Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Top 5 Mẫu Tiểu Luận Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo 2023

Top 5 Mẫu Tiểu Luận Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo 2023

Người viết: Admin |

Xóa đói giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là đối với nước ta – quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ các cuộc xâm lược trong lịch sử. Tuy nhiên, việc giải quyết tình trạng này không phải một sớm một chiều mà cần một quá trình lâu dài với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn đảng, toàn dân. Trong bài viết này, luanvanbeta.com đã tổng hợp lại những đề tài tiểu luận về chính sách xóa đói giảm nghèo tiêu biểu mà các bạn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo.

Đôi nét về tiểu luận chính sách xóa đói giảm nghèo

Xóa đói giảm nghèo là một nội dung quan trọng của các học phần trong chương trình học của nhiều chuyên ngành học, kể đến như: quản lý kinh tế, quản lý chính sách công, kinh tế chính trị, phát triển nông thôn, kinh tế nông nghiệp… nội dung này cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến xóa đói giảm nghèo và chính sách xóa đói giảm nghèo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, người học sẽ được cung cấp các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về nghèo đói, nguyên nhân và các giải pháp, chính sách, cách thức thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo một cách hiệu quả, bền vững.

Bài tiểu luận chính sách xóa đói giảm nghèo là dạng bài tiểu luận mà người học trong quá trình học tập, vận dụng các kiến thức được học và dựa vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị công tác để thực hiện tiểu luận. Bài tiểu luận này có ý nghĩa đánh giá sự tiếp thu cũng như khả năng tự nghiên cứu, vận dụng kiến thức của người học. Trong phần tiếp theo của bài viết, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu đề tài tiểu luận về chính sách xóa đói giảm nghèo, bạn đọc có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo giúp ích cho bạn trong quá trình thực hiện tiểu luận chính sách xóa đói giảm nghèo của mình. Ngoài ra, nếu như cần sự hỗ trợ hoặc bạn muốn thuê viết tiểu luận, hãy liên hệ với đội ngũ chuyên viên của chúng tôi. Chi tiết & bảng giá dịch vụ viết thuê tiểu luận, tham khảo tại: https://luanvanbeta.com/viet-tieu-luan-thue/

tieu luan chinh sach xoa doi giam ngheo luanvanbeta
Tiểu luận chính sách xóa đói giảm nghèo

Mẫu bài tiểu luận về chính sách xóa đói giảm nghèo mới nhất 2023

Mẫu 01: Tiểu luận chủ trương của Đảng về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong chiến lược phát triển đất nước ta hiện nay

Trong lịch sử xã hội loài người, từ khi có giai cấp đến nay, vấn đề phân biệt giàu nghèo đã xuất hiện và tồn tại như một thách thức đối với phát triển bền vững của từng quốc gia. Đói nghèo và tấn công chống đói nghèo là mối quan tâm hàng đầu các quốc gia trên thế giới vì giàu mạnh gắn với sự hưng thịnh của một quốc gia. Đói nghèo gây ra xung đột chính trị, xung đột giai cấp dẫn đến bất ổn về xã hội, chính trị. Thực tế cho thấy khi kinh tế càng phát triển thì năng suất lao động ngày càng tăng thì tình trạng đói nghèo của một bộ phận dân cư lại càng bức xúc dẫn đến xung đột.

Trong nền kinh tế thị trường, quy luật cạnh tranh thúc đẩy quá trình phát triển không đồng đều, làm sâu sắc sự phân hóa các tầng lớp dân cư trong quốc gia. Khoảng cách về thu nhập của người nghèo so với người giàu càng có xu hướng rộng ra trở thành vấn đề có tính toàn cầu thể hiện tình trạng bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, về nạn đói, nạn suy dinh dưỡng.

Chúng ta đang bước sang thế kỷ 21 và đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc ở nhiều lĩnh vực nhưng vẫn phải đối mặt với thực trạng nhức nhối là nạn đói chiếm tỷ lệ đáng kể ở nhiều nước mà nổi bật là ở các nước đang phát triển. Ở Việt Nam từ khi có đường lối đổi mới, chuyển đổi nền kinh tế theo cơ chế thị trường đã có sự điều tiết của nhà nước những vấn đề phân hóa giàu nghèo vẫn rất nhức nhối. Vì vậy, Đảng và Nhà nước có chủ trương hỗ trợ với những vùng gặp khó khăn.

Nghiên cứu chính sách xóa đói giảm nghèo và tác động này ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giúp chúng ta hiểu được về thực trạng, kết quả đạt được và yếu kém cần khắc phục. Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “Chủ trương của Đảng về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong chiến lược phát triển đất nước ta hiện nay”.

Tải miễn phí: Mẫu tiểu luận chính sách xóa đói giảm nghèo mẫu 01

Mẫu 02: Tiểu luận đánh giá hiệu quả của chỉ tiêu công cho xóa đói giảm nghèo ở nước ta từ năm 2001 đến nay

Nghèo đói là một trong những vấn đề nan giải mà mọi quốc gia trên thế giới đặc biệt là các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam cần quan tâm và tìm cách giải quyết. Việc tấn công vào nghèo đói là nhiệm vụ không kém phần quan trọng trong chiến lược kinh tế xã hội ở nước ta. Đại Hội VII đã xác định xóa đói giảm nghèo là một trong những chương trình kinh tế xã hội vừa cấp bách vừa cơ bản lâu dài. Đồng thời việc xóa đói giảm nghèo đòi hỏi có những chính sách thích hợp thì mới có hiệu qảu. Một trong đó là chính sách chi tiêu công hợp lý của nhà nước cho công tác xóa đói giảm nghèo. Chi tiêu công cho công tác xóa đói giảm nghèo là việc chi dung vốn đầu tư để đầu tư phát triển các ngành kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng và kết cấu hạ tầng để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống xã hội cho người nghèo. Khi Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, chi tieu công sẽ ngày càng trở thành công cụ chính sách quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng và giảm nghèo. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng kế hoạch và ngân sách tại các cấp chính quyền.

Trong những năm qua, nước ta được chú ý bởi những thành tựu trong công tác xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân. Để đạt được thành tựu, hiệu quả này, chúng tôi đã thực hiện đề tài tiểu luận “Hiệu quả của chi tiêu công cho xóa đói giảm nghèo ở nước ta từ năm 2001 đến nay”.

Tải miễn phí: Mẫu tiểu luận về chính sách xóa đói giảm nghèo mẫu 02

Mẫu 03: Tiểu luận Đánh giá đói nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã tác động đến xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam thời gian qua

Những năm qua, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế. Trong báo cáo của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đứng top 10 quốc gia trên thế giới có nhiều tiến bộ về thu nhập. Thu nhập bình quân đã tăng gấp 5 lần sau 4 thập niên. Riêng giai đoạn 2001-2010, mức thu nhập bình quân đã tăng xấp xỉ 3 lần. Tháng 2 năm 2010, WB công bố Việt Nam thoát khỏi danh sách các nước thu nhập thấp và đây là kết quả rất đáng trân trọng thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong nhiều năm theo đuổi chiến lược tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, bản thân sự tiến bộ tăng trưởng kinh tế chưa đủ lực để tạo nên bước đột phá về mặt xã hội. Những tiến bộ về thu nhập vẫn không đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đứng đầu về tiến bộ trong phát triển con người. Mặt khác,chính bản thân cách thức thực hiện mục tiêu tăng trưởng của chúng ta hiện nay có phần làm giảm hiệu ứng của nỗ lực xóa đói giảm nghèo, nước ta xếp vào loại trung bình thấp và thấp hơn phần lớn các nước trong khu vực Đông Nam Á. Với thực trạng đó, để nghiên cứu về chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam, bài viết đề cập đến tình trạng xóa đói giảm nghèo và xem xét ảnh hưởng của tăng trưởng đến mục tiêu cuối cùng là xóa đói giảm nghèo. Vì vậy, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “: Đánh giá đói nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã tác động đến xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam thời gian qua”.

Tải miễn phí: Mẫu tiểu luận chính sách xóa đói giảm nghèo mẫu 03

Mẫu 04: Tiểu luận công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào huyện miền núi A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế – từ góc độ tiếp cận của lý thuyết phân tầng xã hội

Đồng bào dân tộc nói chung và dân tộc thiểu số huyện A Lưới nói riêng giàu truyền thống yêu nước, một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ làm cách mạng. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên, dân cư phân bố không đều nên đời sống gặp nhiều khó khăn nên tình trạng thiếu đói xảy ra nhất là vào lúc giáp hạt.

Trong đại hội Đảng đã khẳng định việc chăm lo nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số là một phần cụ thể hóa quan điểm của Đảng ta về chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác xóa đói giảm nghèo hiện là chủ trương chung của đảng và Nhà nước. Nghèo đói là hiện tượng xã hội liên quan mật thiết đến bảo vệ môi trường, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tinh thần. Vì vậy, để xây dựng XHCN cần được xây dựng trên nền tảng lấy con người làm trung tâm.

Trong thời kỳ đổi mới, nền kinh tế có sự tăng trưởng phát triển đáng kể ở nhiều mặt như văn hóa, kinh tế, chính trị,…. nhìn chung,đại bộ phận nhân dân đã có cơm ăn, áo mặc,đời sống ngày càng khá giá. Nhưng bên cạnh đó các vùng sâu, vùng xa vẫn còn một bộ phận dân cư sống trong cảnh đói nghèo, nhà cửa tạm bợ. Điều này là câu hỏi mà Đảng và Nhà nước ta đang tìm cách tháo gỡ, là mối quan tâm hàng đầu của quốc gia.

Xóa đói giảm nghèo là một trong những vấn đề cấp bách nhất đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện A Lưới là một huyện miền núi thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều khó khăn. Để nắm được tình hình, tác giả đã chọn đề tài “Công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào huyện miền núi A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế- từ góc độ tiếp cận của lý thuyết phân tầng xã hội”.

Tải miễn phí: Mẫu tiểu luận chính sách xóa đói giảm nghèo mẫu 04

Mẫu 05: Tiểu luận xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam – những thành tựu, thách thức và bài học

Sau hơn hai thập kỷ thực hiện chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập thì kinh tế Việt Nam đã có những bước thay đổi căn bản. Từ một quốc gia thuộc nhóm các nước nghèo thì nước ta đã vươn lên trong nhóm các nước có thu nhập trung bình. Trong sản xuất nông nghiệp, từ một nước phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã trở thành một trong hai quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, an ninh lương thực được đảm bảo. Cùng với những biến đổi về kinh tế, bộ mặt xã hội có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Nước ta cũng đạt được nhiều thành tựu trong giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc như giải quyết vấn đề đói nghèo, Trong bài viết này, qua các tài liệu thống kê và kết quả điều tra về mức sống, tác giả muốn chỉ ra thực trạng công tác xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 1990- 2010 và phân tích những thách thức cùng bài học kinh nghiệm được rút ra.

Tải miễn phí: Mẫu tiểu luận chính sách xóa đói giảm nghèo mẫu 05

Gợi ý tên đề tài tiểu luận chính sách xóa đói giảm nghèo mới nhất 2023

  1. Tiểu luận định nghĩa về nghèo đói và chuẩn nghèo ở Việt Nam
  2. Tiểu luận chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nớc ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp
  3. Tiểu luận phân tích vai trò của tín dụng chính sách trong xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam
  4. Tiểu luận chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp
  5. Tiểu luận chiến lược toàn diện về xóa đói giảm nghèo bền vững ở nước ta giai đoạn 2020-2025
  6. Tiểu luận thực trạng nghèo đói ở nước ta và chính sách xóa đói giảm nghèo ở nông thôn
  7. Tiểu luận thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Nguyên đến năm 2029
  8. Tiểu luận phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp xóa đói giảm nghèo ở huyện biên giới Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
  9. Tiểu luận giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc
  10. Tiểu luận chính sách xóa đói giảm nghèo: Chính sách, giải pháp phát triển tạo cơ hội cho người nghèo tăng thêm thu nhập

Xóa đói giảm nghèo là công tác quan trọng cần được nghiên cứu và thực hiện trong thời gian dài. Mặc dù kinh tế nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng tình trạng đói nghèo vẫn là một vấn đề nhức nhối đối với toàn xã hội. Các bài tiểu luận nghiên cứu về tình trạng này và đưa ra giải pháp phù hợp sẽ được đánh giá cao và đạt số điểm tối đa. Luận Văn Beta hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình thực hiện tiểu luận chính sách xóa đói giảm nghèo của mình.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận