Trang chủ Tài liệu chuyên ngành List Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Chất Lượng Ấn Tượng 2023

List Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Chất Lượng Ấn Tượng 2023

Người viết: Admin |

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngày càng phải nâng cao để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chất lượng đã và đang trở thành mục tiêu quan tâm của các nhà lãnh đạo đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp. Do đó, việc tìm hiểu những đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng trở thành nội dung được nhiều học viên cao học quan tâm. Dưới đây là những đề tài mà Luận Văn Beta đã tổng hợp lại để gửi đến các bạn như một nguồn tham khảo hữu ích.

Khái niệm quản lý chất lượng

Hiểu một cách đơn giản thì chất lượng là khả năng tập hợp các tính chất, đặc trưng của một sản phẩm, một hệ thống hay một quá trình theo xu hướng cải tiến để đáp ứng nhu cầu thỏa mãn của khách hàng

Quản lý chất lượng là hoạt động có chức năng quản lý chung nhằm đề ra mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng và tiến hành thực hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ nhất định.

Vai trò của quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng có vai trò quan trọng trong công tác quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. Theo quan điểm hiện tại, quản lý chất lượng là hoạt động quản lý có chất lượng.

Quản lý chất lượng ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của một cơ quan, tổ chức nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiết kiệm lao động cho xã hội, sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý,… để tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn.

Quản lý chất lượng cũng có vai trò quan trọng đối với người tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ: Nếu sử dụng sản phẩm có chất lượng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Vì vậy, việc thực hiện tổ chức quản lý chất lượng phải được coi là vấn đề sống còn để không ngừng cải tiến để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

luan van thac si quan ly chat luong luanvanbeta
Kho đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng, tải miễn phí

Các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng hay nhất

Đề tài 1: Quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông từ ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Giao thông được xem là một bộ phận quan trọng của hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nói chung có vai trò quan trọng phát triển kinh tế- xã hội đóng góp cho nhu cầu giao thông hàng hóa, giao lưu văn hóa và nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, hệ thống giao thông của nước ta cũng bộc lộ những hạn chế về chất lượng và tiến độ thực hiện ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đất nước.

Quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông là quá trình không ngừng cải tiến, hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Trong bối cảnh khoa học- kỹ thuật và công nghệ tiên tiến với vật liệu mới mang tính đột phá được áp dụng ở Việt Nam tạo một bước chuyển biến về quản lý tổ chức, tiến độ xây lắp và chất lượng công trình. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông đã bộc lộ những hạn chế.

Tại tỉnh Hòa Bình, đã triển khai nhiều dự án xây dựng công trình giao thông. Các dự án sử dụng ngân sách nhà nước là dự án tạo ra sản phẩm có tính chất dịch vụ công, vốn đầu tư lớn, thời gian thực hiện tương đối dài nên cần quản lý chặt chẽ có hệ thống, chất lượng, khoa học, ….

Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý các dự án của ban quản lý dự án huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là công tác quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả nhất định nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế.  Trong thời gian tới, cần hoàn thiện công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư tại huyện Mai Châu. Vì vậy, tác giả thực hiện đề tài “Quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông từ ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình”.

Đề tài 2: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng- công nghiệp giai đoạn chuẩn bị đầu tư ở tỉnh Bình Thuận.

Trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn chế thì việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước cần được quan tâm để hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Việc ban hành và đi vào thực hiện các Luật có liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư và xây dựng ở Việt Nam đã góp phần hoàn thiện và khắc phục những hạn chế về quản lý đầu tư xây dựng.

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được xây dựng và sau khi hoàn thành đã phát huy hiệu quả kinh tế- xã hội tốt. Bên cạnh các dự án có chất lượng, tiến độ nhanh,… vẫn còn những dự án chậm tiến độ, chất lượng không cao gây lãng phí tiền của và tài sản. Điều này cho thấy chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại tỉnh Bình Thuận còn nhiều vấn đề bất cập, chất lượng quản lý dự án chưa tốt. Tình trạng đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chủ yếu do sự nhận thức chưa đầy đủ về công tác quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phối hợp chưa tốt giữa chủ đầu tư với đơn vị tư vấn,… Xuất phát từ lý do trên, tác giả thực hiện đề tài “Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng- công nghiệp giai đoạn chuẩn bị đầu tư ở tỉnh Bình Thuận”.

Đề tài 3: Quản lý chất lượng lương thực tại tổng cục dự trữ nhà nước

Dự trữ quốc gia được hình thành từ yêu cầu thực hiện chức năng của nhà nước để quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Khi nhà nước ra đời thì quỹ dự trữ quốc gia hình thành và phát triển. Tuy nhiên, quy mô và hình thức, dự trữ của mỗi quốc gia không giống nhau vì nó được hình thành từ mục tiêu chiến lược phát triển của mỗi quốc gia.

Lương thực dự trữ quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các chính sách an ninh xã hội của Việt Nan, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế- xã hội theo hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mục tiêu dự trữ lương thực là đảm bảo đủ mức lương thực tối thiểu cho người dân trong tình huống đột xuất, cấp bách. Để đạt được mục tiêu này, lương thực dự trữ quốc gia cần đảm bảo về số lượng, chất lượng. Do vậy, công tác quản lý chất lượng là yếu tố quyết định đến hiệu quả công tác cứu trợ lương thực và là mục tiêu sống còn của ngành dự trữ quốc gia.

Trong thời gian qua, công tác đảm bảo chất lượng lương thực dự trữ tại Tổng cục dự trữ Nhà nước đã được quan tâm và đạt được những kết quả bước đầu, chất lượng khi xuất sử dụng đều có phản hồi tốt. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý chất lượng lương  thực dự trữ quốc gia vẫn còn một số hạn chế,…Một trong những nguyên nhân cơ bản của hạn chế về chất lượng lương thực là do hạn chế và bất cập trong công tác quản lý chất lượng.

Nước ta đang đổi mới mạnh mẽ chính sách an ninh xã hội thì công tác dự trữ lương thực có tầm quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy, tác giả chọn thực hiện đề tài “Quản lý chất lượng lương thực tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước”

Đề tài 4: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành may tại trường trung cấp nghề Quảng Ngãi.

Trong tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay, dạy nghề là lĩnh vực được chú ý trong phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật vì nó góp phần nâng cao sức khỏe cạnh tranh của nền kinh tế, trước hết là thị trường lao động. Nguồn nhân lực chất lượng coa là yếu tố cơ bản đảm bảo sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa và đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững.

Nguồn nhân lực chất lượng cao phụ thuộc phần lớn vào chất lượng đào tạo, là vấn đề tất yếu khách quan. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực và việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, ngày càng nhiều tập đoàn và công ty nước ngoài đầu tư vào nước ta nhằm mở rộng thị trường lao động và hợp tác kinh doanh. Nguồn nhân lực của Việt Nam nói chung và của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đang có nhiều bất cập. Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa, nguồn nhân lực của miền trung đang thừa lao động phổ thông nhưng  thiếu lao động có trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh. Một trong những nguyên nhân chính là do chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được đòi hỏi mà diễn biến nhanh chóng của nền kinh tế và quá trình phát triển công nghệ đặt ra.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi có nhiều cơ sở đào tạo ngành May, trong đó trung cấp nghề Quảng Ngãi là cơ sở đào tạo nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Trường trung cấp nghề Quảng Ngãi có nhiệm vụ tổ chức các khóa đào tạo trình độ trung cấp nghề, tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay năng lực cạnh tranh của ngành May ở trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của những nhà sử dụng lao động,…Vi vậy, tác giả chọn đề tài “Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành may tại trường trung cấp nghề Quảng Ngãi”.

Đề tài 5: Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong công tác văn phòng tại viện công nghệ môi trường

Việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống góp phần tạo ra một số sản phẩm hàng hóa mới và nâng cao chất lượng của chúng. Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học hiện đang hướng đến các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất để ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Trong quá trình đó, các mô hình ứng dụng công nghệ và công nghệ cao đã được xây dựng và mang lại hiệu quả cao cho sự phát triển kinh tế xã hội. Tất nhiên, các sản phẩm khoa học công nghệ luôn đổi mới, hoàn thiện hơn về công nghệ để tăng khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Việc áp dụng hệ thống ISO vào quản lý trong thời gian quan đã có nhiều văn bản ban hành.

Viện CNMT là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Hàn Lâm KH&CNVN được thành lập vào năm 2002. Viện là một đơn vị có năng lực chuyên mô và kinh nghiệm thực tế đã từng tham gia nhiều dự án, đề tài quan trọng cấp nhà nước.

Viện CNMT là một trong những đơn vị khoa học công nghệ đầu tiên trong lĩnh vực môi trường đã tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:20015. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn tồn tại một số điểm chưa phù hợp. Để quản lý và áp dụng hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đòi hỏi phải đánh giá được hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào thực tế. Vì vậy, tác giả thực hiện đề tài “Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong công tác văn phòng tại viện công nghệ môi trường”.

Trên đây là tổng hợp các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng hay và đặc sắc mà Luận Văn Beta gửi đến các bạn. Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn có thể tìm được ý tưởng cho đề tài của mình cũng như biết cách thức thực hiện nghiên cứu và trình bày luận văn một cách tốt nhất để đạt điểm số mong muốn.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận