Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực Là Gì? Cơ Sở Lý Luận Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Quản Trị Nguồn Nhân Lực Là Gì? Cơ Sở Lý Luận Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Đăng ngày
15 Tháng Mười Hai, 2023

Xã hội ngày càng phát triển với sự ra đời của nhiều máy móc, kỹ thuật hiện đại đã đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp để dẫn đầu trên thị trường và thu về lợi nhuận thì điều mà doanh nghiệp cần quan tâm không còn ở máy móc, thiết bị nữa mà là con người. Một tổ chức, doanh nghiệp muốn thành công phải có sự kết hợp hài hòa, hiệu quả về nguồn lực con người để quyết định. Vì vậy, quản trị nguồn nhân lực đã và đang trở thành vấn đề được doanh nghiệp và toàn xã hội quan tâm.

Khái niệm quản trị nguồn nhân lực là gì?

Nguồn nhân lực được hiểu là tổ chức gồm tất cả những người lao động làm việc cho tổ chức, doanh nghiệp đó. Vì vậy, nguồn nhân lực của một tổ chức được hình thành dựa trên nền tảng các cá nhân với vai trò khác nhau và liên kết với nhau theo mục tiêu nhất định. Mỗi người sẽ đảm nhiệm một chức vụ hay nhiệm vụ nhất định.

Đối với doanh nghiệp, nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên quý giá và là lợi thế cạnh tranh mang tính quyết định đối với các doanh nghiệp trên thị trường.

Quản trị nguồn nhân lực

Có nhiều cách tiếp nhận khác nhau về cách hiểu quản trị nguồn nhân lực

Với tư cách là một trong các chức năng cơ bản của quản trị tổ chức thì quản trị nguồn nhân lực sẽ bao gồm các công việc như hoạch định, tổ chức, chỉ huy, kiểm soát các hoạt động trong tổ chức để thu hút, sử dụng và phát triển con người nhằm đạt được mục tiêu mà tổ chức đưa ra.

Đối với việc làm của quản trị nguồn nhân lực thì quản trị nguồn nhân lực bao gồm việc tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển cũng như cung cấp những phúc lợi cho nhân viên như tiện để cho nguồn nhân lực thông qua tổ chức.

Kết luận, quản trị nguồn nhân lực được bao gồm tất cả các hoạt động của tổ chức nhằm thu hút, xây dựng phát triển và gìn giữ lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc cụ thể tại mỗi đơn vị, doanh nghiệp về số lượng và chất lượng, khai thác hiệu quả năng lực, sở trường của từng người để đảm bảo thực hiện và đạt các mục tiêu đề ra của doanh nghiệp.

quan tri nguon nhan luc la gi luanvanbeta
Khái niệm Quản trị nguồn nhân lực là gì?

Mục tiêu mà quản trị nguồn nhân lực cần đạt được là gì?

Quản trị nguồn nhân lực sẽ hướng đến các mục tiêu cơ bản sau:

Mục tiêu kinh tế: Quản trị nguồn nhân lực để có thể sử dụng hiệu quả nhất sức lao động cũng như có những biện pháp tăng năng suất lao động. Thông qua đó, tăng hiệu quả kinh tế,tạo tích lũy cho doanh nghiệp và thỏa mãn các nhu cầu trang trải chi phí, tái sản xuất đơn giản và mở rộng sức lao động của nhân lực cũng như ổn định kinh tế gia đình.

Mục tiêu xã hội: Bên cạnh mục tiêu kinh tế,quản trị nguồn nhân lực cũng góp phần tạo công ăn việc làm, đào tạo và động viên người lao động phát triển phù hợp với tiến bộ xã hội, làm trong sạch môi trường xã hội hướng đến xã hội văn minh, tiến bộ.

Mục tiêu củng cố và phát triển tổ chức: Quản trị nguồn nhân lực là một lĩnh vực trong quản trị doanh nghiệp và là phương tiện hữu hiệu để khai thác và sử dụng nguồn nội lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sự thống nhất và tính hiệu lực của bộ máy nhân lực để thực hiện và đạt được các mục tiêu kinh doanh mà doanh nghiệp đưa ra.

Vai trò và tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực

Nếu thiếu quản trị nguồn nhân lực thì bất cứ hoạt động nào của doanh nghiệp cũng không mang lại hiệu quả tuyệt đối. Quản trị nguồn nhân lực gắn liền với tổ chức, doanh nghiệp và liên quan đến việc sắp xếp con người vào những vị trí nhất định trong bộ máy tổ chức để quá trình hoạt động diễn ra hiệu quả từ hiện tại đến tương lai. Vì vậy, có thể nói rằng quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng trực tiếp đến thành công hay thất bại của doanh nghiệp.

Ngày nay, quản trị nguồn nhân lực rất quan trọng vì những lý do sau:

Thứ nhất, hiện nay sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt nên các doanh nghiệp cần nâng cao tổ chức của mình theo hướng tinh giản, gọn nhẹ trong đó yếu tố con người giữ vai trò quyết định. Quản trị nguồn nhân lực chính là việc tìm đúng người làm đúng việc để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Thứ hai, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và nền kinh tế mở đặt ra yêu cầu các nhà quản trị phải biết cách thích ứng. Vì vậy, việc tuyển chọn, sắp xếp và đào tạo nguồn nhân lực được quan tâm hàng đầu vì là yếu tố để cạnh tranh và đứng vững trên thị trường luôn biến động như hiện nay.

Thứ ba, việc nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực là điều kiện giúp các nhà quản trị học học cách giao dịch với người khác, đặt câu hỏi và lắng nghe để tìm ra ngôn ngữ chung với nhân viên cũng như sự nhạy bén nhất định với những nhu cầu của nhân viên để đáp ứng một cách khôn ngoan. Hơn nữa, biết cách thúc đẩy, động viên nhân viên làm việc với thái độ say mê, nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả cho doanh nghiệp cũng được đề cao.

Chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay đã đặt ra yêu cầu cho quản trị nguồn nhân lực nhiều vấn đề cần suy nghĩ và giải quyết. Trong đó, xét theo tổng thể thì hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực gồm 3 chức năng cơ bản sau:

Chức năng thu hút nhân lực: Nhóm này tập trung vào việc đảm bảo đủ nhân viên và phẩm chất thích hợp với vị trí công việc đề ra của doanh nghiệp. Để đảm bảo cho chức năng này, doanh nghiệp cần căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ và thực trạng sử dụng nhân viên để xác định vị trí công việc nào cần tuyển thêm người. Việc phân tích sẽ cho biết số lượng nhân viên cần tuyển, vị trí còn trống và phẩm chất phù hợp,…Vì vậy, nhóm chức năng này cần làm các công việc sau: dự báo và hoạch định nguồn nhân lực, phân tích vị trí công việc cụ thể, phỏng vấn,…các thông tin về nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Chức năng đào tạo và phát triển: Nhóm này sẽ chú trọng nâng cao năng lực cho nhân viên đảm bảo nhân viên doanh nghiệp có các kỹ năng, trình độ lành nghề để hoàn thành tốt công việc tại vị trí được giao cũng như tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa năng lực cá nhân của mình. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển sẽ đảm nhận những hoạt động như: bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, cập nhật các kiến thức, kỹ thuật công nghệ mới,…

Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực: Đối với nhóm chức năng này sẽ chú trọng duy trì và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Để thực hiện chức năng này, nhóm sẽ được chia thành hai chức năng nhỏ gồm:

Chức năng kích thích, động viên nhân viên: Là việc đưa ra các chính sách và hoạt động để khuyến khích, động viên nhân viên trong doanh nghiệp làm việc hăng say, cống hiến cho doanh nghiệp và hoàn thành công việc với chất lượng cao.

Chức năng quan hệ lao động: Gồm các hoạt động hoàn thiện môi trường làm việc và mối quan hệ trong công việc. Giải quyết tốt chức năng quan hệ lao động sẽ giúp cho doanh nghiệp tạo bầu không khí tập thể và các giá trị truyền thống tốt đẹp và khiến nhân viên thỏa mãn công việc tại doanh nghiệp.

Nội dung công việc của quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp

Hoạch định nguồn nhân lực: Là tiến trình quản trị gồm việc phân tích nhu cầu nguồn nhân lực của tổ chức trong điều kiện thay đổi từ đó dự kiến số lượng và chất lượng về nhu cầu nhân lực cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp trong thời điểm nhất định. Việc hoạch định tài nguyên nguồn nhân lực cần áp dụng theo phương pháp tiếp cận hệ thống mở tức là có mối quan hệ giữa môi trường bên trong doanh nghiệp và cũng cần tính các tác động của môi trường bên ngoài.

Phân tích công việc

Là quá trình thu thập tư liệu, đánh giá một cách có hệ thống các thông tin liên quan đến công việc cụ thể trong tổ chức để hiểu rõ bản chất của từng vị trí công việc. Vì vậy, phân tích công việc là quá trình xác định và ghi chép lại các thông tin liên quan đến bản chất các công việc cụ thể. Thông qua quá trình này chúng ta cũng xác định được sự khác biệt giữa công việc này với công việc khác.

Công tác chiêu mộ nhân lực

Để tuyển dụng lao động, chúng ta cần có nguồn tuyển chọn bao gồm nguồn nội bộ từ việc lựa chọn những nhân sự ở trong công ty có kiến thức về doanh nghiệp và trung thành và từ nguồn bên ngoài là những người tự đến doanh nghiệp ứng tuyển, người do các trung tâm đào tạo như trường dạy nghề giới thiệu,…Sau khi tuyển chọn, chúng ta cần đánh giá lại hiệu quả của công tác tuyển chọn để nắm rõ chất lượng thực hiện công việc của nhân viên mới từ đó có phương pháp đào tạo phù hợp.

Công tác bố trí và sử dụng lao động

Đối với việc phân công lao động là việc phân công những phần việc khác nhau theo số lượng và tỷ lệ nhân viên phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng ta cần bố trí công nhân phù hợp với vị trí công việc và khả năng của mình. Việc phân công lao động phù hợp giúp doanh nghiệp tránh được tình trạng lãng phí nhân lực, tiết kiệm chi phí sức lao động. Việc bố trí nhân lực thực sự là một nghệ thuật của người quản trị thể hiện sự tinh tế và khôn ngoan trong cách dùng người.

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo là quá trình học tập lý luận cũng như kinh nghiệm để tạo ra một sự biến đổi chất lâu dài cho nhân viên giúp học có thêm năng lực để thực hiện công việc một cách tốt nhất. Nhờ công tác đào tạo mà người lao động có thêm hiểu biết, đổi mới trong cách thức cũng như thái độ làm việc. Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữ vai trò sống còn trong thực hiện kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp trong việc sử dụng tối đa nguồn nhân lực và phục vụ khách hàng hiệu quả.

Đánh gái quá trình thực hiện công việc và tiền lương

Việc đánh giá quá trình làm việc của người lao động là hoạt động quan trọng trong quản trị nguồn nhân lực để giúp doanh nghiệp kinh doanh có cơ sở nhằm hoạch định, tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực từ đó quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Việc đánh giá công việc là sự đánh giá có hệ thống và chính thức tình hình thực hiện công việc của nhân viên trong quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn được xây dựng từ trước.

Tiên lương của người lao động là thỏa thuận giữa hai bên thông qua hợp đồng lao động và được trả dựa trên năng suất lao động và chất lượng lao động của nhân viên tại vị trí cụ thể.

Quản trị nguồn nhân lực là một trong những nội dung quan trọng ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp. Thông qua bài viết này, hy vọng các bạn đã có thêm những thông tin hữu ích về quản trị nguồn nhân lực phục vụ quá trình học và nghiên cứu, vận hành doanh nghiệp của mình nhé.

Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận