Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Mẫu Lời Mở Đầu Tiểu Luận Triết Học Ấn Tượng Tham Khảo

Mẫu Lời Mở Đầu Tiểu Luận Triết Học Ấn Tượng Tham Khảo

Đăng ngày
24 Tháng Một, 2024

Triết học là một trong những học phần đại cương quan trọng đối với các bạn sinh viên những năm đầu đại học. Khi lần đầu tiếp xúc với môn học này, không ít bạn cảm thấy áp lực khi phải hoàn thành những bài tiểu luận triết học “khó nhằn” đúng không nào. Hiểu được nỗi lòng này của các bạn sinh viên, Luận Văn Beta đã tổng hợp lại một số lời mở đầu tiểu luận triết học hay và ấn tượng để các bạn tham khảo từ đó hoàn thành bài viết của mình một cách tốt hơn.

Tham khảo các mẫu lời mở đầu tiểu luận triết học 

loi mo dau tieu luan triet hoc luanvanbeta
Mẫu lời mở đầu tiểu luận triết học hay

Lời mở đầu tiểu luận triết học Mác – Ăngghen 

Tên đề tài: “Phân tích thực chất cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác – Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề”

Lời mở đầu tiểu luận triết học:

Triết học ra đời và phát triển cho đến nay đã hơn 3000 năm lịch sử. Sự phát triển của các tư tưởng triết học của nhân loại là một quá trình không đơn giản và cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm cùng với cuộc đấu tranh giữa các phương pháp nhận thức hiện thực là phương pháp biện chứng và siêu hình tạo nên một cái trục xuyên suốt lịch sử triết học, làm nên “logic nội tại khách quan” của sự phát triển.

Triết học Mác là một hệ thống triết học khoa học và cách mạng trở thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ trong thời đại mới. Triết học Mác kế thừa những tinh hoa và đưa ra những nguyên lý khoa học giúp con người nhận thức đúng và cải tạo thế giới.

Sự ra đời của triết học Mác tạo nên sự biến đổi có ý nghĩa cách mạng trong lịch sử phát triển triết học nhân loại. C. Mác và Ăngghen đã kế thừa một cách có phê phán những thành tựu tư duy nhân loại, sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật triết học triệt để, không điều hòa với chủ nghĩa duy tâm và phép siêu hình. Để xây dựng triết học duy vật biện chứng, Mác đã tạo nên một cuộc cách mạng thật sự trong học thuyết về xã hội. Đề tài tiểu luận “Phân tích thực chất cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác- Ăngghen thực hiện- ý nghĩa của vấn đề” nhằm nghiên cứu về nội dung này.

Tải Full Tiểu luận phân tích thực chất cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác – Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề

Lời mở đầu tiểu luận triết học Mác – Lênin

Tên đề tài: “Chứng minh sự ra đời của triết học Mác đã tạo nên bước ngoặt cách mạng trong lịch sử triết học”

Lời mở đầu:

Nhà triết học vĩ đại Canto xem triết học không chỉ là trình độ tư duy lý luận cao nhất mà còn là “thiên hướng tự nhiên của tâm hồn” vốn có của con người. Do con người không chỉ cần một thứ “duy nhất là bánh mì” để sống mà còn muốn vươn lên cái thường nhật, quan sát thế giới và từ chính mình từ phía khác, suy ngẫm về cuộc sống về mục đích cuối cùng. Mỗi người có sự phát triển về mặt tinh thần ở mức độ nào đó đều là nhà triết học một ít ngay khi nó chưa bao giờ nghe đến từ triết học.

Trong suốt lịch sử hiện đại của Châu Âu và nhất là cuối thế kỷ 18, ở Pháp diễn ra cuộc quyết chiến chống tất cả những rác rưởi của thời trung cổ, chống chế độ phong kiến trong các thiết chế và tư tưởng, chỉ có chủ nghĩa duy vật là triết học duy nhất triệt để, trung thành với tất cả mọi học thuyết của khoa học tự nhiên,…Cho nền kẻ thù của phái dân chủ hết sức tìm cách phá hoại, bác bỏ chủ nghĩa duy vật, bênh vực chủ nghĩa duy tâm. Triết học Mác là chủ nghĩa duy vật học hoàn chỉnh, cung cấp cho loài người và nhất là giai cấp công nhân những công cụ nhận thức vĩ đại.

Bước vào thế kỷ mới, trong lúc chúng ta băn khoăn giữa truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây hay giữa khoa học công nghệ và nhân văn, Mác với tư cách là nhà tư tưởng vĩ đại đã để lại cho xã hội loài người một di sản tư tưởng vô cùng quý báu. Trong tiểu luận này, chúng ta cùng chứng minh sự ra đời của triết học Mác đã tạo nên bước ngoặt cách mạng trong lịch sử triết học nhé.

Tải miễn phí Tiểu luận chứng minh sự ra đời của triết học Mác đã tạo nên bước ngoặt cách mạng trong lịch sử triết học

Lời mở đầu tiểu luận triết học về con người

Tên đề tài: “Tiểu luận triết học Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người”

Lời mở đầu:

mau loi mo dau tieu luan triet hoc ve con nguoi luanvanbeta

Lời mở đầu tiểu luận triết học về hội nhập và phát triển tại Việt Nam

Tên đề tài: “Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học”

Lời mở đầu tiểu luận triết học:

Kể từ sau cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ ba, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất vượt ra khỏi phạm vi biên giới quốc gia, mở rộng trên phạm vi toàn thế giới theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Do đó, tất cả các quốc gia không phân biệt trình độ đang hình thành mối quan hệ gắn bó lẫn nhau. Đường biên giới quốc gia và khoảng cách địa lý trở nên mờ nhạt, các tổ chức kinh tế khu vực và toàn cầu nối tiếp ra đời. Sự ra đời của các tổ chức lớn và gần đây là sự ra đời của khu vực đồng tiền chung euro là ví dụ điển hình trong thiên niên kỷ mới này.

Trước bối cảnh toàn cầu như vậy, công cuộc phát triển kinh tế nước ta không thể đứng ngoài xu thế toàn cầu hóa. Nhận thấy được tình hình kinh tế đất nước đang gặp khó khăn, Đảng và Nhà nước quyết định chuyển đổi nền kinh tế từ quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong chiến lược phát triển kinh tế, vấn đề hội nhập nền kinh tế thế giới là vấn đề được quan tâm. Với phương châm “đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ”, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 160 quốc gia và hầu hết các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng. Việt Nam đang từng bước vững chắc hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Những vấn đề nêu trên là nội dung em rất quan tâm và thôi thúc em hoàn thành đề tài “Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học” để giải đáp thắc mắc về vấn đề hội nhập và toàn cầu hóa ở nước ta hiện nay.

Tải ngay Tiểu luận Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học PDF

Lời mở đầu tiểu luận triết học về đổi mới ở Việt Nam

Tên đề tài: “Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam.”

Lời mở đầu:

Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay, vấn đề cải tạo thực tiễn nền kinh tế luôn thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng. Ngày nay, triết học là một bộ phận không thể tách rời sự phát triển của bất cứ hình thái kinh tế nào. Những vấn đề triết học về lý luận nhận thức và thực tiễn là cơ sở, phương hướng và tôn chỉ cho hoạt động thực tiễn, xây dựng và phát triển xã hội. Nếu xuất phát từ một lập trường triết học đúng đắn, con người có thể có những cách giải quyết phù hợp với các vấn đề mà cuộc sống đặt ra. Việc chấp nhận hay không chấp nhận một lập trường triết học nào đó không chỉ đơn thuần là việc chấp nhận một thế giới quan nhất định mà còn là sự chấp nhận cơ sở phương pháp luận nhất định chỉ đạo cho hoạt động.

Triết học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa duy vật biện chứng là triết học của chủ nghĩa Mác.Cho đến nay, chỉ có triết học Mác là mang tính ưu việt hơn cả. Trên nền tảng này, Đảng và Nhà nước ta đã học tập và tiếp thu tư tưởng tiến bộ, đề ra mục tiêu và phương hướng chỉ đạo chính xác, đúng đắn để xây dựng và phát triển xã hội. Dù có những khiếm khuyết không thể tránh khỏi nhưng chúng ta luôn đi đúng hướng trong cải tạo thực tiễn, phát triển kinh tế và từng bước đưa nước ta tiến kịp trình độ các nước trong khu vực và thế giới. Chính thành tựu của xây dựng chủ nghĩa xã hội là minh chứng cho vấn đề này. Hoạt động nhận thức và cải tạo thực tiễn cùng với sự nắm bắt các quy luật khách quan trong vận hành nền kinh tế là vấn đề còn nhiều điều cần xem xét và tranh cãi nhất là trong quá trình đổi mới. Vì vậy, em chọn đề tài “Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam”.

Tải Full Tiểu luận triết học Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam

Lời mở đầu tiểu luận triết học về giao thông đường bộ

Tên đề tài: “Giao thông đường bộ ở Hà Nội – thực trạng và giải pháp”

Lời mở đầu:

Trong rất nhiều vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội, an toan giao thông được báo chí và truyền thông quan tâm đặc biệt. Bởi đó là vấn đề mà hàng ngày hàng giờ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng người tham gia giao thông. Hàng ngày trong các chương trình chào buổi sáng, chúng ta sẽ thấy bản tin an toàn giao thông và giật mình vì những vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trong cả nước.

Ngay trong lòng thủ đô, giám chắc rằng có ít nhất một lần bạn chứng kiến một vụ  va chạm nào đó hoặc nếu không thì chí ít đó cũng là tắc đường trong giờ cao điểm. Thật khó chịu khi tắc đường, thay vì đi thẳng về nhà bạn phải ngồi lại hàng giờ trên xe buýt, đi đủ một vòng để có thể về nhà. Hay có khi phải đứng giữa cái nắng của tháng 5 để chờ dòng xe lưu thông.

Dưới cái nhìn của triết học duy vật biện chứng thì thực trạng mất an toàn giao thông đường bộ ở Hà Nội được phân tích thành mâu thuẫn cơ bản bên trong giữa một mặt là bản chất với một mặt là hiện tượng thực trạng đó. Chính mâu thuẫn này thúc đẩy nhà nước đưa ra những luật lệ, quy định và biện pháp mới nhằm làm hạn chế thực trạng trên.

Bài viết này được viết ra nhằm mục đích đưa ra một cái nhìn của riêng cá nhân tác giả về thực trạng trên cũng như góp một tiếng nói nhỏ bé ủng hộ những người đi trước  đã có những ý kiến đóng góp xác đáng.

Tải miễn phí Tiểu luận triết học Giao thông đường bộ ở Hà Nội – thực trạng và giải pháp

Lời mở đầu tiểu luận triết học về vật chất và ý thức

Tên đề tài: “Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức với việc xây dựng lối sống tích cực của sinh viên Việt Nam hiện nay”

Lời mở đầu:

mau loi tieu luan triet hoc ve vat chat va y thuc luanvanbeta

Hướng dẫn cách viết lời mở đầu tiểu luận triết học

Tuy không phải là nội dung chính của bài tiểu luận nhưng lời mở đầu luôn là một phần có ý nghĩa lớn đối với sự thành công của cả bài tiểu luận. Lời mở đầu tiểu luận nói chung và lời mở đầu tiểu luận triết học nói riêng là nội dung giúp tác giả phản ảnh sự chú ý của tác giả đối với chủ đề và tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ để thu hút, kích thích sự chú ý của độc giả. Dưới đây là cách viết lời mở đầu tiểu luận triết học mà bạn có thể tham khảo:

  • Mở đầu lời mở đầu: Bạn có thể chọn bắt đầu phần lời mở đầu tiểu luận bằng một câu hỏi hoặc tình huống để kích thích sự tò mò của độc giả. Điều này sẽ giúp người đọc quan tâm đến chủ đề mà bạn sẽ thảo luận trong bài tiểu luận.
  • Tóm lược ngắn gọn chủ đề tiểu luận: Cho người đọc biết chủ đề mà bạn sẽ nghiên cứu trong bài tiểu luận. Tóm tắt ngắn gọn về nội dung của tiểu luận có thể giúp làm rõ hướng đi của bạn.
  • Đề cập tính quan trọng của chủ đề tiểu luận: Nêu lý do vì sao chủ đề lựa chọn là quan trọng và tại sao độc giả nên quan tâm đến chủ đề đó. Bạn có thể kết nối chủ đề với các vấn đề hiện đại hoặc giải thích vì sao nó có ý nghĩa lâu dài.
  • Nêu rõ mục tiêu của tiểu luận: Khái quát những nội dung mà bạn dự kiến ​​đạt được thông qua việc viết tiểu luận này. Điều này có thể bao gồm việc giải quyết một vấn đề cụ thể, phân tích các quan điểm khác nhau, hoặc đề xuất giải pháp cho một thách thức triết học cụ thể…
  • Lời kết phần mở đầu tiểu luận:  Tổng kết lời mở đầu tiểu luận bằng cách nêu rõ về sự quan trọng của chủ đề và tầm quan trọng của việc khám phá các góc nhìn triết học khác nhau.

Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn đã biết cách viết lời mở đầu tiểu luận triết học hay và ấn tượng mà không mất quá nhiều thời gian nhé. Một phần mở bài hấp dẫn sẽ là tiền đề quan trọng để người đọc hứng thú  tìm hiểu những nội dung tiếp theo trong tiểu luận từ đó gây ấn tượng với người đọc. Luận Văn Beta chúc các bạn hoàn thành tốt tiểu luận triết học của mình với điểm số mong muốn nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi liên quan nào, hãy liên hệ với đội ngũ viết tiểu luận thuê của chúng tôi qua số Hotline hoặc hòm thư điện tử để được giải đáp nhanh chóng nhé.

Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận