Trang chủ Tài liệu chuyên ngành 05 Mẫu Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Mới Nhất 2024, Tải Miễn Phí

05 Mẫu Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Mới Nhất 2024, Tải Miễn Phí

Đăng ngày
11 Tháng Sáu, 2024

Kết thúc mỗi chương trình đào tạo, các học viên cần thực hiện các bài tiểu luận để tổng kết lại những kiến thức mà mình được học cũng như việc áp dụng những kiến thức và lý luận đó vào thực tiễn cuộc sống. Đối với tiểu luận chuyên viên chính là một khóa đào tạo yêu cầu cao về tính khách quan và chính xác, vì vậy việc thực hiện tiểu luận liên quan đến đề tài này mất khá nhiều thời gian và công sức. Hiểu được điều đó, Luận Văn Beta đã tổng hợp lại một số bài tiểu luận chuyên viên chính do các học viên thực hiện và đạt điểm cao để các bạn tham khảo.

Hướng dẫn viết tiểu luận chuyên viên chính

Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính là chương trình đào tạo nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước cho công chức, viên chức đang giữ chức danh chuyên viên và tương đương để đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ của chức danh chuyên viên chính.

Tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên chính là một bài luận quan trọng đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng quản lý nhà nước của học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Bài tiểu luận này đóng vai trò then chốt trong việc quyết định kết quả thi tốt nghiệp của học viên và là căn cứ để xem xét xếp loại tốt nghiệp.

Qua bài tiểu luận, hội đồng chấm thi có thể đánh giá được mức độ nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng nghiên cứu, đề xuất giải pháp,… của học viên. Nội dung tiểu luận thường bám sát vào chương trình học, do đó, việc đánh giá tiểu luận cũng góp phần đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Tiểu luận chuyên viên chính thường được viết dựa trên một tình huống cụ thể trong lĩnh vực công tác của học viên. Do đó, các giải pháp đề xuất trong bài tiểu luận có thể có giá trị tham khảo cho công tác quản lý nhà nước thực tế.

Chọn đề tài:

 • Chọn đề tài phù hợp với khả năng nghiên cứu, trình độ chuyên môn và lĩnh vực công tác của học viên.
 • Đề tài cần có tính thực tiễn, gắn liền với công tác quản lý nhà nước.
 • Đề tài cần có tính mới mẻ, chưa được khai thác nhiều.
 • Đề tài phải đảm bảo đủ điều kiện để nghiên cứu và thu thập thông tin.

2. Thu thập tài liệu:

 • Thu thập đầy đủ tài liệu, thông tin để làm cơ sở cho việc phân tích tình huống và đề xuất giải pháp.
 • Các nguồn tài liệu có thể bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu học tập, báo cáo, nghiên cứu khoa học, ý kiến chuyên gia,…
 • Cần đảm bảo tính chính xác và tin cậy của nguồn tài liệu.

3. Lập dàn bài:

 • Lập dàn bài chi tiết, logic để việc viết tiểu luận được khoa học và hiệu quả.
 • Dàn bài bao gồm các phần chính sau:
  • Mở đầu: Giới thiệu về đề tài, nêu rõ vấn đề cần nghiên cứu và giải quyết.
  • Nội dung:
   • Trình bày tình huống: Phân tích tình huống cụ thể trong lĩnh vực công tác của học viên, nêu rõ nguyên nhân, hậu quả và tác động của vấn đề.
   • Phân tích và đánh giá: Vận dụng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng quản lý nhà nước đã học để phân tích và đánh giá tình huống một cách khoa học, khách quan.
   • Đề xuất giải pháp: Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật.
  • Kết luận: Khẳng định lại vấn đề nghiên cứu, tóm tắt những kết quả chính và đề xuất một số hướng nghiên cứu tiếp theo.

4. Viết tiểu luận:

 • Viết tiểu luận theo đúng dàn bài đã lập.
 • Sử dụng ngôn ngữ chính xác, trau chuốt, dễ hiểu.
 • Trình bày tiểu luận một cách khoa học, logic, chặt chẽ.
 • Sử dụng các hình ảnh, biểu đồ, bảng biểu để minh họa cho nội dung bài viết.

5. Chỉnh sửa và hoàn thiện:

 • Sau khi viết xong, cần đọc lại tiểu luận để chỉnh sửa và hoàn thiện.
 • Chỉnh sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, dấu câu.
 • Kiểm tra tính logic, chặt chẽ của nội dung bài viết.
 • Bổ sung thông tin nếu thiếu, sửa chữa thông tin nếu sai.

6. Trình bày tiểu luận:

 • Trình bày tiểu luận theo đúng quy định của cơ quan tổ chức lớp bồi dưỡng.
 • Tiểu luận thường có độ dài từ 5.000 đến 10.000 chữ.
 • Cần trình bày tiểu luận một cách đẹp mắt, gọn gàng, khoa học.

Để giúp bạn đọc hiểu hơn về cách viết & trình bày bài tiểu luận chuyên viên chính cùng Luận Văn Beta tham khảo các mẫu bài tiểu luận chuyên viên chính đạt kết quả cao mà đội ngũ của chúng tôi đã tổng hợp lại. Ngoài ra, nếu bạn đọc có nhu cầu thuê viết tiểu luận tình huống các cấp, hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi!

tieu luan chuyen vien chinh luanvanbeta
Tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên chính

Kho đề tài tiểu luận chuyên viên chính mới nhất 2024

Đề tài 1: Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Đồng Hỷ.

Cải cách thủ tục hành chính được xem là một trong sáu nhiệm vụ nằm trong chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính Phủ. Mục tiêu là nhằm giải quyết mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức trong xã hội theo hướng đơn giản, gọn nhẹ và công khai, minh bạch. Để thực hiện nhiệm vụ này, Chính phủ đã đưa ra những biện pháp tổng thể, trong đó việc thực hiện “Cơ chế một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, toàn bộ quá trình tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết đều thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện đã được đưa ra thực hiện ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo “cơ chế một cửa, một cửa liên thông” trong những năm qua huyện Đồng Hỷ đã đạt được một số kết quả khả quan, nhà làm việc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được đầu tư sửa chữa, trang thiết bị,…được bổ sung trong thời gian thực hiện được niêm yết công khai dưới nhiều hình thức tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân trong giao dịch với chính quyền. Tuy nhiên, việc thực hiện “cơ chế một cửa, một cửa liên thông” ở huyện còn bộc lộ một số điểm hạn chế gây nên tình trạng tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ,…việc kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũng gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Xuất phát từ thực trạng đó, tác giả chọn thực hiện đề tài tiểu luận: “Nâng cao hiệu quả làm việc của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Đồng Hỷ” nhằm tìm hiểu nguyên nhân, triển khai giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đề tài 2: Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, Cao Đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Hiện nay khi bước vào thời kỳ hội nhập, nhiều học sinh, sinh viên có ý chí vươn lên trong học tập với hoài bão và khát vọng lớn. Song, nền kinh tế thị trường và cơ chế mở cửa và do nhiều nguyên nhân khác cũng đã tác động khiến hành vi lệch chuẩn của thanh thiếu niên có xu hướng ngày càng tăng. Những hành vi vi phạm pháp luật của học sinh, sinh viên khiến gia đình và xã hội lo lắng như vi phạm giao thông, đua xe trái phép, tình trạng bạo lực học đường,…Các hành vi lệch chuẩn khác về mặt đạo đức như sống hưởng thụ, chạy theo đồng tiền,…cũng ngày càng nhiều hơn.

Những phẩm chất xấu đó là kết quả của sự giáo dục không đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Việc giáo dục đạo đức ở nhà trường chỉ tập tập tới nề nếp kỷ cương với nội quy, bài học giáo huấn mà không chú ý đến hành vi ứng xử thực tế. Chương trình sách giáo khoa quá ôm đồm, nặng về lý thuyết và thiếu kỹ năng sống, không tạo được dấu ấn để hình thành nhân cách cho học sinh. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh học sinh cũng không có sự liên kết đồng bộ. Vì vật, những hành vi xấu sẽ ảnh hưởng tới các em học sinh rất nhanh.

Trước thực trạng nhận thức về pháp luật hiện nay của học sinh, sinh viên rất hạn chế đặt ra yêu cầu cần phải tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với học sinh và sinh viên. Đó là lý do tác giả chọn đề tài: “Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, Cao Đẳng, trung cấp chuyên nghiệp” làm đề tài cuối khóa lớp chuyên viên.

Đề tài 3: Xử lý chây ỳ nợ tiền thuế của một số hộ ở xã C huyện B

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới và cơ chế tập trung quan liêu bao cấp không còn phù hợp. Cơ chế quản lý mới đòi hỏi phải có những chuyển biến về nhận thức và quan điểm. Thuế được nhà nước sử dụng làm công cụ để điều tiết nền kinh tế vĩ mô để đảm bảo hoạt động của các chương trình mục tiêu của Nhà nước, góp phần đảm bảo cân đối thu chi ngân sách Nhà nước, dành vốn cho đầu tư và thúc đẩy phát triển, tăng trưởng kinh tế,…

Để phát huy vai trò quan trọng của thuế, hệ thống thuế phải bao quát được mọi nguồn thu có thể khai thác. Trong đó không thể không nhắc đến vấn đề “Nợ đọng và xử lý nợ đọng thuế” Vì đây là vấn đề tồn tại trong thực tế của các cơ quan thuế, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý thuế đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dự toán thu hàng quý trên phạm vi cả nước cũng như ở từng địa phương cụ thể. Vì vậy, cơ chế nợ đọng và xử lý nợ đọng là công việc thường xuyên và bức xúc của ngành thuế.

Trong những năm vừa qua, có thể thấy rằng công tác quản lý nợ thuế đã có những chuyển biến tích cực, ngành thuế đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế và đạt được những tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn nhiều hạn chế khi chưa đạt được chỉ tiêu thu nợ đã đề ra, số nợ thuế vẫn tăng qua các năm. Nguyên nhân là công tác quản lý nợ vẫn còn bị động, các bộ phận kê khai và kế toán thuế, thanh tra,…chưa phối hợp chặt chẽ với nhau.

Ở một số địa phương, cơ quan thuế chưa kịp thời tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của UBND và sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế nên công tác quản lý nợ chưa đạt hiệu quả. Tại địa bàn huyện B vấn đề dây dưa, nợ đọng tiền thuế, trốn thuế bằng nhiều thủ đoạn khác nhau diễn ra khá phổ biến. Tuy mức độ và tính chất, phạm vi khác nhau nhưng nhìn chung tình trạng này đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, khiến cho môi trường kinh doanh thiếu lành mạnh, không bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Để góp phần vào việc thực hiện công tác quản lý hành chính nói chung và quản lý nhà nước về lĩnh vực thuế nói riêng, tác giả chọn đề tài: “Xử lý chây ỳ nợ tiền thuế của một số hộ ở xã C huyện B”.

Đề tài 4: Tài phán hành chính trong quản lý hành chính Nhà nước

Hệ thống hành chính nhà nước được hiểu là tổng thể các cơ cấu tổ chức và định chế nhà nước với chức năng thực thi quyền hành pháp, quản lý công việc hằng ngày của Nhà nước được tạo thành bởi một hệ thống các pháp nhân có quyền lập quy, thẩm quyền ra những quyết định hành chính và quản lý điều hành. Xét về nội dung công việc của hành chính nhà nước, chúng ta cần phân biệt rõ giữa hành chính điều hành và hành chính tài phán.

Hành chính điều hành thực hiện chức năng quản lý hằng ngày dựa trên các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội với nhiệm vụ và quyền hạn dự đoán tình hình, ra quyết định,…Về mặt pháp luật là các văn bản dưới luật để thực hiện chức năng quản lý. Về mặt chính trị là phục tùng và phục vụ chính trị, chấp hành và thực hiện các quyết định có ý nghĩa chính trị của cơ quan có thẩm quyền. Khi thực hiện các chức năng quản lý đó, hành chính điều hành phải thể hiện, giữ gìn và phát huy đầy đủ bản chất của một nhà nước dân chủ, pháp quyền, tôn trọng quyền con người và quyền công dân được quy định trong pháp luật. Mọi sự vi phạm quyền con người và quyền công dân trái với pháp luật nói chung và luật hành chính nói riêng đều là hành vi bất hợp pháp.

Tác giả chọn đề tài này nhằm đưa ra tình huống minh họa cho nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam, phân biệt giữa hành chính điều hành với hành chính tài phán để làm rõ công việc của hành chính nhà nước.

Đề tài 5: Giải pháp giải quyết khiếu nại hành chính liên quan đến đất đai

Trong những năm gần đây, vấn đề đô thị hóa diễn ra trên địa bàn huyện Khánh Sơn một cách mạnh mẽ đặt ra yêu cầu phải thu hồi đất của các tổ chức và cá nhân phục vụ cho lợi ích công cộng. Việc thu hồi đất, đền bù và giải phóng mặt bằng nhiều nơi chưa thực hiện đúng theo quy định pháp luật hoặc những quy định pháp luật chưa phù hợp với thực tế cuộc sống dẫn đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và cơ quan nhà nước bị xâm phạm. Do đó, có phát sinh về khiếu nại yêu cầu nhà nước phải giải quyết. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai theo quy định vẫn tồn tại những mâu thuẫn. Vì vậy, tình hình khiếu kiện đông người, đơn khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải tỏa tái định cư vẫn còn tiếp diễn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự xã hội,…

Qua thực tiễn công tác tại Thanh tra Huyện Khánh Sơn tiến hành thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện trong việc giải quyết các khiếu nại của công dân, tổ chức liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, tác giả đã chọn đề tài: “Giải pháp giải quyết tranh chấp- khiếu nại hành chính liên quan đến vấn đề đất đai- Thực tiễn áp dụng pháp luật và một số giải pháp”.

Việc tham khảo các bài viết liên quan đến chủ đề bài viết sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều về cách thực hiện và trình bày tiểu luận chuyên viên chính để đạt được điểm số tối đa. Luận Văn Beta hy vọng những đề tài và bài viết mẫu trên đây sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian và công sức tìm tài liệu tham khảo hiệu quả.

5/5 - (1 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận