Trang chủ Tài liệu chuyên ngành List Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Phương Pháp Dạy Học Toán Mới Nhất 2023

List Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Phương Pháp Dạy Học Toán Mới Nhất 2023

Người viết: Admin |

Có thể nói rằng, giáo dục và đào tạo là phương hướng quan trọng nhất để thay đổi toàn diện đất nước theo hướng tích cực và bền vững. Vì thế, những phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học môn toán nói riêng luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay. Hiểu được điều này, Luận Văn Beta đã tổng hợp lại một số đề tài luận văn thạc sĩ phương pháp dạy học toán nổi bật hiện nay.

Giới thiệu ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán là một ngành nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục Toán học. Ngành này tập trung vào việc nghiên cứu các phương pháp giảng dạy Toán học hiệu quả, xây dựng các lý thuyết và mô hình giáo dục, cung cấp kiến thức và kỹ năng cho giáo viên và những người quan tâm đến việc giảng dạy Toán học. Các chủ đề nghiên cứu và đào tạo trong ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán bao gồm:

  • Lý thuyết giảng dạy Toán học: Nghiên cứu về các lý thuyết, phương pháp và nguyên tắc giảng dạy Toán học. Bao gồm cả việc phân tích nội dung Toán học, thiết kế các hoạt động giảng dạy và đánh giá kết quả học tập.
  • Phát triển chương trình và sách giáo trình: Xây dựng và đánh giá chương trình giảng dạy Toán học cho các cấp học khác nhau. Nghiên cứu và phát triển sách giáo trình, tài liệu học tập và phương pháp dạy học sáng tạo.
  • Sử dụng công nghệ trong giảng dạy Toán học: Nghiên cứu và áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc giảng dạy và học tập Toán học. Bao gồm việc sử dụng phần mềm, ứng dụng di động, các công cụ trực tuyến và các phương pháp học tập từ xa.
  • Đánh giá và đo lường kết quả học tập: Nghiên cứu về các phương pháp đánh giá kết quả học tập Toán học, xác định mức độ hiểu biết và kỹ năng của học sinh. Nghiên cứu về việc đo lường và phân tích kết quả học tập để cải thiện quá trình giảng dạy.
  • Nghiên cứu về tâm lý học giáo dục Toán học: Nghiên cứu về cách học Toán học của học sinh, các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quá trình học tập Toán học, và các phương pháp giảng dạy nhằm khắc phục khó khăn trong việc học Toán.

Ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy Toán học, đồng thời giúp cải thiện kỹ năng Toán học của học sinh và khuyến khích sự phát triển của môn học này. Trong phần tiếp theo của bài viết, để giúp các bạn học viên hoàn thành tốt bài luận văn về phương pháp dạy học toán, Luận Văn Beta đã tổng hợp và gửi đến bạn đọc một số mẫu đề tài luận văn thạc sĩ phương pháp dạy học toán mới nhất 2023. Cùng tham khảo để hiểu hơn về cách viết & cách trình bày luận văn thạc sĩ đạt điểm cao.

luan van thac si phuong phap day hoc toan luanvanbeta
Kho đề tài luận văn thạc sĩ phương pháp dạy học toán

Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ phương pháp dạy học toán mới nhất 2023

Luận văn thạc sĩ phương pháp dạy học toán: “Vận dụng quan điểm hoạt động khi dạy học giải toán về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ở lớp 10 THPT”

Dạy học môn toán có nhiệm vụ trang bị hệ thống kiến thức, rèn luyện các kỹ năng toán học và kỹ năng ứng dụng kiến thức toán vào thực tiễn, phát triển tư duy và góp phần giáo dục thế giới quan và hình thành các phẩm chất cần thiết cho học sinh. Để thực hiện các nhiệm vụ đó cần làm cho học sinh có ý thức học tập tích cực, chủ động sáng tạo. Giáo viên cần cho học sinh học tập trong hoạt động, tạo môi trường để học sinh kiến tạo tri thức, tham gia phát hiện và giải quyết vấn đề. Việc tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động trong quá trình nhận thức là điều kiện cần thiết để dạy học có hiệu quả.

Bài tập toán học là công cụ cần thiết để học sinh thực hiện các hoạt động toán học trong và ngoài giờ lên lớp. Đã có nhiều nghiên cứu về chức năng của bài tập toán, trong đó có chức năng phát triển, kiểm tra và giáo dục được khai thác nhiều trong dạy học. Thực chất, hoạt động giải toán là hoạt động trung tâm trong học tập, qua đó có thể đánh giá trình độ nhận thức môn toán của người học.

Luật giáo dục Việt Nam đã quy định phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác,…phản ánh nhu cầu đổi mới phương pháp giáo dục. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học là cần hướng và tổ chức cho người học học tập trong hoạt động. Đổi mới phương pháp giáo dục nói chung và đổi mới phương pháp dạy học nói riêng là một trong những yêu cầu quan trọng. Tuy nhiên, thực hiện có một bộ phận không nhỏ giáo viên chưa thật sự chú ý đến hoạt động của học sinh, nặng về cung cấp tri thức dưới dạng có sẵn nên chưa khơi dậy tính tích cực học tập của học sinh.

Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Vận dụng quan điểm hoạt động khi dạy học giải toán về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ở lớp 10 THPT” để phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong học tập.

Tải miễn phí Mẫu luận văn thạc sĩ phương pháp dạy học toán Vận dụng quan điểm hoạt động khi dạy học giải toán về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ở lớp 10 THPT

Luận văn thạc sĩ phương pháp dạy học toán: “Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung bình thông qua dạy học chủ đề tổ hợp – xác suất”

mau de tai luan van thac si phuong phap day hoc toan 02 luanvanbeta

Sự phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh hiện nay đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực nên đặt ra thách thức cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, những năm gần đây đã quan tâm đến việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và đào tạo.

Trong những năm qua, Bộ giáo dục và đào tạo đã phát động phong trào đổi mới phương pháp dạy học và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Đổi mới phương pháp dạy học là tăng cường vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy, nhưng đổi mới phương pháp dạy học không có mục đích tự thân mà là cách thức con đường để thực hiện các mục tiêu giáo dục mới là hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Hiện nay có nhiều phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực như dạy học khám phá, dạy học mô hình hóa, dạy học sáng tạo,…trong đó phương pháp dạy học giải quyết vấn đề rất gần gũi và dễ áp dụng trong nhiều hình thức.

Tri thức toán học có tính chất trừu tượng cao nhưng gắn liền với thực tiễn đời sống xã hội. Vì tính chất đặc thù này nên toán học luôn được coi là một trong các môn học chủ chốt trong nhà trường đặc biệ là nhà trường phổ thông. Trong đó, môn toán lớp 11 trung học phổ thông chứa đựng tiềm năng hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.

Học sinh trung bình là đối tượng học sinh chiếm số lượng nên, các em có tâm lý ỷ lại, học thụ động và ít liên hệ thực tế nên hiệu quả của việc dạy và học phần này chưa cao. Để nâng cao hiệu quả giáo dục đặc biệt là đối với đối tượng này, cần có những biện pháp phù hợp và tích cực trong đó việc thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực là cần thiết.

Tải ngay: Luận văn thạc sĩ phương pháp dạy học toán Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung bình thông qua dạy học chủ đề tổ hợp – xác suất

Luận văn thạc sĩ phương pháp dạy học toán: “Dạy học giải phương trình và bất phương trình bằng phương pháp hàm số cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông”

mau de tai luan van thac si phuong phap day hoc toan luanvanbeta

Toán học có mối liên quan mật thiết với thực tiễn và áp dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học, công nghệ và sản xuất, đời sống. Với vai trò đặc biệt, toán học trở nên thiết yếu đối với mọi ngành khoa học, góp phần làm đời sống xã hội ngày càng hiện đại, văn minh. Vì vậy, việc phát triển trí tuệ cho học sinh giúp học sinh nắm vững tri thức, phát triển tư duy, hình thành kỹ năng và ứng dụng toán học vào thực tiễn là điều cần thiết đối với sự phát triển của xã hội và phù hợp với mục tiêu của giáo dục Toán học.

Để theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, cần đào tạo những con người lao động có hiểu biết, có kỹ năng và ý thức vận dụng thành tựu của toán học vào điều kiện cụ thể. Vì thế, việc dạy học toán ở trường phổ thông luôn gắn bó mật thiết với thực tiễn nhằm rèn luyện cho học sinh kỹ năng và giáo dục học ý thức sẵn sàng ứng dụng toán học có hiệu quả vào các lĩnh vực kinh tế, sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Với vị trí đặc biệt như vậy, cần quán triệt trong mọi trường hợp để hình  thành mối liên hệ qua lại giữa kỹ thuật, lao động sản xuất, cuộc sống và toán học. Trong thực tiễn, bài tập toán được sử dụng với nhiều chức năng. Trong chương trình học phổ thông, giải phương trình- bất phương trình là nội dung rất quan trọng và chiếm khối lượng lớn kiến thức và thời gian học. Các tài liệu viết về phương trình- bất phương trình rất nhiều nhưng một số chuyên đề viết riêng về việc sử dụng phương pháp hàm số để giải phương trình- bất phương trình có hệ thống và tính phân loại và tính xác thực là rất cần thiết. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Dạy học giải phương trình và bất phương trình bằng phương pháp hàm số cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông”.

Link tải Luận văn thạc sĩ phương pháp dạy học toán Dạy học giải phương trình và bất phương trình bằng phương pháp hàm số cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông miễn phí

Luận văn thạc sĩ phương pháp dạy học toán: “Phát triển năng lực toán học của học sinh bằng phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề đạo hàm và ứng dụng trong trường THPT”

Đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm là một mảng kiến thức quan trọng trong toán học, nhờ có đạo hạm mà rất nhiều bài toán khó được giải quyết cách đơn giản. Có thể nói, đạo hàm và ứng dụng của nó không chỉ quan trọng trong toán học mà còn rất cần thiết cho cuộc sống và công việc của chúng ta. Ở bậc học phổ thông, chúng ta được làm quen với công cụ đạo hàm và những kiến thức này rất cần thiết để học các bậc cao hơn. Do đó, việc giảng dạy ở phổ thông để học sinh chủ động, tích cực lĩnh hội phần kiến thức này là thực sự cần thiết.

Hiện nay, tri thức là nhân tố hàng đầu của tăng trưởng kinh tế, là động lực thực sự của phát triển kinh tế- xã hội. Để giáo dục đảm trách sứ mệnh là nền tảng của mọi sự phát triển xã hội, Việt Nam cần thay đổi căn bản tư duy giáo dục truyền thống bằng tư duy giáo dục hiện đại, xây dựng một nền giáo dục mở.

Muốn vậy, Việt Nam phải thực hiện một cuộc cách mạng hay cuộc chấn hưng giáo dục thực sự, toàn diện và triệt để. Chúng ta cần tìm hiểu các phương pháp dạy học tiên tiến trên thế giới và áp dụng vào thực tiễn nước ta. Hiện nay, toàn bộ giáo viên trung học phổ thông đã biết đến một số phương pháp dạy học tích cực, đã và đang áp dụng vào một số bài giảng của mình. Bản thân là một giáo viên trung học phổ thông, tác giả muốn học hỏi, tiếp cận và xây dựng cho mình giáo án với những tình huống dạy học mang phong cách của phương pháp dạy học tích cực nên đã thực hiện luận văn này.

mau loi cam on luan van thac si phuong phap day hoc toan luanvanbeta

Tải Luận văn thạc sĩ phương pháp dạy học toán Phát triển năng lực toán học của học sinh bằng phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề đạo hàm và ứng dụng trong trường THPT PDF

Luận văn thạc sĩ phương pháp dạy học toán: “Rèn luyện kỹ năng giải các bài toán đếm cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tổ hợp trong trường trung học phổ thông”

mau de tai luan van thac si phuong phap day hoc mon toan luanvanbeta 05

Xã hội ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt nên đòi hỏi con người phải có tính năng động và có khả năng thích nghi cao với sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt khoa học kỹ thuật, đời sống,… Vì vậy, để tránh nguy cơ tụt hậu, chúng ta cần phải đổi mới giáo dục và đào tạo, đổi mới phương pháp giáo dục.

Toán học là môn khoa học cơ bản, là công cụ để học tập và nghiên cứu các môn học khác, giúp người học rất nhiều trong rèn luyện phương pháp suy nghĩ, suy luận và giải quyết vấn đề. Vì vậy, dạy học môn Toán ở nhà trường phổ thông giữ vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu và đời sống thực tế.

Nâng cao chất lượng dạy học nói chung và chất lượng dạy học môn toán nói riêng là yêu cầu cấp bách đối với ngành giáo dục nước ta. Một trong những khâu then chốt để thực hiện yêu cầu này là đổi mới nội dung và phương pháp dạy học. Dạy toán là dạy kiến thức, tuy duy và tính cách trong đó dạy kỹ năng có ví trị quan trọng vì nếu không có kỹ năng sẽ không phát triển được tư duy và không giải quyết vấn đề.

Môn toán ở trung học phổ thông có nội dung các bài toán đếm không dễ nên việc rèn luyện cho học sinh cách đếm chính xác các khả năng xảy ra trong từng việc cụ thể là hết sức quan trọng và cần thiết. Mặc dù các bài toán đếm được trình bày trong sách giáo khoa phần nào giúp học sinh nhận thấy được ứng dụng của nó trong đời sống. Nhưng học sinh chưa thể lường hết các khả năng xảy ra nên việc thiết kế các bài giảng như kịch bản cụ thể, tường tận giúp học sinh khắc phục các yếu tố trên. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Rèn luyện kỹ năng giải các bài toán đếm cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tổ hợp trong trường trung học phổ thông”.

Download Free Luận văn thạc sĩ phương pháp dạy học toán Rèn luyện kỹ năng giải các bài toán đếm cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tổ hợp trong trường trung học phổ thông

Trên đây là một số đề tài luận văn thạc sĩ phương pháp dạy học toán theo định hướng mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phát huy tính tích cực và chủ động của học sinh. Áp dụng những phương pháp dạy và học tiên tiến sẽ nâng cao chất lượng nhân lực Việt Nam để theo kịp sự phát triển của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn học viên sẽ có thêm một tư liệu hữu ích để thực hiện nghiên cứu của mình một cách tốt nhất nhé. Ngoài ra, nếu như bạn cần sự hỗ trợ hoặc thuê viết luận văn thạc sĩ, tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của chúng tôi. Tham khảo chi tiết dịch vụ & bảng giá viết thuê luận văn

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận