Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Công Nghệ Thông Tin 2023

Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Công Nghệ Thông Tin 2023

Người viết: Admin |

Công nghệ thông tin đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội và kinh tế của một đất nước. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trở thành vấn đề bức thiết nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta. Chính vì thế, công nghệ thông tin hiện đang được xem là ngành học “vua” và được nhiều người lựa chọn theo học ở cả cấp độ đại học và sau đại học. Do vậy, việc thực hiện luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin cũng được các bạn học viên cao học quan tâm hơn bao giờ hết. Hiểu được điều này, hôm nay Luận Văn Beta muốn gửi đến các bạn một số đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin làm tiền đề để các bạn thực hiện nghiên cứu của mình một cách tốt nhất.

Hướng dẫn viết đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin

Đề cương luận văn thạc sĩ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin thường là một tài liệu tóm tắt những nội dung chính mà bạn sẽ nghiên cứu và trình bày trong luận văn của mình. Đề cương này giúp bạn có một kế hoạch cụ thể cho quá trình nghiên cứu và viết luận văn. Dưới đây là một số phần thường có trong đề cương luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin:

1. Giới thiệu:

 • Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu.
 • Trình bày vấn đề nghiên cứu, lý do tại sao đề tài là quan trọng và cần nghiên cứu.

2. Mục tiêu nghiên cứu:

 • Xác định mục tiêu chính của luận văn.
 • Nêu rõ những câu hỏi nghiên cứu mà bạn sẽ trả lời trong luận văn.

3. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu:

 • Đưa ra cái nhìn tổng quan về lĩnh vực mà đề tài nằm trong.
 • Trình bày một số kiến thức cơ bản liên quan đến đề tài.

4. Cơ sở lý thuyết:

 • Trình bày các khái niệm, lý thuyết và công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài.
 • Xây dựng cơ sở lý thuyết để hỗ trợ việc nghiên cứu và giải quyết vấn đề.

5. Phương pháp nghiên cứu:

 • Miêu tả cách bạn sẽ tiến hành nghiên cứu, thu thập dữ liệu và phân tích chúng.
 • Trình bày cụ thể về các phương pháp, công cụ, kỹ thuật mà bạn sử dụng.

6. Kết quả dự kiến:

 • Dự kiến những kết quả chính mà bạn hy vọng đạt được từ luận văn.
 • Mô tả cụ thể về những sản phẩm, phân tích, hoặc giải pháp mà bạn dự định đem đến.

7. Dự kiến đóng góp khoa học: Trình bày những cách mà nghiên cứu của bạn có thể đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu hiện tại.

8. Kế hoạch thực hiện: Xây dựng một kế hoạch thời gian cho việc hoàn thành các giai đoạn của luận văn, từ nghiên cứu đến viết và bảo vệ.

9. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu mà bạn đã sử dụng để xây dựng đề cương.

Lưu ý rằng, đề cương luận văn có thể có những biến thể tùy theo yêu cầu của trường và người hướng dẫn. Bạn nên tham khảo hướng dẫn cụ thể từ trường và người hướng dẫn của bạn để xây dựng đề cương phù hợp. Trong phần tiếp theo của bài viết, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin chi tiết, mới nhất mà chúng tôi đã tổng hợp được. Hy vọng sẽ hữu ích dành cho bạn đọc!

Bài viết cùng chuyên mục:

de cuong luan van thac si cong nghe thong tin luanvanbeta
Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin

05 Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin

Đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin: “Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống thông tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm”

mau de cuong luan van thac si cong nghe thong tin 01 luanvanbeta

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet cùng với những tiến bộ đáng kể của công nghệ thông tin trong thời gian vừa qua đã làm thay đổi toàn bộ môi trường điện toán người dùng cuối. Chính vì thế, cần xem xét các đo lường về sự hài lòng của người dùng với hệ thống thông tin, quan trọng nhất là trong môi trường dựa trên web. Thế nhưng, trên thực tế có rất ít các nghiên cứu được thực hiện để đo lường sự hài lòng của người dùng đối với hệ thống thông tin dựa trên web – một trong những phần rất quan trọng của môi trường điện toán người dùng cuối.

Do đó, tác giả thực hiện nghiên cứu này nhằm mục đích xem xét một khái niệm phổ biến cho thành công  các hệ thông tin thông qua viẹc xem xét các đo lường và các tiêu chí trong các tài liệu liên quan. Các đo lường này được kết hợp với nhau để
nghiên cứu khả năng của hệ thống thông tin. Nghiên cứu tập trung hệ thống thông tin dựa trên web. Một thí nghiệm thực nghiệm được trình bày để đánh giá trang web, như là hệ thống thông tin dựa trên web.

Tải ngay Đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống thông tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm PDF

Đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các sở thuộc tỉnh Quảng Nam”

Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở nước ta góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của dân tộc từ đó thúc đẩy công cuộc đổi mới và phát triển nhanh các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đảm bảo an ninh và quốc phòng, tạo khả năng đi đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

Ứng dụng công nghệ thông tin ở Quảng Nam thời gian qua đã nhận được sự quan tâm từ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và các sở ban ngành. Quảng Nam đã có nhiều hoạt động tích cực, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, hành động thực tiễn để phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác tin học hóa hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin hiện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa khẳng định được vị thế mũi nhọn,…

Trong thời gian quan, vấn đề nhận thức của một số ngành, cấp về công nghệ thông tin chưa đầy đủ, nguồn nhân lực công nghệ thông tin chưa được đào tạo đầy đủ, quyết tâm của các ngành, địa phương về ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều nên quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Để tháo gỡ một phần vướng mắc và những thách thức này thì cần tìm hiểu thực trạng và đánh giá thực trạng đề xuất kiến nghị các giải pháp thiết thực để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin phát triển hơn. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các sở thuộc tỉnh Quảng Nam.”

Tải miễn phí Đề cương luận văn thạc sĩ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các sở thuộc tỉnh Quảng Nam

Đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân cấp xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội”

mau de cuong luan van thac si cong nghe thong tin 02 luanvanbeta

Trong dòng chảy của lịch sử phát triển loài người, công nghệ thông tin là một trong những thành tựu bậc nhất của nền văn minh nhân loại. Sự phát triển của công nghệ thông tin đã và đang dần làm thay đổi cơ bản cơ cấu kinh tế, phương thức tổ chức và sản xuất, cũng như cách tiếp cận của con người đến tri thức, phương pháp tư duy và giải quyết công việc cùng các mối quan hệ trong xã hội. Hiện nay, không có một lĩnh vực nào không có sự góp mặt của công nghệ thông tin, công nghệ thông tin đã phát triển hơn ở mức độ số hóa tất cả các dữ liệu thông tin góp phần tạo nên một sự thay đổi hoàn toàn trong việc thu thập, lưu trữ và khai thác nguồn thông tin.

Chính phủ trong thời đại hiện nay không nằm ngoài sự ảnh hưởng của công nghệ thông tin, các ứng dụng công nghệ thông tin hứa hẹn cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp cách tốt hơn và hiệu quả hơn. Trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra những chính sách mang tầm vĩ mô là tập trung đầu tư cho công nghệ thông tin phục vụ quá trình cải cách hành chính đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, việc này cũng gây ra không ít khó khăn trong quá thực hiện. Tại các cấp cơ sở chưa có nơi nào quy chuẩn được các thủ tục hành chính để ứng dụng công nghệ thông tin. Đây là vấn đề bất cập mà hầu hết các địa phương đều gặp phải. Trong quá trình chính quyền cấp xã huyện Thanh Oai cùng các địa phương khác thuộc thành phố Hà Nội khi tiến hành thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động cơ quan nhà nước đã xảy ra nhiều khó khăn và tồn tại về việc ứng dụng vào giải quyết các thủ tục hành chính.

Nhận thức rõ những vấn đề này, tác giả chọn đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân cấp xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” làm luận văn thạc sĩ của mình.

Tải ngay: Đề cương luận văn thạc sĩ Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân cấp xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội PDF

Đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin: “Hệ thống thủy vân số và ứng dụng thủy vân số trong bảo vệ bản quyền ảnh số”

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các mạng máy tính tốc độ cao như Internet và các phương tiện kỹ thuật số đã mở ra một kỷ nguyên mới là kỷ nguyên thông tin số. Hầu hết các thông tin ngày này đều được lưu trữ dưới dạng số hóa nên việc trao đổi, phân bổ, sao chép và xử lý các sản phẩm số này càng nhanh chóng, đơn giản nằm ngoài tầm kiểm soát của các tổ chức. Vấn đề đặt ra đó là cho tất cả các phương thức kinh doanh, phân phối tài nguyên số trên mạng là tuân thủ các nguyên tắc về quyền sỡ hữu trí tuệ và không làm cản trở quá trình phân phối, trao đổi tài nguyên số. Nhu cầu được bảo vệ bản quyền và sỡ hữu trí tuệ các sản phẩm số trở thành vấn đề quan trọng và đang được quan tâm.

Hiện nay, có rất nhiều bức ảnh được phân phối trên các kênh truyền công cộng. Do chúng có đặc tính là dễ sao chép, dễ chỉnh sửa nên nhiều đối tượng lợi dụng điều này để cố ý đánh cắp, làm sai lệch, giả mạo bức ảnh gốc từ đó có thể gây thiệt hại đến uy tin, kinh tế cho người sỡ hữu bức ảnh.

Để giải quyết cho các vấn đề an toàn truyền thống vào bảo vệ bản quyền tài liệu số đặc biệt là ảnh số thì việc xây dựng một hệ thống có sử dụng kỹ thuật nhúng thủy vân là giải pháp tối ưu. Thủy vân số là phương pháp mới dựa trên lý thuyết tổng hợp của nhiều lĩnh vực khác nhau như mật mã học, lý thuyết thông tin, lý thuyết truyền thông và xử lý tín hiệu số,…Tạo thủy vân là phương pháp nhúng một lượng thông tin nào đó trong dữ liệu đa phương tiện cần được bảo vệ sở hữu mà không để lại ảnh hưởng nào đến chất lượng sản phẩm.

Vì tính hữu ích trong ứng dụng thực tiễn của thủy vân nên tác giả quyết định chọn đề tài “Hệ thống thủy vân số và ứng dụng thủy vân số trong bảo vệ bản quyền ảnh số” làm luận văn thạc sĩ của mình.

Link Download: Đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Hệ thống thủy vân số và ứng dụng thủy vân số trong bảo vệ bản quyền ảnh số

Đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân quận 8, thành phố Hồ Chí Minh”

mau de cuong luan van thac si cong nghe thong tin 04 luanvanbeta

Ngày nay, công nghệ thông tin có mặt ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội làm đơn giản hóa những thao tác thu thập, xử lý và tính toán số liệu dựa trên những phần mềm thông tin.
Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, sự phát triển khoa học công nghệ và những tồn tại, bất cập của hành chính Việt Nam hiện nay đã đặt ra yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính ở nước ta. Cải cách hành chính tập trung vào 6 nội dung, trong đó cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của người dân. Như vậy, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính là một trong những giải pháp quan trọng tác động đến sự hài lòng của người dân giúp giảm lượng thủ tục hành chính và tiết kiệm thời gian nhằm đạt mục tiêu cải cách.

Thời gian qua, tại UBND quận 8, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng việc thực hiện vẫn chưa có sự đột phá, Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.”

Tải ngay: Đề cương luận văn thạc sĩ Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân quận 8, thành phố Hồ Chí Minh miễn phí

Đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản đến, văn bản đi tại bộ kế hoạch và đầu tư”

mau de cuong luan van thac si cong nghe thong tin 05 luanvanbeta

Công nghệ thông tin được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và đem lại hiệu quả rất cao. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản trong đó có công tác văn thư là nhu cầu mang tính khách quan, hỗ trợ đắc lực cho các khâu nghiệp vụ của công tác văn thư, từ thủ công sang tự động hóa từ đó giải quyết nhanh nhất trong khâu chuyển giao và lưu văn bản, hồ sơ. Đây cũng là vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm, mang tính thời đại góp phần vào quá trình hoạt động của một cơ quan, đơn vị.

Những năm gần đây, sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi nhiều đến cách thức quản lý văn bản trong các cơ quan nhà nước. Đó là việc ứng dụng thông tin ngày càng sâu rộng trong quản lý văn bản, những thay đổi đang diễn ra trong lĩnh vực CNTT tạo ra những khả năng mới trong xử lý thông tin quản lý. Trong điều kiện mới, sự chuyển đổi diễn ra từ tổ chức giải quyết văn bản giấy theo phương thức truyền thống sang môi trường mạng làm thay đổi tính chất của quá trình quản lý và hình thành các hình thức mới trong tổ chức giải quyết văn bản.

Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Chính phủ, việc ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản đã được ứng dụng rộng rãi trong Bộ kế hoạch và đầu tư nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Xuất phát từ thực tiễn này, tác giả chọn đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản đến, văn bản đi tại bộ kế hoạch và đầu tư”.

Tải miễn phí Đề cương luận văn thạc sĩ Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản đến, văn bản đi tại bộ kế hoạch và đầu tư

Trên đây là tổng hợp một số đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin chi tiết, cụ thể mà Luận Văn Beta muốn gửi đến các bạn để tham khảo. Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn học viên sẽ biết cách soạn đề cương cũng như hoàn thành bài luận của mình một cách tốt nhất với điểm số mong muốn nhé. Ngoài ra, nếu như bạn cần hỗ trợ hoặc có nhu cầu thuê viết luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin hãy liên hệ với chúng tôi thông qua hotline 0934725139, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn 24/7!

5/5 - (2 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận