạp với sức công phá nặng nề, trở thành nỗi ám ảnh đối với nền kinh tế của nhiều nước. Tất cả các quốc gia đều đang nỗ lực chèo chống con thuyền của mình vượt qua bão lớn và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Hàng loạt chính sách và biện pháp đã được đưa ra nhằm tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, củng cố thị trường. Lãi suất là một trong những công cụ quan trọng mà ngân hàng trung ương sử dụng để điều hành thị trường tiền tệ, thực hiện mục tiêu về chính sách tiền tệ quốc gia. Những sự tác động của công cụ này ở mỗi quốc gia là khác nhau bởi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Trước đây có rất nhiều đề tài nghiên cứu về lãi suất, trong đề tài nghiên cứu lần này chúng tôi đi sâu vào nghiên cứu cơ chế điều hành lãi suất của các quốc gia phát triển trên thế giới cũng như ở Việt Nam, qua đó thấy được sự điều hành khác nhau giữa các quốc gia và những hạn chế tại Việt Nam.

Kết luận tiểu luận chính sách tiền tệ

ket luan tieu luan chinh sach tien te luanvanbeta

Link tải: Tiểu luận về chính sách tiền tệ mẫu 04 PDF

Mẫu 05: Tiểu luận về mục tiêu chính sách tiền tệ

Tên đề tài: “Các quan điểm khác nhau về mục tiêu chính sách tiền tệ và gợi ý mục tiêu chính sách tiền tệ ở Việt Nam”

Chính sách tiền tệ là một chính sách để điều tiết kinh tế vĩ mô cực kỳ quan trọng đối với mỗi quốc gia vì nó ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát,…Việc lựa chọn mục tiêu nào ở các giai đoạn cụ thể của nền kinh tế là vấn đề thường xuyên phải quan tâm theo dõi và giải quyết. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế như hiện nay thì việc lựa chọn mục tiêu chính sách tiền tệ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao.

Kết cấu tiểu luận:

mau tieu luan chinh sach tien te mien phi luanvanbeta

Tải tiểu luận về mục tiêu chính sách tiền tệ mẫu 05 free

Chúng tôi đã tổng hợp lại những thông tin cơ bản mà các bạn cần nắm trước khi bắt tay vào viết tiểu luận chính sách tiền tệ cũng như các đề tài tham khảo hữu ích giúp cho việc viết tiểu luận của bạn trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn đang bận rộn và không có thời gian thực hiện tiểu luận, hãy tham khảo dịch vụ viết tiểu luận thuê chuyên nghiệp mà Luận Văn Beta cung cấp nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận