Trang chủ Tài liệu chuyên ngành 05 Mẫu Bài Luận Văn Thạc Sĩ Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội 2024

05 Mẫu Bài Luận Văn Thạc Sĩ Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội 2024

Người viết: Admin |

Ngân hàng Chính sách Xã hội (Tiếng Anh: Vietnam Bank for Social Policies, viết tắt: VBSP) là ngân hàng nhà nước được thành lập theo Nghị định số 105/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Ngân hàng Chính sách Xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, mục tiêu là góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đây là một trong số các ngân hàng được sinh viên ngân hàng lựa chọn làm đơn vị viết luận văn thạc sĩ. Trong bài viết này, Luận Văn Beta sẽ gửi đến bạn một số mẫu bài luận văn thạc sĩ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Cùng tham khảo!

Gợi ý tên đề tài luận văn thạc sĩ Ngân hàng Chính sách Xã hội

luan van thac si ngan hang chinh sach xa hoi luanvanbeta
Gợi ý tên đề tài luận văn thạc sĩ Ngân hàng Chính sách Xã hội

Lựa chọn tên đề tài viết luận văn thạc sĩ là một điều quan trọng, nó ảnh hưởng đến cả quá trình thực hiện luận văn sau này. Để chọn được tên đề tài luận văn thạc sĩ phù hợp, bạn cần lựa chọn đề tài có sự liên quan trực tiếp đến các kiến thức thuộc chuyên ngành học và sở thích nghiên cứu của mình. Khi chọn đề tài luận văn thạc sĩ, cần xem xét đến 04 yếu tố sau:

 • Tính mới: Đề tài nghiên cứu nên có tính mới, chưa được khai thác hoặc nghiên cứu đầy đủ.
 • Tính thực tiễn: Đề tài nghiên cứu nên có ý nghĩa thực tiễn, có thể áp dụng để giải quyết các vấn đề thực tế.
 • Khả năng thực hiện: Bạn cần có đủ khả năng và điều kiện để thực hiện nghiên cứu, bao gồm tài liệu, dữ liệu, kinh phí,…
 • Sở thích cá nhân: Bạn nên chọn đề tài mà bạn có hứng thú và đam mê nghiên cứu.

Dưới đây là một số gợi ý tên đề tài luận văn thạc sĩ Ngân hàng Chính sách Xã hội, được chia theo các lĩnh vực nghiên cứu chính:

Hoạt động tín dụng: 

 1. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội
 2. Nghiên cứu hiệu quả của các công cụ quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội
 3. Đánh giá tác động của Basel II/III đối với hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội
 4. Phân tích so sánh các mô hình chấm điểm tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Chính sách Xã hội
 5. Nghiên cứu về các giải pháp phát triển tín dụng cho khách hàng nông nghiệp nông thôn tại Việt Nam của Ngân hàng Chính sách Xã hội
 6. Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Chính sách Xã hội
 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng ngân hàng của nông hộ tỉnh An Giang
 8. Phát triển dịch vụ Bancassurance tại Ngân hàng Chính sách Xã hội
 9. Phát triển hoạt động tín dụng xanh tại Ngân hàng Chính sách Xã hội

Hoạt động huy động vốn:

 1. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội
 2. Nghiên cứu hiệu quả của các kênh huy động vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội
 3. Đánh giá tác động của Basel III đối với hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội
 4. Phân tích so sánh các sản phẩm huy động vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội
 5. Nghiên cứu về các giải pháp huy động vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội

Hoạt động thanh toán:

 1. Phân tích ảnh hưởng của công nghệ Fintech đến hoạt động thanh toán của Ngân hàng Chính sách Xã hội
 2. Nghiên cứu hiệu quả của các hệ thống thanh toán điện tử tại Ngân hàng Chính sách Xã hội
 3. Đánh giá tác động của Basel III đối với hoạt động thanh toán của Ngân hàng Chính sách Xã hội
 4. Phân tích so sánh các phương thức thanh toán quốc tế của Ngân hàng Chính sách Xã hội
 5. Nghiên cứu về các giải pháp phát triển thanh toán di động tại Việt Nam của Ngân hàng Chính sách Xã hội
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Chính sách Xã hội
 7. Đánh  giá  hiệu  quả hoạt  động  của  ngân  hàng Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Đà Nẵng theo mô hình CAMELS

Quản trị rủi ro:

 • Phân tích các rủi ro chính mà Ngân hàng Chính sách Xã hội đang đối mặt
 • Nghiên cứu về các phương pháp quản lý rủi ro cho Ngân hàng Chính sách Xã hội
 • Đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý rủi ro tại Ngân hàng Chính sách Xã hội
 • Phân tích so sánh các mô hình quản lý rủi ro của Ngân hàng Chính sách Xã hội
 • Nghiên cứu về các giải pháp quản lý rủi ro cho Ngân hàng Chính sách Xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu
 • Ứng dụng các tiêu chuẩn hiệp ước vốn Basel để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tại Ngân hàng Chính sách Xã hội

Quản trị ngân hàng:

 • Phân tích ảnh hưởng của quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội
 • Giải pháp phát triển tài chính xanh ở Việt Nam của Ngân hàng Chính sách Xã hội
 • Nghiên cứu về các mô hình quản trị ngân hàng hiện đại
 • Đánh giá hiệu quả của hệ thống quản trị tại Ngân hàng Chính sách Xã hội
 • Nghiên cứu về các giải pháp nâng cao năng lực quản trị cho Ngân hàng Chính sách Xã hội

Bài viết cùng chuyên mục:

» List Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng 2024 Miễn Phí

05 Mẫu bài luận văn thạc sĩ Ngân hàng Chính sách Xã hội ấn tượng 2024

Luận văn thạc sĩ Ngân hàng Chính sách Xã hội về hoạt động tín dụng

Tên đề tài: “Luận văn thạc sĩ Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế”

mau de tai luan van thac si ngan hang chinh sach xa hoi 01 luanvanbeta

Phần mở đầu:

Chất lượng hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội được định nghĩa là sự đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vốn vay cho hộ nghèo cũng như các đối tượng chính sách khác phù hợp với sự phát triển của kinh tế – xã hội của địa phương, thực hiện được mục tiêu đặt ra về giảm nghèo bền vững, về xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước cũng như đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội được thể hiện thông qua các chỉ tiêu định lượng như: Tỷ lệ thu lãi, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ bị chiếm dụng, hệ số sử dụng vốn, vòng quay vốn tín dụng, kết quả xếp loại chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn… và các chỉ tiêu định tính như: Hình ảnh, uy tín của ngân hàng, cho vay vốn đúng đối tượng, mức độ tác động đến việc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội nói riêng và tác động đến nền kinh tế nói chung.

Tín dụng chính sách xã hội là hoạt động mang tính xã hội hóa cao. Do đó, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội là mục tiêu quan trọng, không chỉ đem lại lợi ích cho Ngân hàng Chính sách Xã hội mà còn góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, cho công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và sự phát triển chung của nền kinh tế – xã hội Việt Nam.

Phong Điền là một huyện nằm ở phía bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Huyện được chia thành 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 1 thị trấn và 15 xã. trong đó có đến 8 xã thuộc vùng khó khăn, 2 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Huyện Phong Điền còn nằm ở vị trí thường xuyên xảy ra thiên tai, dịch bệnh làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân địa phương.

Trước áp lực lớn về nhu cầu nguồn vốn phục vụ cho phát triển sản xuất, kinh doanh để vươn lên thoát nghèo bền vững của người dân, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phong Điền đã có sự quan tâm đặc biệt đến người dân trên địa bàn huyện. Ngân hàng Chính sách Xã hội có quy mô dư nợ tín dụng chính sách lớn nhất toàn tỉnh. Tuy nhiên, với mức cho vay ngày càng cap, số lượng khách hàng vay vốn ngày càng nhiều, đối tượng vay vốn có tính đặc thù, người vay vốn rời khỏi nơi cư trú có chiều hướng gia tăng làm cho hoạt động vay vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ phát sinh gia tăng nợ xấu. Chính vì thế, cần tích cực áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng là vấn đề quan trọng. Chính vì thế, tôi đã chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài nghiên cứu cho bài luận văn của mình.

Tải miễn phí Luận văn thạc sĩ Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế PDF

Luận văn thạc sĩ Ngân hàng Chính sách Xã hội về quản trị rủi ro

Tên đề tài: “Luận văn thạc sĩ Quản trị nợ xấu tại chi nhánh Ngân hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh Bến Tre”

mau de tai luan van thac si ngan hang chinh sach xa hoi 02 luanvanbeta

Lời mở đầu:

Nợ xấu được ví như một nỗi ám ảnh lớn của không ít ngân hàng. Nợ xấu gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng: làm giảm lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng trong dài hạn. Trong những năm gần đây, dưới áp lực của suy thoái kinh tế, nợ xấu của nhiều ngân hàng có xu hướng tăng mạnh. Trong khi đó, lợi nhuận của các ngân hàng hầu hết đến từ hoạt động tín dụng, nên việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng để gia tăng lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của ngân hàng. 

Ngân hàng Chính sách Xã hội là tổ chức tín dụng đặc biệt.Hoạt động tín dụng chính sách là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định đến vai trò của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong chiến lược đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế – xã hội. Đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Trên thực tế, Ngân hàng Chính sách Xã hội có quy mô tín dụng ngày càng tăng cao, các chương trình tín dụng ngày càng nhiều, khối lượng khách hàng ngày càng lớn song năng lực quản trị nợ xấu của Ngân hàng còn nhiều hạn chế. Đặc thù vốn có của Ngân hàng Chính sách Xã hội là hỗ trợ vốn cho nhóm đối tượng là các hộ gia đình khó khăn các đối tượng chính sách để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập hướng đến mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Chính vì vậy, việc trả nợ vay ngân hàng khi đến hạn của những đối tượng này là rất thấp, đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến nợ xấu tại Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Chính vì thế, để giảm thiểu hơn nữa nợ xấu trong toàn bộ hệ thống ngân hàng nói chung và Ngân hàng Chính sách Xã hội nói riêng hiện đang là vấn đề mang tính cấp thiết, được quan tâm hàng đầu. Quản lý tốt nợ xấu sẽ góp phần bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo hoạt động tín dụng mang lại hiệu quả. Điều này có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Xuất phát từ thực tiễn về nợ xấu và ảnh hưởng của nợ xấu đối với ngành ngân hàng, tôi chọn đề tài: “Quản trị nợ xấu tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre” làm đề tài cho bài luận văn của mình. Qua bài luận này, bản thân tôi đã có cơ hội hiểu và nắm bắt một cách bao quát, đầy đủ về hoạt động tín dụng tại  Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre và đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nợ xấu tại Chi nhánh. 

Tải miễn phí Luận văn thạc sĩ Quản trị nợ xấu tại chi nhánh Ngân hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh Bến Tre PDF

Luận văn thạc sĩ Ngân hàng Chính sách Xã hội về hoạt động cho vay vốn

Tên đề tài: “Luận văn thạc sĩ Phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội”

mau de tai luan van thac si ngan hang chinh sach xa hoi 03 luanvanbeta

Tính cấp thiết của đề tài:

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, việc làm là vấn đề quan trọng mang tính cấp thiết, là tiền đề cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Việt Nam là quốc gia có quy mô dân số lớn, tháp dân số trẻ, nguồn nhân lực dồi dào dẫn đến nhu cầu việc làm tăng cao. Nếu vấn đề việc làm không được giải quyết nó không chỉ tác động tiêu cực đến nền kinh tế mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho các khía cạnh khác của xã hội. Do đó, giải quyết vấn đề việc làm được Đảng và Nhà nước ta xác định là một tiêu chí quan trọng, cốt lõi trong việc phát triển kinh tế – xã hội ngày nay.

Ngân hàng Chính sách Xã hội là ngân hàng nhà nước do Nhà nước thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được Chính phủ đảm bảo khả năng thanh toán. Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước, cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Một trong những mục tiêu hàng đầu của Ngân hàng Chính sách Xã hội là chú trọng tới nhóm đối tượng là những người chưa hoặc ít được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ tài chính như: Người nghèo, người có thu nhập thấp, người sống tại khu vực vùng sâu vùng xa, nông thôn, phụ nữ và những đối tượng yếu thế khác, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh. Đối với Hà Nội – trung tâm kinh tế – chính trị của cả nước nới diễn ra quá tình đô thị hóa mạnh mẽ trong những năm trở lại đây, thêm vào đó là ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra tình trạng thất nghiệp của lực lượng lao động thất nghiệp luôn ở mức cao. Khoảng cách giàu nghèo ngày một trở nên nghiêm trọng do tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện đã kéo theo nhiều vấn đề xã hội bức xúc cần giải quyết, đặc biệt là vấn đề giải quyết việc làm.

Nắm bắt được tình hình trên, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Hà Nội đã tích cực phát triển hoạt động cho vay nhằm giải quyết vấn đề việc làm: hỗ trợ tạo việc làm, thu hút lao động và đạt được những kết quả nhất định. Vay vốn nhằm mục đích giải quyết việc làm hiện đang chiếm tỷ trọng lớn trên tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định trong  trong quá trình triển khai cho vay giải quyết việc làm xuất phát từ nhiều nguyên nhân như:  nguồn vốn cho vay, công tác thẩm định, rủi ro tín dụng, trình độ chuyên môn cán bộ ngân hàng… dẫn đến chưa đáp ứng được hết nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn thành phố. Chính vì thế, cơ cấu lại tỷ trọng dư nợ, tăng tỷ trọng dư nợ cho vay, tăng số lượng lao động được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để  giải quyết việc làm là vấn đề cấp thiết đặt ra đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Chính vì các lý do trên, tôi đã quyết định chọn đề tài “Phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hành Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội” để nghiên cứu.

Tải Full Luận văn thạc sĩ Phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội PDF

Luận văn thạc sĩ Ngân hàng Chính sách Xã hội về hoạt động huy động vốn

Tên đề tài: “Luận văn thạc sĩ Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội”

mau de tai luan van thac si ngan hang chinh sach xa hoi 04 luanvanbeta

Tính cấp thiết của đề tài:

Góp phần vào chủ trương đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc trong khu vực và trên toàn thế giới của Đảng và Nhà nước ta, hoạt động của ngành ngân hàng góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước, của các tổ chức kinh tế xã hội nói chung và các doanh nghiệp, cá nhân nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội ngày càng cao của đất nước. Hoạt động ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc khai thông nguồn vốn cho nền kinh tế, ngân hàng có nhiệm vụ tích tụ, tập trung và phân phối lại nguồn vốn đến các nhóm đối tượng có nhu cầu vốn, làm cho nguồn vốn được luân chuyển trong nền kinh tế, từ đó thúc đẩy kinh tế ngày một phát triển.

Bên cạnh các ngân hàng thương mại, hoạt động của các Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng nắm giữ vai trò quan trọng không kém. Nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đóng góp cho tạo công

ăn việc làm, giúp các đối tượng chính sách,  khắc phục khó khăn về tài chính, từ đó thúc đẩy xã hội phát triển. Các hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội không ngừng phát triển và mở rộng cả về chất và lượng. Đồng thời, để khẳng định hơn vai trò và vị thế của mình thì làm thế nào để nâng cao hiệu quả huy động vốn từ bên ngoài để dẫn vốn cho nền kinh tế phát triển là vấn đề ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những kết quả đạt được nhất định, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội Vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế, bất cập, đặc biệt là  trong công tác huy động vốn. Việc đánh giá đúng thực trạng công tác huy động vốn và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của Ngân hàng, từ đó đưa ra những giải pháp hiệu quả trong hoạt động huy động vốn, đáp ứng tốt nhu cầu về vốn góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình Quốc gia xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế – xã hội là nhiệm vụ quan trọng và hết sức cấp thiết đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội. Chính vì thế,  tôi đã lựa chọn chủ đề: “Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu của mình.

Tải miễn phí Luận văn thạc sĩ Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội PDF

Trên đây, Luận văn Beta đã gửi đến bạn gợi ý chọn đề tài luận văn thạc sĩ Ngân hàng Chính sách Xã hội kèm bài luận văn mẫu tham khảo. Chúng tôi hy vọng với những chia sẻ trên, bạn đọc sẽ hoàn thành tốt bài luận văn của mình cả về hình thức, nội dung và đạt được kết quả cao như ý. Ngoài ra, hiện Luận Văn Beta đang nhận viết thuê luận văn thạc sĩ tài chính, ngân hàng trọn gói & từng phần, nếu bạn đang gặp khó khăn với bài luận văn của mình và cần sự hỗ trợ từ chuyên gia, hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi. Tham khảo bảng giá viết thuê luận văn tại: https://luanvanbeta.com/viet-luan-van-thue/

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận