Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Kho Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Công Nợ Ấn Tượng 2023

Kho Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Công Nợ Ấn Tượng 2023

Đăng ngày
15 Tháng Mười Một, 2023

Kế toán công nợ là một trong những nội dung quan trọng và có tính ứng dụng vào thực tiễn cao. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần quan tâm đến kế toán công nợ, việc nắm bắt và kiểm soát tốt công nợ là một trong những điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển. Do vậy, nội dung kế toán công nợ cũng được nhiều bạn sinh viên lựa chọn làm chủ đề thực tập và viết báo cáo thực tập. Khi thực hiện các báo cáo thực tập công nợ cũng đòi hỏi sinh viên tìm hiểu kỹ về hoạt động sản xuất hiện tại ở doanh nghiệp và công nợ doanh nghiệp cần phải thực hiện. Trong bài viết này, Luận Văn Beta sẽ gửi đến các bạn những mẫu báo cáo thực tập kế toán công nợ đạt điểm cao để bạn hiểu hơn về cách viết và trình bày bài báo cáo này. Cùng tham khảo nhé!

Tìm hiểu về kế toán công nợ

Kế toán công nợ (Tiếng Anh: Accounting Liabilities) là bộ phận quan trọng trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp. Kế toán công nợ đảm nhận nhiệm vụ ghi chép, theo dõi và kiểm soát các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp và các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp. Cụ thể, công việc của kế toán công nợ thường bao gồm các nội dung chính như sau:

  • Ghi chép các thông tin liên quan đến khoản nợ / thu nợ của doanh nghiệp: Ghi chép các giao dịch liên quan đến nợ phải trả và nợ phải thu. Bao gồm việc tạo các hóa đơn, phiếu thu – chi và các giấy tờ khác liên quan đến công nợ
  • Kiểm soát công nợ: Theo dõi số tiền mà doanh nghiệp cần phải thu từ khách hàng và cả số tiền mà doanh nghiệp cần phải trả cho nhà cung cấp. Theo dõi thời gian đến hạn thanh toán để tránh trường hợp nợ quá hạn hoặc phạt trễ thanh toán.
  • Thực hiện các chu kỳ thanh toán: Xác định thời điểm và cách thức mà doanh nghiệp cần phải thanh toán các khoản nợ phải trả theo điều khoản hợp đồng và thỏa thuận giữa doanh nghiệp và bên cho vay.
  • Báo cáo công nợ: Kế toán công nợ cần phải chuẩn bị các báo cáo liên quan đến công nợ để cung cấp thông tin quan trọng cho bậc quản lý, cổ đông hoặc các bên có liên quan khác.
  • Phân loại công nợ: Phân loại công nợ thành nhiều loại khác nhau, như công nợ ngắn hạn và dài hạn, công nợ khách hàng và công nợ nhà cung cấp.

Kế toán công nợ là một trong những công cụ giúp doanh nghiệp duy trì quản lý tài chính hiệu quả, giảm thiểu rủi ro nợ xấu và tối ưu hóa việc quản lý nguồn lực tài chính. Kế toán công nợ là vị trí không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào, dù là doanh nghiệp nhỏ hay tập đoàn lớn. Chính vì thế chủ đề này thường được nhiều bạn sinh viên lựa chọn làm đề tài viết báo cáo thực tập kế toán. Trong phần tiếp theo của bài viết, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu đề tài báo cáo thực tập kế toán công nợ đạt điểm cao. Ngoài ra, nếu có vấn đề cần hỗ trợ liên quan đến bài báo cáo thực tập của mình, bạn cũng có thể liên hệ với đội ngũ chuyên viên viết thuê báo cáo thực tập của chúng tôi tại: https://luanvanbeta.com/viet-bao-cao-thuc-tap-thue/

bao cao thuc tap ke toan cong no luanvanbeta
Kho đề tài báo cáo thực tập kế toán công nợ năm học 2023-2024

05 Mẫu đề tài báo cáo thực tập kế toán công nợ đạt điểm cao

Báo cáo thực tập kế toán công nợ: “Kế toán vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả”

Học tập là chìa khóa của thành công và là hành trang cho ta bước vào cuộc sống nên trong bất kỳ xã hội nào, học tập cũng gắn liền với thực tiễn. Thực tập cuối khóa đối với sinh viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cầu nối giúp sinh viên đưa kiến thức đã được trang bị trong nhà trường vào thực tế cho các bạn có hành trang, kiến thức cơ bản khi bước vào cuộc sống sau này.

Được sự đồng ý của nhà trường và khoa kế toán trường Cao đẳng xây dựng Nam Định, em đã có cơ hội thực tập tại công ty xây dựng Mỹ Đà. Tại công ty, em có cơ hội tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại công ty đặc biệt về kế toán vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả.

Trong nền kinh tế thị trường với sự phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách mở cửa, hội nhập tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cạnh tranh, giao lưu trên thị trường trong nước và quốc tế. Vì vậy, các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và xây dựng dân dụng được hình thành trong đó có công ty xây dựng Mỹ Đà. Để có được vị thế như hôm nay, công ty đã quan tâm đến quan hệ thanh toán với người mua, người bán và với cán bộ công nhân viên. Đây là quan hệ chủ yếu có vai trò quan trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Doanh nghiệp muốn hoạt động hiệu quả thì tài chính là vấn đề quan trọng trong đó nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả là khâu không thể thiếu cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục. Điều kiện để quản lý tốt tài sản tiền vốn và các quan hệ thanh toán là phải có hệ thống kế toán nói chung và hệ thống kế toán công nợ nói riêng hoàn chỉnh và phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy thì các thông tin kế toán cung cấp về tình hình thanh toán với nhà cung cấp, khách hàng, nội bộ mới chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý tài chính doanh nghiệp.

Trong quá trình học tập tại trường và thực tập thực tế tại công ty xây dựng Mỹ Đà, em thấy kế toán vốn chủ sở hữu và các khoản phải trả có vai trò hết sức quan trọng và được ban lãnh đạo chú trọng. Do vậy, với sự giúp đỡ và hướng dẫn của nhân viên phòng kế toán và giảng viên hướng dẫn, em đã thực hiện đề tài này.

Link tải bài: https://tailieuxanh.com/vn/tlID673884_bao-cao-ke-toan-von-chu-so-huu-va-cac-khoan-no-phai-tra-tap-tai-cong-ty-xay-dung-my-da.html

Báo cáo thực tập kế toán công nợ: “Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh”

Trong xu thế hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển thì các hình thức kinh doanh càng đa dạng, các nghiệp vụ phát sinh ngày càng phức tạp thì khả năng các thông tin kém tin cậy được cung cấp cũng ngày càng gia tăng. Điều này dẫn đến việc ra đời và hình thành các hoạt động kiểm toán đặc biệt là kiểm toán độc lập.

Trong chiến lược đầu tư vào doanh nghiệp, ngoài lợi nhuận, các nhà đầu tư cũng quan tâm đến tình hình tài chính và khả năng thu hồi nợ của doanh nghiệp thông qua chỉ tiêu phải thu khách hàng và người mua ứng tiền trước dựa trên Bảng cân đối kế toán. Vì thế,khả năng khai giảm các khoản phải thu nhằm chứng minh khả năng thu hồi nợ tốt và không bị chiếm dụng vốn của công ty là rất cao.

Xuất phát từ tầm quan trọng của hệ thống kiểm toán nói chung và kiểm toán nợ phải thu khách hàng nói riêng, em đã tìm hiểu và tiếp cận công việc kiểm toán thực tế trong thời gian thực tập và hoàn thành đề tài “Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh”

Link tải bài: https://tailieuxanh.com/vn/tlID1747653_chuyen-de-thuc-tap-quy-trinh-kiem-toan-no-phai-thu-khach-hang-tai-cong-ty-tnhh-kiem-toan-va-dich-vu-tin-hoc-tpho-chi-minh.html

Báo cáo thực tập kế toán công nợ: “Kế toán công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang”

Với nền kinh tế đang trong thời kỳ phát triển mạnh và đầy bất ổn như hiện nay, đối với doanh nghiệp thì công tác kế toán công nợ cũng rất quan trọng vì doanh nghiệp ngoài việc thanh toán các khoản nợ cho khách hàng cũng cần phải thu hồi các khoản nợ để tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn doanh nghiệp. Ngoài ra, việc thanh toán cũng giúp doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước. Sau khi nhận thấy tầm quan trọng của kế toán công nợ và được sự phân công công tác của Ban Giám đốc công ty, trong quá trình thực tập, em chọn đề tài “Kế toán công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang” làm chuyên đề báo cáo thực tập dưới sự chỉ dẫn tận tình của giảng viên hướng dẫn.

Do thời gian thực tập còn hạn chế và số liệu thực tế chưa nhiều cũng như kinh nghiệm phân tích đánh giá của em chưa được sâu sắc nên báo cáo không thể tránh khỏi sai sót, kính mong thầy cô và nhà trường góp ý để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

Link tải bài: https://tailieuxanh.com/vn/tlID1168263_bao-cao-thuc-tap-ke-toan-cong-no-tai-cong-ty-co-phan-xay-dung-son-trang.html

Báo cáo thực tập kế toán công nợ: “Tăng cường quản lý công nợ phải thu của công ty cổ phần gas Petrolimex”

Thị trường tài chính Việt Nam đang sôi động từng ngày bởi sự lớn mạnh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước kéo theo sự phát triển không ngừng của toàn bộ nền kinh tế khiến nước ta có một vị thế không nhỏ trên trường quốc tế. Sau khi gia nhập WTO đã đánh dấu một bước đột phá với nền kinh tế Việt Nam, các mối quan hệ thương mại quốc tế mở ra làm cho bánh xe kinh tế Việt Nam càng nóng hơn bao giờ hết.

Để thúc đẩy cỗ máy kinh tế hoạt động tốt, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân đã và đang nỗ lực không ngừng để làm lành mạnh doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Một trong những vấn đề mà doanh nghiệp phải đối mặt khi nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển là quan hệ tín dụng ngày càng đa dạng và phức tạp và sự phát sinh nợ trở thành yếu tố tất nhiên trong kinh doanh bao gồm cả tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại.

Hiện nay, ở nước ta có nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro tín dụng rất cao trong đó rủi ro về tổn thất nợ khó đòi là một trong những nhân tố cần được doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ. Trong nhiều trường hợp, tồn thất nợ khó đòi giữa các doanh nghiệp tiếp tục gia tăng làm suy giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thậm chí dẫn đến phá sản. Nhận thấy tính cần thiết của quản lý công nợ phải thu và xử lý nợ khó đòi ở doanh nghiệp, trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần Gas Petrolimex, em đã đi sâu tìm hiểu hoạt động của công ty và chọn đề tài “Tăng cường quản lý công nợ phải thu của công ty cổ phần gas Petrolimex”

Link tải bài: https://tailieuxanh.com/vn/tlID1841667_bao-cao-thuc-tap-tang-cuong-quan-ly-cong-no-phai-thu-cua-cong-ty-co-phan-gas-petrolimex.html

Báo cáo thực tập kế toán công nợ: “Kế toán công nợ phải trả người bán tại công ty TNHH xây lắp điện Trọng Hoàng”

Từ khi xuất hiện con người, chúng ta đã tiến hành các hoạt động kinh tế từ đơn giản đến phức tạp.Hoạt động kinh tế có vai trò trung tâm của mọi hoạt động xã hội và là cơ sở cho các hoạt động khác. Ngày nay, trước sự hội nhập kinh tế toàn cầu diễn ra mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn chiều sâu nhất là khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO. Điều này đặt doanh nghiệp đứng trước một thách thức to lớn với những cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt. Do đó, để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau. Trong đó, kế toán là bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản lý, có vai trò quan trọng đối với công tác quản lý kinh tế tài chính trong doanh nghiệp và trở thành công cụ không thể thiếu.

Bất kỳ doanh nghiệp nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều bao gồm nhiều mối quan hệ kinh tế liên quan với vấn đề thanh toán như thanh toán với nhà nước, với cán bộ công nhân viên, thanh toán với người mua,…tuy nhiên, chiếm mật độ cao và thường xuyên là quan hệ thanh toán với người cung cấp. Đối với các đơn vị hoạt động trong ngành xây dựng, quan hệ thanh toán với người cung cấp gắn với mối quan hệ của doanh nghiệp trong quá trình mua nguyên vật liệu, phụ liệu,…để duy trì ổn định hoạt động doanh nghiệp. Các nghiệp vụ liên quan diễn ra thường xuyên và hình thức thanh toán, phương thức thanh toán ảnh hưởng đến việc ghi chép của kế toán viên.

Ngành xây dựng hiện là một trong những ngành phát triển trong xã hội. Công ty xây lắp điện Trọng Hoàng là doanh nghiệp chuyên cung cấp về lĩnh vực xây dựng với nhiều công trình quy mô lớn và chất lượng cao được thực hiện. Có được điều này là bởi sự đóng góp của toàn bộ ban lãnh đạo công ty, cán bộ công nhân viên và một phần không nhro của bộ phận kế toán khi quản lý và theo dõi chặt chẽ, hợp lý hoạt động công ty. Để mang lại hiệu quả như vậy, bộ phận kế toán công ty đã hạch toán và theo dõi trong quá trình hoạt động ra sao, diễn ra như thế nào và ảnh hưởng ra sao? Xuất phát từ lý do trên, trong quá trình thực tập tại công ty, tác giả đã chọn đề tài “Kế toán công nợ phải trả người bán tại công ty TNHH xây lắp điện Trọng Hoàng” làm báo cáo tốt nghiệp nhằm đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tế công tác kế toán và rèn luyện kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ của bản thân.

Link tải bài: https://tailieuxanh.com/vn/tlID2561770_bao-cao-tot-nghiep-ke-toan-no-phai-tra-nguoi-ban-tai-cong-ty-xay-lap-dien-trong-hoang.html

Hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp là một trong những bài luận quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả tốt nghiệp của các bạn sinh viên năm cuối. Vì vậy, Luận Văn Beta mong rằng thông qua các bài viết này, các bạn sẽ biết cách hoàn thành báo cáo của mình một cách tốt nhất đáp ứng những yêu cầu của một báo cáo thực tập.

Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận