Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Kho Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Đạt Điểm Cao

Kho Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Đạt Điểm Cao

Đăng ngày
26 Tháng Sáu, 2023

Luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những đề tài có tính ứng dụng cao nên yêu cầu các bạn học viên cần nghiên cứu kỹ về đề tài trước khi bắt tay vào thực hiện. Với mục đích giúp đỡ, hỗ trợ các bạn học viên hiểu rõ hơn về đề tài và cách thực hiện các đề tài này, Luận Văn Beta đã tổng hợp một số bài luận văn hay với link tải chi tiết, miễn phí.

Cơ sở lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Corporate Income Tax) là một loại thuế mà các doanh nghiệp phải trả cho nhà nước dựa trên thu nhập của họ. Đây là một phần quan trọng trong hệ thống thuế của nhiều quốc gia, và việc thu thuế này giúp chính phủ có nguồn tài chính để cung cấp các dịch vụ công cộng và thực hiện các chương trình xã hội khác.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp có thể khác nhau tùy theo quốc gia và hệ thống thuế của từng quốc gia. Tuy nhiên, phần lớn quốc gia sẽ áp dụng một tỷ lệ thuế xác định lên lợi nhuận hoặc thu nhập của doanh nghiệp để tính toán số tiền thuế phải trả.

Thường thì, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ được tính dựa trên tổng thu nhập đã được giảm đi các khoản chi phí và các khoản khấu hao hợp lý khác. Sau đó, tỷ lệ thuế sẽ được áp dụng lên số lợi nhuận sau khi đã trừ đi các khoản khấu trừ. Doanh nghiệp sẽ phải tự tính toán số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp chúng cho cơ quan thuế thích hợp.

Tại Việt Nam, thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác. Thuế thu nhập doanh nghiệp là một nội dung quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp chuẩn bị bắt tay vào xây dựng doanh nghiệp, trong khi vận hành doanh nghiệp. Tôn trọng và tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp là điệu kiện bắt buộc để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển tại quốc gia nơi mà doanh nghiệp diễn ra hoạt động sản xuất – kinh doanh. Chính vì lẽ đó, nội dung thuế thu nhập doanh nghiệp được rất nhiều bạn học lựa chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng tôi sẽ đưa đến bạn một số mẫu đề tài luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp, bạn đọc có thể sử dụng các đề tài mẫu này như một nguồn tham khảo để hoàn thành tốt hơn bài luận của mình. Ngoài ra, tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ chuyên nghiệp của chúng tôi tại: https://luanvanbeta.com/viet-luan-van-thue/

Có thể bạn quan tâm:

» 05 Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Kiểm Soát Nội Bộ 2023

» Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Tài Chính Mới Nhất Hiện Nay

luan van thac si ve thue thu nhap doanh nghiep luanvanbeta
Kho đề tài luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp 

Luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp: “Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam”

luan van thac si ke toan ve thue thu nhap doanh nghiep luanvanbeta

Từ năm 1992, nền kinh tế Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường, từ đó nền kinh tế nước ta đã phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư và các doanh nghiệp trong nước hình thành và đi vào hoạt động. Để quản lý tốt nền kinh tế thì kế toán và thuế là hai công cụ quản lý và điều hành nền kinh tế có vai trò quan trọng đối với nhà nước nên hoàn thiện hệ thống kế toán và thuế sẽ giúp phát huy tốt các chức năng vốn có của nó là vấn đề được quan tâm hiện nay.

Trong phạm vi doanh nghiệp, kế toán và thuế có vai trò lớn trong công tác quản lý tài sản, quản lý vốn và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc xây dựng Luật thuế và các chuẩn mực kế toán phù hợp là rất cần thiết để quản lý nền kinh tế. Vì vậy, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định về Chuẩn mực kế toán phù hợp với thông lệ quốc tế là chuẩn mực kế toán số 7. Tuy nhiên, trong quá trình vận dụng các chuẩn mực và luật thuế thu nhập doanh nghiệp trong thực tế thì các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khiến các doanh nghiệp xác định sai lệch số thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp làm sao để vận dụng hiệu quả Chuẩn mực kế toán số 17 là tuân thủ luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam”.

Tải miễn phí Luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp: “Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty cổ phần tại chi cục thuế quận Ba Đình, Hà Nội”

luan van thac si ve quan ly thue thu nhap doanh nghiep luanvanbeta

Như chúng ta đã biết,thuế là công cụ tài chính quan trọng vì tạo ra nguồn lực chủ yếu cho ngân sách nhà nước và là công cụ hữu hiệu để nhà nước tiến hành điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế góp phần điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội trong phân phối. Thuế thu nhập doanh nghiệp là sắc thuế quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Với sự phát triển không ngừng của đất nước, các doanh nghiệp đặc biệt là công ty cổ phần đang ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về lượng lẫn quy mô. Việc quản trị kinh doanh và các hoạt động thương mại của doanh nghiệp ngày càng tiên tiến, điện tử hóa và tin học hóa. Vì vậy, công tác thuế đối với công ty cổ phần ngày càng phức tạp, cần chú trọng để đảm bảo và gia tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Những năm qua, do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, nền kinh tế nước ta và cộng động doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trước sự biến động của nền kinh tế, sự thay đổi phương thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng,…đã được xây dựng, sửa đổi và bổ sung. Điều này đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần ổn định, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đảm bỏ an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Đồng thời, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, Quốc hội đã ban hành nghị quyết bổ sung một số giải pháp về thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Khi nghị quyết này được thực hiện và đưa vào thực tiễn cuộc sống đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của nhân dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, công tác quản lý thuế nói chung và thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng ngày càng đặt ra nhiều thách thức mới để đảm bảo mục tiêu cân đối ngân sách.

Chi cục Thuế quận Ba Đình đã được giao nhiệm vụ quản lý tất cả các nguồn thu thuế, phí, lệ phí phát sinh. Trong quá trình thực hiện, Chi cục thuế luôn áp dụng và triển khai tốt các quy định. Tuy nhiên, những năm gần đây, nền kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp, thị trường trong nước và thị trường thế giới không ổn định, tín dụng ngân hàng thắt chặt ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đến tình hình thu ngân sách nhà nước những năm gần đây đạt kết quả chưa cao.

Tải miễn phí Luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty cổ phần tại chi cục thuế quận Ba Đình, Hà Nội

Luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp: “Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Bình Dương”

Quản lý thuế ở nước ta đang phát triển nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau tạo ra sức ép ngày càng tăng đối với nhiệm vụ thu thuế của Nhà nước. Một trong những thách thức lớn là sự đa dạng hóa hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp. Để kiểm soát được sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp và hệ thống kiểm soát của cơ quan thuế cần dựa vào hệ thống các tiêu chí và nội dung đánh giá phù hợp để nâng cao hiệu quả quản lý kiểm soát của cơ quan thuế và sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Hiện nay, quản lý thuế được thực hiện theo cơ chế “tự khai, tự tính, tự nộp” bên cạnh những hiệu quả tích cực còn nhiều nhược điểm dễ dẫn đến tình trạng gian lận thuế, trốn thuế khó phát hiện. Tuân thủ thuế là yếu tố cốt lõi của cơ chế tự tính,tự khai và tự nộp. Hơn nữa, thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế có nguồn thu tương đối lớn và phức tạp nên việc kiểm soát sự tuân thủ loại thuế này rất cần thiết để giảm thiểu sự thất thoát ngân sách nhà nước đặc biệt đối với tỉnh Bình Dương.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn này, tác giả chọn thực hiện đề tài “Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Bình Dương” có ý nghĩa đặc biệt về lý luận lẫn thực tiễn đối với hoạt động quản lý thu thuế tại tỉnh Bình Dương.

loi cam on luan van thac si ve thue thu nhap doanh nghiep luanvanbeta
Lời cảm ơn luận văn thạc sĩ

Tải ngay Luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Bình Dương

Luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp: “Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng”

luan van thac si tai chinh ngan hang ve thue thu nhap doanh nghiep luanvanbeta

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước để huy động tập trung một phần của cải vật chất trong xã hội vào ngân sách nhà nước. Ngân sách có thể huy động bằng nhiều cách khác nhau nhưng không có nguồn thu nào mang tính chất bền vững như vậy nên vấn đề quản lý thuế sao cho đúng là nhiệm vụ nghiên cứu hàng đầu cả về lý luận lẫn thực tiễn.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là sắc thuế quan trọng do nhà nước quy định dựa trên phương diện kinh tế, chính trị, xã hội và là công cụ quan trọng để nhà nước thực hiện các nhiệm vụ của mình, tạo công bằng xã hội và điều tiết hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập kinh tế, Đà Nẵng là thành phố lớn của cả nước và là trung tâm chính trị- xã hội và là trung tâm chính trị- xã hội của khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Trong những năm qua, thu ngân sách ở thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, thúc đẩy nền kinh tếc cả nước phát triển. Công tác quản lý thuế luôn được ưu tiên hàng đầu để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, ngành thuế thành phố Đà Nẵng luôn chú trọng trong xây dựng môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, công tác quản lý thuế vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, đặc biệt là quản lý về nợ thuế. Vì nhiều lý do, một số doanh nghiệp lợi dụng những kẻ hở, những chính sách và sự lỏng lẻo của công tác quản lý thuế để gậy nợ đọng, chậm nộp gây nhiều khó khăn cho cơ quan thuế và làm thất thu ngân sách nhà nước.

Đứng trước tình hình đó, cơ quan thuế đã và đang triển khai những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu nợ thuế đối với những trường hợp khác nhau trên địa bàn. Quản lý được nợ thuế và kết quả từ việc đôn đốc thu nợ thuế là một trong những thước đo cơ bản để đánh giá chất lượng và hiệu quả của công tác này.

Hiện tại chưa có nghiên cứu nào về vấn đề nợ thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Hải Châu. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình.

Download free: Luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp: “Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế Bình Dương”

luan van thac si ke toan ve thue thu nhap doanh nghiep 05 luanvanbeta

Thuế là công cụ kinh tế chủ yếu mà nhà nước sử dụng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế và huy động nguồn thu ngân sách. Một trong những yêu cầu trong thực thi chính sách thuế là phải thu đúng đủ và đúng thời hạn quy định. Chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế góp phần đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước và đảm bảo tính công bằng giữa các đối tượng.

Trước bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động bất lợi, khó khăn, ngành thuế đã chủ động kiến nghị và xây dựng các cơ chế chính sách thuế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, thực tế không ít doanh nghiệp để nợ thuế kéo dài, chây ỳ không tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế,…

Bình Dương là một trong 6 địa phương có nguồn thu thuế khá lớn cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc tổ chức quản lý thu thuế là một trong những nhiệm vụ lớn của địa phương nên hoạt động thanh tra, kiểm tra là nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản lý và thu thuế.

Tuy nhiên, hiện chính sách chế độ của chính phủ, ngành thuế cũng như việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra thuế tại cơ quan thuế còn nhiều bất cập, đặc biệt là quy trình kỹ thuật kiểm tra dẫn đến hiệu quả quản lý thuế không cao. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế Bình Dương” làm luận văn nghiên cứu.

Tải Luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế Bình Dương

Trên đây là tổng hợp một số đề tài luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp chi tiết mà các bạn học viên có thể tìm đọc để có thêm kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu của riêng mình. Thuế là một trong những nội dung quan trọng được Nhà nước quan tâm nên việc có những nghiên cứu giúp khắc phục tình trạng này cách hiệu quả sẽ được đánh giá cao. Luận Văn Beta hy vọng các bạn sẽ đạt điểm cao trong bài luận của mình nhé.

5/5 - (4 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận