Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Hướng Dẫn Viết Tiểu Luận Tình Huống Chuyên Viên Chính 2023

Hướng Dẫn Viết Tiểu Luận Tình Huống Chuyên Viên Chính 2023

Đăng ngày
24 Tháng Mười, 2023

Tiểu luận tình huống chuyên viên chính là một bài luận quan trọng để đánh giá năng lực và tri thức mà các cán bộ tiếp nhận được trong quá trình đào tạo để có thể ứng dụng vào thực tiễn công việc. Để hoàn thành một bài luận phù hợp, nhận được đánh giá cao từ hội đồng vốn dĩ không phải điều dễ dàng. Do đó, hôm nay Luận Văn Beta sẽ gửi đến các bạn tổng hợp những đề tài tiểu luận tình huống chuyên viên chính và bài luận mẫu tải miễn phí để các bạn tham khảo nhé.

Tiểu luận chuyên viên chính là gì?

Theo Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 2/2021/TT-BNV: “Chuyên viên chính là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao về một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, có trách nhiệm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, đơn vị; tham mưu, tổng hợp xây dựng hoặc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương”

Để trở thành chuyên viên chính, công chức cần phải đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn. Trong đó nhất định phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Và để hoàn thành lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, người học cần phải hoàn thành bài tiểu luận tình huống lớp chuyên viên chính. Cụ thể:

Tiểu luận tình huống lớp chuyên viên chính (hay tiểu luận chuyên viên chính) là một dạng bài tập tình huống dành cho học viên theo học các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Mục tiêu của bài luận này nhằm giúp người học có cơ hội vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm đã được trang bị để giải quyết các vấn đề từ thực tiễn đặt ra. Đồng thời phát huy khả năng tư duy, tính độc lập, sáng tạo của học viên; rèn luyện khả năng phân tích và xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định; tổ chức thực hiện, giải quyết vấn đề theo quy định của pháp luật.

tieu luan tinh huong chuyen vien chinh luanvanbeta
Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống chuyên viên chính

Hướng dẫn cách viết tiểu luận tình huống chuyên viên chính

 

Mẫu bài tiểu luận tình huống chuyên viên chính 2023

Đề tài 1: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.

Cải cách thủ tục hành chính được xác định là một trong 6 nhiệm vụ trong chương trình tổng thể cải cách hành chính trong giai đoạn 2011-2020 của chính phủ. Mục tiêu của việc này là nhằm giải quyết mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với công dân và các tổ chức trong xã hội theo hướng đơn giản, gọn nhẹ và công khai. Để thực hiện nhiệm vụ này, chính phủ đã có những biện pháp tổng thể trong đó có việc thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” ứng dụng trong việc giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức trong xã hội.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính thì toàn bộ quá trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được thực hiện theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Theo đó, trong những năm qua huyện Đồng Hỷ đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định dẫn đến tình trạng tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, giải quyết chậm, trả kết quả quá thời hạn quy định,….

Xuất phát từ thực trạng đó, việc tìm hiểu nguyên nhân và triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để phục vụ tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong thời kỳ mới là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết.

Link tải bài: https://tailieuxanh.com/vn/tlID2288735_tieu-luan-boi-duong-ngach-chuyen-vien-chinh-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-huyen-dong-hy.html

Đề tài 2: Hành chính tài phán trong cải cách hành chính

Hệ thống hành chính nhà nước là tổng thể bao gồm các cơ cấu tổ chức và định chế nhà nước với chức năng thực thi quyền hành pháp, quản lý công việc hàng ngày của nhà nước. Nó được tạo thành từ hệ thống các pháp nhân có quyền lập quy, thẩm quyền ra quyết định hành chính và quản lý điều hành, tổ chức, kiểm tra tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước và công dân.

Hành chính điều hành đảm nhận chức năng quản lý hàng ngày dựa trên các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội với nhiệm vụ và quyền hạ dự đoán tình hình, ra quyết định về mặt kế hoạch, chính sách, tổ chức chỉ đạo,…Về mặt luật pháp đó là những văn bản dưới luật để thực hiện chức năng quản lý. Về mặt chính trị là phục tùng và phục vụ chính trị, chấp hành và thực hiện những quyết định mang tính chính trị. Trong thực hiện chức năng quản lý, hành chính điều hành cần thể hiện, gìn giữ và phát huy đầy đủ bản chất của một nhà nước dân chủ, pháp quyền, tôn trọng các quyền con người và quyền công dân được quy định trong pháp luật.

Trong tiểu luận này, tác giả sẽ đưa ra một tình huống để minh họa cho nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam phân biệt hành chính điều hành với hành chính tài phán.

Link tải bài: https://tailieuxanh.com/vn/tlID1808440_tieu-luan-qlnn-ngach-chuyen-vien-tai-phan-hanh-chinh-trong-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc.html

Đề tài 3: Giải pháp giải quyết khiếu nại hành chính liên quan đến đất đai.

Trong những năm qua vấn đề đô thị hóa trên địa bàn huyện Khánh Sơn phát triển mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu phải thu hồi đất của các tổ chức và cá nhân phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Việc thu hồi đất, đền bù và giải phóng mặt bằng nhiều lúc, nhiều nơi thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật hoặc những quy định của pháp luật chưa phù hợp với thực tế cuộc sống dẫn đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan và tổ chức bị xâm phạm. Do đó, phát sinh khiếu nại và yêu cầu nhà nước phải giải quyết các vấn đề này. Tuy nhiên,các quy định pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai theo quy định còn tồn tại những hạn chế. Vì vậy, tình hình khiếu nại đông người, đơn khiếu nại gửi vượt cấp lên trung ương, liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải tỏa tái định cư còn tiếp diễn, ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Thông qua thực tiễn công tác tại Thanh tra huyện Khánh Sơn với nhiệm vụ là tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện về việc giải quyết các khiếu nại của công dân, tổ chức trên địa bàn huyện liên quan đến công tác quản lý nhà nước nên tác giả chọn đề tài “Giải pháp giải quyết khiếu nại hành chính liên quan đến đất đai” với mong muốn tìm ra giải pháp tốt nhất phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh tại địa phương.

Link tải bài: https://tailieuxanh.com/vn/tlID2291709_tieu-luan-tinh-huong-boi-duong-kien-thuc-quan-ly-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien-giai-quyet-tranh-chap-khieu-nai-hanh-chinh-lien-quan-den-dat-dai-thuc-tien-ap-dung-phap-luat-va-mot-so-giai-phap.html

Đề tài 4: Khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập- thực trạng và giải pháp.

Đơn vị sự nghiệp công lập là các đơn vị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân thực hiện việc cung cấp dịch vụ công và phục vụ quản lý nhà nước. Đơn vị này dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng với tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán, hoạt động ở các lĩnh vực sự nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế,….Hiện có nhiều loại hình đơn vị sự nghiệp công lập như: Đơn vị sự nghiệp tự đảm đảm chi phí hoạt động, Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động,….

Nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thường được hình thành từ kinh phí ngân sách nhà nước và kinh phí ngoài ngân sách nhà nước,…Qua hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới mà Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các đơn vị sự nghiệp công lập đã có nhiều đóng góp tích cực đối với sự ổn định và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Cơ chế, chính sách tài chính của nhà nước với loại hình này cũng có nhiều chuyển biến để từng bước tạo điều kiện nâng cao hiệu lực hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay.

Qua thời gian học tập và tìm hiểu thực tế, tác giả chọn tình huống “Khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập- thực trạng và giải pháp” làm chủ đề tiểu luận tình huống cuối khóa.

Link tải bài: https://tailieuxanh.com/vn/tlID2205711_tieu-luan-tinh-huong-quan-ly-nha-nuoc-lop-boi-duong-kien-thuc-quan-ly-nha-nuoc-chuong-trinh-chuyen-vien-chinh-tai-ha-noi-khoan-bien-che-va-kinh-phi-quan-ly-hanh-chinh-doi-voi-don-vi-su-nghiep-cong-lap.html

Đề tài 5: Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hiện nay.

Hiện nay, ở thời kỳ hội nhập với nhiều học sinh, sinh viên có ý chí vươn lên trong học tập và có hoài bão khát vọng lớn nhưng cũng dưới tác động của nền kinh tế thị trường và cơ chế mở cửa cùng với một số nguyên nhân khác, các hành vi lệch chuẩn của thanh thiếu niên ngày càng có xu hướng gia tăng. Một số hành vi vi phạm pháp luật xuất hiện ở học sinh, sinh viên ngày càng nhiều khiến gia đình và xã hội lo lắng như vi phạm giao thông, đua xe trái phép,….cùng với một số hành vi lệch chuẩn khác về mặt đạo đức như sống hưởng thụ, chạy theo đồng tiền, lãng phí, lười lao động,…ngày càng nhiều hơn ở đối tượng còn ngồi trên ghế nhà trường.

Những phẩm chất xấu ấy là kết quả của việc giáo dục không đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Việc giáo dục ở nhà trường chú trọng đến nền nếp kỷ cương với nội quy, bài học giáo huấn nhưng không chú ý đến hành vi ứng xử thực tế. Chương trình sách giáo khoa quá ôm đồm, nặng về lý thuyết trong khi chương trình giáo dục đạo đức xuyên suốt từ giáo dục lễ giáo ở bậc mầm non, đạo đức ở bậc tiểu học,…có đầy đủ cả những bài học về các giá trị đạo đức. Nhưng hệ thống lại không thấy rõ phẩm chất nào là trọng tâm, chỗ nào cần nhấn mạnh nên chương trình học nhiều nhưng khó nhớ và khó nhập tâm. Bên cạnh đó, giáo viên hiện nay chỉ lo truyền thụ kiến thức, học sinh cố gắng đạt điểm cao trong học tập nhưng quan hệ  thầy trò nhợt nhạt. Về nhà, các em cũng không nhận được sự quan tâm đúng mức từ cha mẹ nên không được trang bị những kỹ năng tối thiểu cũng như cách ứng xử trong cuộc sống. Lứa tuổi học trò là tuổi ước mơ và sống vì lý tưởng nhưng hiện nay các em không có một mẫu người lý tưởng. Vì thế, những mối tính sét đánh, các nhân vật ăn chơi sành điệu,…đã trở thành thần tượng của biết bao học trò.

Trước thực trạng nhận thức pháp luật còn nhiều yếu kém của học sinh, sinh viên hiện nay đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các em học sinh, sinh viên. Tác giả đã chọn đề tài “Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp” làm đề tài cuối khóa lớp bồi dưỡng của mình.

Link tải bài: https://tailieuxanh.com/vn/tlID1333650_tieu-luan-quan-ly-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien-tang-cuong-cong-tac-pho-bien-phap-luat-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-dao-duc-cho-hoc-sinh-sinh-vien-trong-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-tccn.html

Trên đây là những đề tài tiểu luận chuyên viên chính được đánh giá cao mà chúng tôi đã tổng hợp để gửi đến các bạn. Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn sẽ có thể hoàn thành bài luận của mình một cách tốt nhất và thuận lợi hoàn thành khóa học của mình nhé.

Luận Văn Beta là đơn vị cung cấp dịch vụ viết tiểu luận thuê, luận văn thuê,…uy tín, chất lượng và chuyên nghiệp nhất hiện nay. Chúng tôi quy tụ đội ngũ chuyên viên và đội ngũ học thuật có chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực viết luận văn, tiểu luận sẽ giúp các bạn hoàn thành bài luận của mình một cách tốt nhất với điểm số mong muốn. Để tham khảo chi tiết về dịch vụ và giá thành chi tiết của từng hạng mục, hãy liên hệ đến Hotline của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và bảo mật nhé. 

Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận