Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Là Gì? Cách Viết Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh

Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Là Gì? Cách Viết Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh

Người viết: Admin |

Luận văn thạc sĩ tiếng anh là một yêu cầu bắt buộc đối với học viên cao học chuyên ngành sử dụng tài liệu tiếng Anh làm giáo trình. Đối với các bạn sử dụng tiếng anh như một ngôn ngữ thứ hai thì việc thực hiện nghiên cứu và viết luận văn thạc sĩ tiếng anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, trong bài viết ngày hôm nay, Luận Văn Beta sẽ trình bày những nội dung cơ bản liên quan đến kiểu luận văn này cũng như một số đề tài tiêu biểu mà các bạn có thể tham khảo.

Luận văn thạc sĩ Tiếng Anh là gì?

Luận văn thạc sĩ là một công trình nghiên cứu về một đề tài cụ thể nào đó mà học viên lựa chọn liên quan đến chuyên ngành học của mình để hoàn thành bài luận tốt nghiệp cuối khóa. Tương tự với các bài luận khác, luận văn thạc sĩ cần đảm bảo các yêu cầu về mặt học thuật, tính thực tế và khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Luận văn thạc sĩ tiếng anh là một bài luận cuối khóa dành cho các học viên thạc sĩ học bằng tiếng Anh như ngôn ngữ chính. Ở Việt Nam, luận văn thạc sĩ tiếng anh được áp dụng cho các học viên có ngành học bằng tiếng Anh như ngôn ngữ anh hoặc dành cho các sinh viên và trường học quốc tế tại Việt Nam,… Đối với tiếng Anh, thuật ngữ Thesis (ở Mỹ) hoặc Dissertation (ở Châu Âu) để chỉ về luận văn thạc sĩ.

luan van thac si tieng anh luanvanbeta
Hướng dẫn cách viết luận văn thạc sĩ Tiếng Anh

Hướng dẫn cách viết luận văn thạc sĩ Tiếng Anh

Thông thường, cấu trúc điển hình của một bài luận văn thạc sĩ Tiếng Anh sẽ bao gồm các phần: Tóm tắt nghiên cứu (Abstract); Introduction (mở đầu luận văn); Literature (tổng quan tài liệu); Methodology (phương pháp luận); Results (kết quả); Discussion (Thảo luận); References (Danh mục tham khảo). Cụ thể:

Tóm tắt nghiên cứu (Abstract)

Trong phần này, tác giả cần tóm tắt lại đề tài mà mình thực hiện theo dàn ý dưới đây:

Introduction (giới thiệu): Giới thiệu về đề tài của mình trong vòng từ 1-3 câu để người đọc hiểu về vấn đề mà tác giả lựa chọn. Nên sử dụng câu văn ngắn gọn, súc tích, không nên trình bày lan man hay dài dòng.

Reason for writing (lý do chọn đề tài): Tác giả cần nêu lên ý nghĩa của đề tài, giá trị thực tiễn và tính cấp thiết khi thực hiện nghiên cứu này cũng như những đóng góp của đề tài đối với những nghiên cứu sau này.

Problem (trình bày vấn đề): Bạn cần đề cập đến tính mới của đề tài hoặc đối với đề tài không mới, bạn cần chỉ ra đối tượng nghiên cứu mới, phương pháp tiếp cận mới,…mục tiêu áp dụng của luận văn trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn còn tồn tại.

Methods (phương pháp nghiên cứu): tác giả cần trình bày những phương pháp nghiên cứu mà mình sử dụng trong bài viết như phương pháp lịch sử, phương pháp logic, phương pháp diễn giải,…

Results (kết quả): Bạn tổng kết lại những kết quả mà mình thu được sau khi thực hiện nghiên cứu.

Conclusion (kết luận): Những kinh nghiệm mà bản thân học được thông qua nghiên cứu cũng nhưng những đóng góp, đề xuất của bài luận này.

Introduction (mở đầu luận văn):

Trong một bài luận văn thạc sĩ tiếng anh, người viết cần nêu được tính cấp thiết của đề tài đối với tính học thuật và áp dụng thực tiễn. Ngoài ra, các bạn cũng cần chỉ được mục tiêu nghiên cứu tổng quan và cụ thể của đề tài với sự vật, hiện tượng, tình huống cụ thể và các phương pháp nghiên cứu mà mình áp dụng khi thực hiện nghiên cứu.

Literature (tổng quan tài liệu):

Trong mục này, người viết cần nhóm các tài liệu tham khảo hoặc nguồn nghiên cứu theo các mẫu số chung như cùng phương pháp tiếp cận định tính và tóm tắt các nguồn tài liệu này với các ưu điểm và sự khác biệt độc đáo cũng như phân tích, so sánh giữa các nguồn với nhau.

Methodology (phương pháp luận):

Tác giả cần nêu được cách thiết kế nghiên cứu là khái quát cách thức thu thập tài liệu, số liệu sử dụng như công cụ nghiên cứu và cơ sở lý luận bài luận cũng như cách thức thu thập, chọn lọc dữ liệu. Nói cách khác, mục tiêu của phần phương pháp luận phác thảo những phương pháp bạn chọn để thu thập dữ liệu, cách dữ liệu được phân tích và giải thích lý do tại sao bạn chọn phương pháp đó. Nó cho thấy sự lựa chọn phương pháp thiết kế và nghiên cứu của bạn phù hợp như thế nào để trả lời câu hỏi nghiên cứu của bạn.

Results (kết quả):

Đối với phần kết quả, tác giả cần trình bày chi tiết kết quả chính và kết quả phụ của bài biết, cần được trình bày một cách rõ ràng, trung thực kết quả dù kết quả đó có thể mang tính tiêu cực hoặc mâu thuẫn, không đề cập đến các quan điểm, nhận xét mang tính chủ quan của bản thân. Ngoài ra, trong phần này người viết cũng có thể nhắc lại bất kỳ hạn chế nào đối với nghiên cứu của mình và đưa ra đề xuất cho nghiên cứu trong tương lai.

Discussion (Thảo luận):

Tác giả cần đề cập 2 nội dung quan trọng là phần nhận xét để tổng quan lại vấn đề và đưa ra những phương hướng giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Ngoài ra, tác giả cũng cần nêu lên những hạn chế và đề xuất cho các nghiên cứu khác tức là những điều còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện như khó khăn về thời gian, kinh tế, tìm kiếm tài liệu,… cũng như đề ra các phương pháp giải quyết và đề xuất cho những người quan tâm đến đề tài hoặc làm tiền đề để sau này thực hiện những nghiên cứu khác.

References (Danh mục tham khảo):

Bạn cần trình dẫn nguồn tài liệu mà mình tham khảo theo cấu trúc phù hợp là nguồn APA hoặc Harvard style để đảm bảo bài luận của mình không mắc các lỗi đạo văn.

Một số đề tài luận văn thạc sĩ tiếng Anh tham khảo

 1. Using Scenario-Based Learning To Enhance Speaking Skills For Customs Officers at Vietnam in 2020 (Sử dụng viễn cảnh học tập để nâng cao kỹ năng nói cho cán bộ hải quan tại Việt Nam năm 2020)
 2. Critical Discourse Analysis Of Hillary Clinton’s Speech After Her Presidential Election Defeat In 2021 (Phân tích diễn ngôn phê bình trong bài phát biểu của Hillary Clinton sau thất bại trong công cuộc bầu cử tổng thống năm 2021).
 3. Common Errors Made By The 10th Graders In Writing English Paragraphs At A High School In Ho Chi Minh City in 2020 (Những lỗi học sinh lớp 10 thường gặp khi viết đoạn văn tiếng anh tại trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020).
 4. Using Problem-Based Learning To Improve The Writing Skills Of Third Year Non-Major Students At Ho Chi Minh city (Áp dụng phương pháp học tập dựa trên vấn đề để cải thiện kỹ năng viết của sinh sinh viên năm ba không chuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).
 5. Using Role Play To Improve The First Year Non-Major Students Speaking Skills At Universities in Da Nang City ( Áp dụng trò chơi nhập vai để cải thiện kỹ năng nói cho sinh viên năm nhất không chuyên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng).
 6. Using Project-Based Learning To Improve The 10th Graders English Paragraph Writing Skills At A High School in Phu Yen province in 2022 (Áp dụng phương pháp học tập theo dự án nhằm cải thiện kỹ năng viết đoạn tiếng Anh của học sinh lớp 10 tại trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022.
 7. Factors Causing Demotivation In Learning Esp – A Case Of The Cadets At The College Of Artillery officers training in 2022 (Những yếu tố làm mất động lực học tập- trường hợp cụ thể của học viên thuộc trường đào tạo sĩ quan pháo binh năm 2022).
 8. Verb of motion and their lexicalization patterns and English- Vietnamese comparative study from cognitive approach (Động từ vận động và các mô hình từ vựng hóa trong nghiên cứu so sánh anh- việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận)
 9.  AN investigation into difficulties in English- Vietnameses technical translation faced by fourth year students at English department, Ho Chi Minh university of industry (Nghiên cứu về những khó khăn của sinh viên năm thứ 4 của khoa tiếng anh thuộc trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh khi dịch anh- Việt trong các chuyên ngành kỹ thuật)
 10. A comparative study on how hesitation and reservedness is expressed via prosodic means in English and the equivalent expressions in VietNamese (Nghiên cứu so sánh sự do dự và dè dặt thể hiện qua phương tiện ngôn điệu trong tiếng anh và các hình thức diễn đạt tương đương trong tiếng Việt).
 11.  An Analysis of grammatical cohesion used in “The call of the wild” by Jack London (Phân tích sự liên kết về phương pháp sử dụng trong tác phẩm văn học “Tiếng gọi nơi hoang dã” của nhà văn Jack London).
 12. A comparative study on grammatical subject as a clause element in english and in Vietnamese from perspective of systemic-functional grammar (Nghiên cứu đối chiếu về chủ ngữ ngữ pháp như một yếu tố mệnh đề trong tiếng Anh và tiếng Việt thông qua góc độ ngữ pháp chức năng hệ thống).
 13. A contrastive analysis of semantic features of the verb “make” in English collocations and their equivalents in Vietnamese (Phân tích đối chiếu các đặc điểm về ngữ nghĩa của động từ “make” trong các cụm từ cố định tiếng anh và các từ ngữ tương đương trong tiếng Việt).
 14. Lexical cohesion in the reading texts of “infotech” text book and implications of teaching English for it and computer learners (Liên kết từ vựng trong các bài đọc nằm trong giáo trình “infotech” và gợi ý cho việc giảng dạy tiếng anh đối với sinh viên ngành công nghệ thông tin).
 15. A study on English-Vietnamese translation of the primary education texts in the primary education for disadvantaged children project in Vietnam (Các dịch anh- việt văn bản giáo dục tiểu học của dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam)
 16. Some discourse features of requests and their responses in short conversations in the listening comprehension section of TOEFL materials (Một vài đặc điểm diễn ngôn của yêu cầu và đáp lại yêu cầu trong các hội thoại ngắn trong phần nghe hiểu của tài liệu luyện thi TOEFL)
 17. A study on the Vietnamese-english translation strategies in the series of bilingual handbooks “Vietnamese culture frequently asked questions” published by the Kim Dong publisher (Nghiên cứu phương pháp dịch Việt- Anh trong bộ sách song ngữ “Những câu hỏi thường gặp về văn hóa Việt Nam’’ xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đồng)
 18. A critical analysis of the speech “women” rights are human rights” by Hillary Clinton (Phân tích diễn ngôn phê phán bài phát biểu “Nữ quyền là nhân quyền” của tổng thống Hillary Clinton.
 19. English telephone reservation conversation from a conversation analysis perspective (Đặt phòng qua điện thoại bằng tiếng Anh từ góc độ phân tích hội thoại).
 20. The using of and the attitudes toward slang expressing surprise and disbelief among young Americans (Việc sử dụng và quan điểm đối với tiếng lóng biểu lộ sự ngạc nhiên và hoài nghi của giới trẻ Mỹ)

Trên đây là một số nội dung căn bản liên quan đến luận văn thạc sĩ tiếng Anh cũng như một số đề tài luận văn thạc sĩ tiếng Anh tiêu biểu mà các bạn có thể tham khảo để chuẩn bị tốt nhất cho nghiên cứu của mình. Khi thực hiện một bài luận văn thạc sĩ tiếng anh, các bạn cần đảm bảo cả về mặt lý luận lẫn cách trình bày một cách chỉn chu nhất. Luận Văn Beta hy vọng thông qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về luận văn thạc sĩ tiếng anh cũng như cách thực hiện để đạt điểm số mong muốn. Ngoài ra, nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ Tiếng Anh mà Luận Văn Beta cung cấp nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận