Trang chủ Tài liệu chuyên ngành 05 Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Doanh Nghiệp Đạt Điểm Cao

05 Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Doanh Nghiệp Đạt Điểm Cao

Người viết: Admin |

Đối với các bạn học viên cao học năm cuối thì việc lựa chọn đề tài và thực hiện luận văn thạc sĩ để tốt nghiệp là vấn đề được quan tâm nhất vì luận văn sẽ quyết định phần lớn đến kết quả học tập và nghiên cứu của các bạn. Thời gian qua, Luận Văn Beta nhận được nhiều yêu cầu hướng dẫn viết luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp. Không để các bạn chờ lâu thêm nữa, bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này thông qua một số đề tài tham khảo nhé.

Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là nội dung nghiên cứu và quản lý các hoạt động tài chính trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Nó bao gồm việc thu thập, phân tích và quản lý thông tin tài chính để đưa ra các quyết định liên quan đến tài trợ, đầu tư, quản lý rủi ro và chiến lược tài chính chung của doanh nghiệp. Các khía cạnh chính của tài chính doanh nghiệp bao gồm:

  • Quản lý nguồn vốn: Điều này bao gồm việc xác định cách thức huy động nguồn vốn cho doanh nghiệp, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay. Quản lý nguồn vốn cần cân nhắc giữa lợi ích của các cổ đông và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.
  • Quản lý đầu tư: Bao gồm việc xác định cách thức sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp để đầu tư vào các dự án, tài sản hoặc công cụ tài chính khác nhau. Quản lý đầu tư đòi hỏi việc đánh giá rủi ro và sinh lợi từ các quyết định đầu tư.
  • Quản lý tài trợ: Bao gồm việc quản lý các khoản nợ và trách nhiệm tài chính khác của doanh nghiệp. Quản lý tài trợ liên quan đến việc đảm bảo sự cân đối giữa nguồn vốn và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.
  • Quản lý rủi ro tài chính: Liên quan đến việc xác định và quản lý các rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể đối mặt. Điều này bao gồm việc đánh giá rủi ro và thiết lập các biện pháp để giảm thiểu tác động của chúng.
  • Quản lý chiến lược tài chính: Điều này liên quan đến việc xác định và triển khai các chiến lược tài chính để đạt được các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Nó bao gồm việc xác định cách thức tài trợ, đầu tư và quản lý tài chính để tạo ra giá trị cho cổ đông và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng và đa dạng trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp giúp đưa ra các quyết định đầu tư thông minh. Bằng cách phân tích và đánh giá các cơ hội đầu tư, tài chính doanh nghiệp giúp xác định việc đầu tư vào dự án, tài sản hoặc công cụ tài chính nào sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp đảm nhận vai trò quan trọng trong quản lý và huy động nguồn vốn. Nó giúp xác định cách thức tài trợ, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay, và đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ nguồn vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh và đáp ứng các nhu cầu tài chính khác. Tài chính doanh nghiệp giúp xác định và quản lý các rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể đối mặt. Bằng cách đánh giá rủi ro và thiết lập các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro, tài chính doanh nghiệp đảm bảo sự bền vững và ổn định của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh khó khăn và không chắc chắn. Thêm vào đó, tài chính doanh nghiệp giúp quản lý tiền tệ và dòng tiền của doanh nghiệp. Điều này bao gồm quản lý việc thu tiền, chi tiền, dự phòng tiền mặt và quản lý vốn lưu động để đảm bảo khả năng thanh toán và hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Ngoài ra, tài chính doanh nghiệp giúp đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ số và báo cáo tài chính. Nó cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính, lợi nhuận, hiệu suất đầu tư và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Điều này giúp người quản lý và các bên liên quan đưa ra các quyết định chiến lược và điều chỉnh để cải thiện hiệu suất tài chính.

Tóm lại, vai trò của tài chính doanh nghiệp bao gồm quyết định đầu tư, quản lý nguồn vốn, quản lý rủi ro tài chính, quản lý tiền tệ và đánh giá hiệu suất tài chính. Các chức năng này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của một doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh đầy thách thức. Vì là một khía cạnh quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nên tài chính doanh nghiệp được rất nhiều bạn lựa chọn làm đề tài cho bài luận văn tốt nghiệp của mình. Trong bài viết này, Luận Văn Beta sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu bài luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp đạt điểm cao mà chúng tôi đã tổng hợp được. Ngoài ra, nếu như bạn chưa có ý tưởng cho bài luận văn của mình, bạn không biết cách thực hiện hoặc không có thời gian để hoàn thành tốt bài luận đạt kết quả như ý? Tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của chúng tôi tại: https://luanvanbeta.com/viet-luan-van-thue/

Bài viết liên quan:

» Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Doanh Nghiệp 2023

» 05 Mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Văn Hóa Doanh Nghiệp Ấn Tượng 2023

luan van thac si tai chinh doanh nghiep luanvanbeta
05 Mẫu luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp 2023, tải miễn phí

Kho đề tài luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp đạt điểm cao, tải miễn phí

Luận văn thạc sĩ: “Quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam – trường hợp công ty TNHH An Phú Linh”

mau de tai luan van thac si tai chinh doanh nghiep 01 luanvanbeta

Tính cấp thiết của đề tài:

Ở bất kỳ quốc gia nào, ngành xây dựng đều có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và góp phần phát triển đất nước. Với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế phụ thuộc lớn vào việc phát triển hạ tầng cơ sở nên những năm gần đây ngành xây dựng được tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ.

Ngày xây dựng là ngành có tính đặc thù cao xuất phát từ chính sản phẩm của ngành là các công trình xây dựng. Các doanh nghiệp trong ngành có nhiều khác biệt về hoạt động tài chính  và chịu tác động của các biến động trong nền kinh tế kéo theo đó là sự phức tạp của công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong ngành xây dựng có quy mô càng lớn, lúc triển khai thi công nhiều công trình sẽ có tính phức tạp càng cao. Trong quá trình kinh doanh, dưới sự tác động của nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, các doanh nghiệp gặp phải rủi ro là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu rủi ro lớn và có tác động tiêu cực sẽ làm cho doanh nghiệp thua lỗ thậm chí dẫn đến phá sản. Do đó, việc nhận diện, đo lường, đánh giá và xử lý rủi ro là cần thiết đối với doanh nghiệp để đảm bảo phát triển ổn định.

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp xây dựng nói chung và doanh nghiệp trong ngành như An Phú Linh đã có nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro tài chính cao nên việc đưa ra các quyết định quản trị rủi ro tài chính để giảm thiểu những tổn thất tiềm ẩn là cần thiết. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “ Quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam – trường hợp công ty TNHH An Phú Linh” làm đề tài nghiên cứu của mình.

loi cam on luan van thac si tai chinh doanh nghiep luanvanbeta

Tải miễn phí Mẫu luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam – trường hợp công ty TNHH An Phú Linh

Luận văn thạc sĩ: “Phân tích hiệu quả tài chính của công ty cổ phần du lịch – dịch vụ Hội An”

mau de tai luan van thac si tai chinh doanh nghiep 02 luanvanbeta

Lý do chọn đề tài:

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang vô cùng năng động đã và đang hội nhập sâu rộng vào kinhtees thế giới tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và cũng tạo ra nhiều thách thức. Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động làm sao cho hiệu quả nhất nếu muốn tồn tại và phát triển. Phân tích hiệu quả tài chính doanh nghiệp là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp nhận rõ thực trạng hiệu quả tài chính của bản thân và dự đoán hiệu quả tài chính trong tương lai, xác định được điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân từ đó có giải pháp để ổn định và nâng cao hiệu quả tài chính doanh nghiệp. Từ đó phân tích hiệu quả tài chính doanh nghiệp để nhà quản trị đưa ra những quyết định ngắn hạn, dài hạn đúng đắn. Ngoài ra, phân tích hiệu quả tài chính doanh nghiệp cung cấp những thông tin quý giá cho nhà đầu tư, chủ nợ, nhà cung cấp để giúp họ có thông tin từ đó đưa ra quyết định đầu tư, co vay, bán chịu,…Tuy nhiên, phân tích hiệu quả tài chính doanh nghiệp vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức từ doanh nghiệp.

Trong nhiều năm qua, nhờ tích cực khai thác tiềm năng du lịch to lớn mà ngành du lịch nước ta có những bước tiến vượt bậc. Công ty cổ phần du lịch- dịch vụ Hội An được mệnh danh là cánh chim đầu đàn của ngành du lịch Quảng Nam. Sự phát triển của du lịch tạo cơ hội cho các doanh nghiệp ngành này nhưng cũng kéo theo nhiều khó khăn, thách thức.

Doanh nghiệp muốn tiếp tục tồn tại và phát triển cần phân tích hiệu quả tài chính doanh nghiệp để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả tài chính. Tuy nhiên, thực trạng phân tích hiệu quả tài chính của công ty còn nhiều hạn chế. Do đó, tác giả chọn đề tài “Phân tích hiệu quả tài chính của công ty cổ phần du lịch- dịch vụ Hội An”.

Tải ngay: Luận văn thạc sĩ Phân tích hiệu quả tài chính của công ty cổ phần du lịch – dịch vụ Hội An

Luận văn thạc sĩ: “Phân tích và dự báo tài chính tại công ty cổ phần Vĩnh Hoàn”

mau de tai luan van thac si tai chinh doanh nghiep 03 luanvanbeta

Tính cấp thiết của đề tài:

Hoạt động tài chính cố mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình tài chính tốt hay xấu đều tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Các báo cáo tài chính được xây dựng để cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp đến các đối tượng quan tâm. Mỗi đối tượng này quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp ở nhiều góc độ khác nhau nhưng nhìn chung họ đều quan tâm đến khả năng tạo ra dòng tiền mặt, khả năng sinh lời,…để đưa ra quyết định đúng đắn, các chủ thể cần nắm rõ tình hình tài chính doanh nghiệp.

Phân tích tài chính là công cụ giúp bản thân chủ doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm bên ngoài nắm được thực trạng tài chính doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, phân tích tài chính có thể đánh giá được mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp và tìm ra biện pháp để tăng cường các hoạt động kinh doanh và là căn cứ quan trọng để dự báo xu thế phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngành thủy sản là một trong những ngành mũi nhọn được quan tâm và hỗ trợ phát triển của chính phủ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức không nhỏ do các yếu tố như giá giảm, biến động tiền tệ,…Việt Nam hiện có khoảng 30 doanh nghiệp có quy mô lớn và hơn 600 cơ sở sản xuất nhỏ chuyên chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản. Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn là một trong các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam. Công ty đang trên đà phát triển mạnh mẽ và được nhiều nhà đầu tư quan tâm cũng như các đối thủ cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, việc phân tích tình hình tài chính công ty là việc làm cần thiết đối với nhà quản trị công ty và các nhà đầu tư. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Phân tích và dự báo tài chính tại công ty cổ phần Vĩnh Hoàn”.

Download Free Luận văn thạc sĩ Phân tích và dự báo tài chính tại công ty cổ phần Vĩnh Hoàn PDF

Luận văn thạc sĩ: “Pháp luật về tài chính doanh nghiệp từ thực tiễn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh”

mau de tai luan van thac si tai chinh doanh nghiep 04 luanvanbeta

Tính cấp thiết của đề tài:

Trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tự lo nguồn lực tài chính của mình và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn lực đã huy động. Tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa là công cụ khai thác, thu hút các nguồn lực tài chính để đảm bảo nhu cầu đầu tư phát triển doanh nghiệp. Để thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp cần có vốn kinh doanh. Việc thu hút, khai thác đảm bảo vốn cho kinh doanh đối với doanh nghiệp trở thành động lực và thúc đẩy doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Vai trò của tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa vô cùng quan trọng vì vậy doanh nghiệp cần quản lý tài chính cách rõ ràng, minh bạch. Trong nền kinh tế hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp có quy mô nhỏ xét về góc cạnh vốn, lao động hay lợi nhuận.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch phát triển công nghiệp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố. Mục đích là để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mạnh lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ từ đó từng bước hình thành nhóm ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, mặc dù số lượng các doanh nghiệp phát triển nhanh nhưng quy mô nhỏ và siêu nhỏ và hiệu quả của chỉ tiêu lợi nhuận còn hạn chế. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Pháp luật về tài chính doanh nghiệp từ thực tiễn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh” để nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của mình.

Tải Luận văn thạc sĩ Pháp luật về tài chính doanh nghiệp từ thực tiễn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh miễn phí

Luận văn thạc sĩ: “Quản lý tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần xây dựng 258 Hà Nội”

mau de tai luan van thac si tai chinh doanh nghiep 05 luanvanbeta

Lý do chọn đề tài:

Quản lý tài chính là một nội dung quan trọng của quản lý kinh doanh doanh nghiệp và cũng là kiểu quản lý mang tính tổng hợp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng tại các doanh nghiệp. Công ty cổ phần xây dựng 258 đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện, tình hình tài chính của công ty là vấn đề rất đáng được quan tâm do công ty đang trong giai đoạn mở rộng sản xuất kinh doanh. Để mở rộng quy mô sản xuất thì công ty cần nhận thức rõ tình hình tài chính trong những năm qua. Các công trình của công ty được phân bổ ở khắp nơi, có giá trị lớn với thời gian sản xuất kéo dài và phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật lẫn mỹ thuật. Chi phí cho việc thi công, xây lắp công trình chủ yếu hình thành từ nguồn vốn vay và chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Điều này được xem như một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững tham gia đầu tư thì công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp cần được đảm bảo.
Nhận thức được vai trò, vị trí và sự cấp thiết của công tác quản lý tài chính và luôn phải nâng cao hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp, tác giả chọn đề tài “Quản lý tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần xây dựng 258 Hà Nội”.

Link tải Luận văn thạc sĩ Quản lý tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần xây dựng 258 Hà Nội

Tài chính doanh nghiệp là một trong những chủ đề được các nhà quản trị và đầu tư doanh nghiệp quan tâm hàng đầu hiện nay. Việc thực hiện những đề tài luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp hay và ấn tượng sẽ giúp các bạn học viên cao học ghi điểm trong mắt hội đồng chấm luận văn cũng như làm bước đệm để các bạn bước vào cánh cửa cuộc đời. Luận Văn Beta hy vọng thông qua bài viết này đã giúp các bạn tháo gỡ những thắc mắc liên quan đến việc chọn đề tài và viết luận văn tài chính doanh nghiệp. Đừng quên chia sẻ đến mọi người nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích nhé!

5/5 - (2 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận