Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Hướng Dẫn Viết Đề Cương Sơ Bộ Luận Văn Thạc Sĩ

Hướng Dẫn Viết Đề Cương Sơ Bộ Luận Văn Thạc Sĩ

Đăng ngày
19 Tháng Ba, 2024

Đối với các học viên cao học thì việc hoàn thành luận văn là một quá trình đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng và nỗ lực vì kết quả luận văn sẽ quyết định đến kết quả tốt nghiệp. Do đó, bắt đầu từ khi bước vào quá trình học cao học, các bạn học viên đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho luận văn thạc sĩ của mình. Trong đó, việc tìm hiểu những bước cần làm khi thực hiện luận văn luôn được các bạn quan tâm. Trong đó, viết đề cương sơ bộ luận văn thạc sĩ là một trong những bước quan trọng không thể bỏ qua.

Đề cương sơ bộ luận văn thạc sĩ là gì?

cach viet de cuong so bo luan van thac si luanvanbeta
Hướng dẫn cách viết đề cương sơ bộ luận văn thạc sĩ

Luận văn thạc sĩ là một nghiên cứu được thực hiện để giải quyết các vấn đề hoặc trả lời cho câu hỏi nghiên cứu mà học viên quan tâm theo cơ sở kiến thức chuyên ngành mà mình học tại trường.

Đề tài luận văn thạc sĩ được xác định cho từng học viên đảm bảo không trùng lặp và đề tài phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo của học viên, được Hội đồng chuyên môn của trường chấp nhận. Đề tài luận văn phải được giao cho học viên ít nhất 6 tháng trước khi thời hạn đào tạo thạc sĩ kết thúc.

Đề cương luận văn thạc sĩ là một bản mô tả chi tiết về những gì học viên muốn lý giải hoặc đề xuất cho đề tài của mình. Đề cương phải đảm bảo tính hợp lý, khả thi của dự án, nội dung và phương pháp nghiên cứu mà người viết sẽ triển khai hoặc cách thức mà học viên sử dụng để giải thích, vận dụng kết quả nghiên cứu và kế hoạch tiến độ hoàn thành nghiên cứu.

Đề cương luận văn thạc sĩ được trình bày ở giai đoạn đầu khi bắt tay vào thực hiện một đề tài nghiên cứu để nêu bật các vấn đề một cách rõ ràng về việc lựa chọn đề tài, tính cấp thiết của đề tài hay những bước tiến hành nghiên cứu.

Theo đó, đề cương sẽ được học viên thực hiện dưới sự chỉ dẫn của giảng viên, là sự chuẩn bị trước khi sinh viên đi sâu vào nghiên cứu kết quả nên việc tham khảo ý kiến từ giảng viên hướng dẫn hoặc những người có kinh nghiệm về lĩnh vực này để đảm bảo tính khả thi của nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu cần có của một nghiên cứu khoa học.

Đề cương luận văn thạc sĩ là văn bản thể hiện tư duy nghiên cứu của học viên trong giai đoạn định hướng nghiên cứu nên thông qua đề cương, giảng viên hướng dẫn cũng có thể đánh giá được năng lực học viên. Một đề cương được trình bày logic, khoa học sẽ dễ dàng thuyết phục giảng viên và họ sẽ hướng dẫn để học viên hoàn thành tốt nghiên cứu.

Một đề cương chi tiết, cụ thể cũng giúp học viên thực hiện nghiên cứu một cách có kế hoạch từ đó đảm bảo được tính khả thi của nghiên cứu phù hợp với năng lực, kinh phí hay thời gian thực hiện. Trong suốt quá trình hoàn thiện đề cương, giảng viên hướng dẫn sẽ luôn hỗ trợ để học viên xây dựng được một kế hoạch nghiên cứu tốt nhất.

Hướng dẫn lập đề cương sơ bộ luận văn thạc sĩ

Trước khi thực hiện đề tài luận văn, học viên cần viết đề cương luận văn thạc sĩ sơ bộ theo hướng dẫn về nội dung và hình thức như sau:

Về nội dung: Tùy vào từng đề tài mà có nội dung và khối lượng từng nội dung đề cương nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, một đề cương cơ bản phải bao hàm các nội dung với khối lượng cụ thể sau:

Tên đề tài: Nội dung nghiên cứu của một đề tài khoa học được phản ánh cô đọng nhất qua tiêu đề/ tên của nó. Khi đặt tên đề tài cần chú ý:

Tên đề tài có tính đơn nghĩa, rõ ràng ngắn gọn, cô động vấn đề nghiên cứu và không trùng lặp với tên các đề tài đã có,…để không dẫn đến sự hiểu lầm, hiểu theo nghĩa khác hoặc hiểu mập mờ.

Tên đề tài phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo

Không nên có nội dung đề tài nghiên cứu quá rộng dẫn đến việc không thực hiện được

Tránh những đề tài có chung nhiều chuyên ngành hoặc quá đặc thù

Vấn đề nghiên cứu phải có tính khoa học và giá trị thực tiễn

Nếu đi sâu vào nghiên cứu 1-2 vấn đề để kết luận có tính khoa học cao và thuyết phục hơn.

Mở đầu:

Tính cấp thiết của đề tài: Người viết mô tả vắn tắt bối cảnh nghiên cứu, giải thích rõ tầm quan trọng và sự cần thiết, tính cấp bách của đề tài nghiên cứu. Ví dụ, có thể đặt vấn đề bằng cách tuần tự thực hiện ba bước: Đầu tiên là giới thiệu khái quát lĩnh vực nghiên cứu đang quan tâm. Tiếp đến xác định vấn đề nghiên cứu cụ thể bằng một trong các cách như chỉ ra vấn đề nghiên cứu mà trước đây chưa giải quyết được hoặc giải quyết chưa trọn vẹn, tiếp tục phát triển một vấn đề đã nghiên cứu trước đây hoặc phản bác lại một vấn đề đã được nghiên cứu.

Vấn đề nghiên cứu có thể được gợi ra xuất phát bằng một trong cách cách như nêu lên mục đích nghiên cứu, tuyên bố về các vấn đề cần được giải quyết hoặc chỉ ra cấu trúc tình tự của vấn đề sẽ được nghiên cứu, giải quyết.

Mục tiêu nghiên cứu: Dựa trên cơ sở mục đích nghiên cứu, học viên nêu ra các mục tiêu mà đề tài mong muốn đạt được. Mục tiêu nghiên cứu thường là điều gì đó hoặc hoạt động nào đó mà người nghiên cứu sẽ hoàn thành theo kế hoạch nghiên cứu đề ra. Mục tiêu có thể đo lượng hay định lượng được và là cơ sở để đánh giá kế hoạch nghiên cứu mà học viên đưa ra.

Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu: Nêu những nội dung công việc cần thực hiện, những câu hỏi cần giải quyết và những giả thuyết cần kiểm chứng để đạt được mục tiêu đề ra.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Mô tả cụ thể về đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu gồm phạm vi của đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu ở khía cạnh nội dung, không gian và thời gian.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả chung về cách thức tiếp cận và phương pháp nghiên cứu cụ thể nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: Tức là những đóng góp về mặt lý thuyết hoặc tính thực tiễn mà đề tài mang lại.

Cơ sở lý thuyết (Tổng quan tài liệu): Học viên cần nêu các nền tảng lý luận trực tiếp cho các nội dung nghiên cứu của đề tài. Phần này cần đảm bảo nêu được cơ sở khoa học của nội dung, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong bài luận để giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Các kết quả nghiên cứu trước đây liên quan đến đề tài cùng với các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu của học viên. Phần này cần cụ thể hoá bối cảnh nghiên cứu hiện tại về các vấn đề liên quan, tránh việc chỉ nêu tên các công trình nghiên cứu mà phải diễn đạt một cách logic và hệ thống kết quả quan trọng và phương pháp chính trong nghiên cứu. Đây là sự đánh giá hệ thống các nghiên cứu đã công bố, chỉ ra mối liên quan giữa các nghiên cứu trước đây và mối liên hệ với vấn đề mà học viên sẽ thực hiện.

Học viên cần trình bày một cách cụ thể, rành mạch theo hệ thống logic các vấn đề để thể hiện tầm quan trọng của đề tài. Nêu bật được các kết quả nghiên cứu liên quan đến các vấn đề nghiên cứu trong nước và ngoài nước (chú ý tài liệu gốc trong phạm vi 5 năm trở lại đây, các tài liệu, tạp chí liên quan,….). Phần này rất quan trọng nên cần trình bày kỹ lưỡng trong khoảng 2-5 trang trong đó phần tổng quan chiếm 1/3 dung lượng, các vấn đề cần nghiên cứu được phân tích rõ ràng chiếm 2/3 tổng quan tài liệu trình bày các tác giả, nhà nghiên cứu khác trong cùng lĩnh vực đã làm được gì và những vấn đề còn tồn tại hoặc cần nghiên cứu tiếp là gì?

Học viên nêu kết quả khảo sát về nội dung các nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài và phương pháp sử dụng trong nghiên cứu này. Học viên cần chú ý cụ thể hoá bối cảnh nghiên cứu hiện tại về các vấn đề liên quan, tránh việc chỉ nêu tên các công trình nghiên cứu liên quan mà phải diễn đạt cách logic và hệ thống các kết quả quan trọng và phương pháp chính trong nghiên cứu này.

Thiết kế nghiên cứu: Học viên cần trình bày trình tự các bước nghiên cứu từ bước đầu tiên (xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu) cho đến bước cuối cùng là kết luận và kiến nghị.

Thiết kế nghiên cứu định tính qua việc quan sát, phỏng vấn sâu hoặc thảo luận nhóm hoặc định lượng,…cần được mô tả một cách chi tiết gồm nội dung thông tin thứ cấp và sơ cấp, cần thu thập, nguồn gốc thông tin, quy mô mẫu,…Đối với từng phương pháp nghiên cứu được chọn, cần nêu cụ thể thiết kế nghiên cứu như: nghiên cứu cắt ngang, nghiên cứu xuôi thời gian, nghiên cứu tình huống điển hình hay quan sát,…và chỉ rõ phương pháp thu thập dữ liệu cùng lý do chọn phương pháp đó.

Trình bày kế hoạch và tiến độ thời gian cụ thể thực hiện các nội dung của đề tài trong khuôn khổ thời gian thực hiện đề tài. Kế hoạch tiến độ thực hiện phải nêu cụ thể cho từng nội dung/ chương mục nghiên cứu. Tham khảo mẫu sau:

Kế hoạch tiến độ thực hiện

STT Nội dung chương/mục Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Kết quả dự kiến đạt được
1 Nội dung A      
2 Nội dung B      
3 Nội dung C      
4 ………………………….      

Kết cấu dự kiến của luận văn: Học viên cần nêu cụ thể các nội dung hoặc từng phần chính của luận văn, các chương mục của nội dung phải được cụ thể hoá đến 3 hoặc 4 cấp. Thông thường, một luận văn thạc sĩ sẽ có từ 5 đến 6 chương.

Tài liệu tham khảo: Học viên cần liệt kê các tài liệu tham khảo mà mình đã trích dẫn trong đề tài nghiên cứu theo nội dung của quy định về hình thức trình bày tại trường đại học. Học viên cần nắm rõ quy định và tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc trích dẫn và ghi tài liệu tham khảo.

Phụ lục: học viên liệt kê các phụ lục nếu có

Trên đây là những nội dung mà học viên cao học cần nắm khi bắt tay vào lập đề cương sơ bộ cho luận văn thạc sĩ của mình. Một đề cương càng chi tiết và logic sẽ giúp cho tiến độ hoàn thành luận văn nhanh chóng và đạt kết quả cao. Hy vọng bài viết này đã mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích phục vụ quá trình làm luận văn của mình. Nếu các bạn có điều gì thắc mắc muốn được giải đáp, hãy liên hệ với Luận Văn Beta qua số hotline hoặc website trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận