Trang chủ Tài liệu chuyên ngành 05 Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Giảm Nghèo Bền Vững 2023

05 Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Giảm Nghèo Bền Vững 2023

Người viết: Admin |

Chính sách giảm nghèo bền vững là một trong những nội dung quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn phát triển đất nước trong thời đại mới như hiện nay. Chính vì thế, giảm nghèo bền vững cũng là chủ đề được nhiều người lựa chọn cho đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình. Trong bài viết này, Luận Văn Beta đã tổng hợp và sẽ gửi đến bạn đọc 05 mẫu đề tài luận văn thạc sĩ về giảm nghèo bền vững miễn phí được đánh giá cao về chất lượng lẫn nội dung mà các bạn có thể tham khảo.

Cơ sở lý luận về giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững là một khái niệm được sử dụng để chỉ mục tiêu xóa đói giảm nghèo một cách lâu dài và bền vững trong một xã hội. Nó hướng đến việc loại bỏ căn nguyên gốc của nghèo đói và tạo ra một môi trường thuận lợi để mọi người có thể tiếp cận và tận hưởng các quyền lợi cơ bản như giáo dục, y tế, thực phẩm, nước sạch, năng lượng, việc làm và các cơ hội kinh tế. Giảm nghèo bền vững không chỉ tập trung vào việc cung cấp các giải pháp ngắn hạn để giảm nghèo, mà còn quan tâm đến việc xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Nó liên quan đến việc thúc đẩy sự công bằng xã hội, tăng cường quyền tự chủ và tăng cường khả năng tự bảo vệ của các cộng đồng.

Giảm nghèo bền vững cũng đòi hỏi sự hợp tác và đồng thuận từ các bên liên quan, bao gồm chính phủ, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Đồng thời, nó cũng bao gồm việc áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững để đảm bảo rằng việc giảm nghèo không gây hại đến môi trường và tài nguyên tự nhiên. Trong tầm nhìn của giảm nghèo bền vững, nghèo đói không chỉ được coi là một vấn đề của cá nhân hay nhóm nhỏ, mà là một vấn đề của toàn cộng đồng và xã hội.

Tại Việt Nam, thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững đã được Đảng và Nhà nước ta thực hiện một cách hiệu quả. Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm nghèo trong những năm qua và đã thể hiện cam kết đối với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chính phủ Việt Nam đã áp dụng các chương trình và biện pháp quyết liệt để giảm nghèo và nâng cao mức sống của người dân.

Một số chương trình quan trọng đã được triển khai tại Việt Nam để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững. Dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và phát triển nông thôn đã được thực hiện từ năm 2006 và đã đạt được những kết quả đáng kể. Chương trình này tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ tài chính, đất đai, giáo dục, y tế và các nguồn lực khác cho các hộ nghèo và các vùng nông thôn. Ngoài ra, chính phủ cũng đã tạo ra môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và đầu tư, tạo ra việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở các khu vực nghèo. Các chính sách và biện pháp hỗ trợ như cải thiện giao thông, phát triển hạ tầng, khuyến khích sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, tạo ra các khu công nghiệp và khu kinh tế đặc biệt đã góp phần quan trọng vào giảm nghèo bền vững tại Việt Nam. Thêm vào đó, Việt Nam cũng đã đặt sự chú trọng đáng kể vào việc phát triển giáo dục và y tế ở các khu vực nghèo. Điều này nhằm đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục chất lượng và chăm sóc sức khỏe cơ bản.

luan van thac si ve giam ngheo ben vung luanvanbeta
Kho đề tài luận văn thạc sĩ về giảm nghèo bền vững ấn tượng 2023

Tuy nhiên, mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể, việc giảm nghèo bền vững vẫn là một thách thức lớn đối với Việt Nam. Các vùng sâu, vùng xa, và các dân tộc thiểu số vẫn đang gặp nhiều khó khăn và tỷ lệ nghèo cao hơn so với trung bình quốc gia. Do đó, giảm nghèo bền vững vẫn là một trong những chủ đề “hot” được nhiều học viên lựa chọn cho đề tài tốt nghiệp luận văn thạc sĩ của mình. Trong phần tiếp theo của bài viết, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu đề tài luận văn thạc sĩ về giảm nghèo bền vững, bạn đọc có thể tham khảo và sử dụng các mẫu đề tài này như một tài liệu tham khảo trực quan để hoàn thành tốt hơn bài luận của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của chúng tôi nếu như bạn cần sự hỗ trợ. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7!

Bài viết cùng chuyên mục:

» Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo Mới Nhất 2023

» 05 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Nông Thôn Mới 2023, Tải Miễn Phí

Các mẫu đề tài luận văn thạc sĩ về giảm nghèo bền vững

Luận văn thạc sĩ: “Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận 11, thành phố Hồ Chí Minh”

mau de tai luan van thac si ve giam ngheo ben vung luanvanbeta 01

Trong những năm qua, chủ trương giảm nghèo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm với nhiều thành tựu quan trọng và kinh nghiệm trong xây dựng và tổ chức thực hiện. Giảm nghèo bền vững là chính sách xuyên suốt luôn được cập nhật bổ sung trong trong hệ thống chính sách phát triển kinh tế- xã hội.

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 được thông qua trong Đại hội đảng toàn quốc với định hướng đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập. Tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh quyết tăm chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn tại quận 11 đã thực hiện nhiều biện pháp, cách làm triệt để chính sách giảm nghèo bền vững thành một chính sách an sinh xã hội ổn định, căn bản và xuyên suốt.

Vì vậy, Đảng bộ và chính quyền quận đưa nội dung giảm nghèo bền vững là nội dung chính trong kế hoạch phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội hằng năm. Kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều tại quận 11 đã đạt được nhiều thành công. Do đó, tác giả chọn đề tài “Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận 11, thành phố Hồ Chí Minh” với hy vọng đóng góp vào thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới trên địa bàn quận nói riêng và toàn thành phố nói chung.

Tải miễn phí Luận văn thạc sĩ về thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ: “Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội hiện nay”

mau de tai luan van thac si ve giam ngheo ben vung luanvanbeta 02

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo từ đó thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng các nhóm dân cư và thể hiện quyết tâm trong nỗ lực thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Với quyết tâm và nỗ lực đó, Việt Nam đã hoàn thành Mục tiêu thiên niên kỷ về xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói vào năm 2002. Với thành quản 35 năm đổi mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã mang lại nhiều hiệu quả và hiệu ứng to lớn.

Tiến trình đổi mới đất nước mang lại nhiều thay đổi to lớn trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Đối với công tác giảm nghèo, chúng ta có những bước chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động và cách tiếp cận. Trong tiến trình đổi mới đất nước 35 năm qua, chúng ta đã có đầy đủ chủ trương, chính sách phục vụ công tác xóa đói giảm nghèo nhưng hiệu quả các chính sách, chương trình này mang lại chưa đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, nhà nước và toàn xã hội.

Với tư cách là thành phố đi đầu cả nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng đến chăm lo đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Đối với huyện Đan Phượng, quá trình được sát nhập về Hà Nội, huyện đã vươn lên thành một trong những đơn vị hành chính dẫn đầu về các thành tựu phát triển đặc biệt trong quá trình xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, như đánh giá của huyện, công tác xóa đói giảm nghèo tuy đạt được nhiều thành tựu nhưng nhiều mục tiêu đặt ra chưa hoàn thành. Việc coi những thành công của Đan Phượng trong công tác giảm nghèo là một trường hợp điển hình nhưng còn tồn tại những vấn đề cần có sự chung tay giải quyết các cấp, các ngành, sự đồng tâm hiệp lực của các tầng lớp nhân dân, tác giả chọn đề tài “Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội hiện nay” làm luận văn thạc sĩ của mình.

Tải miễn phí Mẫu Luận văn thạc sĩ Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội hiện nay

Luận văn thạc sĩ: “Giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình”

mau de tai luan van thac si ve giam ngheo ben vung luanvanbeta 03

Đói nghèo là một trong những rào cản lớn làm giảm khả năng phát triển con người, cộng đồng và quốc gia. Người nghèo thường không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội khác như việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe,…khiến họ có ít cơ hội thoát nghèo. Chuẩn nghèo được xác định theo mức chi tiêu đáp ứng những nhu cầu tối thiểu và được quy ra bằng tiền trong đó người nghèo hay hộ nghèo là những đối tượng có mức thu nhập hoặc chi tiêu thấp hơn chuẩn nghèo. Cách thức đo lường này đã duy trì trong thời gian dài và bộc lộ những hạn chế.

Phương pháp đo lường nghèo đa chiều được nghiên cứu, áp dụng đã khắc phục được những điểm yếu trong đo lường nghèo bằng thu nhập vốn bộc lộ những điểm yếu trong bối cảnh thay đổi cơ cấu kinh tế và đô thị hóa. Do đó, khái niệm “nghèo đa chiều” được ra đời xác định rõ nghèo không chỉ là đói ăn, thiếu uống hoặc thiếu các điều kiện sống, sinh hoạt khác mà còn gây ra bởi các rào cản về xã hội và các tác nhân khác ngăn chặn những cá nhân hoặc cộng đồng tiếp cận sức khỏe, giáo dục và mức sống. Những năm gần đây, huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình đã áp dụng nhiều giải pháp giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, cơ sở hạ tầng được cải thiện rõ rệt, đời sống người nghèo được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Vấn đề đặt ra là nghiên cứu, phân tích, đánh giá nghèo cách đúng đắn từ đó đưa ra các phương pháp để phát huy thế mạnh và hạn chế các điểm yếu nhằm đưa huyện Nho Quan thoát nghèo bền vững. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình”.

Download Free Luận văn thạc sĩ Giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Luận văn thạc sĩ: “Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”

mau de tai luan van thac si ve giam ngheo ben vung luanvanbeta 04

Trong những năm qua, công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, năm trong số rất ít những nước kém phát triển có tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhất. Tuy nhiên, công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức, trong đó phải kể đến tính không bền vững, nguy cơ tác nghèo rất cao. Nhiều hộ gia đình không thuộc nhóm hộ nghèo nhưng thu nhập bình quân của họ nằm sát ngay trên chuẩn nghèo và dễ tái nghèo

Phú Thọ là tỉnh nằm ở Trung du miền núi phía Bắc có điều kiện kinh tế- xã hội, đời sống nhân dân đặc biệt là nhân dân các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước,..chính sách giảm nghèo đã tích cực được triển khai thực hiện và thu được những kết quả đáng kể. Bên cạnh đó, vấn đề giảm nghèo chưa mang tính bền vững, hàng năm tỷ lệ hộ tái nghèo cao, đặc biệt là các dân tộc ít người sinh sống. Đây là thách thức đặt ra cho tỉnh Phú Thọ, bởi thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh không chỉ có ý nghĩa thực hiện mục tiêu chung của quốc gia mà còn thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển. Vì những lý do trên, tác giả chọn đề tài “Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” làm đề tài nghiên cứu của mình.

Tải miễn phí Luận văn thạc sĩ Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Luận văn thạc sĩ: “Quản lý nhà nước đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam”

mau de tai luan van thac si giam ngheo ben vung luanvanbeta 05

Đói nghèo là vấn đề mang tính toàn cầu nhưng nhờ những chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước mà nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển mình rõ rệt, tốc độ tăng trưởng nhanh, đại bộ phận đời sống nhân dân được nâng cao. Tuy nhiên, có một bộ phận không nhỏ dân cư đặc biệt ở dân cư vùng cao, vùng sâu vùng xa,…đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống.

Những năm qua, chính sách xóa đói giảm nghèo và giảm nghèo bền vững trở thành chương trình mục tiêu quốc gia được Đảng và Nhà nước đưa vào kế hoạch định kỳ. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách và trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và nhóm dân tộc. Tuy nhiên, kết quả công cuộc giảm nghèo ở nhiều địa phương vẫn chưa bền vững, nhiều hộ thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo,…

Huyện Hiệp Đức là một huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam có đời sống của một bộ phận nhân dân vẫn đang rất khó khăn yếu kém do nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Do đó, công tác giảm nghèo bền vững luôn được huyện đặc biệt quan tâm nhằm tạo điều kiện cho người nghèo tham gia vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo bền vững thời gian qua còn bộc lộ nhiều vướng mắc, khó khăn cần khắc phục. Thực trạng quản lý nhà nước đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn đang là vấn đề cấp bách, đặt ra thách thức lớn đối với Đảng bộ và chính quyền huyện.

Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích và luận giải cách hệ thống, đánh giá đúng thực trạng quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững từ đó có giải pháp thực hiện hiệu quả hoạt động giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam”

Tải ngay Luận văn thạc sĩ Quản lý nhà nước đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam miễn phí

Trên đây là tổng hợp những đề tài luận văn thạc sĩ về giảm nghèo bền vững mà Luận Văn Beta muốn gửi đến các bạn học viên đang loay hoay tìm đề tài luận văn tốt nghiệp. Chúng tôi hy vọng thông qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu cách trình bày nội dung và hình thức của bài luận để đạt điểm số mong muốn. Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng dịch vụ viết luận văn thuê mà Luận Văn Beta đang cung cấp để tiết kiệm thời gian hoàn thành bài án.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận