Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Mẫu Lời Mở Đầu Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh Hấp Dẫn, Ấn Tượng

Mẫu Lời Mở Đầu Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh Hấp Dẫn, Ấn Tượng

Người viết: Admin |

Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học đại cương bắt buộc trong hệ thông giáo dục Việt Nam. Đây là môn học cung cấp cho người học những kiến thức về tư tưởng, triết lý, và phương pháp lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người lãnh đạo lớn của Nhà nước Dân chủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, môn học này cũng giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lịch sử và triết lý lãnh đạo của Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong bối cảnh xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Để hoàn thành môn học, sinh viên sẽ phải thực hiện viết tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh và lời mở đầu bài tiểu luận ấn tượng chắc chắn sẽ là chìa khóa giúp bạn ghi điểm với người đọc. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp một số mẫu lời mở đầu Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh: Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, văn hóa, độc lập dân tộc… bạn đọc có thể tham khảo để viết tốt hơn phần mở đầu bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh của mình nhé!

loi mo dau tieu luan tu tuong ho chi minh luanvanbeta
Mẫu lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, văn hóa, độc lập dân tộc…

Bài viết liên quan:

» 05 Mẫu Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Tải Miễn Phí

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Tên đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh:

Với tấm lòng yêu nước, thương dân và khao khát giành lại độc lập tự do cho đất nước từ các nước từ các nước thuộc địa, chủ tịch Hồ Chí Minh sẵn sàng ra đi tìm đường cứu nước, học tập từ chiến thắng của các cuộc cách mạng dân tộc tiêu biểu để đúc kết được phương pháp và áp dụng cho dân tộc Việt Nam. Nhờ sự khao khát tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu, Người nhận ra tình yêu đất nước, yêu độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. Dân tộc ta luôn có một lòng yêu nước và đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc đã được hun đúc trên nền tảng lòng yêu nước nồng nàn của các thế hệ người Việt Nam.

Để góp phần nhìn nhận lại một lần nữa về những tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí minh về đại đoàn kết dân tộc và vận dụng những tư tưởng của Người trong việc thực hiện tốt tinh thần đoàn kết của dân tộc, tác giả thực hiện đề tài này để hoàn thành tiểu luận kết thúc học phần tư tưởng Hồ Chí Minh.

Link tải bài: https://www.studocu.com/vn/document/dai-hoc-quoc-gia-thanh-pho-ho-chi-minh/ho-chi-minhs-thoughts/tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh/21759377

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Tên đề tài: “Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức”

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh:

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, người anh hùng giảo phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã về với cõi vĩnh hằng được gần 55 năm. Người ra đi nhưng đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản vô cùng lớn đó là tư tưởng về đạo đức cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng có thể nói được bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của nhân dân Việt Nam, nền đạo đức đã được hình thành và phát triển suốt hàng ngàn năm theo chiều dài lịch sử của dân tộc. Đồng thời, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cũng được kế thừa từ tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh hoa đạo đức nhân loại và dựa trên đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã kế thừa một cách có chọn lọc những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu những đạo đức của thời đại đồng thời tạo ra những tư tưởng đạo đức mới, phù hợp với bối cảnh, yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới và hướng đến việc xây dựng con người mới có đủ tài, đủ đức để phục vụ đất nước và làm rạng danh con người Việt Nam. Với cương vị là một công dân Việt Nam, là một người trẻ trong thời đại mới, là chủ nhân tương lai của đất nước, tôi nhận thấy bản thân mình cần phải tích cực hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập cũng như trong mọi hoạt động, phong trảo của đoàn trường và xã hội. Lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tặng, tích cực trau dồi kiến thức trong cuộc sống và trong học tập để rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng cho bản thân một phẩm chất đạo đức tốt, xứng đáng là người chủ tương lai của Đất nước, là công dân Việt Nam ưu tú. Chính vì thế, tôi đã chọn tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức làm đề tài cho bài tiểu luận của mình.

Cũng như tất cả mọi người để xây dựng cho bản thân mình một đạo đức tốt và lấy tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức làm nền tảng, bản thân tôi cũng cần phải nghiên cứu nhiều hơn để hiểu rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là gì? Và để có sự nhận thức sâu sắc về những nội dung trong và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh buộc tôi cần phải nghiên cứu và tìm hiểu sâu về nó, và đây cũng chính là mục đích tôi nghiên cứu đề tài này.

https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang/ly-thuyet-thong-tin/1-tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-dao-duc/27374774

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

Tên đề tài: “Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về con người”

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh:

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm khoa học sâu sắc và phong phú trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, về văn hóa, về độc lập dân tộc… Trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo, tư tưởng Hồ Chí Minh được xem như một kho tàng quý giá chưa đựng nhiều giá trị nhân văn cao cả.

Một trong những giá trị đó là tư tưởng về con người và những chiến lược “trồng người”. Có thể nói tư tưởng Hồ Chí Minh về con người là một bước phát triển mới của chủ nghĩa Mác – Lênin được chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Điều cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là độc lập dân tộc đi đôi với giải quyết xã hội và giải phóng con người. Trong đó, con người được Bác Hồ xem là một vấn đề lớn, mang tính cốt lõi được ưu tiên đặt lên hàng đầu và là vấn đề trung tâm, xuyên suốt trong toàn bộ nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người.

https://www.studocu.com/vn/document/dai-hoc-dien-luc/tu-tuong-ho-chi/123doc-tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-van-de-con-nguoi/35242781

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc

Tên đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc trong chủ động – tích cực hội nhập quốc tế và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay”

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh:

loi mo dau tieu luan tu tuong ho chinh minh ve doc lap dan toc luanvanbeta

Tải Full Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc trong chủ động – tích cực hội nhập quốc tế và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Tên đề tài: “Quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống và vận dụng vào văn hóa đời sốngsinh viên trường Đại học Sư phạm và Kỹ thuật TPHCM”

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là sự tổng hợp các giá trị văn hóa Đông – Tây, trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn Việt Nam được hình thành trong các phong trào lớn của thế kỷ XX, phong trào độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Văn hóa được xem là bộ mặt tinh thần của xã hội, tuy nhiên bộ mặt tinh thần này không phải là cái gì đó cao siêu, trừu tượng mà được thể hiện một cách gần gũi, dễ thấy, dễ hiểu ngay trong cuộc sống con người. Đó chính là “văn hóa đời sống”.

Gắn xây dựng nền văn hóa với xây dựng nền văn hóa đời sống là một cách nhìn rất độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người dù bận trăm công nghìn việc chuẩn bị, lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc nhưng vẫn không giành tâm trí để nghiên cứu, xây dựng một nền văn hóa mới, đời sống mới. Điều này càng được khắc họa rõ nét trong phong trào xây dựng Đời sống mới được phát động vào tháng 1/1946 và đặc biệt là tháng 4/1946. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Ủy ban Trung ương vận động Đời sống mới. Đến tháng 3/1947, Người đã viết cuốn sách có tựa đề “Đời sống mới” nhằm mục đích hướng dẫn việc xây dựng đời sống mới cho mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Đặc biệt, cuộc vận động ngay sau đó đã trở thành một phong trào được quần chúng đón nhận sôi nổi, lan rộng ra toàn xã hội ngay cả khi cách mạng mới thành công, nhân dân ta phải gồng mình trong cuộc kháng chiến khốc liệt chống giặc ngoại sâm, cuộc sống còn trăm bề khốn khó, thiếu thốn.

Nhận thấy văn hóa đời sống là một nét đặt trưng quan trọng của con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Việc xây dựng con người Việt Nam phải gắn liền với xây dựng văn hóa đời sống. Trong bối cảnh công nghiệp hóa. – hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức đối với các trường trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đặc biệt là bậc đại học, cao đẳng hiện nay là làm sao phải đào tạo ra được nguồn nhân lực có trình độ, kiến thức chuyên môn cao, có năng lực tư duy độc lập, có tư tưởng chính trị vững vàng để giải quyết những vấn đề khoa học kĩ thuật, sản xuất, văn hóa, giáo dục,… Tuy nhiên, thực trạng văn hóa đời sống của sinh viên hiện nay đang gặp phải một số vấn đề đáng lo ngại. Và đối với sinh viên trường Đại học Sự phạm Kỹ thuật TPHCM cũng không là ngoại lệ. Là một sinh viên đang theo học tại trường, để phát huy tính tích cực và góp phần vào việc điều chỉnh những lệch lạc trong suy nghĩ sinh viên trường ta, nhóm chúng em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống và vận dụng vào văn hóa đời sống sinh viên trường Đại học Sư phạm và Kỹ thuật TPHCM” làm đề tài nghiên cứu của mình.

https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/chu-nghia-xa-hoi-khoa-hoc/vh-tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-van-hoa/37699755

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về Chủ nghĩa xã hội

Tên đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh:

loi mo dau tieu luan tu tuong ho chi minh ve chu nghia xa hoi luanvanbeta

Tải Full Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cách lãnh đạo

Tên đề tài: “Vận dụng quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh đối với việc dùng người của người lãnh đạo”

Lời mở đầu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh:

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bước phát triển mới của chủ nghĩa Mác- Lê nin được vân dụng cách sáng tạo vào thực tiễn giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Điều cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn với giải quyết xã hội và giải phóng con người. Trong đó, vấn đề con người là vấn đề lớn được đặt lên hàng đầu và là vấn đề trung tâm xuyên suốt toàn bộ nội dung tư tưởng của Người.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con người là mục tiêu của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và là động lực của chính sự nghiệp đó. Tư tưởng đạo được thể hiện triệt để và cụ thể trong lý luận chỉ đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhất là trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất thành công và để lại những quan điểm sâu sắc, trong đó có quan điểm về dùng người tức là sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân tài. Những quan điểm đó là ánh sáng dẫn đường, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam. Người đã nhìn thấy và nêu cao vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, nhân tài trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do lẫn trong xây dựng và phát triển đất nước.

Dùng người đúng, biết dùng người sẽ có lợi trong việc khơi dậy tính tích cực, phát huy đầy đủ tính năng động, tự giác của quần chúng từ đó tạo nên những bước nhảy đột phá, tiến bộ lớn và có ý nghĩa về mặt chiến lược lâu dài. Như vậy, xem xét từ yêu cầu của công tác địa phương, đơn vị tôi đang công tác hiện nay thiếu đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực. Phải có đội ngũ chuyên gia giỏi, đội ngũ cán bộ và công chức giỏi mới có thể thực hiện mục tiêu phát triển huyện nhà. Với những lý do trên, tôi chọn nghiên cứu đề tài “Vận dụng quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh đối với việc dùng người của người lãnh đạo”.

Link tải bài: https://tailieuxanh.com/vn/tlID1751887_tieu-luan-van-dung-quan-diem-tu-tuong-ho-chi-minh-doi-voi-viec-dung-nguoi-cua-nguoi-lanh-dao.html

Luận Văn Beta hy vọng thông qua bài viết này, các bạn đã không còn cảm thấy áp lực khi phải hoàn thành bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh nữa. Ngoài ra, để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bài viết một cách tốt nhất, các bạn có thể tham khảo sử dụng dịch vụ viết thuê tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh mà Luận Văn Beta cung cấp để có thể hoàn thành tiểu luận đúng deadline với điểm số mong muốn nhé. Để tìm hiểu chi tiết về chi phí hay các hạng mục dịch vụ mà Luận Văn Beta cung cấp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline hoặc hộp thư điện tử của chúng tôi nhé.

Đánh giá bài viết
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận