Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Lời Cam Đoan Trong Báo Cáo Thực Tâp: Cách Viết & Mẫu Tham Khảo

Lời Cam Đoan Trong Báo Cáo Thực Tâp: Cách Viết & Mẫu Tham Khảo

Đăng ngày
22 Tháng Sáu, 2023

Lời cam đoan trong bất cứ bài luận nào là một phần quan trọng không thể thiếu, trong đó đối với báo cáo thực tập là bài luận để đánh giá kết quả tốt nghiệp của sinh viên cần đảm bảo tính xác thực và duy nhất của bài luận. Vì vậy, hôm nay chuyên viên học thuật viết thuê báo cáo thực tập tại Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn đọc cách viết  lời cam đoan trong báo cáo thực tập và những mẫu lời cam đoan báo cáo thực tập ngắn gọn, súc tích. Cùng tham khảo nhé!

Lời cam đoan trong báo cáo thực tập là gì? 

Lời cam đoan trong báo cáo thực tập là mộ phần quan trọng không thể thiếu vì đây là phần thể hiện cơ sở của niềm tin, là lời hứa của sinh viên về nghiên cứu của mình. Lời cam đoan là lời cam kết của sinh viên về nội dung trong bài luận, là những nỗ lực và cố gắng của các bạn trong một thời gian dài để hoàn thành khóa luận của mình. Thông qua lời cam đoan, giảng viên chấm bài sẽ đánh giá tính trung thực và trách nhiệm của sinh viên đối với  bài luận của mình từ đó chiếm được cảm tình của người chấm điểm.

Thông thường, lời cam đoan trong báo cáo thực tập sẽ được đặt ở phần đầu của khóa luận, trước lời cảm ơn. Ở dưới mỗi lời cam đoan phải có chữ ký của tác giả để đảm bảo tính xác thực.

Mỗi dạng bài sẽ có những cách viết lời cam đoan khác nhau và mỗi người có thể sáng tạo lời văn của mình sao cho phù hợp nhất. Đối với lời cam đoan trong báo cáo thực tập tốt nghiệp cần đảm bảo được các nội dung cơ bản sau:

  • Nêu tên đề tài thực tập và cam kết đó là nghiên cứu duy nhất được bạn thực hiện, chưa có một nghiên cứu nào tương tự được thực hiện trước đó.
  • Cam kết về tính trung thực của số liệu, thông tin được sử dụng trong bài báo cáo. Nếu nghiên cứu của bạn thiên về nghiên cứu định lượng sử dụng hệ thống tư liệu mới do bạn thực hiện thì bạn cần cam đoan về tính duy nhất của kết quả nghiên cứu.
  • Cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung báo cáo cũng như chịu trách nhiệm về các quyết định xử lý của nhà trường nếu phát hiện gian lận, copy.
loi cam doan trong bao cao thuc tap luanvanbeta
Hướng dẫn cách viết lời cam đoan trong báo cáo thực tập

Mẫu lời cam đoan trong báo cáo thực tập ngắn gọn, súc tích

Mẫu lời cam đoan báo cáo thực tập 01

Tôi xin cam đoan báo cáo thực tập mang tên “Đánh giá hoạt động thanh tra môi trường nước lưu vực sông Đà tỉnh và đề xuất giải pháp tăng cường năng lực quản lý môi trường lưu vực” là chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên…..các số liệu được sử dụng trong báo cáo là trung thực, không sử dụng số liệu của các tác giả khác, các kết quả nghiên cứu của tác giả chưa từng được công bố trước đây.

Nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra với nội dung của báo cáo này, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày….tháng….năm 2019

Mẫu lời cam đoan báo cáo thực tập 02

Tác giả xin cam đoan rằng báo cáo thực tập này là do bản thân nghiên cứu và thực hiện, không sao chép bất kỳ công trình nghiên cứu nào của người khác để làm sản phẩm của riêng mình. Các thông tin thứ cấp sử dụng trong báo cáo này có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng, cụ thể. Vì vậy, tác giả sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực và tính nguyên bản của báo cáo này.

Tác giả

Đà Nẵng, ngày….tháng….năm 2020

Lời cam đoan trong báo cáo thực tập nhà thuốc 03

loi cam doan bao cao thuc tap nha thuoc luanvanbeta

Mẫu lời cam đoan báo cáo thực tập 04

Tôi xin cam đoan báo cáo thực tập này là chuyên đề thực tập do tôi thực hiện, chưa từng được công bố trong bất cứ chuyên đề nào khác. Về số liệu tham khảo được thu thập và xử lý cách công khai, minh bạch và không sao chép từ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.

Tác giả

Hải Phòng, ngày….tháng….năm 2021

Mẫu lời cam đoan báo cáo thực tập 05

Chúng em bằng những sự cố gắng và nỗ lực tìm hiểu, học hỏi của bản thân mình. Với những tìm tòi từ thực tế và với những kiến thức đã học chúng em đã nghiên cứu các dịch vụ Geocoding. Nhóm chúng em cũng thực hiện so sánh, demo. Từ những ngôn ngữ Javascript, PHP, MySQL,…đã học và những tham khảo từ anh chị khóa trước, thông tin trên mạng đã giúp nhóm chúng em hoàn thành tốt thực tập tốt nghiệp của mình. Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với những gì mình viết.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tất cả sự nỗ lực của bản thân, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, kính mong sự cảm thông và tận tình chỉ bảo từ quý thầy cô.

Mẫu lời cam đoan trong báo cáo thực tập ngành dược 06

mau loi cam doan bao cao thuc tap nganh duoc luanvanbeta

Mẫu lời cam đoan báo cáo thực tập 07

Tôi xin cam đoan báo cáo thực tập với nội dung “ là công trình nghiên cứu của bản thân tôi với sự giúp đỡ, hỗ trợ của giảng viên hướng dẫn. Các số liệu được sử dụng trong báo cáo là khách quan, trung thực được dựa trên kết quả nghiên cứu, thu thập tài liệu và các số liệu đã được công bố.

Nếu bài báo cáo có bất kỳ sai sót nào liên quan đến tính xác thực của số liệu, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mẫu lời cam đoan báo cáo thực tập 08

Tác giả xin cam đoan báo cáo thực tập này là do bản thân thực hiện và không sao chép từ bất kỳ bài luận hay báo cáo của người khác để làm sản phẩm của riêng mình. Các thông tin thứ bấp được sử dụng trong báo cáo có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng, có sự đồng ý của tác giả. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của bài báo cáo này.

Mẫu lời cam đoan báo cáo thực tập 09

Sau gần 1 năm thực tập tại trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin, trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cam đoan đây là một trong những đề tài được chúng tôi nghiên cứu và thực hiện trong suốt quá trình thực tập. Những kết quả và số liệu trong khóa thực tập được trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin cung cấp, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường, giảng viên về sự cam đoan này.

Mẫu lời cam đoan trong báo cáo thực tập kế toán 10

loi cam doan bao cao thuc tap ke toan

Mẫu lời cam đoan báo cáo thực tập 11

Tôi tên Nguyễn Văn Hảo và Nguyễn Xuân Trường xin cam đoan tự thực hiện thực tập tốt nghiệp, không sao chép thực tập tốt nghiệp khác dưới bất kỳ hình thức nào, các số liệu trích dẫn trong thực tập tốt nghiệp này là trung thực, các số liệu, thông tin sử dụng trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này được thu thập từ nguồn thực tế, trên các sách báo khoa học chuyên ngành (có trích dẫn đầy đủ và đúng quy định). Nội dung trong báo cáo này do kinh nghiệm của bản thân được rút ra trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu và thực tế không sao chép từ các nguồn tài liệu, báo cáo khác.

Mẫu lời cam đoan báo cáo thực tập 12

Nhóm chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu công nghệ độc lâp của riêng nhóm chúng tôi, không hề sao chép từ bất kỳ đồ án nào khác.

Các số liệu sử dụng phân tích trong báo cáo cáo nguồn gốc rõ ràng, đã được công bố theo đúng quy định. Các kết quả nghiên cứu trong báo cáo do nhóm chúng tôi tự tìm hiểu, phân tích một cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tiễn.

Mọi sự tham khảo trong đồ án này đều được trích dẫn các nguồn tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo. Chúng tôi xin cam đoan các kết quả này chưa từng được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác.

Mẫu lời cam đoan báo cáo thực tập 13

Chúng em bằng sự cố gắng và nỗ lực tìm hiểu, học hỏi của bản thân mình. Với những tìm tòi từ thực tế và những kiến thức đã học chúng em đã nghiên cứu về quy trình lấy những comment trên mạng xã hội Facebook hiện nay bằng Graph-API của chính Facebook cung cấp cho những nhà phát triển Facebook muốn tải dữ liệu vào hoặc lấy dữ liệu ra khỏi nền tảng của Facebook, nhóm chúng em cũng đã phát triển một ứng dụng lấy mã hàng và thông tin của người mua hàng từ comment từ chính fanpage của nhóm ở trên mạng xã hội Facebook ngày nay. Từ những ngôn ngữ C, C++, C#,…thư viện Windows Forms,…đã học và những tham khảo từ anh chị khóa trước, thông tin trên mạng đã giúp nhóm chúng em hoàn thành tốt báo cáo thực tập của mình. Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với những gì mình đã viết.

Viết lời cam đoan trong báo cáo thực tập vốn dĩ không mất quá nhiều thời gian và công sức nhưng là một phần mà các bạn sinh viên thường bỏ qua. Luận Văn Beta hy vọng thông qua những thông tin mà chúng tôi cung cấp cùng với những mẫu lời cam đoan trong báo cáo thực tập mà chúng tôi đề cập trên đây sẽ giúp các bạn hoàn thành từng nội dung trong báo cáo thực tập của mình một cách tốt nhất để có thể đạt điểm số mong muốn nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận