Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Tiểu Luận Chính Sách Tài Khóa: Tên Đề Tài Và Mẫu Tham Khảo Miễn Phí

Tiểu Luận Chính Sách Tài Khóa: Tên Đề Tài Và Mẫu Tham Khảo Miễn Phí

Người viết: Admin |

Chính sách tài khóa là một trong những nội dung quan trọng trong học phần kinh tế vĩ mô – học phần bắt buộc dành cho tất cả các sinh viên/ học viên cao học thuộc khối ngành kinh tế. Vì là nội dung quan trọng, rất nhiều sinh viên đã lựa chọn chính sách tài khóa là chủ đề cho bài tiểu luận kinh tế vĩ mô của mình. Để giúp các bạn có thể hoàn thành tốt bài tiểu luận kinh tế vĩ mô về chính sách tài khóa, trong bài viết này Luận Văn Beta sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu những nội dung kiến thức cơ bản nhất về chính sách tài khóa và các mẫu đề tài tiểu luận chính sách tài khóa miễn phí tham khảo ấn tượng mà đội ngũ của chúng tôi đã tổng hợp được.

Tổng quan về chính sách tài khóa

Khái niệm chính sách tài khóa là gì?

Chính sách tài khóa (Tiếng Anh: Fiscal policy) được định nghĩa là các nỗ lực của chính phủ để cải thiện tình hình kinh tế vĩ mô qua việc thay đổi chi tiêu của chính phủ và thuế. Hay nói cách khác, chinh sách tài khóa  là chính sách theo đó chính phủ sử dụng công cụ thuế, chi tiêu công và vay nợ công để đạt được các mục tiêu khác nhau của chính sách kinh tế.

Nói một cách đơn giản, đó là chính sách chi tiêu và đánh thuế của chính phủ nhằm đạt được tăng trưởng bền vững. Chính sách tài khóa thường tương phản với chính sách tiền tệ được điều tiết bởi ngân hàng trung ương. Nó phần lớn được lấy cảm hứng từ ý tưởng của nhà kinh tế học người Anh John Maynard Keynes, người có lý thuyết được phát triển để đối phó với cuộc Đại suy thoái và có ảnh hưởng lớn trong việc xây dựng Thỏa thuận mới ở Mỹ nhằm chi tiêu lớn cho các dự án công cộng và phát triển phúc lợi xã hội.

Chính sách tài khóa có các mục tiêu cơ bản gồm: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và ổn định lạm phát ở mức hợp lý. Chính sách tài khóa có thể ảnh hưởng đến tiết kiệm, đầu tư và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn nhưng trong ngắn hạn, chính sách này chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến tổng cầu về hàng hóa và dịch vụ.

Khi các nhà hoạch định chính sách muốn tác động đến nền kinh tế, họ chủ yếu sử dụng hai công cụ là chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Chính sách tiền tệ được điều chỉnh bởi các ngân hàng trung ương. Cung tiền trên thị trường được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh lãi suất, tỷ lệ dự trữ của ngân hàng, mua bán chứng khoán chính phủ và ngoại hối. Mặt khác, chính sách tài khóa chịu ảnh hưởng của chính phủ bằng cách điều chỉnh bản chất và mức độ của thuế, chi tiêu và vay mượn của chính phủ. Một chính sách tài khóa lành mạnh rất quan trọng để kiểm soát lạm phát, tăng việc làm và duy trì giá trị đồng tiền. Nó có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý nền kinh tế.

Các công cụ cơ bản của chính sách tài khóa

Chính phủ có hai biến số để tác động đến chính sách tài khóa, đó là:

Thuế: Là khoản đóng góp bắt buộc cho nhà nước theo luật định đối với pháp nhân và chủ thể nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Nộp thuế là nghĩa vụ, trách nhiệm của các pháp nhân và chủ thể trong xã hội đối với nhà nước để tạo ra nguồn thu, ổn định cho ngân sách nhà nước để nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Thuế có tính chất cưỡng chế và được thiết lập theo nguyên tắc luật định, nhà nước là chủ thể duy nhất ban hành và sửa đổi các luật thuế, đặt ra các loại thuế nhằm tạo lập nguồn thu cho ngân sách nhà nước để đáp ứng yêu cầu chi tiêu. Thuế phản ánh quá trình phân phối lại trong xã hội, thể hiện các mối quan hệ giữa nhà nước và pháp nhân trong phân phối các nguồn tài chính và là công cụ cơ bản để thực hiện phân phối tài chính.

Chi tiêu Chính phủ: Là khoản tài sản chính phủ đưa ra dùng cho các mục đích chi mua hàng hóa và dịch vụ sử dụng cho lợi ích công cộng và điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Chi tiêu chính phủ có chức năng điều tiết nền kinh tế nhưng nhà nước cần tính toán thiệt hơn trong quá trình sử dụng ngân sách và nhằm đảm bảo lợi ích tuyệt đối cho xã hội. Chi tiêu chính phủ gồm: chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ gốc tiền mà chính phủ đi vay,…

Để khuyến khích chi tiêu, chính phủ có thể tuyên bố cắt giảm thuế và khi nền kinh tế đối mặt với lạm phát cao, chính phủ có thể công bố các loại thuế mới hoặc tăng mức thuế hiện có. Trong thời kỳ tăng trưởng âm, công chúng và các nhà đầu tư có thể mất niềm tin vào nền kinh tế, do đó có thể dẫn đến sản xuất thấp hơn và nhu cầu thấp hơn. Để chống lại điều đó, chính phủ có thể tăng chi tiêu để khắc phục tình trạng đầu tư của khu vực tư nhân đang giảm và để tạo ra nhu cầu trên thị trường. Hiện tượng này được chứng kiến ​​rõ nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai khi các chính phủ đầu tư rất nhiều để xây dựng lực lượng vũ trang của họ. Sự gia tăng lớn trong chi tiêu của chính phủ dẫn đến sự gia tăng lớn về việc làm và tăng nhu cầu trên thị trường hàng hóa. Chiến tranh thế giới thứ hai thường được ghi nhận là đã đưa châu Âu thoát khỏi cuộc Đại suy thoái.

Nguyên tắc thực hiện chính sách tài khóa

Khi kinh tế suy thoái: Biểu hiện ở tình trạng sản lượng quốc gia ở mức thấp hơn mức sản lượng tiềm năng. Chính phủ áp dụng chính sách tài khóa mở rộng bằng việc tăng chi ngân sách hoặc giảm thuế hoặc cả hai. Kết quả là tổng cầu tăng, sản lượng tăng và có thêm công ăn việc làm, giảm thất nghiệp. Khi nền kinh tế suy thoái, chính phủ phải tăng chi ngân sách hoặc giảm thuế để làm tăng mức thâm hụt vì sản lượng quốc gia đang sụt giảm thì nguồn thu của thuế giảm. Tuy nhiên, tình trạng thâm hụt ngân sách sẽ giảm dần khi sản lượng tăng lên.

Khi kinh tế có lạm phát cao: Biểu hiện ở tình trạng sản lượng quốc gia tăng vượt mức sản lượng tiềm năng và chỉ số giá cũng tăng cao tác động xấu đến nền kinh tế. Chính phủ cần áp dụng chính sách tài khóa thu hẹp tức là tăng thuế và giảm chi ngân sách để làm giảm tổng cầu. Từ đó, sản lượng giảm, lạm phát giảm nhưng có thể tỷ lệ thất nghiệp tăng lên. Khi chính sách tài khóa thực hiện mục tiêu ổn định nền kinh tế trong ngắn hạn, mức sản lượng thực tế về bằng sản lượng tiềm năng thì trong dài hạn ngân sách sẽ cân đối.

Trên đây, chúng ta đã cùng nhau khái quát những nội dung kiến thức về chính sách tài khóa, ở phần tiếp theo chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của bài viết: Tham khảo một số mẫu tiểu luận chính sách tài khóa, chính sách tài khóa của Việt Nam.

tieu luan chinh sach tai khoa luanvanbeta
Mẫu đề tài tiểu luận chính sách tài khóa mới nhất 2022

Các đề tài tiểu luận chính sách tài khóa ấn tượng mới nhất 2022

Tiểu luận chính sách tài khóa của Việt Nam mẫu 01

Tên đề tài: “Chính sách tài khóa và tình hình thực hiện chính sách tài khóa ở Việt Nam hiện nay”

Lý do chọn đề tài:

Chính sách tài khóa là một trong hai công cụ quan trọng của chính phủ trong việc điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, chính sách này chưa được nghiên cứu đầy đủ và hệ thống. Những cuộc khảo sát hay nghiên cứu còn mang tính hình thức nên chưa mang lại kết quả cao dẫn đến tình trạng thiếu cơ sở về mặt lý luận để sử dụng trong thực tiễn.

Hiện nay, chính sách tài khóa có nhiều lỗ hổng nên khi thực hiện chức năng điều tiết nền kinh tế thiếu tính quyết liệt, tính hiệu quả không cao, chưa phản ánh đúng khả năng và sự đầu tư của chính phủ vào chính sách này.

Kết luận tiểu luận:

ket luan tieu luan chinh sach tai khoa luanvanbeta

Tải mẫu tiểu luận sách tài khóa và tình hình thực hiện chính sách tài khóa ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận chính sách tài khóa của Việt Nam mẫu 02

Tên đề tài: Chính sách tài khóa và tình hình thực hiện chính sách tài khóa ở Việt Nam hiện nay

Link tải bài:

Mẫu 03: Tiểu luận về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

Tên đề tài: Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

Thành tựu kinh tế vĩ mô của một đất nước được đánh giá theo 3 dấu hiệu cấp bách gồm lạm phát, tăng trưởng và công bằng xã hội. Ổn định về mặt kinh tế là kết quả của việc giải quyết tốt các vấn đề kinh tế cấp bách, tăng trưởng kinh tế cần giải quyết tốt các vấn đề dài hạn có liên quan đến tăng trưởng kinh tế.

Như vậy, để đạt được sự ổn định, tăng trưởng và công bằng, các chính sách kinh tế vĩ mô phải hướng đến sản lượng, việc làm, ổn định giá cả,…để đạt được những mục tiêu này, Nhà nước có thể sử dụng các công cụ chính sách khác nhau. Hai chính sách chủ yếu đang được chính phủ các nước sử dụng là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Hai chính sách này đều hướng đến mức sản lượng và việc làm mong muốn. Tuy nhiên, mỗi chính sách sẽ có những công cụ riêng biệt và cách tiếp cận mục tiêu riêng. Nghiên cứu chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ giúp chúng ta phân biệt được mục tiêu, công cụ của từng chính sách và sự tác động của mỗi chính sách.

Link tải miễn phí Tiểu luận về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

Mâu 04: Tiểu luận chính sách tài khóa của Nhà nước hiện nay

Tên đề tài: Chính sách tài khóa của Nhà nước hiện nay

Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng như hiện nay, các nhà kinh doanh ra sức sản xuất và mở rộng kinh tế nhằm sản xuất nhiều hàng hóa phục vụ nhu cầu vô hạn của con người. Tuy nhiên, việc tạo ra nhiều hàng hóa vô tình phản lại mong muốn thu nhiều lợi nhuận của các nhà doanh nghiệp. Hàng hóa tăng nhanh hơn nhu cầu của con người dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu và tình trạng lạm phát xuất hiện. Lạm phát khiến nền kinh tế bất ổn, đòi hỏi Nhà nước phải vào cuộc để điều chỉnh lạm phát gây nên việc thực hiện chính sách có nhiều thiếu sót và khó tránh khỏi kinh tế giảm sút, thâm hụt ngân sách,…Những bất ổn của nền kinh tế, thâm hụt hay lạm phát đã tới mức nào và cách tháo gỡ ra sao? Đó là lý do nhóm thực hiện chọn đề tài: “ Chính sách tài khóa của Nhà nước”

Link tải bài: 

Mẫu 05: Tiểu luận về phân cấp tài khóa

Tên đề tài: Phân cấp tài khóa và mối quan hệ tài khóa giữa các cấp chính quyền: Một phân tích giữa các quốc gia.

Phân cấp tài khóa gồm việc phân cấp các nguồn thu và chức năng chi tiêu đối với các cấp thấp hơn của chính phủ. Bằng cách mang chính phủ đến gần hơn với người dân, phân cấp tài khóa được mong đợi thúc đẩy hiệu quả khu vực công và trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong phân phối các dịch vụ và hoạch định chính sách. Phân cấp tài khóa cũng dẫn đến mức độ phức tạp hơn trong mối quan hệ tài khóa giữa các cấp chính quyền và sự phân phối thất bại trong quan hệ tài khóa có liên quan đến vị thế tài khóa, quốc gia và địa phương. Trong bài nghiên cứu này với 30 quốc gia gợi ý rằng sự phối hợp thất bại trong mối quan hệ tài khóa giữa các cấp chính quyền tạo nên xu hướng thâm hụt trong việc phân cấp hoạch định chính sách, đặc biệt đối với các nước đang phát triển, không thể đáp ứng những yêu cầu quan trọng đối với việc phân cấp tài khóa thành công.

Link tải bài:

Trên đây là những nội dung cơ bản của chính sách tài khóa mà các bạn cần nắm vững trước khi bắt tay vào viết tiểu luận. Luận Văn Beta hy vọng những nội dung mà chúng tôi đề cập và một số đề tài tiêu biểu ở trên sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt tiểu luận của mình với số điểm cao. Ngoài ra, nếu như bạn đang gặp khó khăn với bài luận hoặc bàn không có thời gian cho việc viết tiểu luận, dịch vụ viết tiểu luận thuê của chúng tôi sẽ là giải pháp “cứu cánh” hoàn hảo dành cho bạn. Tham khảo chi tiết Giá thuê viết tiểu luận trọn gói để biết thêm thông tin dịch vụ.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận