Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh Ấn Tượng 2024

Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh Ấn Tượng 2024

Đăng ngày
10 Tháng Bảy, 2024

Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi Nhóm chuyên viên học thuật ngành Ngôn ngữ Anh – Luận Văn Beta.

Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh là một trong những đề tài nghiên cứu luận văn gây khó khăn cho không ít học viên cao học bởi sự khác nhau giữa ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ này. Hiểu được điều này, Luận Văn Beta đã tổng hợp lại những đề tài luận văn chuyên ngành này để các bạn tham khảo và lấy tư liệu thực hiện nghiên cứu của mình.

Hướng dẫn chọn đề tài viết luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh là bước khởi đầu quan trọng đóng vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và kết quả nghiên cứu. Do vậy, việc xác định một đề tài phù hợp, đảm bảo chất lượng và giá trị khoa học và giá trị thực tiễn đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc và bài bản. Dưới đây là một số tiêu chí quan trọng bạn cần xem xét khi lựa chọn đề tài viết luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh:

luan van thac si ngon ngu anh luanvanbeta
Hướng dẫn chọn đề tài luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Sở thích và khả năng bản thân: Việc lựa chọn đề tài phù hợp với sở thích, đam mê và thế mạnh của bản thân có ý nghĩa rất lớn. Nó giúp tạo động lực và hứng thú cho người viết trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài. Lựa chọn đề tài phù hợp với khả năng và kiến thức chuyên môn sẽ đảm bảo khả năng thực hiện tốt đề tài.

Tính mới mẻ và giá trị khoa học: Nên lựa chọn những đề tài mới mẻ, chưa được nghiên cứu hoặc ít được nghiên cứu trong lĩnh vực Ngôn ngữ Anh. Đề tài lựa chọn cần có giá trị khoa học, đóng góp kiến thức mới cho lĩnh vực nghiên cứu. Ngoài ra, tính thực tiễn cũng là tiêu chí quan trọng trong lựa chọn đề tài, cần chọn các đề tài có khả năng áp dụng vào thực tế và giải quyết các vấn đề trong xã hội.

Tính khả thi: Đề cập đến các yếu tố đánh giá khả năng thực hiện được đề tài hay không. Bao gồm:  Đánh giá khả năng thu thập dữ liệu và tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu. Xác định nguồn lực cần thiết về thời gian, kinh phí, trang thiết bị,… để hoàn thành đề tài. Đảm bảo khả năng hoàn thành đề tài trong thời gian quy định.

Phù hợp với định hướng nghiên cứu: Lựa chọn đề tài phù hợp với định hướng nghiên cứu của bản thân và chương trình đào tạo thạc sĩ. Tạo nền tảng cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Góp phần vào sự phát triển chung của ngành Ngôn ngữ Anh.

Bên cạnh việc lựa chọn đề tài phù hợp, tham khảo các bài luận văn đạt điểm cao đã thực hiện cũng là một cách để bạn hoàn thành tốt hơn bài luận văn của mình. Những bài luận văn mẫu này sẽ giúp bạn học hỏi cách tổ chức ý tưởng, sắp xếp nội dung và trình bày luận điểm một cách hiệu quả. Trong phần tiếp theo của bài viết, Luận Văn Beta sẽ gửi đến bạn đọc 07 mẫu đề tài luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh được hội đồng đánh giá cao mà chúng tôi đã tổng hợp được. Qua các mẫu bài này, chúng tôi hy vọng bạn sẽ hiểu hơn về cách viết và trình bày luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh.

Có thể bạn quan tâm:

Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp, làm luận văn thạc sĩ thuê uy tín

07 Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh file PDF, tải miễn phí

Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: “Incorporating songs into interactive classrooms to enhance primary school students’ motivation in speaking lessons”

mau-de-tai-luan-van-thac-si-ngon-ngu-anh-01-luanvanbeta

Abstract:

This action research explored the effectiveness of incorporating songs into interactive activities to enhance speaking motivation in a Vietnamese primary school (Quyet Thang Primary School, Thai Nguyen). Targeting a class of 40 third-grade students (3A), the study addressed a concern regarding low student motivation in speaking lessons. Data collection employed a mixed-methods approach, utilizing surveys (Likert scale), student and teacher interviews, and classroom observations.

Qualitative data was gathered through observations, interviews (students & teacher), discussions with the collaborating teacher, and photographic recordings. Quantitative data was obtained via Likert scale surveys. The analysis employed both qualitative and quantitative methods. Findings revealed that integrating songs with interactive speaking activities significantly improved student motivation in speaking compared to the pre-intervention period. Students reported positive experiences with the approach, and their speaking skills demonstrably improved by the conclusion of the intervention.

Link Download: Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh – Incorporating songs into interactive classrooms to enhance primary school students’ motivation in speaking lessons

Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: “An investigation into english pronunciation mistakes by students at a secondary school in Thai Nguyen city

mau-de-tai-luan-van-thac-si-ngon-ngu-anh-02-luanvanbeta

Abstract:

This study explores the prevalence and etiology of English pronunciation errors among secondary school students in Thai Nguyen City, Vietnam, focusing on Phuc Xuan Secondary School. English, a ubiquitous medium of global communication, is a mandatory subject throughout Vietnamese education. However, students often struggle with pronunciation, hindering their listening comprehension. 

To address this challenge, the current investigation employs a mixed-methods approach, utilizing student surveys to explore the perceived causes of pronunciation errors and analyzing recordings of selected words and sentences to identify the most common misarticulations, particularly focusing on affricatives and fricatives. The anticipated outcome is to elucidate the factors contributing to these pronunciation errors and, subsequently, to propose effective strategies for enhancing pronunciation skills among students at Phuc Xuan Secondary School.

Link Download Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh – An investigation into english pronunciation mistakes by students at a secondary school in Thai Nguyen city

Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: “Using mind maps to learn vocabulary for fourth graders at a primary school in Thai Nguyen province

mau-de-tai-luan-van-thac-si-ngon-ngu-anh-03-luanvanbeta

Abstract:

A recent action research study explored the efficacy of Mind Maps (MM) in enhancing vocabulary acquisition for fourth-graders in Thai Nguyen province, Vietnam. The study involved a 10-week intervention during the second semester of the 2021/2022 academic year, with 30 student participants. The researcher implemented MM-based vocabulary lessons and utilized pre-tests, post-tests, and student questionnaires to evaluate the intervention’s effectiveness.

The findings revealed a statistically significant improvement in students’ vocabulary knowledge following the MM intervention. Additionally, the study indicated positive student perceptions towards using MM for vocabulary learning. These results suggest MM as a potentially valuable tool for educators aiming to improve vocabulary instruction and promote positive learning engagement among students. The research concludes with recommendations for both teachers interested in implementing MM and students seeking exposure to the method. Furthermore, limitations of the study and suggestions for future research are acknowledged.

Link Download: Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh – Using mind maps to learn vocabulary for fourth graders at a primary school in Thai Nguyen province

Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: “The effectiveness of memory strategies’ training on
students’ vocabulary retention: an action research project at phu binh high school in Thai Nguyen”

mau-de-tai-luan-van-thac-si-ngon-ngu-anh-04-luanvanbeta

Abstract:

This action research project explored the efficacy of memory strategy training in enhancing vocabulary retention among 85 eleventh-grade students at Phu Binh High School, Thai Nguyen. A needs assessment employing questionnaires and the Vocabulary Knowledge Scale (VKS) identified student challenges in independent vocabulary acquisition. Subsequently, the project implemented training on four memory strategies: structured review, mnemonic techniques, imagery, and contextualization. Learner diaries revealed initial student concerns, particularly regarding the use of imagery. Pre-tests and post-tests evaluated the impact of the training on vocabulary retention. Finally, a student satisfaction survey assessed attitudes towards the training program and gathered suggestions for future learning approaches. The project’s findings underscore the critical role of memory strategies in facilitating both short-term and long-term vocabulary acquisition. These insights can inform further research endeavors, the development of effective teaching strategies, and ongoing teacher professional development initiatives.

Link Download: Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh – The effectiveness of memory strategies’ training on students’ vocabulary retention: an action research project at phu binh high school in Thai Nguyen

Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: “Using peer feedback in improving 10th grade students’ english writing performance at a high school in Thai Nguyen province

mau-de-tai-luan-van-thac-si-ngon-ngu-anh-06-luanvanbeta

Abstract:

This action research investigated the efficacy of a teacher-facilitated peer feedback intervention in enhancing the English writing performance of 10th-grade students in a Vietnamese high school (Thai Nguyen province). Thirty participants from class 10A1 engaged in the intervention during the second semester of the 2021/2022 academic year. Writing lessons incorporated peer feedback strategies, and student writing was assessed through document analysis and questionnaires. Results revealed a significant improvement in writing performance, coupled with positive student attitudes towards peer feedback. These findings suggest that peer feedback can be a valuable pedagogical tool to promote writing skills and cultivate positive learning dispositions in 10th-grade students. The study concludes with recommendations for further investigation and practical implementation for both educators and learners.

Link Download: Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh – Using peer feedback in improving 10th grade students’ english writing performance at a high school in Thai Nguyen province

Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: “Using language games to enhance the motivation to learn english vocabulary of elementary students at popodoo english center in Bac Ninh city

mau-de-tai-luan-van-thac-si-ngon-ngu-anh-06-luanvanbeta-1

Abstract:

This action research explored the efficacy of language games in augmenting elementary students’ motivation for English vocabulary acquisition. The study involved 28 participants at Popodoo English Center in Bac Ninh City, Vietnam. Employing a cyclical action research design, the investigation assessed the impact of language games through a series of data collection methods including surveys, interviews, and classroom observations. The findings demonstrated a statistically significant increase in student motivation for vocabulary learning following the language game intervention. Furthermore, student attitudes towards the integration of online games were demonstrably positive, aligning with all facets of the ARCS motivation model (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction).

Link Download: Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh – Using language games to enhance the motivation to learn english vocabulary of elementary students at popodoo english center in Bac Ninh city

Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: “Politeness strategies in refusals of marriage proposals in the novel “pride and prejudice” by Jane Austen”

mau-de-tai-luan-van-thac-si-ngon-ngu-anh-07-luanvanbeta

Abstract:

This study explores politeness strategies employed in rejecting marriage proposals within Jane Austen’s “Pride and Prejudice.” It leverages Brown and Levinson’s theory to examine how social factors influence the selection of these strategies. Refusing a marriage proposal presents a unique communication challenge. By analyzing politeness strategies, we gain insights into how language choices shape interpersonal dynamics and foster empathy.

This qualitative research analyzes excerpts from three key proposal scenes in the novel. It identifies four primary politeness strategies: positive politeness, negative politeness, indirect refusals (off-record), and simply avoiding the act (don’t do the FTA). Interestingly, the study also reveals instances where impolite techniques are used. The analysis suggests that sociological and cultural factors, including social class, power dynamics, the perceived imposition, and societal shifts in politeness norms, significantly impact the characters’ use of politeness strategies.

Link Download: Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh – Politeness strategies in refusals of marriage proposals in the novel “pride and prejudice” by Jane Austen

Trên đây là một số đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ tiếng Anh mà các bạn thuộc chuyên ngành này có thể tham khảo để chuẩn bị tốt cho bài nghiên cứu của mình. Hiện nay, Luận Văn Beta đang là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ viết luận văn thuê uy tín và chuyên nghiệp nhất hiện nay với thời gian thực hiện nhanh chóng và chính sách bảo mật tuyệt đối.

5/5 - (3 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận