Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Kế Toán Bán Hàng Là Gì? Cơ Sở Lý Luận Về Kế Toán Bán Hàng

Kế Toán Bán Hàng Là Gì? Cơ Sở Lý Luận Về Kế Toán Bán Hàng

Người viết: Admin |

Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như đối mặt với nhiều thách thức khi mở cửa nền kinh tế và hội nhập với khu vực cũng như trên thế giới. Để có thể đứng vững trên thương trường, các doanh nghiệp cần tìm mọi cách để giữ chân khách hàng cũng như có thêm khách hàng mới. Muốn thực hiện được điều này, doanh nghiệp cần đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa và cung ứng kịp thời. Ngoài ra cũng cần những biện pháp kịp thời trong quản lý, chiến lược kinh doanh nên bộ phận kế toán cần cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác. Điều này càng khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng đối với doanh nghiệp.

Khái niệm: Kế toán bán hàng là gì?

Kế toán bán hàng là bộ phận trong doanh nghiệp đảm nhận nhiệm vụ quản lý số bán hàng, thu ngân, lưu trữ hóa đơn cũng như các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp.

Trong điều kiện kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp đều đứng trước những thách thức to lớn đòi hỏi doanh nghiệp phải lựa chọn chính sách sản phẩm, chính sách tiêu thụ phù hợp để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Do đó, yêu cầu của doanh nghiệp đối với quá trình bán hàng ngày càng khắt khe và cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

Thứ nhất, quản lý sự vận động và số hiện có của từng sản phẩm và hàng hóa theo chỉ tiêu mà doanh nghiệp đưa ra về số lượng, chất lượng, chủng loại, mẫu mã và giá trị

Thứ hai, quản lý chất lượng, từng bước cải tiến mẫu mã và xây dựng thương hiệu sản phẩm để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thứ ba, tìm hiểu, khai thác và tiến hành mở rộng thị trường cũng như áp dụng các phương thức bán hàng phù hợp để có thể tăng doanh thu và giảm chi phí hoạt động.

Thứ tư, quản lý chặt chẽ hoạt động bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng như các chi phí hoạt động khác nhằm tối đa doanh thu và thu về lợi nhuận cao nhất.

ke toan ban hang la gi luanvanbeta
Khái niệm kế toán bán hàng là gì?

Nhiệm vụ của kế toán bán hàng là gì?

Để có thể đáp ứng yêu cầu quản lý thành phẩm, hàng hóa, kế toán bán hàng cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, phản ánh và ghi chép một cách đầy đủ, trung thực và chính xác tình hình hiện tại cũng như sự biến động của từng loại sản phẩm, hàng hóa theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại và giá trị.

Thứ hai, phản ánh và ghi chép một cách đầy đủ, chính xác các khoản doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu và chi phí cụ thể của từng hoạt động trong doanh nghiệp. Ngoài ra, cũng cần theo dõi và đôn đốc các khoản phải thu của khách hàng

Thứ ba, kế toán bán hàng cần phản ánh và tính toán chính xác kết quả của từng hoạt động, giám sát tình hình doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và phân phối các hoạt động.

Thứ tư, kế toán bán hàng cần cung cấp các thông tin kế toán để lập báo cáo tài chính, định kỳ phân tích các hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng từ đó xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Các phương thức bán hàng và thanh toán phổ biến

Các phương thức bán hàng phổ biến:

Phương thức tiêu thụ trực tiếp: Là phương thức doanh nghiệp giao hàng trực tiếp cho người mua tại kho hoặc tại các phân xưởng của doanh nghiệp. Số hàng hóa được bán hàng cho khách hàng được coi là chính thức được tiêu thụ và doanh nghiệp mất quyền sở hữu số hàng hóa đó. Người mua cần chấp nhận thanh toán hoặc thanh toán ngay số hàng mà người bán đã mua.

Phương thức tiêu thụ chuyển hàng chờ chấp nhận: Tức là phương thức mà bên bán chuyển hàng cho bên mua ở thời điểm đã được xác định trong hợp đồng. Số hàng chuyển đi này vẫn thuộc sở hữu của doanh nghiệp và cho đến khi bên mua thực hiện việc thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì số hàng hóa này mới được coi là tiêu thụ và lúc đó doanh nghiệp mất quyền sở hữu về số hàng đó.

Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi: Đây là phương thức mà chủ hàng xuất hàng cho bên nhận đại lý, ký gửi đến bán và số hàng này vẫn thuộc sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi chính thức tiêu thụ. Bên đại lý sẽ nhận được thù lao đại lý bằng hình thức hoa đồng hoặc chênh lệch giá và doanh nghiệp hạch toán vào chi phí bán hàng.

Phương thức trả góp: Là phương thức bán hàng nhưng thu tiền nhiều lần, người mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua và sẽ trả dần số tiền còn lại vào các kỳ tiếp theo cùng một tỷ lệ lãi suất nhất định. Về bản chất, khi nào người mua thanh toán hết tiền hàng thì doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu nhưng về mặt hạch toán thì số hàng trả góp khi giao cho người tiêu dùng đã được coi là tiêu thụ.

Các phương thức thanh toán phổ biến

Quản lý quá trình thanh toán đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động bán hàng và chỉ khi quản lý tốt nghiệp vụ thanh toán thì doanh nghiệp mới tránh khỏi tổn thất về tiền hàng, giúp doanh nghiệp tránh khỏi việc bị chiếm dụng vốn, tạo điều kiện tăng vòng quay của vốn và uy tín với khách hàng. Hiện nay, doanh nghiệp áp dụng 2 phương thức thanh toán chủ yếu sau:

Thanh toán bằng tiền mặt: Đây là hình thức thanh toán trực tiếp giữa người bán và người mua khi bên mua hàng nhận hàng và giao tiền ngay hoặc nhận nợ và tiến hành xuất quỹ tiền mặt để thanh toán cho doanh nghiệp.

Thanh toán qua ngân hàng: Trong phương thức này thì ngân hàng sẽ làm trung gian chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp này sang tài khoản doanh nghiệp khác hoặc bù trừ lẫn nhau khi nhận các yêu cầu của bên tham gia mua bán. Các hình thức thanh toán gồm thanh toán bằng séc, bằng ủy nhiệm chi, thanh toán bù trừ,…

Kế toán bán hàng và cách xác định kết quả bán hàng

Doanh thu bán hàng và điều kiện ghi nhận doanh thu của doanh nghiệp

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Tức là tổng số tiền thu được hoặc sẽ thu từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đáp ứng 5 điều kiện sau:

Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua

Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý bán hàng như người sở hữu hàng hóa và quyền kiểm soát hàng hóa.

Doanh thu của doanh nghiệp được xác định một cách tương đối chắc chắn và chính xác.

Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ các giao dịch bán hàng mà mình thực hiện.

Xác định chi phí liên quan đến các giao dịch bán hàng mà doanh nghiệp thực hiện.

Doanh thu thuần: Là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng với các khoản giảm trừ khác như giảm giá bán hàng, chiết khấu thương mại, thuế,…

Các tài khoản sử dụng trong kế toán bán hàng

TK 511: được gọi là “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: nhận phản ánh doanh thu của số lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp được xác định là tiêu thụ trong kỳ không phân biệt là doanh thu đã thu tiền hay sẽ thu được tiền trong tương lai. Có 6 tài khoản cấp II gồm TK 5111, TK 5112, TK 5113, TK 5114, TK 5117, TK 5118.

TK 512 được gọi là “doanh thu nội bộ” dùng để phản ánh doanh thu của một số sản phẩm hoặc hàng hóa dịch vụ, lao vụ tiêu thụ trong nội bộ các đơn vị trực thuộc trong công ty.

Chứng từ sử dụng trong kế toán bán hàng: Bao gồm GTGT, hóa đơn bán hàng, bảng thanh toán cho đại lý, ký gửi,…

Xác định kết quả kinh doanh

Kết quả tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp là kết quả của hoạt động kinh doanh. Kết quả đó là phần chênh lệch giữa doanh thu thực hiện trong kỳ ứng với các khoản chi phí phát sinh kèm theo như giá vốn hàng hóa, chi phí bán hàng,…mà doanh nghiệp hiện hành và được biểu hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận.

Vai trò của kết quả kinh doanh:

Kết quả kinh doanh bao gồm chỉ tiêu chất lượng tổng hợp, phản ánh kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động trong đó có doanh nghiệp.

Thông qua kết quả kinh doanh, doanh nghiệp sẽ nắm được hoạt động của đơn vị qua các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh. Từ đó giúp doanh nghiệp xác định rõ các nhân tố tác động các loại hình hoạt động của doanh nghiệp đó và thúc đẩy để doanh nghiệp đạt được kết quả kinh doanh cao nhất.

Nội dung và ý nghĩa của việc xác định kết quả kinh doanh

Nội dung của xác định kết quả kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ sẽ gồm 3 nội dung sau:

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh: chỉ khoản chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá trị vốn hàng hóa, chi phí bán hàng cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết quả hoạt động tài chính: Tức là sự chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính của doanh nghiệp hiện hành.

Kết quả hoạt động khác: Là khoản chênh lệch giữa thu nhập khác với các khoản chi phí khác của doanh nghiệp.

Nội dung trên giúp hình thành lợi nhuận trước thuế, được tính theo công thức

Lợi nhuận sau thuế= Lợi nhuận trước thuế- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Ý nghĩa của việc xác định kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh là chỉ tiêu chất lượng để tổng hợp phản ánh kết quả tài chính của doanh nghiệp sau một thời kỳ hoạt động để doanh nghiệp nắm bắt và có phương hướng cải thiện hoặc phát triển.

Thông qua chỉ tiêu này, doanh nghiệp sẽ xác định được các nhân tố tác động và mức độ tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh, đánh giá được nguyên nhân tác động và tạo điều kiện để doanh nghiệp đạt được kết quả kinh doanh hiệu quả hơn ở kỳ tiếp theo.

Trên đây là nội dung cơ bản của kế toán bán hàng mà chúng ta cần nắm khi thực hiện công việc này hoặc là các chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư thông qua đó để đưa ra những biện pháp phù hợp phát triển hoặc cải thiện. Hy vọng thông qua bài viết của Luận Văn Beta, các bạn đã có thêm thông tin về chủ đề này để phục vụ cho quá trình tìm kiếm thông tin cho mình nhé.

Đánh giá bài viết
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận