Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Mẫu Tiểu Luận Văn Hóa Doanh Nghiệp PDF, Tải Miễn Phí

Mẫu Tiểu Luận Văn Hóa Doanh Nghiệp PDF, Tải Miễn Phí

Người viết: Admin |

Văn hóa doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, để xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp là một quá trình dài với rất nhiều vấn đề cần lưu ý và hoàn thiện theo thời gian. Vậy, văn hóa doanh nghiệp là gì và vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển của doanh nghiệp là như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết mà Luận Văn Beta đã thực hiện dưới đây nhé.

Tổng quan học phần văn hóa doanh nghiệp

Về khái niệm văn hóa doanh nghiệp là gì?

Khái niệm văn hóa: Văn hóa là kiểu ứng xử giữa con người với nhau hoặc giữa con người với xã hội, con người với tự nhiên. Chính văn hóa mới giúp con người nâng cao chất lượng sống và thông qua đó tự mình bảo vệ quyền lợi của mình. Giữa con người và văn hóa có mối quan hệ mật thiết với nhau. Con người sáng tạo ra văn hóa đồng thời con người cùng là sản phẩm của văn hóa.

Khái niệm văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp được hiểu một cách đơn giản là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành giá trị, quan niệm, niềm tin chủ đạo,…ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp và chi phối tình cảm, lối suy nghĩ, hành vi của các thành viên trong doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện mục đích.

Cụ thể, văn hóa doanh nghiệp bao gồm:

 • Các giá trị văn hóa phải là một hệ thống có quan hệ chặt chẽ với nhau, được chấp nhận và phổ biến rộng rãi cho các thành viên trong doanh nghiệp.
 • Hệ thống các giá trị văn hóa là kết quả của quá trình lựa chọn hoặc sáng tạo của chính các thành viên ở trong doanh nghiệp
 • Các giá trị văn hóa doanh nghiệp phải có sức mạnh đủ để tác động đến nhận thức, tư duy và cảm nhận của các thành viên trong doanh nghiệp với các vấn đề và quan hệ của doanh nghiệp.

Về học phần văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là môn học trang bị cho người học những kiến thức nền tảng kiến thức về văn hóa, cách thức xây dựng văn hóa trong tổ chức và những kỹ năng cần thiết để ứng dụng, tổ chức các kiến thức về văn hóa trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng như quản lý những vấn đề liên quan đến thay đổi văn hóa doanh nghiệp. Môn học này giúp người học hiểu rõ vai trò cũng như sự ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững, tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp đặc biệt là trong thời đại công nghệ số.

Sau khi hoàn thành học phần này, người học sẽ có được những kiến thức và kỹ năng thích ứng, hội nhập nhanh vào môi trường làm việc của tổ chức, của doanh nghiệp; có khả năng xây dựng, thiết lập và duy trì các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp trong các hoạt động giao tiếp với xã hội và cộng đồng.

Nội dung học phần văn hóa doanh nghiệp:

 • Chương 1: Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp
 • Chương 2: Các chức năng và nội dung cơ bản của văn hóa doanh nghiệp
 • Chương 3: Cấu trúc cơ bản hình thành văn hóa doanh nghiệp
 • Chương 4: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Chương 5: Văn hóa doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh

Từ những nội dung kiến thức tiếp thu được trong suốt quá trình học tập, người học có thể áp dụng để thực hiện hiệu quả bài tiểu luận văn hóa doanh nghiệp của mình. Một số đề tài tiểu luận văn hóa doanh nghiệp thường được lựa chọn như:

 • Văn hóa doanh nghiệp của công ty ABC
 • Phát triển văn hóa doanh nghiệp ABC
 • Biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp công ty ABC
 • Tính cách của văn hóa doanh nghiệp

Trong phần tiếp theo, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu tiểu luận văn hóa doanh nghiệp thường gặp, bạn đọc có thể tham khảo cách viết và trình bày bài tiểu luận áp dụng cho bài luận của mình. Ngoài ra, Luận Văn Beta hiện đang nhận viết tiểu luận thuê đối với mọi chuyên ngành học, bạn đang gặp khó khăn hoặc không có thời gian viết tiểu luận văn hóa doanh nghiệp, liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng nhé!

tieu luan van hoa doanh nghiep luanvanbeta
Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp

Mẫu tiểu luận văn hóa doanh nghiệp tiêu biểu

Mẫu tiểu luận văn hóa doanh nghiệp 01

Tên đề tài: “Văn hóa doanh nghiệp công ty TNHH Nestle Việt Nam và ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp”

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội trong nước là sự hội nhập, giao lưu hợp tác kinh tế giữa các khu vực và các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là khi gia nhập WTO đã khiến cho doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn như trình độ quản lý, nguồn vốn, giá thành,…Một doanh nghiệp để phát triển lâu dài cần có một nền văn hóa đặc thù tạo điều kiện cho làm việc hiệu quả và sáng tạo.

Trong khuynh hướng xã hội ngày nay, một trong các nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp là con người mà văn hóa doanh nghiệp là yếu tố liên kết và nhân lên rất nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ. Yếu tố môi trường nội bộ rất quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công trong quản trị và giúp cho các doanh nghiệp đạt được các thành tựu trong và ngoài nước, tiếp cận được thương trường quốc tế phải kể đến là sức mạnh về văn hóa doanh nghiệp. Khi văn hóa doanh nghiệp là đặc trưng riêng của mỗi doanh nghiệp thì bản thân doanh nghiệp phải hiểu rõ phát huy khả năng của chính mình và vận dụng một cách linh hoạt, hiệu quả vào công tác quản trị. Điều này giúp doanh nghiệp giảm xung đột, gắn kết các thành viên để đi đến mục tiêu, tạo động lực làm việc và lợi thế cạnh tranh,….Tuy nhiên, việc hiểu cụ thể và vận dụng vào một doanh nghiệp thì chưa có sự khái quát và thống nhất. Vì vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Văn hóa doanh nghiệp công ty TNHH Nestle Việt Nam và ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp”.

Tải miễn phí: Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp công ty TNHH Nestle Việt Nam và ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp

Mẫu tiểu luận nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp 02

Tên đề tài: “Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Mai Linh”

Trong thời đại ngày nay, văn hóa trở thành nguồn hội tụ và sức sáng tạo của mỗi doanh nghiệp và là nhân tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế thị trường. Việc duy trì và gìn giữ nền văn hóa có ảnh hưởng đến thành công của doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp nào nếu thiếu yếu tố văn hóa thì khó có thể đứng vững. Mặt khác, để tránh thế giới trở nên thống nhất về văn hóa, mỗi người, mỗi dân tộc phải gìn giữ và phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc “hòa nhập” chứ không “hòa tan”. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cũng không ngừng lớn mạnh về mọi mặt trong đó có xây dựng nét văn hóa riêng.

Đảng và Nhà nước đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Văn hóa có vai trò to lớn nên từ người dân cho đến các cơ quan, ban ngành cần cố gắng đưa các nhân tố văn hóa, tinh thần nhân văn vào các lĩnh vực của đời sống. Thực tiễn cho thấy rằng, doanh nghiệp nào coi trọng nhân tố văn hóa trong kinh doanh sẽ hoạt động theo phương thức kinh doanh có văn hóa và điều kiện để tồn tại lâu dài, phát triển bền vững. Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tập đoàn Mai Linh”

Download miễn phí mẫu tiểu luận nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp 02

Mẫu tiểu luận phát triển văn hóa doanh nghiệp mẫu 03

Tên đề tài: “Phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty Thông tin di động”

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp, có tính cương lĩnh trong quản lý và điều hành kinh doanh, đặc biệt trong điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam đang trong giai đoạn đổi mới mô hình tổ chức hoạt động. Ngày 12/07/2010, công ty thông tin di động trở thành công ty TNHH MTV do Nhà nước là chủ sở hữu. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp là điều cần thiết.

Mặt khác, công ty mới chuyển đổi mô hình tổ chức nên vấn đề văn hóa doanh nghiệp có nhiều đặc điểm mới, công ty chưa có điều kiện nghiên cứu và triển khai văn hóa doanh nghiệp ở phạm vi rộng. Do vậy, tác giả chọn đề tài: “Phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty Thông tin di dộng” làm bài tiểu luận cho mình.

Download full đề tài tiểu luận phát triển văn hóa doanh nghiệp mẫu 03

Mẫu tiểu luận xây dựng văn hóa doanh nghiệp mẫu 04

Tên đề tài: “Tại sao phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp”

Trong những năm gần đây, khi môi trường kinh doanh ngày càng trở nên phức tạp, cạnh tranh khốc liệt và mang tính cạnh tranh thì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp càng trở nên mong manh và khó khăn. Hơn bao giờ hết, sự tồn tại và phát triển của tổ chức phụ thuộc lớn vào bản sắc văn hóa của doanh nghiệp nên việc nghiên cứu, định hình và phát triển văn hóa doanh nghiệp là yêu cầu không thể thiếu.

Trong những năm gần đây, khái niệm văn hóa doanh nghiệp ngày càng được sử dụng phổ biến, vấn đề văn hóa doanh nghiệp được nhắc đến như tiêu chí khi bàn về doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình của doanh nghiệp và việc xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp ở nước ta có tác dụng quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp theo yêu cầu phát triển kinh tế đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tải tiểu luận xây dựng văn hóa doanh nghiệp mẫu 04

Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp mẫu 05

Tên đề tài: Biểu hiện văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn FPT

Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội trong nước là sự hội nhập, giao lưu hợp tác kinh tế giữa khu vực và quốc tế. Từ khi Việt Nam gia nhập WTO, các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. Để các doanh nghiệp tận dụng được lợi thế cạnh tranh, tạo uy thế để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần chọn con đường hội nhập và đặt ra chiến lược kinh doanh đúng đắn, trong đó tạo lập văn hóa vô cùng quan trọng, bởi vì:

Một doanh nghiệp không thể có được sự phát triển nếu không có một nền văn hóa đặc thù, nền văn hóa văn minh, hiện đại là điều kiện để nhân viên làm việc hiệu quả và sáng tạo.

Văn hóa doanh nghiệp sẽ gắn kết các thành viên, khơi dậy niềm tự hào doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tinh thần và phát huy khả năng sáng tạo của các nhân viên, giúp cho hoạt động doanh nghiệp diễn ra trôi chảy, quá trình kinh doanh thuận lợi,…

Những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt đã quan tâm đến xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Tập đoàn FPT có lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, đã rất chú trọng đến xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp từ những ngày đầu thành lập.

Tải miễn phí tiểu luận văn hóa doanh nghiệp mẫu 05

Mẫu 06: Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp vingroup

Trên đây là một số đề tài tiểu luận về văn hóa doanh nghiệp tiêu biểu mà các bạn có thể tham khảo và nghiên cứu trước khi bắt tay vào thực hiện đề tài của mình. Mỗi doanh nghiệp đều có những nét văn hóa riêng biệt nên chúng ta cần có sự đào sâu nghiên cứu và quan sát để bài viết của mình thực sự có chất lượng và ý nghĩa.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận