Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh Ấn Tượng 2023

Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh Ấn Tượng 2023

Người viết: Admin |

Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh là một trong những đề tài nghiên cứu luận văn gây khó khăn cho không ít học viên cao học bởi sự khác nhau giữa ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ này. Hiểu được điều này, Luận Văn Beta đã tổng hợp lại những đề tài luận văn chuyên ngành này để các bạn tham khảo và lấy tư liệu thực hiện nghiên cứu của mình.

Tổng quan chương trình thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh là chương trình đào tạo được thiết kế theo hai định hướng: định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu. Chương trình học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu đồng thời củng cố, cập nhật và nâng cao các kiến thức ngành Ngôn ngữ Anh, đồng thời tăng cường các kiến thức liên ngành, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học Ngoại ngữ cũng như kỹ năng vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn công việc, nghề nghiệp.

khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Ngoài ra, các học viên chọn định hướng theo nghiên cứu sẽ có năng lực nghiên cứu chuyên sâu và công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

Để giúp các bạn sinh viên đang theo học chương trình thạc sĩ Ngôn ngữ Anh có thêm những ý tưởng viết luận văn, trong bài viết này, Luận Văn Beta sẽ gửi đến bạn đọc 05 mẫu đề tài luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh ấn tượng mà chúng tôi đã tổng hợp được. Qua các mẫu bài này, chúng tôi hy vọng bạn sẽ hiểu hơn về cách viết và trình bày luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh.

Có thể bạn quan tâm:

Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp, làm luận văn thạc sĩ thuê uy tín

luan van thac si ngon ngu anh luanvanbeta
Kho đề tài luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

05 Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh file PDF, tải miễn phí

Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh mẫu 01:

Tên đề tài: “Đặc điểm ngữ pháp – ngữ nghĩa của nhóm động từ nói năng trong tiếng Anh (liên hệ với nhóm động từ tương ứng trong tiếng Việt)”

Trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế và giao lưu với các nước, số lượng người Việt học tiếng Anh cũng như các việc người nước ngoài học tiếng Việt ngày càng nhiều. Theo thống kê, tiếng Anh là ngôn ngữ có số lượng người sử dụng nhiều hứ hai thế giới sau tiếng Trung. Tiếng Anh được sử dụng như là ngôn ngữ giao dịch chính thức trong nhiều lĩnh vực trên thế giới và là ngôn ngữ thứ hai sau tiếng mẹ đẻ ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình học tiếng Anh, một số người đã gặp không ít khó khăn, trong đó cách hiểu và dùng đúng, chính xác các động từ nói chung và động tư nói năng nói riêng của hai ngôn ngữ Anh- Việt. Cho đến nay, vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào đi sâu vào phân tích và so sánh các đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của động từ nói năng trong tiếng Anh và tiếng Việt.

Việc nghiên cứu và đối chiếu đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của nhóm động từ nói năng trong tiếng Anh với nhóm động từ tương ứng trong tiếng Việt là yêu cầu cấp thiết của thực tiễn và là yêu cầu cấp thiết của lý luận ngôn ngữ học.

Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh mẫu 02:

Tên đề tài: “Khảo sát hệ thuật ngữ khí tượng thủy văn tiếng Anh”

Nghiên cứu thuật ngữ là vấn đề không còn mới mẻ nữa, đã có nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến các thuật ngữ của các ngành khoa học trong nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Nga, tiếng Pháp,….đặc biệt tiếng Anh là ngôn ngữ rất thông dụng trong các lĩnh vực khoa học ở Việt Nam hiện nay. Ngành nào của chúng ta cũng có thể sử dụng tiếng Anh làm công cụ giao tiếp và trao đổi thông tin. Đối với ngành khoa học kỹ thuật, tiếng Anh lại càng được sử dụng rộng rãi. Trên thực tế, mỗi ngành khoa học kỹ thuật đều xây dựng cho mình hệ thuật ngữ riêng làm phương tiện nghiên cứu, giao tiếp và trao đổi thông tin. Khí tượng thủy văn là ngành khoa học xuất hiện chưa lâu nên hệ thuật ngữ vẫn đang trong quá trình xây dựng và chuẩn hóa. Nhìn chung, hệ thuật ngữ khí tượng thủy văn ở nước ta còn chưa hoàn chỉnh, các sách dùng để tra cứu còn thiếu và từ điển dành riêng cho ngành cũng chưa có. Ở nhiều nước trên thế giới, khoa học nghiên cứu về khí tượng đã có từ lâu và phát triển mạnh. Ở Anh và Mỹ, ngành khí tượng phát triển rất nhanh, khoa học về khí tượng thủy văn cũng được đầu tư nghiên cứu có hệ thống. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Việt Nam đã và đang tập trung nghiên cứu về khí tượng ở trình độ cao. Điều này đòi hỏi cần quan tâm đến hệ thuật ngữ bằng tiếng Anh của ngành để nghiên cứu, trao đổi và tiếp thu tinh hoa của thế giới phục vụ cho sự phát triển ngành khí tượng thủy văn của nước nhà. Vì vậy, việc xây dựng hệ thuật ngữ khí tượng thủy văn tiếng Việt là việc cần thiết và quan trọng.

Tiếp cận thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Việt ngành khí tượng thủy văn ở nước ta chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và hệ thống. Vì vậy, luận văn này sẽ nghiên cứu khảo sát hệ thuật ngữ khí tượng thủy văn tiếng Anh, có sơ bộ so sánh với tiếng Việt và bước đầu đề xuất một số ý kiến để xây dựng giáo trình tiếng Anh chuyên ngành khí tượng thủy văn.

Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh mẫu 03:

Tên đề tài: “Các biểu đạt ngôn ngữ của hành vi ngờ vực trong tiếng Anh và tiếng Việt”

Khi chúng ta nói, chúng ta thực hiện những hành động như chúng ta thực hiện các hành động vật lý khác. Trong cuộc sống hằng ngày, khi giao tiếp là chúng ta đang thực hiện các hành vi ngôn ngữ khác nhau. Theo thời gian và sự phát triển của xã hội, giao tiếp của con người ngày càng tinh tế và phức tạp. Điều này khiến số lượng các hành động ngôn ngữ ngày càng đa dạng và phong phú.

Để xác định con số chính xác các hành động ngôn ngữ là điều rất khó. Từ trước đến nay, các nhà nghiên cứu cũng chỉ mới đưa ra những kết quả tạm thời dựa trên các tiêu chí nào đó. Trong lịch sử ngành ngôn ngữ học có nhiều công trình của các nhà ngôn ngữ học trong và ngoài nước nghiên cứu về hành động ngôn từ.

Từ những gợi mở của các nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trước và mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về khía cạnh này, chúng tôi đã chọn hành vi ngờ vực làm chủ đề khảo sát nghiên cứu cho luận văn của mình. Vì vậy, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Các biểu đạt ngôn ngữ của hành vi ngờ vực trong tiếng Anh và tiếng Việt”. Luận văn này sẽ có những đóng góp nhất định vào việc nghiên cứu các hành động ngôn từ.

Mẫu luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh bản PDF mẫu 04

Tên đề tài: “Đối chiếu từ ngữ chỉ hoa trong tiếng Anh và tiếng Việt”

Xu hướng nghiên cứu các lớp từ hay nhóm từ trong ngôn ngữ học dưới nhiều góc độ như ngữ nghĩa, ngữ pháp, ngữ dụng,…đã được phát triển từ rất lâu và có những đóng góp quan trọng cho thực tiễn sử dụng ngôn ngữ, đặc biệt là các nghiên cứu liên quan đến việc đối chiếu các lớp từ và ngữ nghĩa giữa các ngôn ngữ với nhau.

Từ ngữ chỉ hoa có số lượng khá lớn và ý nghĩa phong phú, đa dạng nên chúng trở thành đối tượng được ngôn ngữ học quan tâm nghiên cứu ở nhiều góc độ và bình diện. Trên thế giới, có các nhà nghiên cứu theo đường hướng khác nhau về hoa. Dưới góc độ văn hóa, tác giả Huss et all đã nghiên cứu về các loài hoa được khái quát như thế nào trong một nền văn hóa. Dưới góc độ tâm lý, tác giả Haviland-Johns et all đã thực hiện các nghiên cứu khác nhau và chỉ ra hoa là một yếu tố mang lại cảm xúc tích cực mạnh mẽ. Trong nghiên cứu của Frownfelter, các loài hoa được sử dụng như cách nói ẩn dụ để giải quyết các vấn đề cảm xúc liên quan đến chủ đề giới tính nữ. Ở Việt Nam, có nhiều nghiên cứu về hoa chủ yếu theo góc độ ngữ nghĩa học đầu tiên là nghiên cứu của Cao Thị Thu xác định được những đặc điểm định danh và ngữ nghĩa của tên gọi thực vật trong trường từ vựng tên gọi thực vật trong đó có đề cập đến từ chỉ hoa. Lê Thị Kim Dung nghiên cứu đặc điểm cấu trúc ngữ nghĩa và phương thức chuyển nghĩa của các từ chỉ hoa trong tiếng Hán, so sánh với tiếng Việt,…Ngoài ra, có nhiều nghiên cứu về trường từ vựng ngữ nghĩa chỉ hoa sử dụng ngữ liệu nghiên cứu là các loại hình văn học dân gian…. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể nào về nhóm từ chỉ hoa có đối chiếu giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

Về mặt thực tiễn, người học và người sử dụng ngôn ngữ gặp nhiều khó khăn trong việc học và dịch các từ và cụm từ vì phương thức cấu tạo từ, cụm từ và đặc điểm ngữ nghĩa phức tạp với nhiều tầng bậc. Nghiên cứu đối chiếu về khả năng tạo từ, đặc điểm định danh cũng như ngữ nghĩa của các từ ngữ chỉ hoa trong tiếng Anh và tiếng Việt từ đó tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt về đặc điểm văn hóa giữa hai cộng đồng ngôn ngữ giúp cho việc sử dụng ngôn ngữ hàng ngày và dịch thuật thuận tiện hơn.

Vì lý do trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Đối chiếu từ ngữ chỉ hoa trong tiếng Anh và tiếng Việt” để làm luận văn thạc sĩ ngôn ngữ của mình.

Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh 05:

Tên đề tài: “Nghiên cứu đối chiếu các thuật ngữ xăng dầu tiếng Anh và tiếng Việt”

Ngày nay, toàn cầu hóa là quy luật phát triển tất yếu khách quan của xã hội. Trong xu thế đó, Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập với các ngành kinh tế, khoa học- kỹ thuật ngày càng được chú trọng. Ngành xăng dầu Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó, đây là một trong những nguồn tài nguyên quý giá của đất nước có vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, có nhiệm vụ đáp ứng mọi nhu cầu về xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu cho sự phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng và phục vụ đời sống nhân dân trên cả nước. Đây là ngành chiếm một thị phần trong xuất khẩu mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế đang phát triển nhanh của Việt Nam.

Mặc dù có tầm quan trọng như vậy nhưng việc nghiên cứu các thuật ngữ của ngành xăng dầu chưa được các giới nghiên cứu quan tâm đúng mức trong ngành xăng dầu nói chung cũng như trong các chuyên ngành thuật ngữ học của bộ môn ngôn ngữ học nói riêng. Cho đến nay vẫn chưa có tài liệu đối chiếu riêng cho ngành xăng dầu. Vì vậy, song song với việc giảng dạy tiếng Anh thương mại trong nhà trường, việc nghiên cứu đối chiếu các thuật ngữ xăng dầu Anh- Việt là hết sức cần thiết. Về mặt lý luận và thực tiễn, việc nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý thuyết sẽ giúp cho việc phát triển hoàn chỉnh các thuật ngữ xăng dầu bằng tiếng Việt.

Trong giai đoạn hiện nay, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển, hiện đại hóa và hội nhập là yêu cầu tất yêu và cấp thiết. Vấn đề thuật ngữ ở nước ta chưa có sự thống nhất cao giữa các quan điểm như chuyển dịch thuật ngữ, đặt tên thuật ngữ mới,….Vì vậy, tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu các đặc điểm về cấu tạo, nội dung ngữ nghĩa của các thuật ngữ xăng dầu.

Trên đây là một số đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ tiếng Anh mà các bạn thuộc chuyên ngành này có thể tham khảo để chuẩn bị tốt cho bài nghiên cứu của mình. Hiện nay, Luận Văn Beta đang là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ viết luận văn thuê uy tín và chuyên nghiệp nhất hiện nay với thời gian thực hiện nhanh chóng và chính sách bảo mật tuyệt đối.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận