Trang chủ Tài liệu chuyên ngành 05 Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Lịch Sử Việt Nam, Tải Miễn Phí

05 Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Lịch Sử Việt Nam, Tải Miễn Phí

Người viết: Admin |

Chuyên ngành lịch sử Việt Nam là một lĩnh vực nghiên cứu và học tập về quá trình phát triển và diễn biến lịch sử của quốc gia Việt Nam. Chuyên ngành này bao gồm nghiên cứu về các giai đoạn lịch sử khác nhau của Việt Nam, từ thời kỳ tiền sử đến hiện đại. Nghiên cứu lịch sử không chỉ đơn thuần giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về lịch sử mà còn biết được quá trình thành và phát triển của kinh tế – xã hội của nước ta theo bề dài lịch sử. Trong bài viết này, địa chỉ viết thuê luận văn uy tín – Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến các bạn học viên đang theo học chuyên ngành lịch sử Việt Nam một số mẫu đề tài luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam. Hy vọng với những mẫu đề tài tham khảo này, bạn đọc sẽ hoàn thành tốt hơn bài luận của mình. 

Tổng quan chuyên ngành lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam là một lĩnh vực chuyên sâu nghiên cứu về quá trình phát triển và diễn biến lịch sử của quốc gia Việt Nam. Nó tập trung vào việc khám phá và hiểu rõ về các sự kiện lịch sử, văn hóa, xã hội và chính trị đã xảy ra trong lịch sử Việt Nam. Các khía cạnh quan trọng trong chuyên ngành Lịch sử Việt Nam bao gồm:

  • Tiền sử Việt Nam: Nghiên cứu về các dấu tích tiền sử của con người trong lãnh thổ Việt Nam, bao gồm văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh và quan hệ với các nền văn minh khác trong khu vực.
  • Lịch sử thời kỳ phong kiến: Nghiên cứu về thời kỳ quân chủ phong kiến Việt Nam, từ các triều đại như Triệu, Lý, Trần, Lê, Nguyễn và các triều đại khác. Nó bao gồm cả nghiên cứu về chính trị, xã hội, văn hóa và kinh tế trong giai đoạn này.
  • Thời kỳ thuộc địa và đấu tranh giành độc lập: Nghiên cứu về thời kỳ Việt Nam thuộc Pháp, nỗ lực đấu tranh giành độc lập và những cuộc khởi nghĩa chống lại đế quốc Pháp. Nó cũng bao gồm nghiên cứu về sự ra đời và phát triển của Việt Nam Cộng hòa, miền Bắc và miền Nam trước khi Việt Nam thống nhất.
  • Chiến tranh Việt Nam: Nghiên cứu về cuộc chiến tranh Việt Nam, bao gồm cả giai đoạn đấu tranh chống Mỹ và giai đoạn sau đó, với tất cả các khía cạnh quân sự, chính trị, xã hội và nhân văn liên quan.
  • Lịch sử Việt Nam hiện đại: Nghiên cứu về quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của Việt Nam sau cuộc chiến tranh. Nó bao gồm cả những thay đổi và thách thức hiện nay đối mặt với đất nước
  • Lịch sử văn hóa và xã hội: Nghiên cứu về phát triển văn hóa và xã hội của người Việt qua các thời kỳ lịch sử. Đây bao gồm nghiên cứu về văn hóa truyền thống, tôn giáo, tư tưởng, văn hóa dân gian, nghệ thuật, kiến trúc, trang phục và các phong tục, tập quán xã hội của người Việt.
  • Quan hệ quốc tế: Nghiên cứu về quan hệ quốc tế của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, bao gồm các mối quan hệ với các nước láng giềng, các nền văn minh trong khu vực Đông Nam Á, và quan hệ với các cường quốc và tổ chức quốc tế.
  • Nghiên cứu cụ thể về các giai đoạn lịch sử đặc biệt: Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cũng có thể tập trung vào nghiên cứu chi tiết về các giai đoạn lịch sử cụ thể, chẳng hạn như thời kỳ phát triển Đại Việt (10-15th century), sự hình thành và phát triển của Đại Nam (1802-1884), hoặc giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc Việt Nam (1945-1975).
  • Nghiên cứu biên soạn tài liệu lịch sử: Chuyên ngành này cũng có thể bao gồm công việc nghiên cứu, biên soạn và phân tích các tài liệu lịch sử, bao gồm các bưu kiện, hồ sơ, tư liệu chính thức, sách, báo, nhật ký và tư liệu khác.

Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam mang đến cái nhìn sâu sắc về quá trình hình thành, phát triển và diễn biến lịch sử của Việt Nam. Nó không chỉ giúp hiểu rõ về quốc gia này mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nhận thức lịch sử và định hình tư duy phân tích và suy luận. Để hoàn thành chương trình học thạc sĩ chuyên ngành lịch sử Việt Nam, người học sẽ phải hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp. Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc một số mẫu bài luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam. Bạn đọc có thể sử dụng các mẫu luận văn này như một tài liệu tham khảo để hiểu hơn về cách viết và trình bày bài luận đúng yêu cầu. Đừng quên liên hệ với dịch vụ làm luận văn thuê của chúng tôi nếu như bạn cần sự hỗ trợ!

luan van thac si lich su viet nam luanvanbeta
Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam

Top 05 mẫu đề tài luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam

Luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam mẫu 01: “Kinh tế nông nghiệp Hậu Giang từ năm 1976 đến năm 2020”

Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội nước ta hiện nay, nông dân, nông nghiệp và nông thôn là vấn đề được đặc biệt coi trọng góp phần giữ vững ổn định xã hội, tạo điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa, nông nghiệp là ngành sản xuất có vai trò quyết định đối với đời sống con người. Đây là cơ sở và hoàn cảnh để phát triển đất nước, sản phẩm của nông nghiệp là nhu cầu cấp thiết, đảm bảo cho sự tồn vong của con người và cung cấp nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp tạo ra các mặt hàng có giá trị xuất khẩu góp phần tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước. Nam Bộ là vùng kinh tế nông nghiệp trù phú, đa dạng và là một trong những vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước đóng vai trò rất lớn trong tỷ trọng hàng hóa nhất là lương thực thực phẩm, trong đó Hậu Giang là một phần của vùng kinh tế đó. Hậu Giang có vị trí điều kiện tự nhiên rất thuận lợi. Trải qua thời gian, vùng quê giàu truyền thống cách mạng này đã góp công to lớn vào những trang sử vẻ vang của dân tộc, không chỉ trong chiến đấu mà còn trong lao động sản xuất và xây dựng quê hương đất nước.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Hậu Giang đã nhanh tay thực hiện công cuộc hàn gắn vết thương chiến, khôi phục kinh tế và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng Hậu Giang đã bước đầu thu được những thành tựu cơ bản, đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 đề ra đường lối đổi mới đất nước đã tạo động lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội trên cả nước. Trong quá trình chỉ đạo, Đảng ta luôn xác định phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn là nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng đầu để ổn định đời sống nhân dân, tạo cơ sở cho phát triển kinh tế- xã hội. Nông nghiệp Hậu Giang cũng đã có những bước chuyển biến, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt nhưng những chuyển biến này còn chưa tương xứng với tiềm năng.

Tìm hiểu và nghiên cứu về tình hình nông nghiệp Hậu Giang từ khi miền Nam hoàn toàn giải phóng và thống nhất đất nước về mặt nhà nước là việc làm cần thiết, không chỉ giúp dựng lại bức tranh toàn cảnh về ngành kinh tế nông nghiệp mà còn góp phần chỉ ra những tác động của nó đối với kinh tế- xã hội Hậu Giang.

Link tải luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam mẫu 01

Luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam mẫu 02: “Giáo dục huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang từ năm 1986 đến năm 2016”

Có thể nói, giáo dục và đào tạo giữ một vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng và Nhà nước đã luôn khẳng định và đặt công cuộc giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là những chính sách trọng tâm. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng đã có nhiều quan điểm chỉ đạo về phát triển giáo dục thì giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu.

Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật và công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ, tri thức khoa học xâm nhập vào mọi mặt của đời sống xã hội và trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Thực tế, chúng ta phải xây dựng một nền tảng nội lực vững chắc với những con người có đủ trình độ và phẩm chất tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thực tế có ý nghĩa cấp bách.

Kiên Giang là một trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, ở phía Tây Nam của tổ quốc. Đây là một trong những địa phương bị đế quốc Mỹ và bọn tay sai càn quét, đánh phá nhưng Đảng và nhân dân Kiên Giang đã kiên cường cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hòa bình lập lại, Kiên Giang phải ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất.

Giồng Riềng là một trong 15 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Kiên Giang, là huyện được ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ các địa phương xây dựng các cơ sở giáo dục kiên cố hoặc bán kiên cố, phục vụ cho nhu cầu phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương. Tuy nhiên, chưa có một công trình nghiên cứu về giáo dục huyện Giồng Riềng cách đầy đủ, chi tiết.

Tải miễn phí mẫu luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam 02

Luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam mẫu 03: “Kinh tế công nghiệp tỉnh Đồng Tháp từ năm 1986 đến năm 2020”

Công nghiệp hóa là chủ trương lớn và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta để cải biến sâu sắc toàn bộ đời sống kinh tế- xã hội và là bước chuyển từ xã hội nông nghiệp phân tác, lạc hậu sang nền sản xuất công nghiệp gắn với thị trường dựa trên cơ sở của những thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

Sau 34 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đã từng bước vượt qua khủng hoảng, kinh tế- xã hội ổn định và dần bắt kịp với tốc độ phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Kinh tế địa phương nhất là công nghiệp được ví như tế bào sống của nền kinh tế quốc gia nhưng trong quá trình thực hiện đã có những nhược điểm nhất định về cách thức tiến hành.

Đồng Tháp cũng không ngoại lệ trong những năm đầu giải phóng, là tỉnh thuần nông, nên nông nghiệp được ưu tiên phát huy còn công nghiệp dù đã cố gắng tạo những bước đi chập chững nhưng cũng có một số điểm hạn chế như cơ sở vật chất kỹ thuật thấp kém, sản xuất thủ công là chủ yếu.

Vì vậy, việc dựng lại bức tranh kinh tế công nghiệp của tỉnh từ năm 1986 đến năm 2020 để có được cái nhìn tổng qua nhất về kinh tế công nghiệp trong quá trình phát triển và những trăn trở trong việc hoạch định chính sách để phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Với những lý do trên, tôi quyết định chọn đề tài “Kinh tế công nghiệp tỉnh Đồng Tháp từ năm 1986 đến năm 2020”.

Tải đề tài luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam mẫu 03 PDF

Luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam mẫu 04: “Giáo dục và khoa cử nho học ở Nghệ An dưới triều Nguyễn”

Từ xưa, giáo dục khoa học là quốc sách hàng đầu của đất nước, đã có nhiều danh nhân lịch sử văn hóa được sử sách ghi nhận, những nhân vật đó được chúng ta biết đến thông qua giáo dục khoa cử mà khởi điểm là giáo dục Nho học.

Dưới triều Nguyễn, cũng như các triều đại trước đó, rất coi trọng giáo dục và khoa cử. Cùng với dòng chảy của giáo dục- khoa cử dân tộc, sự đóng góp về thành tích học tập cũng như nhân cách của các danh nhân nói chung, là một trong những đóng góp quan trọng cho nền giáo dục khoa cử nước nhà.

Xứ Nghệ là vùng đất “địa linh nhân kiệt” nổi tiếng, là trung tâm đỗ đạt hàng đầu của cả nước. Truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương Nghệ An.

Hiện nay, Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng đang bước trên bước đường đổi mới mạnh mẽ. Để quá trình đổi mới ấy diễn ra nhanh thì vấn đề cốt lõi là yếu tố con người, chúng ta cần đầu tư vào phát triển nhân tố con người mà điều quyết định đến sự phát triển con người là nền giáo dục nước nhà cần được chú trọng. Để phát triển ngành giáo dục- đào tạo, chúng ta cần đầu tư hơn để nâng cao chất lượng dạy và học, không ngừng tiếp thu những thành tựu tiến bộ của khoa học- công nghệ, tinh hoa văn hóa nhân loại và cần đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu truyền thống hiếu học của quê hương để khơi dậy lòng ham mê học tập của thế hệ trẻ,

Giáo dục Nho giáo đã để lại những thành quả lớn cho đất nước, tìm hiểu giáo dục khoa cử Nho học ở Nghệ An thời Nguyễn là công việc thiết thực. Thực hiện được sẽ giúp chúng ta kế thừa nền giáo dục truyền thống trong sự nghiệp cải cách giáo dục hiện nay và huy động sức mạnh của truyền thống về học hành nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Download luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam mẫu 04 miễn phí

Luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam mẫu 05: “Quá trình xây dựng và phát triển giáo dục phổ thông công lập quận Gò Vấp giai đoạn 1986-2015”

Trong chiến lược phát triển giáo dục, phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia thì giáo dục phổ thông là nền tảng cơ bản của hệ thống giáo dục quốc dân,là cơ sở đem đến chất lượng cho cả hệ thống giáo dục. Hiện nay, cách mạng khoa học công nghệ không ngừng phát triển, tin học, điện tử và khoa sinh hóa trở thành những yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của nền văn minh hiện nay. Để đạt được điều đó, cần có một nền tảng vững chắc đến từ giáo dục phổ thông.

Thực tiễn cho thấy, các cường quốc trên thế giới đều có một nền giáo dục phát triển với nhiều thành tựu khoa học- kỹ thuật tiến bộ. Nhưng các nước đang phát triển muốn bắt kịp sự phát triển nhanh chóng này nhưng yếu tố cần phải đầu tư đó là giáo dục.

Là một quận ven đô ở phía Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh từ sau ngày giải phóng miền Nam, nhưng nhờ toàn Đảng, toàn dân nhanh chóng bắt tay vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương giàu đẹp, quận Gò Vấp ngày càng phát triển trở thành quận nội thành với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng với nhiều thành tựu to lớn trong đó giáo dục là điểm sáng đáng tự hào. Trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quận Gò Vấp không ngừng đi lên và đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng. Là một người được sinh ra, lớn lên và thụ hưởng nền giáo dục của quận nhất là hiện nay công tác trong lĩnh vực giáo dục nên bản thân em cảm thấy cần phải tìm hiểu, nghiên cứu và thấu đáo hơn về lĩnh vực giáo dục.

Tải ngay đề tài luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam mẫu 05

Trên đây là những đề tài luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam theo lịch sử phát triển của đất nước. Thông qua bài viết này, Luận Văn Beta hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về quá trình phát triển lịch sử nước nhà cũng như biết cách lựa chọn đề tài phù hợp với năng lực và thời gian của mình nhé.

5/5 - (3 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận