Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán: Tham Khảo Mẫu & Tải Miễn Phí

Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán: Tham Khảo Mẫu & Tải Miễn Phí

Người viết: Admin |

Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các bạn sinh viên năm cuối cần thực hiện để đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp. Đối với chuyên ngành kế toán, khi làm khóa luận đòi hỏi các bạn cần có sự đầu tư, tìm hiểu các quy định mới nên dễ khiến các bạn thấy áp lực, mệt mỏi. Vì vậy, Luận Văn Beta đã tổng hợp lại một số khóa luận tốt nghiệp kế toán để các bạn tham khảo để có thể hoàn thành nghiên cứu của mình một cách tốt nhất.

Tổng quan chuyên ngành kế toán

Kế toán là một ngành học được đông đảo sinh viên lựa chọn theo học bởi đây là ngành học rất phổ biến và có tính ổn định cao bởi kế toán là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu trong bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, công ty nào. Chương trình đào tạo cử nhân kế toán sẽ cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về cơ sở ngành và chuyên ngành. Cụ thể:

 • Khối kiến thức giáo dục đại cương: Người học sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương; khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
 • Khối kiến thức cơ sở ngành: Người học sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về các nguyên lý kinh tế và vận dụng các nguyên tắc này để phân tích và lý giải các vấn đề kinh tế trong một tổ chức, một doanh nghiệp; có kiến thức cơ bản về phân tích định lượng, về thống kê trong lĩnh vực kế toán – tài chính; Đồng thời, người học cũng sẽ được trang bị các kiến thức về pháp luật kinh tế, tài chính, tiền tệ, quản trị học, marketing…
 • Khối kiến thức chuyên ngành: Người học sẽ được trang bị các kiến thức về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, luật kế toán cùng những văn bản pháp quy có liên quan đến lĩnh vực kế toán, tài chính và thống kê. Được trang bị kiến thức về tổ chức tài chính, tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, các chương trình/ dự án kinh tế – xã hội. Cụ thể: Hệ thống thông tin kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ – sổ sách kế toán, báo cáo kế toán quản trị… Có kiến thức và kỹ năng phân tích báo cáo tài chính và đánh giá tình hình tài chính của tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp dựa trên báo cáo tài chính; Có kiến thức và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán; Có kiến thức căn bản về kiểm toán.

Trên cơ sở các kiến thức và kỹ năng học tập trong chương trình học và thực tập thực tế tại đơn vị thực tập, sinh viên sẽ lựa chọn một nội dung trong chương trình học làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Ở phần tiếp theo của bài viết, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn một số các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán thông dụng được nhiều người lựa chọn như: khóa luận tốt nghiệp kế toán tiền lương, khóa luận tốt nghiệp kế toán mua bán hàng hóa, khóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng, khóa luận tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, khóa luận tốt nghiệp kế toán công nợ, khóa luận tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền… Cùng tham khảo để hiểu rõ hơn cách viết và trình bày một bài khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán chuẩn như thế nào nhé. Ngoài ra, nếu có nhu cầu thuê viết khóa luận tốt nghiệp kế toán, bạn cũng có thể liên hệ với Luận Văn Beta!

khoa luan tot nghiep ke toan luanvanbeta
Các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán miễn phí

Các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán miễn phí

Mẫu 01: Khoá luận tốt nghiệp kế toán doanh thu chi phí

Tên đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thực phẩm khẩu vị Gia Đình”

Trong thời buổi nền kinh tế hiện đại công nghiệp hóa- hiện đại hóa như hiện nay thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là tất yếu sẽ xảy ra. Điều này đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp phải tự chủ về kinh tế và tài chính mới có thể đứng vững trong nền kinh tế thay đổi biến động hiện nay. Có thể nói, kế toán chính là cánh tay đắc lực giúp sức trong việc thay đổi cơ cấu tổ chức, đưa ra quyết định đúng đắn để doanh nghiệp có những giải pháp tốt nhất về tình hình kinh tế, nâng cao doanh thu và các loại chi phí sẽ giảm từ đó tạo ra lợi nhuận lớn nhất cho doanh nghiệp.

Sau quá trình thực tập tại công ty TNHH Thực phẩm khẩu vị Gia đình, nhận được sự giúp đỡ của các anh chị phòng Tài chính- kế toán cùng với sự hướng dẫn của giảng viên Phạm Văn Tưởng, em đã quyết định đi sâu vào nghiên cứu “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thực phẩm khẩu vị Gia Đình” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp kế toán của mình.

Thời gian thực tập tại công ty không dài cũng không ngắn nhưng đã giúp em nâng cao kiến thức chuyên môn và thực tế. Dù vậy, do kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế nên bài luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Em mong thầy cô tận tình chỉ bảo và giúp đỡ em hoàn thành tốt bài khóa luận này.

Mẫu 02: Khóa luận tốt nghiệp kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Tên đề tài: “Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty liên doanh điều hành Hoàng Long”

Có thể nói rằng, thuế ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của Nhà nước là vấn đề quan trọng đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới từ những nước phát triển đến các nước đang phát triển. Thuế là hình thức động viên bắt buộc của nhà nước theo luật định, thuộc phạm trù phân phối, nhằm tập trung một bộ phận các thể nhân và pháp nhân vào quỹ ngân sách Nhà nước và phục vụ cho lợi ích cộng đồng.

Năm 2014 có nhiều quy định mới về pháp luật liên quan đến hoạt động kế toán, thuế của doanh nghiệp. Trước tình hình này, kế toán thuế là những người nắm bắt nhanh nhạy để triển khai thực hiện các chính sách mới của Bộ tài chính cách linh hoạt, hướng cho doanh nghiệp hoạt động tốt theo những quy định mới của Luật Thuế. Đặc biệt với công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long- đây là một loại hình doanh nghiệp đặc thù thì hệ thống kế toán là phần hết sức quan trọng trong thời điểm này.

Nhận thức được vai trò quan trọng của kế toán thuế đối với doanh nghiệp, đặc biệt là kế toán thuế GTGT và thuế TNDN, trong giai đoạn thực tập của mình, em đã tìm hiểu và thực hiện đề tài dưới sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn và sự giúp đỡ của nhân viên phòng Kế toán công ty.

Mẫu 03: Khóa luận tốt nghiệp kế toán tiền lương

Tên đề tài: “Quy trình kiểm toán chi phí tiền lương tại công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam”

Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước ở Việt Nam hiện nay, sự ra đời, hình thành và phát triển của hoạt động kiểm toán đã trở thành bộ phận cần thiết và không thiếu trong việc góp phần quản lý và nâng cao hiệu quả kinh tế. Hoạt động kiểm toán độc lập cung cấp cho người sử dụng kết quả kiểm toán sự hiểu biết về các thông tin tài chính mà họ được cung cấp được lập trên cơ sở các nguyên tắc và chuẩn mực theo quy định hay không và các thông tin đó có trung thực hay không? Một trong những dịch vụ chủ yếu mà các công ty kiểm toán độc lập cung cấp cho khách hàng của mình là kiểm toán Báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính là tài liệu phản ánh tổng hợp những kết quả tình hình hoạt động và tài chính doanh nghiệp nói chung trên mọi khía cạnh của quá trình kinh doanh. Trên báo cáo tài chính phản ánh nhiều chỉ tiêu và chi phí tiền lương là một trong số ấy. Trong doanh nghiệp, khoản chi phí này chiếm tỷ trọng lớn và xảy ra thường xuyên theo luật định. Vì vậy, các vấn đề về tiền lương thường liên quan đến nhiều chỉ tiêu trọng yếu trên báo cáo tài chính. Nhận thức được tầm quan trọng của khoản mục này, tôi quyết định thực hiện nghiên cứu “Quy trình kiểm toán chi phí tiền lương tại công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam”làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.

Mục đích của nghiên cứu là vận dụng lý thuyết về kiểm toán đặc biệt là kiểm toán chi phí tiền lương trong kiểm toán BCTC vào thực tế công tác kiểm toán tại AFC. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm và biện pháp để góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí tiền lương do AFC thực hiện.

Mẫu 04: Đề tài khóa luận tốt nghiệp kế toán công nợ

Tên đề tài: “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc”

Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo tài chính quan trọng đối với một doanh nghiệp hay tổ chức vì nó phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản, nguồn vốn trong một thời điểm nhất định của tổ chức đó. Dựa trên cơ sở số liệu của bảng cân đối kế toán, nhà quản lý doanh nghiệp có thể đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ đó, có thể đưa ra những quyết định đúng đắn kịp thời, phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư, chủ nợ và khách hàng,…cũng có thể nắm bắt tình hình tài chính để đưa ra quyết định đúng đắn cho việc làm ăn với doanh nghiệp.

Nhận thức được vị trí và vai trò quan trọng của bảng cân đối kế toán nên trong quá trình thực tập ở công ty TNHH Thương mại sản xuất và Vận tải Minh Ngọc, em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài kế toán “ Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán ở công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

Mẫu 05: Đề tài khóa luận tốt nghiệp kế toán tiền lương và khoản trích theo lương

Tên đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng miền Nam”

Theo Mác, lao động của con người là một trong các yếu tố quyết định đến sự tồn tại của quá trình sản xuất. Trong xã hội, bất kỳ ngành nghề lĩnh vực nào từ sản xuất, thương mại hay dịch vụ muốn tồn tại và phát triển đều phải có yếu tố lao động, lao động chân tay hoặc lao động trí óc. Lao động là điều kiện đầu tiên quyết định để biến đổi các vật thể tự nhiên thành những vật phẩm cần thiết để thỏa mãn nhu cầu xã hội. Xã hội càng phát triển thì người lao động càng phải tiến bộ phát triển cao hơn từ đó biểu hiện rõ tính quan trọng, cần thiết của lao động.

Để người lao động có thể tồn tại, bù đắp được những hao phí mà họ bỏ ra nhằm tái sản xuất sức lao động thì cần có yếu tố tiền lương. Đây là bộ phận của sản phẩm xã hội, là nguồn khởi đầu của quá trình tái sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hóa. Vì vậy, việc hạch toán phân bổ chính xác tiền lương dựa theo giá thành sản phẩm, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động trong doanh nghiệp sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ giá thành sản phẩm cũng như cải thiện đời sống người lao động. Gắn với tiền lương còn có các khoản trích theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,….nhằm thể hiện sự quan tâm của đoàn thể đối với người lao động.

Ngày nay, các doanh nghiệp đã thấy được tầm quan trọng to lớn của tiền lương đối với người lao động, đối với doanh nghiệp và cách sử dụng nó cách hợp lý. Chính sách tiền lương được vận dụng một cách linh hoạt ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm và tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và phụ thuộc vào tính chất công việc. Vì vậy, việc xây dựng cơ chế trả lương phù hợp, hạch toán đủ và thanh toán kịp thời có ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế và chính trị.

Với vấn đề cấp thiết như vậy, là một sinh viên ngành kinh tế với những kiến thức được học ở trường và ngoài xã hội, tôi muốn trình bày những quan điểm của mình thông qua tình hình thực tế, đặc biệt ở công ty Cổ phần Tư Vấn kiểm định xây dựng miền Nam. Mục đích là đề tìm hiểu công ty đã xây dựng được hệ thống lương hợp lý chưa và tìm hiểu chi phí lương ảnh hưởng như thế nào trong tổng chi phí hoạt động dịch vụ từ đó đưa ra những giải pháp tốt hơn cho vấn đề tiền lương tại công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên với sự giúp đỡ của anh chị tại công ty và sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Vì vậy, tôi đã chọn thực hiện đề tài có tên “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng miền Nam”.

Mẫu 06: Khóa luận tốt nghiệp kế toán mua bán hàng hóa

Tên đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao nhận Hàng hóa TNN”

khoa luan tot nghiep ke toan mua ban hang hoa luanvanbeta

Lý do chọn đề tài:

Trong bất kỳ doanh nghiệp nào dù quy mô nhỏ hay lớn cũng luôn gắn liền với nhiều mối quan hệ như: Quan hệ với cơ quan nhà nước, quan hệ với các đối tác hay quan hệ với nội bộ trong doanh nghiệp. Trong đó, quan hệ giữa doanh nghiệp với đối tác là một loại quan hệ có ý nghĩa lớn, nó bao gồm các hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa, cung cấp dịch vụ…

Trong thời kỳ nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay, doanh nghiệp gặp phải rất nhiều khó khăn liên quan đến nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, việc giải quyết tốt vấn đề công nợ là một cách tích cực để doanh nghiệp có thể đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Do đó, kế toán thanh toán luôn được coi là một trong những trọng tâm của tổ chức kế toán trong doanh nghiệp. Vì vậy, việc hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán và quản lý công nợ là việc làm thực sự cần thiết và có ý nghĩa đối với doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức kế toán thanh toán cùng vốn, kiến thức đã được học ở trường, nên em chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao nhận Hàng hóa TNN ”.

Link dowload Khóa luận tốt nghiệp kế toán mua bán hàng hóa mẫu 06 bản PDF

Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán mới nhất 2023

 1. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty…
 2. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty…
 3. Hoàn thiện tổ chức kế toán người mua người bán tại Công ty…
 4. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty…
 5. Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tich báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Công ty…
 6. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty…
 7. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty…
 8. Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty…
 9. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty…
 10. Kế toán công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán và phân tích khả năng thanh toán tại Công ty…
 11. Hoàn thiện công tác thanh toán với người mua, người bán tại Công ty…
 12. Kế toán công nợ và phân tích tình hình công nợ tại Công ty…
 13. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty…
 14. Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty…
 15. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty…

Trên đây là những đề tài khóa luận tốt nghiệp kế toán hay và ấn tượng mà các bạn có thể tham khảo để có tiền đề thực hiện báo cáo của mình một cách tốt nhất. Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với điểm số cao sẽ giúp bạn tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng cũng như là hành trang để các bạn vững bước hơn trên con đường tương lai của mình. Nếu các bạn đang đắn đo không biết lựa chọn đề tài và thực hiện báo cáo như thế nào thì có thể sử dụng dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp thuê mà Luận Văn Beta cung cấp.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận