Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Kết Luận Tiểu Luận: Hướng Dẫn Cách Viết & Mẫu Tham Khảo

Kết Luận Tiểu Luận: Hướng Dẫn Cách Viết & Mẫu Tham Khảo

Người viết: Admin |

Lời mở đầu tiểu luận và kết luận tiểu luận là hai phần không thể thiếu trong bất kỳ bài luận nào. Nếu như lời mở đầu tiểu luận dẫn dắt người đọc đến với nội dung của bài luận thì lời kết luận như một bản tóm tắt những nội dung chính của bài luận. Để có một phần kết luận của tiểu luận thuyết phục, súc tích, cô đọng được nội dung của toàn bài luận là điều không hề dễ dàng. Những gợi ý về cách viết đoạn kết và các mẫu kết luận tiểu luận dễ thực hiện dưới đây sẽ giúp các bạn hoàn thành bài viết của mình tốt hơn.

Kết luận tiểu luận là gì? Tầm quan trọng của phần kết luận bài tiểu luận

Trong bất kỳ bài luận nào, dù là tiểu luận hay luận văn cũng cần phải có phần kết luận. Phần kết luận là phần cuối cùng của bài luận (bỏ qua tài liệu tham khảo, mục lục). Kết luận trong một bài tiểu luận được đánh giá là một phần khá quan trọng vì đây sẽ là phần tạo nên dư âm cho bài luận. Nếu kết bài có sức nặng sẽ tạo nên những cảm xúc tốt cho người đọc và chấm bài. Kết bài là phần kết thúc bài viết nên nó sẽ đóng vai trò tổng kết, thâu tóm vấn đề đã được đặt ra ở phần mở bài và phát triển ở phần thân bài đồng thời mở ra những hướng giải quyết, suy nghĩ mới cho đề tài. Phần kết bài phải thực hiện nhiệm vụ tổng kết, đánh giá vấn đề mà tác giả đặt ra ở phần mở bài và giải quyết ở phần thân bài. Phần kết bài tiểu luận giúp cho bài luận trở nên hoàn chỉnh và tạo nên tính trọn vẹn cho bài viết.

Giống như phần mở đầu, phần kết luận chỉ nên tóm tắt nội dung của bài luận một cách ngắn gọn, xúc tích, không nên trình bày lan man, dài dòng hay nhận xét một cách chi tiết như ở phần thân bài. Một kết bài thành công không chỉ có nhiệm vụ “đóng lại” mà còn “mở ra” – khơi gợi lên những suy nghĩ của người đọc. Việc tóm lại nội dung không có nghĩa là nhắc lại, lặp lại mà phải dùng một hình thức khác để khái quát ngắn gọn, khơi gợi những suy nghĩ hay tạo nên dư âm trong lòng người đọc, khiến người đọc không ngừng suy nghĩ, trăn trở về hướng đi và giải pháp của bài luận

ket luan tieu luan luanvanbeta
Kết luận tiểu luận là gì? Hướng dẫn cách viết kết luận bài tiểu luận

Hướng dẫn cách viết kết luận bài tiểu luận

Kết bài bằng cách tóm lược: Là kiểu kết bài mà người viết sẽ tóm tắt lại những quan điểm, tổng hợp các ý chính mà mình đã nêu ở phần thân bài. Cách kết bài này khá thông dụng, dễ thực hiện và được phần đông các bạn sinh viên ưu tiên sử dụng.

Kết bài bằng cách bình luận mở rộng hoặc nâng cao: Là kiểu kết bài dựa trên cơ sở quan điểm chính của bài viết từ đó người viết phát triển, mở rộng hoặc nâng cao vấn đề để mở ra những hướng nghiên cứu cho các vấn đề chưa giải quyết xong.

Những mẫu kết bài tiểu luận ấn tượng tham khảo.

Các mẫu kết luận của bài tiểu luận tham khảo

Mẫu 01: Kết luận tiểu luận lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Qua hơn hai mươi năm Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền

Bắc (1954 – 1975), chúng ta đã vượt qua bao khó khăn gian khổ của chiến tranh ở cả hai miền Nam – Bắc, do đế quốc Mỹ gây ra, Đảng đã vững vàng lãnh đạo toàn dân phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của cách mạng cả nước nói chung cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc nói riêng. Thực tiễn đã cho thấy rằng: nếu không có miền Bắc xã hội chủ nghĩa thì không

thể có thắng lợi hoàn toàn của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta vào năm 1975. Những thành tựu to lớn cũng như những hạn chế, khuyết điểm của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã để lại cho chúng ta ta nhiều kinh nghiệm quý báu để kế thừa, vận dụng vào công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Do đó, mỗi sinh viên cần phải ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Mẫu 02: Lời kết tiểu luận về hội nhập kinh tế quốc tế

Việc nhìn nhận lại những cơ hội cũng như thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế đóng một vai trò hết sức quan trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Nó giúp các doanh nghiệp nhìn nhận được những mặt còn yếu kém để khắc phục và phát huy những mặt mạnh đồng thời cũng học hỏi được những kinh nghiệm quý báu từ những quốc gia có nền kinh tế phát triển. Từ đó, các doanh nghiệp tìm được chỗ đứng cho mình trên thi trường trường quốc té. Sự thành công của các doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế Việt Nam nói chung sẽ là lời khẳng định chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta là hoàn toàn đúng đắn.

Mẫu 3: Kết luận của bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhìn lại chặng đường đã qua, Đảng ta đã luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn và lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi quan trọng. Tư Tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã trở thành tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong đường lối của Đảng ta và là nhân tố quyết định đến mọi thắng lợi của cách mạng nước nhà.

Trong quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội trong công cuộc đổi mới; những thành tựu mà chúng ta đạt được sau nhiều năm đổi mới và trong những năm qua đã tạo thế và lực cho nước ta lớn mạnh lên nhiều so với trước. Việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và tích cực hội nhập kinh tế thế giới, giữ vững môi trường hòa bình đã tạo thêm nhiều cơ hội thuận lợi cho nhân dân ta đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội.

Bên cạnh đó, nước ta cũng đang đứng trước nhiều thách thức và khó khăn lớn, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, không thể coi thường được như:

  • Kinh tế vẫn nằm trong những nước kém phát triển, có nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
  • Trình độ phát triển khoa học- kỹ thuật còn hạn chế
  • Sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức,…của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với quan liêu, tham nhũng và lãng phí là rất nghiêm trọng. Những biểu hiện xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa vẫn chưa khắc phục được.
  • Các thế lực thù địch vẫn âm mưu “diễn biến hòa bình” gây bạo loại, sử dụng các chiêu trò làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.An ninh, trật tự và an toàn xã hội ở một số vùng và địa phương chưa đảm bảo.

 

    Những năm tới là cơ hội lớn để đất nước ta phát triển, tuy còn nhiều khó khăn. Đòi hỏi bức bách của toàn dân tộc ta lúc này đó là phải tranh thủ cơ hội, vượt qua những thách thức và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để phát triển với tốc độ nhanh hơn và bền vững hơn.

Mẫu 4: Kết luận trong bài tiểu luận marketing

Trên đây là toàn bộ nội dung nghiên cứu của luận văn “ Khả năng áp dụng hệ thống Marketing dọc trong hoạt động cung ứng xi măng tại Công ty vật tư kỹ thuật xi măng ”. Qua thời gian nghiên cứu em nhận thấy rằng trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, tổ chức và quản lý hệ thống kênh Marketing càng tỏ rõ vai trò quan trọng của nó đối với việc tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp. Tổ chức kênh một cách hợp lý, quản lý một cách chặt chẽ, hiệu quả là điều kiện cần thiết để đạt được thành công trong quá trình phân phối, tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường mục tiêu tốt hơn đối thủ cạnh tranh đồng thời giải quyết các mối quan hệ, các vấn đề dễ dàng hơn.

Mẫu 05: Kết luận tiểu luận giáo dục học

Nhằm xây dựng và phát triển một nền giáo dục đại học trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa nhằm đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, gắn với nhu cầu thực tế xã hội là định hướng mà ngành Giáo dục đã và đang hướng đến. Chúng ta đều biết hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đang còn rất non yếu, ngay khi so sánh với các nước trong khu vực. Trong đó chương trình đào tạo và giáo trình là yếu tố quan trọng đối với mỗi cơ sở đào tạo giáo dục, đây được ví như là xương sống của một cơ thể. Việc đầu tư đúng mức cùng với chương trình đào tạo phù hợp, bộ giáo trình tốt là yếu tố thiết yếu góp phần tạo nên sự thành công của cơ sở đào tạo, từ đó tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu xã hội.

Với những phân tích về chương trình, giáo trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học công lập nói chung và cơ sở giáo dục tư nhân nói riêng, nhóm nghiên cứu mong muốn mang đến một cái nhìn tổng quan cùng những bất cập trong việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo trong giáo dục đại học tại Việt Nam. Qua đó, đưa ra những đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng chương trình, giáo trình, hướng tới mục tiêu đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng tốt nhu cầu xã hội, đưa nền giáo dục đại học Việt Nam xích lại gần hơn với nền giáo dục đại học của các nước trên thế giới. Để làm được điều đó, cần có sự chung tay góp sức của cả một hệ thống giáo dục từ trung ương đến địa phương. Nhưng trước hết, thiết nghĩ với cương vị một người giảng viên, là người trực tiếp áp dụng theo chương trình, giáo trình của Bộ giáo dục và đơn vị công tác, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện tốt công việc giảng dạy, trao dồi chuyên môn. Từ đó, nghiên cứu và tìm ra những điểm hợp lý, chưa hợp lý trong chương trình, giáo trình so với thực tế giảng dạy, đưa ra những giải pháp cụ thể, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn. Việc làm này tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, góp phần nâng cao chất lượng trong việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo đại học tại Việt Nam.

Trên đây là hướng dẫn viết kết bài tiểu luận dễ thực hiện nhất mà các bạn có thể tham khảo và ứng dụng trong những lần viết tiểu luận tiếp theo của mình. Bên cạnh đó, những kết bài tiểu luận mẫu sẽ mang đến cho các bạn cảm hứng để thực hiện bài viết của mình tốt hơn.

1/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận