Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Kho Đề Tài Tiểu Luận Xã Hội Học 2023, Tải Miễn Phí

Kho Đề Tài Tiểu Luận Xã Hội Học 2023, Tải Miễn Phí

Đăng ngày
16 Tháng Mười, 2023

Xã hội học là ngành học nghiên cứu về các mối quan hệ và thể chế xã hội của con người. Chủ đề của xã hội học rất đa dạng, từ tội phạm đến tôn giáo, từ gia đình đến nhà nước, từ sự phân chia chủng tộc và tầng lớp xã hội đến niềm tin chung về một nền văn hóa chung và từ sự ổn định xã hội đến sự thay đổi căn bản trong toàn xã hội. Mục đích của xã hội học nhằm tìm hiểu cách hành động và ý thức của con người hình thành và được định hình bởi các cấu trúc văn hóa và xã hội xung quanh. Xã hội học là ngành học thu hút được sự quan tâm của nhiều sinh viên. Trong bài viết này, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu đề tài tiểu luận xã hội học mới nhất, đạt điểm cao mà chúng tôi đã tổng hợp được. Hy vọng sẽ mang đến cho bạn đọc những kiến thức hữu ích. Cùng tham khảo nhé!

Giới thiệu môn học Xã hội học đại cương

Xã hội học đại cương là một trong những môn học cơ bản và quan trọng thuộc lĩnh vực xã hội học. Môn học này tập trung vào việc nghiên cứu và hiểu về cách xã hội hoạt động, cách con người tương tác trong xã hội cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi xã hội…

Nội dung môn Xã hội học đại cương sẽ tập trung trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về môn xã hội học; Người học sẽ nắm được các khái niệm, đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học. Biết được khái quát về sự hình thành và phát triển của xã hội học trên Thế giới và tại Việt Nam. Và cuối cùng là có khả năng ứng dụng các kiến thức vềxã hội học đã được học vào công tác chuyên môn và giải quyết các vấn đề của thực tiễn xã hội. Cụ thể, người học sẽ được trang bị các nội dung kiến thức như:

  • Nhập môn xã hội học: Đối tượng nghiên cứu của xã hội học; Vị trí của xã hội học trong hệ thống các khoa học; Chức năng – nhiệm vụ của xã hội học
  • Sơ lược sự ra đời và phát triển của xã hội học: Điều kiện, tiền đề ra đời của xã hội học; Những đóng góp của các nhà sáng lập ra xã hội học
  • Khái niệm xã hội học
  • Phương pháp nghiên cứu xã hội học
  • Xã hội học đô thị: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị; Các nội dung nghiên cứu cơ bản của xã hội học đo thị; Các vấn đề xã hội học đô thị quan tâm nghiên cứu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
  • Xã hội học nông thôn: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu của xã hội học nông thôn; Các nội dung nghiên cứu xã hội học nông thôn tại Việt Nam
  • Xã hội học gia đình: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu của xã hội học gia đình; Các nội dung nghiên cứu của xã hội học gia đình
  • Dư luận xã hội: Khái niệm, sự hình thành và chức năng của dư luận xã hội; phương pháp điều tra dư luận xã hội.

Để hoàn thành học phần Xã hội học đại cương, sinh viên thường sẽ phải thực hiện bài tiểu luận dưới dạng bài luận độc lập hoặc tiểu luận nhóm. Các bạn sẽ chọn một trong những nội dung kiến thức thuộc phạm vi môn học để thực hiện viết tiểu luận, qua bài luận này giảng viên sẽ đánh giá được khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức của sinh viên. Trong phần tiếp theo của bài viết, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu đề tài tiểu luận xã hội học, bạn đọc có thể tải về và tham khảo như một tài liệu thực tế để hoàn thành tốt hơn bài tiểu luận của mình. Ngoài ra, bạn cần sự hỗ trợ từ chuyên gia, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê tiểu luận giá rẻ của chúng tôi!

tieu luan xa hoi hoc luanvanbeta
Tiểu luận xã hội học mới nhất 2023, tải miễn phí

05 Mẫu đề tài tiểu luận xã hội học mới nhất, tải free

Tiểu luận xã hội học: “Gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam ở nước ta hiện nay”

mau de tai tieu luan xa hoi hoc 01 luanvanbeta

Gia đình là một khái niệm quen thuộc gắn liền với cuộc sống hàng ngày của mỗi người trong chúng ta. Trong gia đình có mối liên kết với nhau từ quan hệ huyết thống hoặc nuôi dưỡng, là nơi con người gắn kết sinh sống với nhau tạo nên mối quan hệ mật thiết. Gia đình là hình ảnh phản ánh xã hội thu nhỏ, trải qua nhiều thời kỳ phát triển của xã hội. Gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với nhiều thế hệ con người và mang những chuẩn mực đạo đức có giá trị cao quý. Những giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp được gìn giữ vun đắp và phát triển trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Qua các thời kỳ, cấu trúc và quan hệ trong gia đình luôn có sự thay đổi, nhưng những chức năng cơ bản của gia đình vẫn luôn tồn tại.

Gia đình là một nền tảng quan trọng không thể thiếu đối với sự phát triển của từng cá nhân, con người. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng và hình thành nhân cách, lối sống, lối suy nghĩ, cách đối nhân xử thế của từng cá nhân. Vì vậy, vai trò của gia đình là vô cùng quan trọng, cần được hiểu rõ và tiếp nhận cách sâu sắc hơn. Xây dựng gia đình mới xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên cơ sở thừa kế những giá trị tốt đẹp nhất của gia trình truyền thống và tiếp thu những tiến bộ của thời đại chính là tạo nên gia đình văn hóa. Đối với việc xây dựng gia đình văn hóa ở nước ta những năm qua, chúng ta đã gặt hái được những thành công nhưng cũng tồn tại một số mặt hạn chế.

Tải miễn phí Tiểu luận xã hội học Gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam ở nước ta hiện nay PDF

Tiểu luận xã hội học: “Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc giải quyết vấn đề của người khuyết tật”

Xã hội ngày càng phát triển song hành với các chiến lược phát triển kinh tế là các chủ trương chính sách phát triển xã hội thông qua các chính sách đảm bảo đời sống an ninh xã hội của người dân ngày càng được chú trọng. Có nhiều lĩnh vực mà các chương trình chính sách an sinh xã hội hướng đến, trong đó có một ngành công tác xã hội rất cần được quan tâm là lĩnh vực khuyết tật, những động thái tạo điều kiện cho sự hòa nhập, nâng cao năng lực cho người khuyết tật. Theo đó, người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một phần hay nhiều bộ phận cơ thế hoặc chức năng biểu hiện dưới các dạng tật khác nhau làm suy giảm khả năng hoạt động khiến cho lao động, sinh hoạt và học tập gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là các cơ hội tiếp cận các hoạt động dịch vụ để nâng cao năng lực, tạo thuận lợi cho việc hội nhập đời sống cộng đồng. Bản thân họ không thể hòa nhập cộng đồng nếu đó chỉ là sự nỗ lực của bản thân mà còn cần sự quan tâm chia sẻ, tạo thuận lợi từ gia đình, cộng đồng và xã hội. Vì vậy, nhân viên công tác xã hội có vai trò như một chiếc cầu nối của người khuyết tật để họ có thể dễ dàng hòa nhập với cộng đồng và xã hội để phát huy khả năng của mình. Vì vậy, tác giả chọn đề tài tiểu luận “Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc giải quyết vấn đề của người khuyết tật”.

Tải ngay: Tiểu luận xã hội học Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc giải quyết vấn đề của người khuyết tật

Tiểu luận xã hội học: “Vai trò của đoàn thanh niên trong việc giáo dục tư tưởng đạo đức và lối sống cho học sinh”

Giáo dục đạo đức và lối sống lành mạnh cho học sinh là một trong những yêu cầu cơ bản và thiết yếu của giáo dục nói chung và giáo dục nhà trường nói riêng. Đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đó ngày càng trở nên cấp thiết và cần sự chung tay hành động của gia đình, nhà trường và các tổ chức chính trị- xã hội trong đó có Đoàn thanh niên.

Tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có vị trí và vai trò rất quan trọng trong việc định hướng, tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho thanh niên trong đó có vai trò quan trọng đối với trường trung học phổ thông Sào Báy- Kim Bôi-Hòa Bình. Đoàn là tổ chức chính trị, lực lượng giáo dục, đảo bảm quyền lợi làm chủ tập thể của quần chúng trong mọi hoạt động và làm nhiệm vụ giáo dục thanh niên và nhiệm vụ chính trị của Đảng. Đoàn là lực lượng giáo dục trực tiếp, lãnh đạo chính trị, tư tưởng của đoàn viên thanh niên và là nhân tố cơ bản của quá trình tự giáo dục trong nhà trường với tư cách là một môi trường xã hội hóa.

Ở trong thời kỳ hội nhập, nhiều học sinh, sinh viên có ý chí vươn lên trong học tập với hoài bão khát vọng lớn. Nhưng cũng dưới tác động của nền kinh tế thị trường và cơ chế mở cửa nên hành vi lệch chuẩn của thanh thiếu niên có xu hướng tăng cao. Một số hành vi vi phạm pháp luật của học sinh, sinh viên khiến gia đình và xã hội lo lắng.

Những phẩm chất xấu ấy là kết quả giáo dục không đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức hướng tới nề nếp kỷ cương với nội quy nhưng không chú ý đến hành vi ứng xử thự ctees.

Hiện nay, số lượng học sinh phạm pháp ngày càng tăng theo xu hướng trẻ hóa và mức độ tội lỗi ngày càng nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân nhưng tình trạng tổ ấm gia đình tan nát, cách nuôi dạy con phản khoa học và sự thiếu gương mẫu của các bậc cha mẹ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng phạm tội hiện nay.

Link Download: Tiểu luận xã hội học Vai trò của đoàn thanh niên trong việc giáo dục tư tưởng đạo đức và lối sống cho học sinh miễn phí

Tiểu luận xã hội học: “Công tác xã hội với người có HIV- những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày nay, HIV/AIDS là vấn đề toàn cầu, đòi hỏi sự tham gia và hợp tác của tất cả các nước trên thế giới. Đã có nhiều đề tài, mục tiêu, dự án và chương trình phòng chống được thực hiện bởi chính phủ cũng như các tổ chức phi chính phủ. Hoạt động công tác xã hội với người có HIV/AIDS rất phổ biến ở các nước phát triển và các nước đang phát triển. Nhưng ở Việt Nam, công tác này là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Do đó, cần sự nỗ lực và hợp tác của tất cả các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và nhân viên đặc biệt là của những người có HIV/AIDS.

HIV/AIDS có thể phòng tránh và ngăn chặn được nếu công tác phòng tránh HIV được thực hiện có kế hoạch và hiệu quả. Tuy nhiên, sự thật đáng buồn là HIV/AIDS đang gây ra những hậu quả và thiệt hại lớn ngày càng gia tăng cho mọi người. Do hậu quả của nó, rất nhiều người nhiễm bệnh, chết dần, chết mòn trong sự chờ đợi thuốc đặc trị.

Công tác xã hội đối với người có HIV/AIDS là một trong những hoạt động thiết thực và rất quan trọng hiện nay. Hoạt động này không chỉ hỗ trợ người có HIV/AIDS vươn lên đấu tranh với bệnh tật. Đồng thời, giúp phát hiện sớm HIV và góp phần quan trọng trong ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV. Bên cạnh đó, nhờ hoạt động công tác xã hội với người có HIV mà nhân viên công tác xã hội kết nối với các nguồn lực trợ giúp cho thân chủ. Huy động sự tham gia của người dân vào công tác phòng chống HIV, giúp mọi người nhận thức sâu sắc hơn về HIV, người có HIV và công tác phòng tránh cũng như chăm sóc cho người có HIV.

Link tải bài: https://tailieuxanh.com/vn/tlID1688422_tieu-luan-cong-tac-xa-hoi-voi-nguoi-co-hiv-nhung-van-de-ly-luan-va-thuc-tien.html

Tiểu luận xã hội học: “Vai trò của an sinh xã hội với trẻ em lao động sớm”

Nước ta đang đi trên con đường hội nhập và phát triển, nền kinh tế có những bước tiến đáng tự hào được nhiều nước trên thế giới đánh giá cao và chúng ta hướng đến mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 để sánh vai với các nước phát triển trên thế giới. Bên cạnh các thành tựu đạt được về kinh tế- xã hội, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nảy sinh từ mặt trái của quá trình phát triển kinh tế xã hội như phân tầng xã hội, quá trình đô thị hóa không đồng bộ, môi trường bị xuống cấp,….một trong những đối tượng này phải kể đến đó là trẻ em lao động sớm, gồm cả trẻ bị bóc lột sức lao động và trẻ em đường phố.

Nhiều trẻ em đã và đang làm nhiều công việc vất vả đến kiếm sống sinh nhai cho bản thân và gia đình với các công việc như lượm ve chai, đánh giày, bán vé số,…phần nhiều những trẻ em có đời sống trong hoàn cảnh phần lớn đều là gia đình khó khăn, kinh tế nghèo. Tuy nhiên,ở nhiều gia đình mà cha mẹ chưa chu toàn bổn phận về mặt kinh tế hay trong các gia đình khiếm khuyết thì lao động trẻ em đôi khi đóng vai trò khá quan trọng trong việc nuôi sống gia đình. Ở quốc gia nào cũng phải nghiên cứu về vấn đề trẻ em lao động sớm, nhằm tìm ra những khó khăn và mong muốn của các em để đưa ra những hình thức giúp đỡ khác nhau. Tất cả chúng ta đều biết trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước nên việc quan tâm chăm sóc và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh kéo theo tình trạng lao động sớm ở trẻ và những hậu quả đi cùng là vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ, chúng ta cần bắt tay giải quyết vấn đề của trẻ lao động sớm. Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn trên, tác giả chọn đề tài “Vai trò của an sinh xã hội với trẻ em lao động sớm” để nêu lên thực trạng nguyên nhân của trẻ lao động sớm và đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp.

Link tải bài: https://tailieuxanh.com/vn/tlID1676257_tieu-luan-vai-tro-cua-an-sinh-xa-hoi-voi-tre-em-lao-dong-som.html

Trên đây là tổng hợp một số mẫu bài tiểu luận xã hội học mà Luận Văn Beta tổng hợp gửi đến các bạn như một nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn chinh phục phần tiểu luận này một cách hiệu quả với điểm số mong muốn. Nếu các bạn gặp khó khăn hay câu hỏi liên quan đến chủ đề này, hãy liên hệ ngay với Luận Văn Beta để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhé.

Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận