Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Top 05 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo Mới Nhất 2023

Top 05 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo Mới Nhất 2023

Người viết: Admin |

Trong tiến trình phát triển đất nước, song song với việc tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội là công tác xóa đói giảm nghèo ở những vùng sâu, vùng xa,… để đảm bảo sự phát triển bền vững và tạo sự công bằng trong xã hội. Trong bài viết này, Luận Văn Beta đã tổng hợp lại một số mẫu đề tài luận văn thạc sĩ về xóa đói giảm nghèo để gửi đến các bạn như một tài liệu tham khảo hữu ích và cần thiết.

Vấn đề xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

Vấn đề xóa đói giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm đói giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ đã triển khai chương trình Quốc gia mục tiêu giảm nghèo bền vững từ năm 2016 đến 2020. Theo thống kê ghi nhận, chương trình này đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam đã giảm từ khoảng 9,8% vào năm 2015 xuống còn khoảng 2,75% vào cuối năm 2020.

Để đạt được mục tiêu giảm đói giảm nghèo, chính phủ Việt Nam đã thực hiện các biện pháp như tăng cường đầu tư vào các ngành kinh tế chủ chốt như nông nghiệp, công nghiệp, và dịch vụ; đẩy mạnh phát triển hạ tầng; nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ tạo việc làm và phát triển kỹ năng cho người nghèo; và tăng cường bảo vệ xã hội. Ngoài ra, chính phủ cũng đã tập trung vào việc xóa đói giảm nghèo ở các khu vực đặc biệt khó khăn như các vùng sâu, vùng xa, và vùng dân tộc thiểu số. Chính sách phát triển kinh tế-xã hội dân tộc thiểu số đã được thực hiện để cung cấp hỗ trợ tài chính, giáo dục, y tế, nước sạch và văn hóa cho các dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, vấn đề giảm nghèo vẫn còn nhiều thách thức. Một số vùng nông thôn và khu vực núi cao vẫn đang gặp khó khăn về nguồn lực và cơ sở hạ tầng. Các biện pháp tiếp tục được triển khai để nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội và tạo điều kiện phát triển bền vững cho người dân. Việc đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp xóa đói giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng trong đường lối của Đảng ta, chính vì thế, nội dung này cũng được rất nhiều học viên lựa chọn làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình. Trong phần tiếp theo của bài viết, Luận Văn Beta sẽ cùng bạn tham khảo một số mẫu bài luận văn thạc sĩ về xóa đói giảm nghèo đạt điểm cao. Chúng tôi hy vọng từ những bài luận văn mẫu này, bạn đọc sẽ rút ra được kinh nghiệm hữu ích để thực hiện bài luận của mình hoàn thiện hơn cả về nội dung và hình thức trình bày.

Bài viết cùng chuyên mục:

» List Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tải Miễn Phí

» 05 Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Giảm Nghèo Bền Vững 2023

luan van thac si ve xoa doi giam ngheo luanvanbeta
Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ về xóa đói giảm nghèo

Các mẫu đề tài luận văn thạc sĩ về xóa đói giảm nghèo

Luận văn thạc sĩ: Xóa đói giảm nghèo cho hộ nông dân huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê-Kông, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

mau de tai luan van thac si xoa doi giam ngheo 01 luanvanbeta

loi cam on luan van thac si xoa doi giam ngheo luanvanbeta

Tính cấp thiết của đề tài:

Nghèo đói từ lâu đã là vấn nạn của nhiều quốc gia trên thế giới, nó đã và đang diễn ra trên tất cả các Châu lục theo những mức độ khác nhau. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là nước đang phát triển, còn rất nhiều hộ nghèo nhất là các vùng nông thôn. Vì vậy, việc xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng và Nhà nước Lào quan tâm đặc biệt.

Nhiều năm qua, công cuộc xóa đói giảm nghèo ở đất nước này đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng công cuộc này còn nhiều bất cập, thiếu bền vững.

Huyện Đăk Chung, tỉnh Sekong là trọng điểm xóa đói giảm nghèo ở Lào, hiện vẫn còn trên 17% số hộ nghèo. Đây là huyện miền núi, ở xa thủ đô Viêng Chăn. Ở đây, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng yếu kém, trình độ dân trí còn thấp,… nên công tác xóa đói giảm nghèo còn nhiều bất cập, hiệu quả thấp, thiếu bền vững. Đặc biệt, hộ tái nghèo có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây với nhiều vấn đề bức xúc còn chưa được giải quyết. Thực tiễn đặt ra đòi hỏi phải có những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Đak Chưng. Vì vậy, tôi chọn đề tài “Xóa đói giảm nghèo cho hộ nông dân huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê-Kông, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” làm công trình nghiên cứu luận văn thạc sĩ.

Link tải Luận văn thạc sĩ xóa đói giảm nghèo cho hộ nông dân huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê-Kông, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Luận văn thạc sĩ: Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo khu vực Tây Bắc Việt Nam

mau de tai luan van thac si ve xoa doi giam ngheo 02 luanvanbeta

Lý do chọn đề tài:

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới với nhiều chương trình, dự án đặc biệt là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững được chính phủ ban hành đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công  tác xóa đói giảm nghèo.

Xóa đói giảm nghèo còn là một trong những thành tựu điển hình của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Tuy đã đạt được những thành tích đáng mừng nhưng công cuộc xóa đói giảm nghèo của Việt Nam vẫn đang đối mặt với những thách thức để đạt được mục tiêu. Hiện nay, giảm nghèo giữa các vùng miền chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực miền núi, đồng bào còn chồng chéo,…Trong khi đó, khu vực rốn nghèo vẫn tập trung ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa.

Thúc đẩy xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa là một thách thức đang được đặt ra bởi kết quả giảm nghèo nói chung và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội. Với nỗ lực đó, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã và đang đóng vai trò quan trọng, chung tay hỗ trợ với chính phủ Việt Nam đương đầu với thách thức này. Trên thực tế, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong nhiều thập kỷ qua đã đóng góp rất lớn trong công tác xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Tuy nhiên, để hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo ở vùng Tây Bắc nói riêng và trong các lĩnh vực khác ở Việt Nam đạt được nhiều hiệu quả hơn, cần có những nghiên cứu tổng kết và đúc rút kinh nghiệm.

Tải miễn phí Luận văn thạc sĩ: Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo khu vực Tây Bắc Việt Nam

Luận văn thạc sĩ về xóa đói giảm nghèo trong điều kiện kinh tế thị trường ở tỉnh Thanh Hóa

Quan điểm phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay do Đảng lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn, đã mang lại những hiệu quả tích cực, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế. Nước ta cần kiên định và tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường cách toàn diện nhưng sự phát triển kinh tế thị trường có tác động hai mặt, một mặt tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng cũng bộc lộ không ít tác động tiêu cực.

Sự phân hóa giàu nghèo làm chậm tiến trình phát triển đất nước, không khẳng định được tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa, hơn nữa còn có nguy cơ, tiềm ẩn sự mất ổn định xã hội, cản trở sự phát triển bền vững ở nước ta. Vì vậy, xóa đói giảm nghèo là vấn đề xã hội bức xúc hiện nay.

Việt Nam đang từng bước phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là phát triển kinh tế gắn với thực hiện công bằng xã hội hướng tới loại trừ tận gốc sự nghèo khổ. Điều này nghĩa là ngay từ đầu chúng ta phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Vì vậy, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ cấp bách và xuyên suốt tiến trình phát triển.

Trong hơn 20 năm đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo đói còn ở mức cao. So với cả nước, Thanh Hoa là một trong những tỉnh nghèo nhất . Trong những năm qua, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định những hộ thoát nghèo chưa thật vững chắc, nguy cơ tái nghèo còn tiềm ẩn. Chính điều này làm cho vấn đề “Xóa đói giảm nghèo trong điều kiện kinh tế thị trường ở tỉnh Thanh Hóa” trở thành vấn đề cấp thiết và thôi thúc tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ của mình.

Link tải: Luận văn thạc sĩ về xóa đói giảm nghèo trong điều kiện kinh tế thị trường ở tỉnh Thanh Hóa miễn phí

Luận văn thạc sĩ: Một số giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Konplong, tỉnh KonTum

Xóa đói giảm nghèo là một trong những chính sách xã hội hướng vào phát triển con người, nhất là người nghèo tạo điều kiện cho người dân thoát khỏi tình trạng đói nghèo và có cơ hội tham gia vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Xóa đói giảm nghèo là ưu tiên hàng đầu trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Công cuộc này góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thị thành, giữa các tầng lớp dân cư nên việc đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo góp phần vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện nhiều mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội để xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và đã đem lại những kết quả nhất định.

Qua nghiên cứu chính sách xóa đói giảm nghèo và tác động của chính sách này sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về thực trạng nghèo đói ở vùng dân tộc thiểu số, thấy được những kết quả đạt được và những yếu kém cần khắc phục.

Trong công cuộc xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum nói chung và vùng đồng bào dân tộc huyện KonPlong nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng về mặt kinh tế- chính trị- xã hội, an ninh quốc phòng.

Download Free Mẫu luận văn thạc sĩ về giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Konplong, tỉnh KonTum

Luận văn thạc sĩ về giải pháp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Thế kỷ 21 đã đánh dấu những bước tiến vĩ đại của loài người về các ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào đời sống xã hội và sản xuất làm gia tăng của cải vật chất. Tuy nhiên, nạn đói nghèo vẫn đang có xu hướng ngày càng tăng ở tất cả các khu vực trên thế giới. Một bộ phận dân cư đang có xu hướng ngày càng giàu nhưng cũng có một người phải gia nhập vào đội ngũ nghèo nhất trong xã hội. Sự biến đổi của khí hậu, khủng hoảng năng lượng,…đã và đang diễn ra ở nhiều quốc gia làm cho hàng trăm ngàn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Theo đó, công cuộc xóa đói giảm nghèo trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Vấn đề xóa đói giảm nghèo là mục tiêu quan trọng xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nước ta đã thực hiện nhiều đề án, chương trình và giải pháp để giảm tỷ lệ nghèo đói xuống mức thấp nhất và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng tình trạng nghèo đói vẫn còn tồn tại ở diện rộng. Do vậy, vấn đề xóa đói giảm nghèo vẫn còn là mục tiêu trọng điểm trước mắt và lâu dài tùy theo địa phương sẽ có các chương trình xóa đói giảm nghèo khác nhau.

Nông SƠn là một huyện thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam với địa hình chủ yếu là đồi núi cao, bịa chia cắt mạng do mạng lưới sông Thu Bồn. Đất sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ lại không ổn định thường bị sạt lở và bồi lấp do lũ lụt hằng năm gây ra. Đời sống về vật chất và tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn, cơ sở hạ tầng còn thiếu nhiều,…Đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao là một trong sáu huyện nghèo nhất của tỉnh. Thực trạng đói nghèo ở Nông Sơn đang là vấn đề bức xúc cần được giải quyết. Vì vậy, việc nghiên cứu lý giải cách hệ thống, đánh giá đúng thực trạng về đói nghèo, đề xuất những giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả xóa đói giảm nghèo ở huyện vừa có ý nghĩa lý luận vừa là vấn đề cấp thiết đối với thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “Giải pháp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam”.

Link tải Luận văn thạc sĩ về giải pháp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam PDF

Công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của các quốc gia đang phát triển nên việc nghiên cứu các đề tài luận văn thạc sĩ về xóa đói giảm nghèo cũng được quan tâm hơn bao giờ hết. Thông qua top 5 luận văn chúng tôi đề cập trên đây, Luận Văn Beta hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách trình bày nội dung và hình thức luận văn thạc sĩ để dễ dàng đạt điểm số mong muốn và thuận lợi tốt nghiệp. Đối với các bạn không thời gian tìm kiếm tài liệu và thực hiện luận văn, các bạn hãy tham khảo dịch vụ viết luận văn thạc sĩ thuê mà chúng tôi cung cấp nhé.

5/5 - (2 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận