Trang chủ Tài liệu chuyên ngành Điểm Hòa Vốn Là Gì? Công Thức Tính Điểm Hòa Vốn Trong Kinh Doanh

Điểm Hòa Vốn Là Gì? Công Thức Tính Điểm Hòa Vốn Trong Kinh Doanh

Đăng ngày
8 Tháng Ba, 2024

Điểm hoà vốn là một trong những nội dung quan trọng của kế toán quản trị, là công cụ hữu ích để các nhà quản trị đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp. Khi đưa ra các quyết định sản xuất, tiêu thụ trên thị trường, các nhà quản trị sẽ dựa vào điểm hoà vốn. Việc các định điểm hòa vốn trong doanh nghiệp một cách chính xác, hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững trên thị trường. Trong bài viết này, Luận Văn Beta sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu các nội dung Điểm hòa vốn là gì và công thức tính điểm hòa vốn trong kinh doanh. Cùng tham khảo nhé!

Khái niệm Điểm hòa vốn là gì?

Điểm hòa vốn (Tiếng Anh: Break Even Point) được định nghĩa là điểm mà tại đó tổng doanh thu của doanh nghiệp chính bằng tổng chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để trang trải mọi chi phí và điều hành công việc kinh doanh của mình. Hay nói cách khác, điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh nghiệp không có lãi cũng không bị lỗ, tất cả các lợi nhuận trước thuế đều bằng 0. Khi doanh thu vượt qua điểm hòa vốn tức là doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận. Ngược lại, nếu như doanh thu của doanh nghiệp thấp hơn điểm này, doanh nghiệp đang lâm vào tình cảnh lỗ.

khai niem diem hoa von la gi luanvanbeta
Khái niệm Điểm hòa vốn là gì?

Lợi ích của xác định điểm hòa vốn là gì?

Mọi doanh nghiệp khi mới đi vào hoạt động thường sẽ mất một thời gian để tạo ra lợi nhuận. Chính vì thế, việc quan trọng là nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể dự đoán được điểm hòa vốn. Nhận thức được điểm hòa vốn sẽ giúp nhà lãnh đạo hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp và lập chiến lược cho tương lại. Điểm hòa vốn được xem như một công cụ hữu ích để vận hành và phát triển một doanh nghiệp. Cụ thể, lợi ích của tính điểm hòa vốn trong doanh nghiệp bao gồm:

 • Chiến lược định giá: Khi thực hiện phân tích điểm hòa vốn, nhà quản trị có thể hiểu rõ hơn chiến lược định giá nào là tốt nhất để tạo ra lợi nhuận.
 • Hiểu biết về chi phí: Hoàn thành phân tích hòa vốn có thể giúp doanh nghiệp tìm ra những chi phí còn thiếu và xác định chi phí nào là tốt nhất để cắt giảm.
 • Lập mục tiêu: Khi dự đoán điểm hòa vốn, doanh nghiệp có thể đặt mục tiêu để đạt được điểm đó sớm hơn.
 • Nhu cầu vốn: Hiểu được điểm hòa vốn của một doanh nghiệp có thể giúp  xác định rõ hơn loại nguồn vốn bạn cần để hoạt động thành công.
 • Sử dụng điểm hòa vốn để xác định số lượng sản phẩm mà doanh nghiệp cần bán để có thể trang trải chi phí hoặc kiếm lợi nhuận. Đồng thời, theo dõi điểm hòa vốn của doanh nghiệp để giúp đặt ngân sách, kiểm soát chi phí và quyết định chiến lược định giá.
 • Giúp xác định các yêu cầu về nguồn vốn và nguồn lực khởi nghiệp: Hiểu được điểm hòa vốn có thể giúp các doanh nghiệp mới lập mô hình về thời gian cần thiết để đạt được mức sản xuất đó và họ có thể cần bao nhiêu vốn để đạt được điểm đó.
 • Chứng minh tác động của những thay đổi trong chiến lược giá: Việc thay đổi giá sẽ ảnh hưởng đến đơn vị CM, có thể làm tăng hoặc giảm điểm hòa vốn và con đường dẫn đến lợi nhuận.
 • Giúp đặt mục tiêu doanh thu, ngân sách và mục tiêu của nhân viên bán hàng: Các doanh nghiệp theo đuổi lợi nhuận nên đặt mục tiêu cao hơn điểm hòa vốn.
 • Hướng dẫn các quyết định về sản phẩm mới, đầu tư và thay đổi quy trình: Khi xác định xem có nên tung ra một sản phẩm mới, đầu tư hay thay đổi quy trình hay không, sự thay đổi về điểm hòa vốn có thể giúp doanh nghiệp xác định xem những quyết định này có hợp lý hay thậm chí có thể đạt được hay không.
diem hoa von la gi luanvanbeta
Lợi ích của xác định điểm hòa vốn là gì?

Điểm hoà vốn được xác định theo các tiêu chí sau:

 • Sản lượng sản phẩm hoà vốn
 • Doanh thu tiêu thụ tại điểm hoà vốn
 • Thời gian đạt điểm hoà vốn

Để xác định được điểm hoà vốn, chúng ta cần phân loại chi phí thành biến phí và định phí cũng như xác định giới hạn của quy mô hoạt động trong phạm vi cho phép. Việc xác định giới hạn của quy mô hoạt động sẽ làm cơ sở tiền để cho xác định định phí cho doanh nghiệp.

Việc xác định điểm hoà vốn có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhà quản trị vì đây là căn cứ để họ có thể đưa ra các quyết định kinh doanh như lựa chọn phương án kinh doanh, lựa chọn cơ cấu tiêu thụ sản phẩm hợp lý và xác định mức sản lượng doanh thu để có thể thu được lợi nhuận mong muốn.

Các loại điểm hoà vốn phổ biến

Điểm hoà vốn kinh tế: Là điểm mà ở đó doanh thu bằng tổng chi phí sản xuất kinh doanh như tổng chi phí biến đổi, chi phí cố định kinh doanh. Tại điểm hoà vốn kinh tế, lợi nhuận trước lãi vay và thuế doanh nghiệp sẽ bằng 0.

Điểm hoà vốn tài chính: Là điểm mà ở đó doanh thu bằng tổng chi phí sản xuất kinh doanh và lãi vay vốn kinh doanh mà doanh nghiệp phải trả. Tại điểm hoà vốn tài chính, lợi nhuận trước thế của doanh nghiệp là bằng 0.

Công thức tính điểm hòa vốn trong kinh doanh

Các tính điểm hòa vốn trong kinh doanh một sản phẩm

Công thức tính điểm hòa vốn:

Điểm hoà vốn = Tổng chi phí cố định / (Đơn giá bán – Chi phí biến đổi trên mỗi sản phẩm)

Trong đó:

Tổng chi phí cố định: Là chi phí không thay đổi dựa trên sản lượng sản phẩm. Ví dụ như: tiền lương nhân viên, tiền mua thiết bị máy móc, tiền thuê kho bãi, nhà xưởng…

Đơn giá bán: Là giá bán mỗi sản phẩm của doanh nghiệp

Chi phí biến đổi trên mỗi sản phẩm: Là chi phí thay đổi dựa trên số lượng sản phẩm sản xuất. Ví dụ như: nguyên liệu, chi phí sản xuất…

____

Ví dụ: Một công ty có kế hoạch sản xuất sản phẩm mới, dự kiến giá bán mỗi sản phẩm là 2.000$, chi phí cố định trung bình một năm là 300.000$, tiền mua nguyên vật liệu sản xuất 1 chiếc là 500$ và sẽ biến đổi theo thời gian. Vậy, tính điểm hoà vốn như sau:

Điểm hoà vốn = 300.000$ / (2000$ – 500$) = 200 chiếc

Tức là công ty phải bán 200 sản phẩm không có lãi, từ chiếc 201 trở đi mới là tiền lãi.

Cách tính điểm hoà vốn trong kinh doanh nhiều sản phẩm

Trong kinh doanh nhiều sản phẩm, để tính điểm hòa vốn ta cần xác định tổng doanh thu từ mỗi sản phẩm khi doanh nghiệp bán ở mức giá nêu trên. Công thức tính điểm hòa vốn trong kinh doanh nhiều sản phẩm như sau:

Điểm hòa vốn = Tổng chi phí cố định / [(% bán sản phẩm A * (Đơn giá bán A – Chi phí biến đổi A)) + (% bán sản phẩm B * (Đơn giá bán B – Chi phí biến đổi B))]

____

Ví dụ:

Một cơ sở kinh doanh 2 sản phẩm A và B có tài liệu thu thập như sau:

Khoản Mục Sản phẩm A Sản phẩm B
Đơn giá bán (Đvt: $) 10 15
Chi phí biến đổi (Đvt: $) 4 5
% Bán hàng 60% 40%

Giả sử, tổng chi phí cố định hàng tháng của doanh nghiệp là 12000$

Trước tiên, chúng ta cần tính lợi nhuận ròng cho mỗi sản phẩm bằng cách lấy đơn giá bán trừ đi chi phí biến đổi trên sản phẩm:

Lợi nhuận ròng của sản phẩm A = 10$ – 4$ = 6$

Lợi nhuận ròng của sản phẩm B = 15$ – 5% = 10$

Bước tiếp theo, chúng ta sẽ đi tính trọng số của lợi nhuận ròng cho mỗi sản phẩm dựa trên % bán hàng.

Trọng số lợi nhuận ròng của sản phẩm A = 60% * 6$ = 3.6$

Trọng số lợi nhuận ròng của sản phẩm B = 40% * 10$ = 4$

Cuối cùng, áp dụng công thức tính điểm hòa vốn cho hai sản phẩm để xác định tổng số sản phẩm cần bán của doanh nghiệp

Điểm hòa vốn = Tổng chi phí cố định / (Trọng số lợi nhuận ròng của sản phẩm A + Trọng số lợi nhuận ròng của sản phẩm B)

= 12000$ / (3.6$ + 4$)

= 1579 sản phẩm

Kết luận: Doanh nghiệp cần bán được số lượng sấp sỉ 1580 sản phẩm (bao gồm cả sản phẩm A và sản phẩm B) để đạt đến điểm hòa vốn. Số lượng sản phẩm cụ thể phụ thuộc vào tỷ lệ bán hàng dự kiến (sản phẩm A 60% và sản phẩm B 40%)

Các yếu tố ảnh hưởng đến điểm hòa vốn là gì?

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến điểm hòa vốn. Phổ biến nhất bao gồm:

Giá cố định

Chi phí cố định là bất kỳ chi phí nào không phụ thuộc vào khối lượng bán hàng. Đây là những khoản mục trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không thay đổi về giá và xuất hiện nhất quán. Một số khoản mục chi phí cố định phổ biến nhất là:

 • Thuê nhà xưởng, kho bãi
 • Thuế tài sản
 • Lương điều hành
 • Khấu hao tài sản

Chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi là những khoản phụ thuộc vào khối lượng bán hàng. Những điều này có thể thay đổi và có thể không nhất quán. Các mục có thể thay đổi phổ biến trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp là:

 • Chế tạo
 • Lao động nhân viên
 • Nguyên liệu thô
 • Hoa hồng bán hàng

Giá bán mỗi đơn vị

Thay vì tập trung vào chi phí cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm, giá bán trên mỗi đơn vị tập trung vào số tiền doanh nghiệp chọn tính phí cho sản phẩm. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh giá bán để đảm bảo có thể kiếm được lợi nhuận. Điểm hòa vốn có thể giúp bạn xác định xem có nên thay đổi giá bán hay không.

Những lưu ý khi tính điểm hoà vốn

Thực tế, giá bán sản phẩm sẽ thay đổi tuỳ vào số lượng bán ra hoặc cung cầu trên thị trường nên chúng ta không thể giả định giá bán sản phẩm không thay đổi ở các mốc số lượng khác nhau.

Để tính toán được điểm hoà vốn chính xác, cần xác định được chi phí biến đổi và chi phí cố định một cách rõ ràng

Trong kinh doanh, luôn có hàng tồn kho nên doanh nghiệp khó có thể giả định số lượng sản phẩm sản xuất ra và hàng được bán là như nhau.

Thực tế cho thấy rằng, doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau nên việc xác định điểm hoà vốn sẽ khó khăn hơn do các mặt hàng khác nhau sẽ có sự khác biệt về giá và chi phí biến đổi. Do đó, cần quy đổi về một sản phẩm làm chuẩn duy nhất để có thể dễ dàng tính điểm hoà vốn.

Trong trường hợp kinh tế rơi vào lạm phát cao thì việc phân tích điểm hoà vốn sẽ có sự chênh lệch vì công thức tính điểm hoà vốn phụ thuộc vào giá trị tiền tệ nên tính điểm hoà vốn của một khoản đầu tư, dự án kinh doanh cần chú ý đến giá trị tiền tệ ở những thời điểm khác nhau.

Ngoài ra, khi phân tích điểm hoà vốn qua các giai đoạn khác nhau thì nên thể hiện điểm hoà vốn lên đồ thị để có thể dễ dàng theo dõi và xác định xu hướng kinh doanh trong tương lai.

Điểm hoà vốn là một trong những công cụ hữu ích để các nhà quản trị xác định mối quan hệ giữa chi phí cố định với chi phí biến đổi và doanh thu từ đó có thể biết được thời điểm nào mà khoản đầu tư sẽ bắt đầu mang lại lợi nhuận. Do đó, việc phân tích điểm hòa vốn có vai trò quan trọng giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định sản xuất, đầu tư tối ưu nhất nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp. Hy vọng thông qua bài viết này, Luận Văn Beta đã giúp bạn đọc nắm rõ được kiến thức liên quan đến điểm hoà vốn là gì, công thức tính điểm hòa vốn trong doanh nghiệp phục vụ học tập và công việc của mình.

5/5 - (1 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận